วันจันทร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2557

ขอเชิญผู้รู้จักคุ้นเคยร่วมงานฌาปนกิจศพ นางประจวบ ยนต์หาญกล้า มารดาภรรยา พลเรือเอก เทวิน มุ่งธัญญา

 ขอเชิญผู้รู้จักคุ้นเคยร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ นางประจวบ ยนต์หาญกล้า มารดาภรรยา พลเรือเอก เทวิน มุ่งธัญญา ณ ศาลา ๑ วัดเครือวัลย์วรวิหาร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๓๐ น. และกำหนดฌาปนกิจศพ ณ ฌาปนสถานกองทัพเรือ วัดเครือวัลย์วรวิหาร ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. (ที่มา : ศปก.ทร.)

ขอเชิญร่วมแข่งขันอ่าวดงตาล ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ ๑ เพื่อจัดหารายได้ช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

กอง เรือยุทธการ ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย จัดการแข่งขันอ่าวดงตาล ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ ๑ (Ao Dong Tan 1st Half Marathon 20014) ณ กองบัญชาการ กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้ให้กับกำลังพลของกองทัพเรือและครอบครัว ที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลของกองทัพเรือและครอบครัวใน พื้นที่ดังกล่าว รายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้กับ "กองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบ กองทัพเรือ"
         ขอเชิญชวนกำลังพลและครอบครัว ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สามารถรับใบสมัครได้ที่ แผนกกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กองเรือยุทธการ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๗๔๒๒๗ หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aodongtanhalfmarathon.com หรือร่วมสนับสนุนเงินบริจาคได้ที่ บัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาสัตหีบ ชื่อบัญชี "อ่าวดงตาลฮาล์ฟมาราธอน โดย ธนาคารกสิกรไทย - กองเรือยุทธการ" เลขที่บัญชี ๓๖๒ - ๒ - ๕๖๓๐๙ - ๒ (ที่มา : กร.)

กองทัพเรือ ขอเชิญชวนบุตรหลานร่วมกิจกรรมทางทหารในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗

กองทัพเรือ กำหนดจัดกิจกรรมทางทหารในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการการเทิดทูนสถานบันพระมหากษัตริย์ การช่วยเหลือประชาชนและการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล การแสดงดนตรี การแข่งขันกีฬาทหารเรือ การแสดงแฟนซีดริล การแข่งขันเกม การแข่งขันตอบปัญหารางวัล และการแจก ของขวัญของรางวัล และการเยี่ยมชมเรือหลวงและเฮลิคอปเตอร์ การแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ โดยกิจกรรมทางทหารจัดแสดงในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล และพื้นที่ส่วนภูมิภาค ดังนี้
            - กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร กิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการการเทิดทูนสถานบันพระมหากษัตริย์ การช่วยเหลือประชาชนและการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล การจัดแสดงยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัย และการแต่งกายชุดปฏิบัติการพิเศษของหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ การจัดการแสดงเรือไร้คนขับบังคับด้วยวิทยุและหุ่นยนต์ค้นหา พิสูจน์ทราบและทำลายวัตถุต้องสงสัย การแนะแนวการศึกษาในส่วนกลางกองทัพเรือ การแสดงดนตรี และการแสดงกลางแจ้งของนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ การแข่งขันเกม การแข่งขันตอบปัญหารางวัล และการแจกของขวัญของรางวัล
          - โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรมประกอบด้วย การเยี่ยมชมเรือหลวง และเฮลิคอปเตอร์ การจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์และชุดปฏิบัติการของหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ และหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน การจัดแสดงพลซุ่มยิงพร้อมอาวุธประจำกาย การจัดแสดงนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช การอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล นิทรรศการเกี่ยวกับสรรพาวุธ อุทกศาสตร์สงครามนิวเคลียร์ - เคมี ชีวะนิทรรศการแนะแนวการศึกษาของนักเรียนนายเรือ การแสดงการปฏิบัติงานของสุนัขทหาร การแสดงดนตรีสามสมอ การแข่งขันกีฬาทหารเรือ การแสดงแฟนซีดริล การแสดงสุนัขทหาร การแสดงศิลปะมวยไทย/กระบี่ของนักเรียนนายเรือ การแข่งขันเกม และการแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัล
          - กรมอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรมประกอบด้วย การเยี่ยมชมเรือหลวง การนำชมพระบรมราชานุสาวรีย์ อุทยานประวัติศาสตร์ทหารเรือ ปืนเสือหมอบ สวนนกและสะพานศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน การจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ การแจกของขวัญของรางวัล
         - พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ จัดให้เยี่ยมชมสิ่งที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์และมีกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ให้เด็กและเยาวชนร่วมสนุก
          สำหรับในพื้นที่ส่วนภูมิภาค มีกิจกรรมทางทหารประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการ การจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ การเยี่ยมชมเรือหลวง การแสดงดนตรี การแสดงแฟนซีดริล การแสดงโดดร่ม การแข่งขันกีฬาทหารเรือ การแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัล และการเล่นเกมต่าง ๆ ณ พื้นที่หน่วยต่าง ๆ ประกอบด้วย กองการบินทหารเรือ ท่าเรือจุกเสม็ด, ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี, ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑ พื้นที่ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย จังหวัดตราด, สนามบินทหารเรือสงขลา, พื้นที่สถานีเรือสมุยและพื้นที่ท่าเทียบเรือ ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ จังหวัดสงขลา, ฐานทัพเรือพังงา สนามบินท่าใหม่และค่ายตากสิน จังหวัดจันทบุรี, กองพันทหารราบที่ ๗ และบริเวณสวนศรีเมือง จังหวัดระยอง, ค่ายจุฬาภรณ์จังหวัดนราธิวาส รวมทั้งหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง จังหวัดนครพนม จังหวัดเชียงราย จังหวัดหนองคาย จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดอุบลราชธานี
         ขอเชิญชวนผู้ปกครองนำบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมทางทหารและชมสาธิตการปฏิบัติการทางทหาร พร้อมรับของรางวัลต่าง ๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ตามสถานที่จัดงานดังกล่าว (ที่มา : กพร.ทร.)

