วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"เป็นความจริงอยู่โดยธรรมดา ที่บุคคลในสังคมนั้นย่อมมีอัชฌาสัยจิตใจแตกต่างเหลื่อมล้ำกันเป็นหลายระดับ ขึ้นอยู่กับพื้นฐานภูมิธรรมของตน บางคนก็มีความคิดจิตใจสูง มีความประพฤติปฏิบัติดีงาม เป็นคุณเป็นประโยชน์อยู่แล้วเป็นปกติ แต่บางคนไม่สามารถจะทำเช่นนั้นได้ เพราะยังไม่เห็นคุณค่าของการปฏิบัติดี จึงมักก่อปัญหาให้เกิดแก่สังคม คนเรานั้น สำคัญอยู่ที่ควรจะได้ปรารภปรารถนาที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเป็นลำดับ เพื่อให้ชีวิตเป็นสุข และเจริญรุ่งเรือง"
          พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเพื่อเชิญไป อ่านในพิธีเปิดการประชุมยุวพุทิกสมาคมทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑๖ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๒๔

พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารอาวุโส หลักสูตรพรรคนาวิน และหลักสูตรทั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

วันนี้ (๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘) เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเรือโท วีระพันธ์ สุขก้อน เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารอาวุโส หลักสูตรพรรคนาวิน และหลักสูตรทั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมบริพัตร อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดยมีคณะอาจารย์และผู้แทนหน่วยที่มีนายทหารจบการศึกษาเข้าร่วมพิธี
        การดำเนินการศึกษาของกรมยุทธศึกษาทหารเรือเป็นการให้ความรู้ทางด้าน วิชาการและพัฒนาความรู้ความสามารถที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้น ตลอดจนเสริมสร้างประสบการณ์และความสามัคคีให้กับนักศึกษานายทหารนักเรียน ที่มาจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา หน่วยงานให้เจริญก้าวหน้า (ที่มา : ยศ.ทร.)

ฐานทัพเรือกรุงเทพ จำหน่ายสินค้าราคาถูก ๒๗ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘

ฐาน ทัพเรือกรุงเทพ จัดงานจำหน่ายสินค้าราคาถูก ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือในการพัฒนาคุณภาพการสวัสดิการและการบริการให้ กับกำลังพลและครอบครัว เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและเหมาะกับสภาวการณ์ปัจจุบัน บริเวณถนนโดยรอบ กองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือกรุงเทพ และภายในสนามฝึกหัดกอล์ฟ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา๑๖.๐๐ น. - ๒๑.๐๐ น.โดยภายในงานมีสินค้าประเภทต่าง ๆ จำหน่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาด เช่น ข้าวสาร, อาหาร, เสื้อผ้า, เครื่องหนัง และอื่น ๆ เป็นจำนวนมาก
         ขอเชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และบุคคลทั่วไป ร่วมซื้อสินค้าราคาถูกตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว (ที่มา : ฐท.กท.)

กรมการขนส่งทหารเรือ จัดโครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลวันสงกรานต์ ระหว่าง ๗ - ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘

 กรมการขนส่งทหารเรือ จัดทำโครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ บริเวณลานจอดรถ นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ ทั้งนี้ เพื่อบริการให้แก่กำลังพลในกองทัพเรือและประชาชนทั่วไป ตรวจสภาพรถ จำนวน ๒๔ รายการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมของรถยนต์ก่อนออกเดินทางไปต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลวัน สงกรานต์
         ขอเชิญข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลวันสงกรานต์ และรับบริการตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว (ที่มา : ขส.ทร.)

คณะผู้แทนกองทัพเรืออาเซียน เยี่ยมคำนับ รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ และเยี่ยมชมหน่วยกองทัพเรือพื้นที่สัตหีบ

วันนี้ (๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘) เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเรือโท ดุษฎี สังขปรีชา รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ รับเยี่ยมคำนับจากคณะผู้แทนกองทัพเรืออาเซียน ในโอกาสเดินทางมาร่วมประชุม ผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน 4th ASEAN Navy Young Officers Interaction Program 2015 และเยี่ยมชมหน่วยกองทัพเรือพื้นที่สัตหีบ ณ กองบัญชาการกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
         จากนั้น คณะผู้แทนกองทัพเรืออาเซียน เดินทางไปเข้ารับฟังบรรยายสรุปขีดความสามารถด้านHA/DA บนเรือหลวงอ่างทอง และเยี่ยมชมเรือหลวงจักรีนฤเบศร (ที่มา : ยก.ทร.)

