วันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2558

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"สังคม ใดก็ตาม ถ้ามีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน ด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน สังคมนั้นย่อมเต็มไปด้วยไมตรีจิต มิตรภาพ มีความร่มเย็น เป็นสุข น่าอยู่"
          พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่ออัญเชิญลงพิมพ์ในนิตยสารที่ระลึกครบรอบ ๓๖ ปี ของสโมสรไลออนส์กรุงเทพฯ ๓๑ มีนาคม ๒๕๓๘

ผู้บัญชาการทหารเรือ รับเยี่ยมคำนับจาก เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลีย

วันนี้ (๓ มีนาคม ๒๕๕๘) เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ รับเยี่ยมคำนับจาก ฯพณฯ นาย Paul Robiliard เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย เพื่อแนะนำตัวอย่างเป็นทางการในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่ในประเทศไทย ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
         การที่กองทัพเรือรับเยี่ยมคำนับจากเอกอัครราชทูตเครือรัฐ ออสเตรเลีย เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่นอกจากจะเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติ แล้ว ยังเป็นการการแสดงออกถึงความมีน้ำใจไมตรีและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กองทัพเรือกับสถานเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอีก ด้วย (ที่มา : ขว.ทร.)

กองทัพเรือ ร่วมตักบาตรพระสงฆ์และร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๘

 กองทัพเรือ ร่วมสนับสนุนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดงานวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยในช่วงเช้า เวลา ๐๗.๐๐ น. พลเรือตรีหญิง ประชิตร เผื่อนพิภพ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ และคณะ ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ ณ บริเวณองค์พระประธานพุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และในช่วงบ่าย ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐ น. - ๑๘.๐๐ น. พลเรือตรีหญิง ชูทิพย์ ทิพยบุญทอง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ ร่วมพิธีเวียนเทียน ณ บริเวณลานรอบองค์พระประธานพุทธมณฑล (ที่มา : กพร.ทร.)

พิธีสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๑๕ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในงานพิธีตรวจพลสวนสนามและการปฏิญาณตนของเหล่าสมาชิกไทยอาสา ป้องกันชาติ ในทะเล เนื่องในวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ ณ บริเวณพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ แหลมสนอ่อน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา และมอบเข็มเชิดชูเกียรติพร้อมประกาศนียบัตรและของที่ระลึกให้แก่วิทยากรดี เด่นและสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติดีเด่น พร้อมให้โอวาท จากนั้น ผู้บัญชาการทหารเรือ ขึ้นแท่นรับความเคารพในพิธีสวนสนามทางบกและทางเรือ
        ในวันเดียวกัน เวลา ๑๐.๓๐ น. พลเรือเอก พจนา เผือกผ่อง รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีตรวจพลสวนสนามทางบกและการปฏิบัติตนของสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล พื้นที่เขตทัพเรือภาคที่ ๓ พร้อมกับมอบเข็มเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และของที่ระลึกให้แก่วิทยากรดีเด่นและสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติดีเด่น ณ ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
         ส่วนทางศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ ๑ มี พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้ช่วย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติพร้อมประกาศนียบัตรและของที่ระลึกให้ แก่วิทยากร ดีเด่นและสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติดีเด่น พิธีตรวจพลสวนสนามและการปฏิญาณตน และพิธีสวนสนามทางบก ณ ลานสวนสนามโรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
         วันที่ ๔ มีนาคม ของทุกปี ทางราชการได้กำหนดให้เป็นวันไทยอาสาป้องกันชาติ เพื่อเป็นการสดุดีและรำลึกถึงวีรกรรมอันกล้าหาญของท้าวสุรนารีที่ได้รวบรวม ประชาชนชายหญิงชาวนครราชสีมาต่อสู้กับอริราชศัตรูที่มารุกรานแม้จะมีกำลัง สู้รบน้อยกว่า แต่ด้วยความกล้าหาญและมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการสู้รบ จึงทำให้สามารถขับไล่ศัตรูออกไปจากผืนแผ่นดินไทยได้ ซึ่งนับเป็นวันสำคัญยิ่งอีกวันหนึ่งที่จารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทย
         งานวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓ - ๔ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยมี พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล เสนาธิการทหารเรือ และผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เป็นประธานการจัดงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรำลึกถึงและสดุดีวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของบรรพชนและเป็นการแสดงพลังความ รักสามัคคีของเหล่าสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ ด้วยการรวมพลังสวนสนามทั้งทางบกและทางเรือ รวมทั้งร่วมกันประกอบกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ โดยการจัดงานแบบรวมเขตและแยกเขต สลับกันทุกปี สำหรับในปีนี้ เป็นการจัดงานแบบแยกเขต มี ศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ ๒ รับผิดชอบจัดพิธีสวนสนามทางเรือ และมีสมาชิกพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่จากศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตทัพ เรือภาคที่ ๑, เขตทัพเรือภาคที่ ๒ และเขตทัพเรือภาคที่ ๓ เข้าร่วมงานทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ คน ภายในงานมีกิจกรรมหลัก
         ได้แก่ พิธีทางศาสนา, พิธีวางพวงมาลา, พิธีสวนสนามทางบก/สวนสนามทางเรือ, พิธีมอบประกาศนียบัตร และรางวัลสำหรับวิทยากรและสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติดีเด่น และงานเลี้ยงสังสรรค์ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสัมพันธ์ ได้แก่ การสาธิตการปฏิบัติการทางทหาร และการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี (ที่มา : ยก.ทร.)

ประธานคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ เยี่ยมชมการฝึกอบรมอาชีพทหารกองประจำการ

วันนี้ (๓ มีนาคม ๒๕๕๘) เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเรือเอก ประสาน สุขเกษตร ประธานคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ เป็นประธานในการตรวจเยี่ยมชมการฝึกอบรมอาชีพทหารกองประจำการ หลักสูตรเสริมทักษะฝีมือแรงงานให้แก่ทหารกองประจำการ กองทัพเรือรุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ กองการฝึก กองเรือยุทธการ และ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
        คณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ เปิดการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรเสริมทักษะฝีมือแรงงานให้แก่ทหารกองประจำการกองทัพเรือ รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคม ถึง ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยประธานคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ และคณะ เดินทางเยี่ยมชมการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ในครั้งนี้ ได้แก่ หลักสูตรกำลังพลประจำเรือพาณิชย์ สาขาฝ่ายเดินเรือ สาขาฝ่ายช่างกลเรือ, ชมการฝึกป้องกันความเสียหายของผู้ฝึกอบรมหลักสูตรกำลังพลประจำเรือพาณิชย์, ชมการฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพช่างทั่วไป ประกอบด้วย ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ช่างเดินสายไฟฟ้า ที่ กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ และเยี่ยมชมการฝึกอบรมอาชีพ ช่างปูกระเบื้อง หลักสูตรการควบคุมรถฟอร์คลิฟอย่างปลอดภัยและถูกวิธี และหลักสูตรการบำรุงรักษารถยนต์ (คาร์แคร์) ที่ กรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ (ที่มา : คพท.)