วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 "เพราะความรู้ความคิดอันกว้างขวางนั้น หากมิได้ใช้โดยเหมาะสมถูกต้องแล้ว ก็ให้ผลดีได้ไม่มากนัก หรืออาจจะทำให้เกิดผลเสียหายก็เป็นได้ เพราะฉะนั้นทุกคนควรสังวรระวังให้มาก ขอให้ตั้งเจตนาอันมั่นคง ที่จะสร้างสรรค์และอบรมกำลังกายกำลังใจ อันสมบูรณ์ไว้เป็นหลักฐาน เพียรพยายามใช้ความฉลาดรอบคอบและสุจริตวินิจฉัยปัญหา และสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เป็นไปโดยถูกต้อง นำความรู้ความคิดของตน ๆ ที่มีอยู่มาเชื่อมโยงเข้ากันให้พร้อมเพรียง ประสมประสานความรู้ความคิดนั้นด้วยเหตุผลและวิจารณญาณ แล้วนำออกใช้ให้ได้ผล กล่าวคือแก้ไขเปลี่ยนแปลงจุดที่บกพร่อง ส่งเสริมจุดที่ดีให้มั่นคงยิ่งขึ้น"
        พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๑๐

ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้การต้อนรับผู้บัญชาการทหารเรือสาธารณรัฐเกาหลี ภริยา และคณะ

วันนี้ (๙ มิถุนายน ๒๕๕๘) เวลา ๐๘.๐๐ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้การต้อนรับ พลเรือเอก Jung, Ho-sub ผู้บัญชาการทหารเรือ และภริยา พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของกองทัพเรือ เข้าเยี่ยมคำนับ เพื่อแนะนำตัว ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพเรือ ร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้ กองทัพเรือ ได้จัดพิธีต้อนรับอย่างสมเกียรติ เพื่อเป็นการเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพเรือและกอง ทัพเรือสาธารณรัฐเกาหลี โดยจัดกองทหารเกียรติยศ จำนวน ๑ กองร้อย พร้อมวงโยธวาทิต และจัดเลี้ยงอาหาร ณ ห้องชมวัง อาคารราชนาวิกสภา ในโอกาสนี้ด้วย
(ที่มา : ขว.ทร.)

กองทัพเรือ จัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๒ ใน ๘ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