ขอเชิญเที่ยวชมร้านสมาคมภริยาทหารเรือ ในงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๘ ณ ลานพระราชวังดุสิต

สมาคมภริยาทหารเรือ จะร่วมออกร้านสมาคมภริยาทหารเรือในงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อหารายได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมทบทุนสภากาชาดไทย ระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม ถึง ๗ เมษายน ๒๕๕๘ ณ สวนอัมพร ลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร
          กิจกรรมภายในร้านสมาคมภริยาทหารเรือ จัดให้มีการช้อนไข่เต่าเสี่ยงโชค มีรางวัลต่าง ๆ มากมายผู้ที่มาร่วมช้อนไข่เต่าจะได้รับของรางวัลทุกท่าน โดยรางวัลพิเศษในปีนี้มีทั้งรถจักรยานยนต์ โทรทัศน์ ตู้เย็น จักรยาน และเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ บัตรราคาใบละ ๒๕ บาท เท่านั้น นอกจากนี้ ยังมีสินค้าคุณภาพดีราคาถูกและผลิตภัณฑ์ฝีมือแม่บ้านทหารเรือที่มีความสวยงามสัญลักษณ์ทหารเรือมาจำหน่าย และการพยากรณ์โชคชะตาโดยโหรศาสตร์ที่มีความชำนาญ มีประสบการณ์ และแม่นยำ มาให้บริการแก่ผู้ที่สนใจตรวจดวงชะตา พร้อมกันนี้ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จัดทำ สลากบำรุงสภากาชาดไทย สมาคมภริยาทหารเรือ เพื่อหารายได้มอบให้แก่สภากาชาดไทย ราคาบัตรละ ๑๐๐ บาท กำหนดออกสลากรางวัลในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ ณ บริเวณสวนอัมพร โดยมีรางวัลใหญ่ ๆ ได้แก่ ทองคำแท่ง, รถจักรยานยนต์, ตู้เย็น, ทีวีสี LED, เครื่องซักผ้า, หัวเตาแก๊สหัวเดี่ยว และพัดลมปรับระดับกึ่งตั้งโต๊ะตั้งพื้น
         ขอเชิญผู้ที่สนใจเที่ยวชมร้านสมาคมภริยาทหารเรือ ในงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๘ ได้บุญ ได้กุศล ได้ของรางวัล สุขกาย สุขใจ ระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม - ๗ เมษายน ๒๕๕๘ (ที่มา : สมาคมภริยาทหารเรือ)

กองทัพเรือมาเลเซีย จะได้รับเรือ LCS ลำแรก ในปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘ สำนักข่าว Bernama รายงานการเปิดเผยของบริษัท Boustead Heavy Industries Corporation Berhad (HHIC) มาเลเซีย ว่า กองทัพเรือมาเลเซียจะได้รับเรือปฏิบัติการใกล้ฝั่ง (Littoral Combat Ships - LCS) ลำแรก ในต้นปี ๒๕๖๒ ขณะนี้ยังคงอยู่ในชั้นประกอบตัวเรือซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปลายปี ๒๕๕๗ และคาดว่าจะทำการทดสอบทางทะเลในช่วงต้นปี ๒๕๖๑ ทั้งนี้ บริษัทBHIC ได้ออกแบบโดยเพิ่มความยาวของเรือจาก ๑๐๕ เมตร เป็น ๑๑๑ เมตร ตามคำร้องขอของกองทัพเรือมาเลเซีย เพื่อใช้ในการจอดเฮลิคอปเตอร์ (ที่มา : ขว.ทร.)

วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"การมีวินัย มีความสามัคคี และรู้จักหน้าที่ ถือกันว่าเป็นคุณสมบัติสำคัญประจำตัวของคนทุกคน แต่ในการสร้างเสริมคุณสมบัติ ๓ ข้อนี้ จะต้องไม่ลืมว่า วินัย สามัคคี และหน้าที่นั้นเป็นได้ทั้งในทางบวกและทางลบ ซึ่งย่อมให้คุณหรือให้โทษได้มากเท่า ๆ กัน ทั้ง ๒ ทาง เพราะฉะนั้น เมื่อจะอบรม จำเป็นต้องพิจารณาให้ถ่องแท้แน่ชัดก่อนว่า เป็นวินัยสามัคคีและหน้าที่ดีคือ ปราศจากโทษ เป็นประโยชน์ เป็นธรรม"
         พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๖

ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานมอบรางวัลการวิ่งแข่งขันและร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย

วันนี้ (๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๕.๑๕ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในการมอบรางวัล และให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมวิ่งแข่งขันเพื่อสุขภาพในพื้นที่พระราชวังเดิมและ หน่วยใกล้เคียง ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมกิจกรรมวิ่งออกกำลังกายในครั้งนี้ด้วย ณ บริเวณวังนันทอุทยาน ฐานทัพเรือกรุงเทพ
        กิจกรรมออกกำลังกายและวิ่งแข่งขัน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ จัดให้มีการบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ได้แก่ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว และวัดความดันโลหิต และมีวิทยากรให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกายอย่างไรให้มีความสุข และการลดน้ำหนักอย่างถูกวิธีเพื่อให้ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ได้มาตรฐาน
        ขอเชิญชวนข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายและวิ่งแข่งขันเพื่อสุขภาพ กำหนดลงทะเบียนระหว่างเวลา ๑๓.๑๕ น. - ๑๔.๑๕ น. บริเวณสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ ฐานทัพเรือกรุงเทพ โดยมีรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ จำนวน ๒ คัน รับ - ส่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม ออกจากหน้า กรมการเงินทหารเรือ พระราชวังเดิม เวลา ๑๓.๐๐ น. พร้อมรับกลับ (ที่มา : กพ.ทร.)

ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานรับมอบเงินบริจาคในการแสดงคอนเสิร์ตการกุศล "Giving Love Giving Life 2"

วันนี้ (๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๗.๔๕ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานรับมอบเงินบริจาคการกุศลในการแสดงคอนเสิร์ต "Giving Love Giving Life 2" ณ ห้องชมชลธี หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร และเป็นประธานเปิดงานการแสดงคอนเสิร์ต ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ โดยมี พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล ประธานกรรมการบริหารกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และ พื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ และเสนาธิการทหารเรือ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ฯ
         กองทัพเรือได้ให้การสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาภาคใต้อย่างเต็ม ที่ โดยยึดแนวทางพระราชทาน "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" โดยกองทัพเรือมีพื้นที่รับผิดชอบในจังหวัดนราธิวาส จำนวน ๔ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอบาเจาะ อำเภอยี่งอ และอำเภอตากใบ ข้าราชการที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันประเทศ ป้องกันปราบปรามจลาจล หรือการบ่อนทำลายความมั่นคงของชาติ จะได้รับเงินช่วยเหลือตามสิทธิกำลังพลอยู่แล้ว แต่ทหารที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพดังกล่าว ยังไม่ได้มีการดูแลครอบครัวในระยะยาว จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ที่มีเหตุรุนแรงอย่างต่อเนื่องมา ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ ทำให้กองทัพเรือต้องสูญเสียกำลังพลจากการเสียชีวิตและทุพพลภาพ เกิดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของตนเองและครอบครัว ประกอบกับกองทัพเรือมีความเป็นห่วงผู้ใต้บังคับบัญชา และมีนโยบายให้กำหนดแนวทางการช่วยเหลือกำลังพลกองทัพเรือและครอบครัวซึ่งได้ รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเกียรติในสังคมได้ ต่อไป กองทัพเรือ จึงได้จัดตั้ง "กองทุน น้ำใจไทยผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ" ขึ้น
         ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ และให้กองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละ ฯ ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ กองทัพเรือจึงได้จัดกิจกรรมหารายได้เข้ากองทุนนี้ ซึ่งที่ผ่านมากองทุนมีรายได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนกำลังพลได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว ในปีนี้จึงได้จัดคอนเสิร์ตการกุศล "Giving Love Giving Life 2" ในครั้งนี้ ขึ้น ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุม กองทัพเรือ โดยมีศิลปินมากมาย เช่น พลเรือโท สรวงสรร พินทุสมิต, เรือตรีสันติ ลุนเผ่, คุณทิพวรรณ ปิ่นภิบาล, คุณจิ๊บ วสุ แสงสิงแก้ว, คุณหรั่ง ร็อคเคสตร้า, คุณเต๋า สมชาย เข็มกลัด, พลพล พลกองเส็ง, คุณบุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี, คุณป๊อปปี้ K-Otic, คุณหลง ลงลาย และนักร้องจากกองดุริยางค์ทหารเรือ รวมทั้งน้อง ๆ เยาวชนจาก ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมขับร้องในเพลงที่คัดมาพิเศษ
         ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าชมการแสดงคอนเสิร์ตการกุศล "Giving Love Giving Life2" บัตรราคาใบละ ๒,๐๐๐ บาท, ๑,๕๐๐ บาท, ๑,๐๐๐ บาท ติดต่อได้ที่ กองกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๔๔๔๕ และ ๕๓๐๘๑ หรือร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือได้ที่ ธนาคารทหารไทย สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ ชื่อบัญชี "Giving Love Giving Life 2" เลขที่บัญชี ๑๑๕ - ๒ - ๑๙๙๙๙ - ๖ สอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๔๔๘๘๒ หมายเลขโทรสาร ๕๕๕๕๗ (ที่มา : กพร.ทร.)

