วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2556

รายงานอากาศประจำวัน จันทร์ ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2556                                        กองอุตุนิยมวิทยา
                               กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
                                   (www.rtnmet.org)
                 รายงานอากาศประจำวัน จันทร์ ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2556
______________________________________________________________

ลักษณะอากาศทั่วไป   จากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียม   เมื่อเวลา 0100. วันนี้       
             
      บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนและลาว คาดว่าจะแผ่ลงปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ในวันพรุ่งนี้ (17 ธ.ค. 56) เป็นสาเหตุทำให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังแรงขึ้นตั้งแต่วันที่ 17 ธ.ค. 56 เป็นต้นไป ขอให้พิจารณาเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

พยากรณ์อากาศใน 24 ชม. ตั้งแต่  0600 น.วันนี้ ถึง เวลา 0600 น. วันพรุ่งนี้
ฐานทัพเรือกรุงเทพ และบริเวณใกล้เคียง     มีเมฆเป็นส่วนมาก  ตอนเช้าอากาศเย็น   กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ10 ของพื้นที่ และมีหมอกบางในตอนเช้ากับมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 5 - 9 กม. (3.0 – 5.0 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 5 - 10 นอต บ่ายเปลี่ยนเป็นลมฝ่ายใต้
อ่าวไทยฝั่งตะวันออก   มีเมฆบางส่วน กับทวีขึ้นในตอนกลางวัน ตอนเช้าอากาศเย็น  และมีฝน หรือฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ กับมีหมอกบางในตอนเช้า และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย  5 - 9 กม.(3.0 – 5.0 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 6 – 12 นอต บ่ายเปลี่ยนเป็นลมฝ่ายใต้  ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย  ความสูงของคลื่น 1 – 3 ฟุต (0.5  - 1.0  เมตร)  
พัทยา และบริเวณใกล้เคียง  มีเมฆบางส่วน กับทวีขึ้นในตอนกลางวัน ตอนเช้าอากาศเย็น กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ และมีหมอกบางในตอนเช้า กับมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 6 - 9 กม.(3.5 – 5.0 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 5 – 10 นอต บ่ายเปลี่ยนเป็นลมฝ่ายใต้   ทะเลเรียบเป็นส่วนมาก ความสูงของคลื่น 1 – 2 ฟุต (0.5  เมตร)
สัตหีบและระยอง  มีเมฆบางส่วน กับทวีขึ้นในตอนกลางวัน ตอนเช้าอากาศเย็น และมีหมอกบางในตอนเช้า กับมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 6 - 9 กม.(3.5 – 5.0 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 6 – 12 นอต บ่ายเปลี่ยนเป็นลมฝ่ายใต้ ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 1 – 3 ฟุต (0.5 – 1.0 เมตร) 
อ่าวไทยฝั่งตะวันตกตั้งแต่ชุมพรขึ้นมา    มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 7 - 10 กม.(4.0 – 5.5 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 6 – 12 นอต ทะเลมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 2 – 3 ฟุต (0.5 – 1.0 เมตร)
ใต้ชุมพรลงไป   มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ทัศนวิสัย 8 – 10 กม. (4.5 –5.5 ไมล์)  ฝ่ายตะวันออก  ความเร็ว 7 - 14 นอต ทะเลมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 2 – 4 ฟุต (0.5 -1.2 เมตร) ห่างฝั่งมีคลื่นปานกลาง ความสูงของคลื่น ประมาณ 5 ฟุต (1.5 เมตร)
ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน  มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ทัศนวิสัย 8 - 10 กม. (4.5 - 5.5 ไมล์) ลมฝ่ายตะวันออกความเร็ว  6 – 12 นอต ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 1 - 3 ฟุต (0.5 – 1.0 เมตร)

อ่าวสัตหีบ         น้ำขึ้นสูงสุดเวลา 0645                      น้ำลงต่ำสุดเวลา 2201
 ดวงอาทิตย์ตกวันนี้ เวลา 1754             ดวงอาทิตย์ขึ้นวันพรุ่งนี้ เวลา 0631

 ___________________________________________________________________
น.ต.พิทักษ์   วารีชล                  นายทหารพยากรณ์อากาศ                        
น.อ.กตัญญู  ศรีตังนันท์               ผอ.กอต.อศ.