กองทัพเรือ ร่วมกับ สภากาชาดไทย กำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๒ บรรเลงโดยวงดุริยางค์ราชนาวี ซึ่งในปีนี้ กำหนดให้มีการแสดง จำนวน ๒ รอบ ในเวลา ๒๐.๐๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จะเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปตลอดจนสื่อมวลชนได้เข้ารับชมการแสดง ส่วนในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์มาทอดพระเนตรการแสดง โดยการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๒ ในครั้งนี้ มี พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานจัดงาน และ พลเรือโท ประพฤติพร อักษรมัติ รองเสนาธิการทหารเรือฝ่ายกิจการพลเรือน เป็น ประธานคณะกรรมการเตรียมการจัดงาน
        สำหรับการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต เป็นการบรรเลงเพลงโดย วงดุริยางค์ราชนาวี ร่วมขับร้องโดยนักร้องรับเชิญ ซึ่งกองทัพเรือได้จัดให้มีขึ้นตามพระราชปณิธานของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ได้ทรงมีพระราชปรารภกับผู้บัญชาการทหารเรือในขณะนั้น ให้กองทัพเรือจัดแสดงดนตรีโดยวงดุริยางค์ราชนาวี เพื่อหารายได้บำรุงสภากาชาดไทยและเพื่อให้การแสดงดนตรีในแนวเพลงคลาสสิคได้ เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ประชาชนชาวไทย ซึ่งกองทัพเรือก็ได้ดำเนินการตามพระราชประสงค์ ตั้งแต่ปี ๒๕๐๔ เป็นต้นมา โดยใช้ชื่อการแสดงว่า "กาชาดคอนเสิร์ต" ทั้งนี้ การจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต กำหนดจัดแสดงขึ้นเป็นประจำทุกปี จะมีเว้นบ้างตามสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวย ซึ่งรายได้จากการบริจาคทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย
         การแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ในครั้งที่ ๔๒ นี้ กองทัพเรือ โดย กองดุริยางค์ทหารเรือ ได้จัดวงซิมโฟนีออเคสต้า ดุริยางค์ราชนาวี ร่วมบรรเลงเพลงอันไพเราะด้วยเครื่องดนตรี กว่า ๘๐ ชิ้น โดยช่วงแรกเป็นการ บรรเลงบทเพลงคลาสสิกที่หาฟังยาก ประกอบด้วย เพลง Festive Overture ของ Shostakovich เพลง Meditation from Thais (เดี่ยวไวโอลิน โดย จ่าเอกหญิง ปรารถนา จงเจริญ) และ เพลง Symphony No.๙ in E minor,Op ของ Dvorak
         ส่วนในช่วงที่สองเป็นการขับร้องบทเพลง อันไพเราะหลากหลายบทเพลง โดยในปีนี้ มีแนวความคิดในการจัดเพื่อนำความสงบสุขกลับมาสู่ประเทศชาติ ให้คนในชาติมีความรักใคร่ปรองดอง และมีความสุขกลับคืนมา ซึ่งการแสดงในช่วงที่สอง แบ่งออกเป็น ๒ องก์ ดังนี้
         องก์ที่ ๑ ฝันเพื่อชาติจากราชนาวี เป็นการนำบทเพลงพระราชนิพนธ์ มาร้อยเรียง แสดงถึงความฝันของปวงชนชาวไทยที่อยากเห็นบ้านเมืองกลับมาสู่ความสงบสุขด้วยความรักความสามัคคีของประชาชนภายในชาติ
ประกอบด้วย เพลงความฝันอันสูงสุด พระราชนิพนธ์ ใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขับร้องโดย กิตตินันท์ ชินสำราญ เพลงฝันบรรยาย (เนื่องจากความฝันอันสูงสุด) พระราชนิพนธ์ ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ อัครราชกุมารี เป็นการนำเนื้อหาจากเพลงพระราชนิพนธ์ ความฝันอันสูงสุดมาประพันธ์ บรรยายถึงความยากลำบากในการทำความฝันให้เป็นจริง ขับร้องโดย ชัชชัย สุขขาวดี (หรั่ง ร๊อคเคสตร้า) และ กิตตินันท์ ชินสำราญ และ เพลงรัก พระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขับร้องโดย จ่าเอกหญิง สราญรัตน์ ชูอำนาจ
         องก์ที่ ๒ ปวงประชา เปรมปรีดิ์ นาวีสุขสันต์ เป็นการนำเพลงที่มีความสนุกสนานมาร้อยเรียง เพื่อแสดงถึงความสุขของประชาชนภายในชาติ ที่ปรากฏภายหลังการก้าวผ่านอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และทำความฝันที่ตั้งใจไว้ได้สำเร็จ ประกอบด้วย เพลง Way Back Into Love ขับร้องโดย ภพธร สุนทรญาณกิจ (ตู่ ภพธร) และ จ่าเอกหญิง โสธิดา ชัยฤทธิไชย เพลงเหมือนเคย ขับร้องโดย ภพธร สุนทรญาณกิจ (ตู่ ภพธร) เพลง Let It Go ขับร้องโดย จ่าเอกหญิง โสธิดา ชัยฤทธิไชย เพลง The Power of Love ขับร้องโดย จ่าเอกหญิง สราญรัตน์ ชูอำนาจ เพลงรักเธอจริง ๆ และ เพลงรักเธอประเทศไทย ขับร้องโดย ชัชชัย สุขขาวดี (หรั่ง ร๊อคเคสตร้า) เพลง Looking Through your Eyes ขับร้องโดย ธีรนัยน์ ณ หนองคาย เพลง A Whole New World (เพลงประกอบภาพยนตร์ Aladin ) ขับร้องโดย กิตตินันท์ ชินสำราญ และ ธีรนัยน์ ณ หนองคาย เพลงชัยชนะ ขับร้อง โดย กิตตินันท์ ชินสำราญ ปิดท้ายด้วย เพลงเมดเลย์ทหารเรือ จำนวน ๓ เพลง ร่วมขับร้องโดย นักร้องรับเชิญทุกคน
         การจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตฯ จะไม่มีการจำหน่ายบัตรเข้าชมแต่อย่างใด โดยจะเปิดรับบริจาคเงินตามกำลังศรัทธา เพื่อทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ โดยเสด็จพระราชกุศล บำรุงสภากาชาดไทย สามารถบริจาคเงินสดโดยตรงได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๒ (กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ) หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๘๑ หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "กาชาดคอนเสิร์ตกองทัพเรือ ครั้งที่ ๔๒" เลขบัญชี ๑๑๕ - ๒ - ๒๐๔๕๒ - ๓ และส่งสำเนาการโอนเงินพร้อมชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ ให้ชัดเจน โดยส่งมาที่ กรมการเงินทหารเรือ หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๕๗ ทั้งนี้ ผู้ที่ร่วมบริจาคตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป จะได้เข้าเฝ้าฯ เพื่อรับพระราชทานของที่ระลึก ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๓๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (ที่มา : สลก.ทร.)

กรมการขนส่งทางบก ยกระดับการให้บริการด้วยรถแท็กซี่ เชิญชวนผู้ขับรถแท็กซี่ ร่วมกิจกรรม "แท็กซี่ยุคใหม่ ใส่ใจบริการ" ระหว่าง ๙ - ๑๑ มิถุนายน นี้

กรมการขนส่งทางบกมุ่งมั่นพัฒนาการให้ บริการด้วยรถแท็กซี่ พร้อมเร่งยกระดับมาตรฐานแท็กซี่ให้มีความปลอดภัยและสามารถตอบสนองความต้อง การของผู้โดยสารทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะรถแท็กซี่ บริเวณท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ จึงได้จัดกิจกรรม "แท็กซี่ยุคใหม่ ใส่ใจบริการ" ณ บริเวณประตู ๓ - ๔ ชั้น ๑ อาคาร ผู้โดยสารท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น. โดยภายในงานได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษหัวข้อ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่และการบริการที่ดี และกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย (ที่มา : ขสมก.)