วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"การทำงานร่วมกับผู้อื่นนั้น ที่จะให้เป็นไปโดยราบรื่น ปราศจากปัญหาข้อขัดแย้ง ย่อมเป็นไปได้ยาก เพราะคนจำนวนมากย่อมมีความคิดความต้องการที่แตกต่างกันไป มากบ้างน้อยบ้าง ท่านจะต้องรู้จักอดทนและอดกลั้น ใช้ปัญญา ไม่ใช้อารมณ์ ปรึกษากัน และโอนอ่อนผ่อนตามกันด้วยเหตุผล โดยถือว่าความคิดที่แตกต่างกันนั้น มิใช่เหตุที่จะทำให้เป็นข้อขัดแย้ง โต้เถียง เพื่อเอาแพ้เอาชนะกัน แต่เป็นเหตุสำคัญที่จะช่วยให้เกิดความกระจ่างแจ้ง ทั้งในวิถีทางและวิธีการปฏิบัติงาน"
        พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๑

พิธีส่งหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ ในการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลภายในประเทศและต่างประเทศของนักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ ๑ - ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

 วันนี้ (๒๒ มกราคม ๒๕๕๘) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือโท พงษ์เทพ หนูเทพ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ พิธีส่งหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ ในการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลภายในประเทศและต่างประเทศของนักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ ๑ - ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ บนเรือหลวงกระบุรี ท่าเทียบเสือซ่อนเล็บ โรงเรียนนายเรือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
         โรงเรียนนายเรือ ทำการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลภายในประเทศและต่างประเทศของนักเรียนนายเรือชั้นปีที่ ๑ - ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๐ มกราคม ถึง ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘ รวมเวลาการฝึก ๖๐ วัน การประกอบกำลังหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ จำนวน ๓ ลำ มี เรือหลวงกระบุรี เรือหลวงบางปะกง และเรือหลวงปัตตานี โดยมี พลเรือตรี ไตรสิทธิ์ พันธุ์สิทธิ์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็นผู้บังคับหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ
         การฝึกภาคปฏิบัติในทะเลภายในประเทศและต่างประเทศของนักเรียนนาย เรือในครั้งนี้ เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษา และเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้วยการปฏิบัติงานบนเรือตามมาตรฐานของ กองทัพเรือ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกองทัพเรือมิตรประเทศและ ประชาชนในโอกาสที่หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือแวะเยี่ยมเมืองท่าต่าง ๆ (ที่มา : รร.นร.)

บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่อง "คนละเรื่องเดียวกัน"