รับสมัครนายทหารประทวนเพื่อย้ายบรรจุในตำแหน่งอัตราของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ

 กรมช่างโยธาทหารเรือ รับสมัครนายทหารประทวนชั้นยศจ่าตรี - จ่าเอก ไม่จำกัดพรรค - เหล่า ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านช่างยุทธโยธา สาขาการถ่ายภาพ การใช้โสตทัศนูปกรณ์ไฟฟ้าแลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อย้ายบรรจุลงในตำแหน่งของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดยเปลี่ยนเป็นพรรคพิเศษ เหล่าทหารยุทธโยธา สายวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ จำนวน ๔ ตำแหน่ง ๑๑ อัตรา
        สนใจจะย้ายสังกัดเพื่อบรรจุในตำแหน่งอัตราดังกล่าว ให้เสนอรายงานตามลำดับชั้น ส่งถึง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดยตรง ภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองกำลังพลและธุรการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๓๖๒๔ (ที่มา : ยศ.ทร.)

พิธีเปิดการบรรยายพิเศษ เรื่อง "การบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต" (Business Continuity Management : BCM)

วันนี้ (๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือตรี ชุมศักดิ์ นาควิจิตร รองปลัดบัญชีทหารเรือ เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษ เรื่อง "การบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต" (Business Continuity Management : BCM) ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมีข้าราชการจากหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือเข้าร่วมฟัง ฯ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนความ ต่อเนื่องในสภาวะวิกฤตของหน่วยได้อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นทิศทางเดียวกัน ซึ่งกองทัพเรือได้รับเกียรติจาก คุณวิริยา เนตรน้อย นักพัฒนาระบบราชการชำนาญการพิเศษ มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อดังกล่าว (ที่มา : สปช.ทร.)

ทัพเรือภาคที่ ๓ จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันนี้ (๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) เวลา ๑๕.๐๐ น. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ รับเยี่ยมคำนับจาก Mr.Carl von der Esch ปลัดกระทรวงกลาโหมราชอาณาจักร สวีเดน ในโอกาสเข้าพบหารือเพื่อสนทนาและเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการทหารระหว่างไทย - สวีเดน ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
         การเยือนประเทศไทยของปลัดกระทรวงกลาโหมสวีเดน ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการสนทนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นความร่วมมือด้านการทหารแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น (ที่มา : ยก.ทร.)

กองทัพเรือญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ร่วมฝึกกู้ภัยทางทะเลในทะเลจีนตะวันออก

  เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ มีรายงานว่า กองทัพเรือญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ร่วมฝึกกู้ภัยทางทะเลในน่านน้ำทะเลจีนตะวันออก ซึ่งครอบคลุมถึงบริเวณที่จีนประกาศเป็นเขตพิสูจน์ฝ่ายเพื่อการป้องกันภัยทางอากาศ (Air Defense Identification Zone - ADIZ) โดยมีเรือรบ ๒ ลำ และ เฮลิคอปเตอร์ ๑ เครื่อง จาก กองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลญี่ปุ่น และยุทโธปกรณ์สำหรับการกู้ภัย จากกองทัพเรือเกาหลีใต้ เข้าร่วมการฝึกด้วย อนึ่ง ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ไม่ยอมรับเขต ADIZ ของจีนที่ประกาศ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ขณะที่สหรัฐฯ ก็ไม่ยอมรับเช่นเดียวกัน (ที่มา : ขว.ทร.)

กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ทำการฝึกเป็นหน่วยกรมผสม

วันนี้ (๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖) ถึง ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ กองพลนาวิกโยธิน ทำการฝึกเป็นหน่วยกรมผสม ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถของกำลังพล และทดสอบขีดความสามารถ อาวุธยุทโธปกรณ์ของหน่วย ตลอดจนยุทธวิธีในการฝึก ณ บริเวณพื้นที่ฝึก จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี โดยมี พลเรือตรี รัตนะ วงษาโรจน์ ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นผู้อำนวยการฝึก (ที่มา : พล.นย.)

กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ ทำการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธี ประจำปี ๒๕๕๗

 กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ ทำการออกปฏิบัติราชการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยทำการฝึกในทะเล ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ พื้นที่อ่าวสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มี พลเรือตรี ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ เป็น ผู้บังคับหมวดเรือฝึก กองเรือทุ่นทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ โดยมีกำลังประกอบด้วย เรือหลวงถลาง เรือหลวงบางระจัน เรือหลวงหนองสาหร่าย เรือหลวงลาดหญ้า เรือหลวงท่าดินแดง และเรือกวาดทุ่นระเบิดน้ำตื้น ทั้งนี้ การฝึกในทะเล เป็นการฝึกทางยุทธวิธีตามประเภทของเรือในลักษณะของการปฏิบัติการเดี่ยวและ การปฏิบัติการเป็นหมู่ตามขั้นตอนการปฏิบัติการสงครามทุ่นระเบิด รวมทั้งการฝึกยิงอาวุธประจำเรือแบบทำนองยุทธ์ต่อเป้าพื้นน้ำและเป้าอากาศยาน การฝึกยิงอาวุธประจำกายในลักษณะหมู่รบ และการฝึกป้องกันความเสียหาย (ที่มา : กทบ.กร.)

ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวยเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลหน่วยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันนี้ (๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖) เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ณ กองบัญชาการ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง จังหวัดนครพนม โดยมี พลเรือตรี อารักษ์ แก้วเอี่ยม ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง พร้อมด้วยกำลังพลจากหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตนครพนม เขตอุบลราชธานี สถานีเรือบ้านแพง สถานีเรือนครพนม สถานีเรือธาตุพนม สถานีเรือนครพนม สถานีเรือมุกดาหาร สถานีเรือเขมราฐ และสถานีเรือโขงเจียม ให้การต้อนรับ
         ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้กล่าวให้โอวาทแก่กำลังพลให้เตรียมพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ที่อาจ เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ด้วยความรอบคอบและอดทนในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเพิ่มมาตรการและกวดขันในการรักษาความสงบเรียบร้อย บริเวณพื้นที่ชายแดนและปัญหาต่าง ๆ ที่เป็นภัยคุกคามต่อท้องถิ่นและประเทศชาติ พร้อมกับกล่าวชื่นชมในความร่วมแรงร่วมใจ และความเสียสละที่ช่วยให้การปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือเป็นไปด้วยความเรียบ ร้อย จากนั้น มอบของที่ระลึกให้กับหน่วยต่าง ๆ และรับฟังการบรรยายสรุปปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน (ที่มา : สลก.ทร.)

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระราชดำรัส ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๖ ความว่า
          "การมีวินัย มีความสามัคคี และรู้จักหน้าที่ ถือกันว่าเป็นคุณสมบัติสำคัญประจำตัวของคนทุกคน แต่ในการสร้างเสริมคุณสมบัติ ๓ ข้อนี้ จะต้องไม่ลืมว่า วินัย สามัคคี และหน้าที่นั้นเป็นได้ทั้งในทางบวกและทางลบ ซึ่งย่อมให้คุณหรือให้โทษได้มากเท่า ๆ กันทั้ง ๒ ทาง เพราะฉะนั้น เมื่อจะอบรมจำเป็นต้องพิจารณาให้ถ่องแท้แน่ชัดก่อนว่า เป็นวินัย สามัคคี และหน้าที่ดี คือปราศจากโทษเป็นประโยชน์ เป็นธรรม"