วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ผู้แทนจีนและเวียดนามจะหารือครั้งแรกกรณีความตึงเครียดที่เกิดจากแท่นขุดเจาะน้ำมัน

 เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ มีรายงานจาก กระทรวงการต่างประเทศจีนว่า นายหยาง เจียฉือ มุขมนตรีของรัฐบาลจีน และ นายฟาม บิ่งมิงห์ รองนายกรัฐมนตรีเวียดนาม จะร่วมหารือเป็นครั้งแรก ที่ กรุงฮานอย เวียดนาม ภายในสัปดาห์นี้ จากกรณีที่บริษัทน้ำมันของจีนเข้าไปติดตั้งแท่นขุดเจาะน้ำมันในทะเลจีนใต้ จนเป็นเหตุให้เกิดการชุมนุมประท้วงและเผาทำลายโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งในเวียดนามเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ รวมทั้งการเผชิญหน้ากันระหว่างเรือของทั้ง ๒ ฝ่ายหลายครั้ง (ที่มา : ขว.ทร.)

ขอเชิญชมและติดตามผลการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกดิวิชั่น ๑ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประจำทีมสโมสรฟุตบอลราชนาวี นัดที่ ๑๗ ใน ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๗

 คณะอนุกรรมการฟุตบอลกองทัพเรือ ขอแจ้งผลการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกดิวิชั่น ๑ (ยามาฮ่าลีกวัน) ประจำปี ๒๕๕๗ (ระบบเหย้าเยือน ๓๔ นัด) ของทีมฟุตบอลกองทัพเรือ ในนามสโมสรฟุตบอลราชนาวี นัดที่ ๑๖ ผลการแข่งขัน สโมสรฟุตบอลราชนาวี ชนะ สโมสรกระบี่ เอฟซี ๒ ประตู ต่อ ๐ สรุปผลการแข่งขันสโมสรฟุตบอลราชนาวี แข่งขันไปแล้ว ๑๖ นัด ชนะ ๘ เสมอ ๖ แพ้ ๒ ครั้ง มี ๓๐ คะแนน อยู่ในอันดับที่ ๓ ของตารางคะแนน มีจำนวน ๑๘ ทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน
         สโมสรฟุตบอลราชนาวี จะทำการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกดิวิชั่น ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ นัดที่ ๑๗ ในวันเสาร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ พบกับ สโมสรบางกอก เอฟซี เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติบางมด กรุงเทพมหานคร
         ขอเชิญชมและติดตามผลการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกดิวิชั่น ๑ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประจำทีมสโมสรฟุตบอลราชนาวี นัดที่ ๑๗ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
(ที่มา : คณอนุกรรมการฟุตบอล ทร.)

กรมสวัสดิการทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ๕ อัตรา


กรมสวัสดิการทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๕ อัตรา รับเฉพาะเพศชาย ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานในพื้นที่ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๒ อัตรา และรับสมัครเพศชายและเพศหญิง ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานในพื้นที่ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๒ อัตรา และปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ อัตรา
         คุณสมบัติของผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปี เพศชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ
         หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย สำเนาหลักฐานการศึกษา, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และมารดา, สำเนาใบกองหนุนหรือใบแทนหรือหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ, รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๒ นิ้ว, สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล และใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ
          ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ แผนกธุรการ กองบังคับการ กรมสวัสดิการทหารเรือ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.navy.mi.th/welfare และกำหนดรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายน ถึง ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ในวันราชการ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น. และเวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกธุรการ กรมสวัสดิการทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๒๖๕ หรือ ๐ ๒๔๑๑ ๕๘๖๔ (ที่มา : สก.ทร.)

กำหนดเปิดใช้ ประตูเข้า - ออก วังนันทอุทยาน ทางด้านทิศใต้ ตรงข้ามซอยวัดอัมพวา ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗

ฐานทัพเรือกรุงเทพ กำหนดเปิดใช้งาน ประตูเข้า - ออก วังนันทอุทยาน ทางด้านทิศใต้ (ประตู ๑ ตรงข้ามซอยวัดอัมพวา) และกองรักษาการณ์ ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ และจะมีการดำเนินการปรับปรุงซ่อมทำประตูเข้า - ออก ทางด้านทิศเหนือ (ประตู ๒ ที่ใช้ในการเข้า - ออกเดิม) พร้อมกับกำหนดแผนการจัดการจราจร (ชั่วคราว) ในพื้นที่ วังนันทอุทยาน ดังนี้
        - กำหนดให้ประตู ๑ เป็นประตูเข้า - ออกหลัก สำหรับยานพาหนะและประตูผ่านบุคคลของหน่วยงานราชการและบุคคลภายนอก
        - กำหนดให้ประตู ๒ เป็นประตูออกได้อย่างเดียว ๑ ช่องทางเดินรถสำหรับยานพาหนะของข้าราชการที่มีบัตรอนุญาตติดยานพาหนะผ่านเข้า - ออก หน่วยราชการกองทัพเรือเท่านั้น โดยกำหนดเวลาเปิด - ปิดประตู ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๙.๐๐ น.
        - กำหนดให้ประตู ๓ เป็นประตูเข้า - ออก สำหรับยานพาหนะและประตูผ่านบุคคลของข้าราชการที่มีบัตรอนุญาตติดยานพาหนะผ่านเข้า - ออก หน่วยราชการกองทัพเรือ โดยกำหนดเวลาเปิด - ปิดประตู ระหว่างเวลา ๐๕.๓๐ น.- ๑๙.๐๐ น.
       - กำหนดให้ประตู ๖ เป็นประตูออกได้อย่างเดียว และจะต้องเลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานคลองมอญเท่านั้น สำหรับยานพาหนะของข้าราชการที่มีบัตรอนุญาตติดยานพาหนะผ่านเข้า - ออก หน่วยราชการกองทัพเรือ โดยกำหนดเวลาเปิด - ปิด ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐ น. - ๑๙.๐๐ น.
        สำหรับเส้นทางเดินรถภายในพื้นที่วังนันทอุทยานยังคงเดิม สามารถตรวจสอบผังเส้นทางได้ที่ www.bkkbase.navy.mi.th
         จึงขอแจ้งให้ข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ตลอดจนผู้มาติดต่อราชการ ทราบโดยทั่วกัน (ที่มา : ฐท.กท.)

ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือเป็นประธานในพิธีไหว้ครูดนตรีและนาฎศิลป์ ประจำปี ๒๕๕๗

วันนี้ (๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีไหว้ครูดนตรีและ นาฎศิลป์ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ หอดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ
         พิธีไหว้ครูดนตรีและนาฎศิลป์ เป็นพิธีที่สำคัญสำหรับผู้มีอาชีพหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดนตรีและการแสดง รวมถึงผู้ที่ศึกษาในสาขาวิชาดังกล่าวเป็นการแสดงออกซึ่งความเคารพ กตัญญู และระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ด้านการดนตรีและการแสดง ซึ่งเป็นพิธีที่ดีงาม มีคุณค่าและเป็นสิริมงคลที่กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ได้ถือปฏิบัติเป็นธรรมเนียมประเพณีสืบต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๔๖ เมื่อครั้งที่ จอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิจ ขณะทรงดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการทหารเรือ ทรงได้ดำริให้กองแตรทหารเรือ จัดพิธีไหว้ครูขึ้น โดยได้เรียนเชิญครู ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับมอบการสืบทอดให้เป็นครูผู้ประกอบพิธีไหว้ครู และครอบครูด้านการดนตรีและนาฎศิลป์มาเป็นครูผู้ประกอบพิธี สำหรับในปีนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ เผด็จพัฒน์ พลับกระสงค์ มาเป็นครูผู้ประกอบพิธี
         การไหว้ครูดนตรีและนาฎศิลป์ นอกจากจะเป็นการยกย่องและสร้างสำนึกให้รำลึกถึงพระคุณครูด้วยความกตัญญูแล้ว ยังเป็นการแสดงความเคารพยกย่องครูอาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ อันจะส่งผลให้ผู้ที่เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ได้มีความตระหนัก เชื่อมั่นในพลานุภาพของศิลปะ และให้นักเรียนมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง ใฝ่ใจในการศึกษาหาความรู้ด้านศิลปะให้แตกฉานต่อไป (ที่มา : ดย.ทร. ฯ)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"…คนที่จะรักษาความเป็นไทยได้มั่นคงที่สุด ดีและเหมาะที่สุด ไม่มีใครอื่นนอกจากไทย เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ ณ แห่งหนใด คนไทยมีหน้าที่ต้องรักษาความเป็นไทยเสมอ…"
          พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานสามัคคีสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ การประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๐ วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๑๖