 กองอนุ ศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดทำบทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่ให้กำลังพลได้ทราบถึงหลักธรรม ในการดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาท สำหรับในวันนี้นำเสนอเรื่อง "คนละเรื่องเดียวกัน" ดังนี้
         สังคมสมัยก่อนในตอนเช้า เรามักจะเห็นภาพคุณลุงคุณป้าจะชอบไปนั่งจิบกาแฟกับปาท่องโก๋แถว ๆ ร้านกาแฟหน้าปากซอยอยู่เสมอ เราเรียกชุมนุมย่อย ๆ นี้ว่า "สภากาแฟ" กาแฟโบราณนั้นมีเอกลักษณะอยู่อย่างหนึ่งคือจะใส่นมข้นหวานไว้ด้านล่าง แล้วเทน้ำกาแฟลงไปด้านบน ถ้าใครชอบหวานมากก็ชงนมด้านล่างให้ผสมกับเนื้อกาแฟ สำหรับคนที่ชอบหวานน้อยก็อาจจะดื่มโดยที่ไม่ต้องคนเลยเกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้มีอยู่ว่า วันหนึ่ง คุณลุงคนหนึ่งก็ไปนั่งจิบกาแฟที่สภากาแฟ พอดีหลานสาวเจ้าของร้านอยู่ในช่วงปิดเทอมจึงมาช่วยยายขายกาแฟ พอหลานยกกาแฟมาส่งให้ที่โต๊ะ คุณลุงก็พูดขึ้นว่า "นมน้อยจัง" หลานสาวเกิดอาการเขินอาย ตอบกลับไปด้วยเสียงเบา ๆ ว่า "เพิ่งขึ้นค่ะ" ยายได้ยินดังนั้นก็ทุบโต๊ะดังปัง แล้วตะโกนสวนไปว่า "เพิ่งขึ้นที่ไหนกัน ขึ้นมาตั้งสองเดือนแล้ว"
        สรุปว่า ลุงพูดถึงนมในแก้วกาแฟ หลานสาวพูดถึงหน้าอกของตัวเอง ส่วนยายหมายถึงราคานมที่ปรับราคาขึ้น เรื่องนี้แม้จะเป็นเสพียงเรื่องตลกขบขันที่เล่าต่อ ๆ กันมา แต่ในความตลกขบขันนั้น ถ้าพิจารณาให้ดีก็จะได้แง่คิดทางธรรมว่า คนเราอาจพูดกันคนละเรื่องทั้ง ๆ ที่คิดว่ากำลังพูดเรื่องเดียวกันเข้าทำนองว่า คนละมุมมอง คนละข้อคิดเห็น คนละประเด็นข้อสังเกต แต่เรื่องเดียวกัน ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอาจเกิดจากสภาวะจิตที่ถูกปรุงแต่งขณะนั้น เช่น คนหนึ่งกำลังพิจารณากาแฟในแก้ว อีกคนหนึ่งกำลังกังวลเรื่องความเปลี่ยนแปลงในร่างกายของตนเอง และอีกคนหนึ่งกำลังกังวลเรื่องกำไรขาดทุน
       ดังนั้น ความเข้าใจผิดจึงเป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้แม้จะกำลังพูดภาษาเดียวกัน นั่งพูดกันตัวต่อตัว และไม่มีใครมีเจตนาบิดเบือนข้อมูล เรื่องดังกล่าวข้างต้นจึงเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าความเข้าใจกันผิด เกิดขึ้นได้ง่ายเพียงใด และหากเกิดความเข้าใจผิดในเรื่องที่สำคัญ ความเสียหายก็จะมีมากตามไปด้วย การสื่อสารในองค์กรก็เช่นเดียวกัน หากขาดความระมัดระวัง ไม่ใช้สติกำกับในเรื่องที่คิด ในกิจที่กำลังทำ และในคำที่กำลังจะพูด เราก็จะประสบกับเรื่องราวในลักษณะ "คนละเรื่องเดียวกัน" ได้อย่างแน่นอน (ที่มา : อศจ.ยศ.ทร.)

กองเรือยุทธการ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๒ อัตรา

กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป จำนวน ๒ อัตรา ได้แก่ กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ และกลุ่มงานเทคนิค ตำแหน่งช่างโครงสร้างอากาศยาน โดยกลุ่มงานบริการรับสมัครเพศหญิง ส่วนสูงตั้งแต่ ๑๖๐ เซนติเมตร อายุไม่เกิน ๒๕ ปีบริบูรณ์ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือเทียบเท่า มีความรู้ภาษาอังกฤษและ สามารถใช้คอมพิเตอร์โปรแกรม Micosoft Office และ Excel ได้
         ส่วนกลุ่มงานเทคนิค รับเพศชายและหญิง ส่วนสูงตั้งแต่ ๑๖๐ เซนติเมตรขึ้นไป อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างไฟฟ้า/ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างอิเล็กทรอนิสก์/ช่างก่อสร้าง
         หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย สำเนาประกาศนียบัตร หรือสำเนาใบสุทธิ หรือสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน พร้อมฉบับจริง, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และมารดา, รูปถ่าย ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร จำนวน ๒ รูป และใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถสมัครได้ที่ กองกำลังพล กองบัญชาการ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ตั้งแต่วันที่ ๒๒ - ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ ในเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓ ๘๒๔ ๕๑๘๖ ต่อ ๓๕๐๑๔ (ที่มา : กบร.กร.)

สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ๑ อัตรา

สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา โดยรับสมัครเพศชายหรือเพศหญิง มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน ๓๐ ปี นับถึงวันสมัคร สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป สาขาด้านคอมพิวเตอร์
         หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านของตนเอง บิดา มารดา, หนังสือรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ, ปริญญาบัตร หรือ ใบประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการศึกษา หรือหนังสือรับรองว่าสำเร็จการศึกษา ฉบับจริง พร้อมสำเนา
         สนใจสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ ๙ ถึง ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ในวันและเวลาราชการ ค่าธรรมเนียม คนละ ๑๐๐ บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นาวาตรี ประกาย ภู่ระหงษ์ หัวหน้าฝ่ายธุรการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๘๓๐ ๘๓๐๙ หรือหมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๖๑๐๔๗ - ๘ ต่อหมายเลขภายใน ๒๐
(ที่มา : สอ.นย.)

กรมข่าวทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานราชการ

กรมข่าวทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการ แผนกธุรการและกำลังพล กองกลาง กรมข่าวทหารเรือ จำนวน ๑ อัตรา โดยรับสมัครเพศชายหรือเพศหญิง ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษา ปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า
          หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย สำเนาประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียน, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และมารดา, รูปถ่าย ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร จำนวน ๒ รูป และหลักฐานแสดงว่าผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ
          ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถสมัครได้ที่ แผนกธุรการและกำลังพล กองกลาง กรมข่าวทหารเรือ กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๑๙ - ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ ในเวลาราชการ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๘๕๒ (ที่มา : ขว.ทร.)

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กองทัพเรือ จัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพเรือ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน การประพฤติมิชอบ การร้องเรียน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทัพเรือ สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน ได้ที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๗๘๙ หรือทาง www.navy.mi.th/rongtook (ที่มา : สลก.ทร.)

วันอังคารที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"ในการดำเนินชีวิตและการประกอบกิจการงาน ย่อมจะต้องมีปัญหาต่างๆ เป็นอุปสรรค ขัดขวางความสำเร็จอยู่เสมอ ยากที่ผู้ใดหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะหลีกเลี่ยงพ้นได้ คนก็มีปัญหาของคน สังคมก็มีปัญหาของสังคม ประเทศก็มีปัญหาของประเทศ แม้กระทั่งโลกก็มีปัญหาของโลก ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตและกิจการงานจึงเป็นเรื่องธรรมดา ข้อสำคัญเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น จะต้องแก้ไขให้ลุล่วงไปโดยไม่ชักช้า ผู้ใดมีสติปัญญาคิดได้ดี ปฏิบัติได้ถูก ผู้นั้นก็มีหวังบรรลุถึงเป้าหมายมีความสำเร็จสูง ถ้าเป็นตรงกันข้าม ก็ยากที่จะประสบความสำเร็จสมหวังได้"
        พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๓๙

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายให้แก่คู่สมรสของนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ๒๐ ราย

พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายให้แก่ คู่สมรสของนายทหารชั้นผู้ใหญ่ จำนวน ๒๐ ราย ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันท-อุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ใน วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.
         พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่ง มงกุฎไทยในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ให้แก่คู่สมรสของนายทหารชั้นผู้ใหญ่ สังกัดกองทัพเรือ จำนวน ๒๐ ราย และการประกอบพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯ ในครั้งนี้ เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯ (ที่มา : สลก.ทร.)

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมโครงการบรรพชา - อุปสมบท กองทัพธรรมทหารตำรวจไทยตามรอยบาทของพระศาสดา ณ แดนพุทธภูมิ ภายใต้ร่มเงาต้นพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา ภายใน ๒๓ มกราคม นี้