กองทัพเรือ ร่วมกับจังหวัดตราด จัดงานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง ครั้งที่ ๒๘ ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่าง ๑๗ - ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗


กองทัพเรือ ร่วมกับ จังหวัดตราด จัดงาน "วันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง ครั้งที่ ๒๘" ประจำปี ๒๕๕๗ ณ บริเวณอนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ระหว่างวันที่ ๑๗ ถึง ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗
        นับตั้งแต่วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๔๘๔ เป็นต้นมา กองทัพเรือได้ถือเอาวันที่ ๑๗ มกราคม ของทุกปี เป็นวันสดุดีวีรชนนักรบผู้กล้าหาญทหารเรือไทยและจัดงานขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการเชิดชูและระลึกถึงวีรกรรมทหารเรือไทย ผู้เสียสละชีพเพื่อชาติที่สร้างประวัติศาสตร์ให้อนุชนรุ่นหลังได้ยึดถือเป็น แบบอย่างในการป้องกันประเทศ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ที่ อนุสาวรีย์เรือธนบุรี โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ มีผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธาน และที่อนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง มี ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธาน
        สำหรับการจัดงานในปีนี้นับเป็นครั้งที่ ๒๘ กองทัพเรือได้สั่งการให้หน่วยงานในกองทัพเรือที่เกี่ยวข้อง ร่วมสนับสนุนการจัดงานดังกล่าวทุกปี โดยมีรูปแบบการจัดงานเป็น ๒ ภาค ได้แก่ ภาคทะเลและภาคบก โดยทัพเรือภาคที่ ๑ รับผิดชอบในการดำเนินการภาคทะเล จัดเรือหลวงให้การสนับสนุนการประกอบพิธีลอยพวงมาลา ณ บริเวณเกาะลิ่ม อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด จำนวน ๔ ลำ ได้แก่ เรือหลวงกระบี่ เป็นเรือประธานในพิธี เรือหลวงแกลง เรือตรวจการณ์หมายเลข ๙๙๕ และเรือตรวจการณ์หมายเลข ๒๑๖ กระทำพิธีลอยพวงมาลาในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น.
        ส่วนภาคบก จะเป็นการจัดงานสมโภชน์ ณ บริเวณอนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง ได้แก่ พิธีเปิดงาน มีการโดดร่มทางยุทธวิธี จากเฮลิคอปเตอร์ลงน้ำ การโปรยข้าวตอกดอกไม้จากเครื่องบินของกองทัพเรือ การจัดนิทรรศการ การจัดวงหัสดนตรีวงใหญ่ ประกอบด้วย นักร้อง นักแสดง และการแสดงจากดุริยางค์ทหารเรือมาให้ความบันเทิง รวมทั้งการจัดเรือหลวงกระบี่ประดับไฟตอนกลางคืน ณ บริเวณแหลมงอบ ในวันที่ ๑๗ และ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗
         ขอเชิญผู้ที่สนใจเที่ยวชมงานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทะนาวีที่เกาะช้าง ครั้งที่ ๒๘ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ถึงวันที่ ๒๑ มกราคม นี้ ที่ อนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ที่มา : กพร.ทร.)

กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ใน ๒ มกราคม - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการ และทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นชายโสด อายุ ๑๗ - ๒๐ ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๓๗ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๐) สำหรับผู้ที่เป็นทหารกองประจำการจะต้องสังกัดกองทัพเรือและปลดเป็นทหารกองหนุน ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ หรือทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ ต้องมีอายุ ๒๑ - ๒๔ ปี (ผู้ที่เกิด ๑ มกราคม ๒๕๓๓ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๓๖ มีสัญชาติไทย บิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดได้
         หลักฐานการรับสมัคร ประกอบด้วย
          - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้สมัคร บิดา มารดา) และสำเนาใบสูติบัตรของผู้สมัคร
         - สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนของสถานศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ
        - รูปถ่าย ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๘ รูป
        สามารถซื้อจำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ราคาชุดละ ๘๐ บาท ได้ที่
         - กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
         - ห้องสมุดกลางกองทัพเรือ อาคารราชนาวิกสภา กรุงเทพมหานคร
         - กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
         - โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ จังหวัดสมุทรปราการ
         - โรงเรียนชุมพลทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
         - ค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
         - ทัพเรือภาคที่ ๓ จังหวัดภูเก็ต
         - หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงทุกเขต
         - ร้านสวัสดิการทหารเรือ นันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
         - ร้านสวัสดิการกรมการเงินทหารเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร
          - ร้านสวัสดิการกิจการห้องเย็น อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
         - สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ ได้แก่ ส.ทร.๒ บางนา, ส.ทร.๓ ภูเก็ต, ส.ทร.๕ สัตหีบ, ส.ทร.๖ สงขลา,  ส.ทร.๘ พิษณุโลก, ส.ทร.๙ อุบลราชธานี, ส.ทร.๑๐ ตราด, ส.ทร.๑๑ เชียงใหม่ และ ส.ทร.๑๕ นราธิวาส
         หรือสั่งซื้อระเบียบการและใบสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๒๕ มกราคม ๒๕๕๗ โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ ราคารวมค่าจัดส่งชุดละ ๑๐๐ บาท โดยธนาณัติสั่งจ่ายในนาม กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตู้ ปณ.๑๑ ปณภ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐
           สำหรับการรับสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และสมัครด้วยตนเอง ในส่วนภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๑๙ มกราคม ๒๕๕๗ ที่ สวนกรมหลวงชุมพร หนองตะเคียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในส่วนกลาง ตั้งแต่วันที่ ๘ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ที่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๘๘๙ ๓๙๒๒, ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๖๓ - ๔ และ ๐ ๒๔๗๕ ๓๕๔๓ ในวันและเวลาราชการ หรือดูได้ที่เว็บไซต์ www.navy.mi.th/navedu (ที่มา : ยศ.ทร.)

กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรโรงเรียนเตรียมทหาร โดยรับสมัครผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชายโสด อายุระหว่าง ๑๔ - ๑๗ ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๐ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๓) มีสัญชาติไทย การรับสมัครเปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตเพียงช่องทางเดียว http://www.rtna.ac.th หรือ http://www.navy.mi.th หรือ http://www.addmission-rtna.com รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๒ มกราคม ถึง ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๙๙๕ (ที่มา : รร.นร.)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ณ อาคารใหม่สวนอัมพร วันเสาร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๓๓ ความว่า
         "การคิดการปฏิบัติให้ถูกให้ดีนั้น ก็คือ การคิดและปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามหลักการ หลักวิชา หลักเหตุผล แลหลักสุจริตธรรม ผู้มุ่งหมายจะสร้างสรรค์ประโยชน์และความเจริญ จึงควรพยายามปฏิบัติฝึกฝนตนเองให้มีความคิดจิตใจที่เที่ยงตรง และมั่นคงเป็นกลาง เป็นอิสระจากอคติ ซึ่งมีหลักฝึกหัดที่สำคัญประกอบส่งเสริมกันอยู่สองข้อ ข้อแรก ให้หัดพูด หัดทำ หัดคิด ด้วยสติรู้ตัวอยู่เสมอ เพื่อหยุดยั้งและป้องกันความประมาทพลาดผิดและอคติต่าง ๆ มิให้เกิดขึ้น ข้อสอง ให้หัดใช้ปัญญาความฉลาดรู้ เป็นเครื่องวิเคราะห์และวินิจฉัยเรื่องราว ปัญหาต่าง ๆ ทุกอย่างที่จะต้องขบคิดแก้ไข เพื่อช่วยให้เห็นเหตุ เห็นสาระได้ชัดและวินิจฉัยได้ถูกต้องเที่ยงตรง ว่าข้อที่เท็จ ที่จริง ที่ถูก ที่ผิด ที่เป็นประโยชน์ ที่มิใช่ประโยชน์ อยู่ตรงไหน สติและปัญญา ที่ได้ฝึกฝนใช้จนคล่องแคล่วเคยชินแล้ว จะรวมเข้าเป็นสติปัญญา ที่จะส่งเสริมให้บุคคลสามารถคิดอ่านและประพฤติปฏิบัติได้ถูก ได้ดี ให้เกิดประโยชน์แก่ตนแก่ส่วนรวมได้สมบูรณ์พร้อมทุกส่วน"