รองผู้บัญชาการทหารเรือ รับเยี่ยมคำนับจากผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน

วันนี้ (๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือเอก พจนา เผือกผ่อง รองผู้บัญชาการทหารเรือ รับเยี่ยมคำนับจากคณะผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน ที่เดินทางมาร่วมประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน 4th ASEAN Navy Young Officers Interaction Program 2015 ณ ห้องรับรอง อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ร่วมให้การต้อนรับ และเวลา ๑๙.๐๐ น. รองผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในงานเลี้ยงรับรอง ณ ห้องชมวัง หอประชุมกองทัพเรือ
         การจัดกิจกรรม 4th ASEAN Navy Young Officers Interaction Program 2015 ในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ ๒๔ ถึง ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี มิตรภาพ และความเข้าใจระหว่างนายทหารรุ่นใหม่ของกองทัพเรืออาเซียน โดยกิจกรรมหลักมีขอบเขตเรื่องที่กำหนดทิศทางเป็น "ASEAN Harmony and Security : Strengthening Multicultural Ties for the Next Generation" ซึ่งให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้แทนกองทัพเรืออาเซียน ในหัวข้อ "Initial Concept of ASEQAN Multilateral Naval Exercise on HA/DR" และมีกิจกรรมอื่น ๆ ประกอบด้วย การแนะนำประเทศ การเยี่ยมชมหน่วยงานกองทัพเรือ เยี่ยมชมเรือหลวงจักรีนฤเบศร และการเยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ทั้งนี้ กิจกรรม ASEAN Navy Young Officers Interaction ถือเป็นข้อผูกพันตามข้อตกลงร่วมกันที่กำหนดให้เมื่อประเทศใดได้เป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียนในปีใดแล้ว ในปีนั้นหรือปีถัดไปจะต้องจัดให้มีกิจกรรมดังกล่าวขึ้น (ที่มา : ยก.ทร.)

นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เปิดการอบรมงานฝีมือประดิษฐ์ด้วยมือ

วันนี้ (๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๓.๓๐ น. คุณณุฉัตรา จันทร์สุวานิชย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานเปิดอบรมงานฝีมือประดิษฐ์ด้วยมือ ณ อาคาร ๓๘ ปี สมาคมภริยานาวี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
         สมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมกับ สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา๕ รอบ เป็นโครงการฝึกอบรมอาชีพงานประดิษฐ์ด้วยมือ เช่น การทำเดคูพาจ การจัดช่อดอกไม้เบื้องต้น ให้กับแม่บ้านทหารเรือ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมแม่บ้านทหารเรือให้มีรายได้เสริมให้กับครอบครัว และเป็นการพัฒนาศักยภาพของแม่บ้านทหารเรือในด้านงานฝีมือให้สามารถทำ ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้ตรงกับความต้องการและเป็นที่นิยมของตลาดในยุคปัจจุบัน อีกทั้งเพื่อช่วยเหลือและดูแลแม่บ้านทหารเรือให้อยู่ดีมีสุข สังคมเข้มแข็ง มีความสามัคคี เกิดความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาต่อไป
          สำหรับหลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ๔๐ ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม ถึง ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เมื่อผ่านการฝึกอบรมแล้วจะได้รับวุฒิบัตรจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัยเขตพระนคร (ที่มา : สมาคมภริยาทหารเรือ)