วัดป่าไตรสิกขาภาวนา บ้านโนนสาวเอ้ ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ องค์การพันธมิตร กำหนดจัดโครงการบรรพชา - อุปสมบท กองทัพธรรมทหารตำรวจไทยตามรอยบาทของพระศาสดา ณ แดนพุทธภูมิ ภายใต้ร่มเงาต้นพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา และจาริกแสวงบุญปฏิบัติธรรม ณ สังเวชนียสถานสาธารณรัฐอินเดีย - ราชอาณาจักรเนปาล ระยะเวลาประมาณ ๑๘ วัน ในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
        กำหนดรับลงทะเบียนข้าราชการที่มีความประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการ ฯ แจ้งรายชื่อให้หน่วยต้นสังกัด ส่งไปยัง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ทราบ ภายในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ พร้อมหลักฐานข้อมูลส่วนตัวประกอบด้วย
         - หนังสือเดินทางเล่มจริง (พาสสปอร์ต) ที่ยังเหลืออายุไม่น้อยกว่า ๖ เดือน พร้อมรับรองสำเนา จำนวน ๕ ชุด
         - รูปถ่ายสี สวมเครื่องแบบ ขนาด ๒ นิ้ว x ๒ นิ้ว (ฉากหลังพื้นสีขาว) จำนวน ๖ ใบ
         - สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนา จำนวน ๒ ชุด
         - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนา จำนวน ๒ ชุด
         - ยศ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง สังกัด เป็นภาษาไทย
         - ยศ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง สังกัด เป็นภาษาอังกฤษ
         - หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ อีเมล์ และ ID LINE
         - อายุ วันเกิด วัน เดือน ปีเกิด น้ำหนัก และส่วนสูง
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๕๓๖๕๘ (ที่มา : ยศ.ทร.)

รองผู้บัญชาการทหารเรือ ต้อนรับคณะเยาวชนตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งกองทัพเรือ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘

วันนี้ (๒๐ มกราคม ๒๕๕๘) เวลา ๐๗.๑๕ น. พลเรือเอก พจนา เผือกผ่อง รองผู้บัญชาการทหารเรือ ให้การต้อนรับคณะเยาวชนตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งกองทัพเรือ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ ในโอกาสเดินทางมาทัศนศึกษานอกสถานที่เยี่ยมชมพระราชวังเดิม พร้อมให้โอวาทและมอบของที่ระลึก ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
        กองทัพเรือ โดยกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ จัดโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ เป็นต้นมา เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมนำแนวทางพระราชทาน "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ และมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้ เสริมสร้างประสบการณ์ และเพิ่มมุมมองให้แก่เยาวชนไทยพุทธและมุสลิม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม พร้อมทั้งปลูกฝังความรักชาติและความภาคภูมิใจที่เป็นคนไทย ซึ่งโครงการดังกล่าวได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ โดยนำเยาวชนเยี่ยมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ รวมทั้งเยี่ยมชมเรือหลวงและงานด้านการอนุรักษ์ของกองทัพเรือ เพื่อเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้และสร้างเสริมประสบการณ์การดำเนินชีวิตของ ของสังคมภายนอกให้แก่เยาวชนสามารถนำไปปรับใช้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของตนเองให้ ดียิ่งขึ้น (ที่มา : กพร.ทร.)

กองทัพเรือ จัดการแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพเรือ - กองทัพเรือสิงคโปร์ ครั้งที่ ๗ ใน ๒๑ มกราคม นี้

กองทัพเรือ เตรียมจัดการแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์กองทัพเรือ - กองทัพเรือสิงคโปร์ ครั้งที่ ๗ ในโอกาสที่ผู้บัญชาการทหารเรือสิงคโปร์และคณะ เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และร่วมแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์ โดยกองทัพเรือเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ฯ ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น. ณ สนามกอล์ฟกรีนวัลเล่ย์ คันทรีคลับ และงานเลี้ยงรับรองอย่างเป็นทางการ ณ ห้องชมวัง อาคารราชนาวิกสภา หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
        การที่ผู้บัญชาการทหารเรือสิงคโปร์ และคณะ กำหนดจะเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับ ตำแหน่งใหม่ และการจัดนักกอล์ฟเข้าร่วมการแข่งขัน ฯ ในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดีในการที่จะกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทย ประจำประเทศสิงคโปร์ จะได้มีโอกาสใกล้ชิดสร้างความรู้จักคุ้นเคยกับผู้บัญชาการทหารเรือสิงคโปร์ และ ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือสิงคโปร์ อันจะเป็นประโยชน์ในการติดต่อประสานงานระหว่างสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร เรือไทย ฯ กับ กองทัพเรือสิงคโปร์ ในโอกาสต่อไป (ที่มา : ขว.ทร.)