วันอังคารที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557

การแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๑ รายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย ในวันที่ ๒๘ และ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗

กองทัพเรือ ร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๑ เพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย บรรเลงโดยวงดุริยางค์ราชนาวี ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๙.๓๐ น. รอบประชาชนทั่วไป และใน วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๙.๓๐ น. รอบเสด็จพระราชดำเนิน
        กาชาดคอนเสิร์ต เป็น การบรรเลงบทเพลงคลาสสิก โดย วงดุริยางค์ราชนาวี ซึ่งกองทัพเรือ ได้ดำเนินการตามพระราชปณิธานของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการเผยแพร่ดนตรีแนวเพลงคลาสสิก ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย รวมถึงเพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย โดยได้ดำเนินการตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๐๔ มาตราบจนปัจจุบัน ในปี ๒๕๕๗ นี้ นับเป็นครั้งที่ ๔๑ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๒๘ และ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
         การแสดงกาชาดคอนเสิร์ตแบ่งออกเป็น สองภาค โดย ภาคแรกเป็นการบรรเลงเพลงคลาสสิก จาก วงซิมโฟนีออเคสตร้า ดุริยางค์ราชนาวี ตามพระราชเสาวนีย์ของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการเผยแพร่ดนตรีแนวคลาสสิก เริ่มด้วย บทเพลง La Forza del Destino (Overture) ของ Verdi ต่อด้วยเพลง Symphony NO.5 ของ Beethoven ซึ่งในภาคแรกนี้ อำนวยเพลงโดย นาวาโท ประกอบ มกรพงศ์
        ในภาคที่ ๒ แบ่งการแสดงออกเป็น ๕ องค์ ดังนี้ โดยองค์ที่ ๑ รักจากใจนาวี รักท้องนทีทะเลกว้าง, องค์ที่ ๒ รักธรรมชาติมิรู้จาง, องค์ที่ ๓ มิเลือนราง รักมอบแด่ครอบครัว, องค์ที่ ๔ รักชีวิตให้คงดำรงไว้ มอบดวงใจรักชนชาวไทยทั่ว และ องค์ที่ ๕ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เทิดเหนือหัว แนบใจตัว ราชนาวีไทย ซึ่งในภาค ที่สองนี้ อำนวยเพลงโดย นาวาโท ศุภกร แตงน้อย ได้รับเกียรติ จากนักร้องรับเชิญ ประกอบด้วย ศรีไศล สุชาติวุฒิ, สุรสีห์ อิทธิกุล, ณัฎฐพัชร วิพัธครตระกูล (ปุยฝ้าย เอเอฟ), ธนทัต ชัยอรรถ (แกงส้ม เดอะสตาร์) และจ่าเอกหญิง สราญรัตน์ ชูอำนาจ ร่วมขับร้องในบทเพลงต่าง ๆ ดังนี้
         องค์ที่ ๑ เพลงรักข้ามขอบฟ้า โดย ศรีไศล สุชาติวุฒิ เพลงเมดเลย์ทหารเรือ (นาวีคู่ไทย/ลูกทะเล/ห้วงธารา/กองทัพเรือเพื่อแผ่นดิน) โดย จ่าเอกหญิง สราญรัตน์ ชูอำนาจ ร่วมด้วย นักร้องประสานเสียงจาก นักเรียนนายเรือ นักเรียนพยาบาลกองทัพเรือ และนักร้องสังกัด กองดุริยางค์ทหารเรือ
        องค์ที่ ๒ เพลงพระราชนิพนธ์ สายฝน โดย ปุยฝ้าย เอเอฟ เพลง What a Wonderful World ฝันเสรี โดย แกงส้ม ธนทัต เพลงฝันเสรี (เพลงพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี) โดย แกงส้ม ธนธัต
         องค์ที่ ๓ เพลงหยาดเพชร โดย สุรสีห์ อิทธิกุล เพลงแค่คืบ โดย สุรสีห์ อิทธิกุล และ จ่าเอกหญิง สราญรัตน์ ชูอำนาจ เพลง Remenber Me This Way โดย ปุยฝ้าย เอเอฟ เพลง It's a Sin to tell a Lie/บาป โดย ศรีไศล สุชาติวุฒิ และ เพลง ปาฏิหาริย์ โดย แกงส้ม ธนทัต และ จ่าเอกหญิง สราญรัต์ ชูอำนาจ
         องค์ที่ ๔ เพลง Both Side Now โดย สุรสีห์ อิทธิกุล เพลง ชีวิตละคร โดย ศรีไศล สุชาติวุฒิ เพลง Can't Take My Eyes off You โดย แกงส้ม ธนทัต และ ปุยฝ้าย เอเอฟ
         องค์ที่ ๕ เพลง บ้านเรา โดย นักร้องประสานเสียงจาก นักเรียนนายเรือ นักเรียนพยาบาลกองทัพเรือ และนักร้องสังกัด กองดุริยางค์ทหารเรือ เพลง วอลซ์นาวี โดย รวมศิลปิน ร่วมด้วย นักร้องประสานเสียงจาก นักเรียนนายเรือ นักเรียนพยาบาลกองทัพเรือ และนักร้องสังกัด กองดุริยางค์ทหารเรือ และปิดท้ายการแสดง ด้วยบทเพลง ด้วยรักจากใจนาวี โดย รวมศิลปิน ร่วมด้วย นักร้องประสานเสียงจาก นักเรียนนายเรือ นักเรียนพยาบาลกองทัพเรือ และนักร้องสังกัด กองดุริยางค์ทหารเรือ
          สอบถามรายละเอียดและร่วมบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย ได้ที่
           - สำนักงานฝ่ายหารายได้ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๖ ๔๖๒๓, ๐ ๒๒๕๖ ๔๔๔๓
          - สำนักงานคณะกรรมการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๑ กรมข่าวทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๒ ๗๖๖๐ และ หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๔๗๒ ๗๖๖๑
          - กรมการเงินทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๘๓, ๐ ๒๔๗๕ ๔๘๘๒ หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๕๗ (อัตโนมัติ)
          - ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๑" เลขบัญชี ๑๑๕ - ๒ - ๑๗๙๘๖ - ๕
          - ธนาณัติสั่งจ่าย "กรมการเงินทหารเรือ" ปณ.บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
(ที่มา : สลก.ทร.)

ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการและแรงงานต่างด้าว ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

 ตามที่ปรากฏข่าวลือว่า มีการทำร้ายหรือจับกุมแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย นั้น พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ขอเรียนให้ทราบว่า ข่าวลือดังกล่าวไม่เป็นความจริง และได้ทำการตรวจสอบแล้ว ไม่มีการกระทำดังกล่าวในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราด แต่อย่างใด ประเทศไทยยังคงปฏิบัติต่อแรงงานต่างด้าว โดยใช้กฎหมายตามปกติ เคารพความเสมอภาค และให้เกียรติซึ่งกันและกัน รวมทั้งคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนตามหลักสากลอย่างเคร่งครัด และประเทศไทยยังมีความต้องการแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายอีกเป็นจำนวนมาก ข่าวลือต่าง ๆ ที่ปรากฏในปัจจุบันมาจากผู้ที่ไม่หวังดีสร้างข่าวลือ เพื่อมุ่งเน้นทำลายความสัมพันธ์อันดีต่อประเทศเพื่อนบ้านและกองทัพ หากผู้ใดพบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมายกับแรงงานต่างด้าว หรือความผิดอื่น ๆ โปรดแจ้ง กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๖ ๓๔๕ ๘๗๔๙, ๐๓๙ ๓๒๕ ๓๕๐ หรือหน่วยทหารใกล้บ้านท่าน (ที่มา : กปช.จต.)

วันที่ ๒๘ มิถุนายน วันทหารนาวิกโยธิน

สืบเนื่องจาก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ได้ถือเอาวันที่ได้รับพระราชทานเพลงพระราชนิพนธ์มาร์ช "ราชนาวิกโยธิน" เป็น "วันทหารนาวิกโยธิน" จึงขอย้อนรำลึกถึงเหตุการณ์ในครั้งที่ได้รับพระราชทานเพลงพระราชนิพนธ์มาร์ช "ราชนาวิกโยธิน" อันเป็นที่มาของ "วันทหารนาวิกโยธิน" โดยสังเขปดังนี้
        ย้อนไปเมื่อปลายเดือนเมษายน พุทธศักราช ๒๕๐๒ นาวาเอก สนอง นิสาลักษณ์ ผู้บัญชาการกรมนาวิกโยธินในขณะนั้น ได้ปฏิบัติหน้าที่เวรราชองครักษ์ ณ พระราชวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเกษมสำราญอยู่กับการทรงดนตรีนั้น ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้ นาวาเอก สนอง นิสาลักษณ์ ขึ้นไปร้องเพลงนาวิกโยธิน แต่เนื่องจากขณะนั้นเพลงนาวิกโยธินยังไม่มี จึงได้ร้องเพลงทหารเรือถวาย ครั้นเมื่อทรงโปรดเกล้า ฯ ให้เข้าเฝ้า ฯ อย่างใกล้ชิด นาวาเอก สนอง นิสาลักษณ์ ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานเพลงประจำหน่ายทหารนาวิกโยธิน
         เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๐๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงโปรดเกล้า ฯ ให้ นาวาเอก สนอง นิสาลักษณ์ เข้าเฝ้า ฯ และพระราชทานทำนองเพลงพระราชนิพนธ์มาร์ช "ราชนาวิกโยธิน" นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่เหล่าทหารนาวิกโยธิน
         วันที่ ๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๐๒ วงดุริยางค์ราชนาวีไทย และวงโยธวาทิตนาวิกโยธินสหรัฐ ฯ ได้อัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์มาร์ช "ราชนาวิกโยธิน" บรรเลงถวายต่อหน้าพระพักตร์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ สนามศุภชลาศรัย กรีฑาสถานแห่งชาติ ซึ่งได้รับเสียงปรบมืออย่างกึกก้องจากผู้ชมที่อยู่ในสนามขณะนั้น นำความปลื้มปิติมาสู่เหล่าทหารนาวิกโยธินอีกครั้งหนึ่ง
         ต่อมา คณะนายทหารนาวิกโยธิน และผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่านได้ร่วมกันประพันธ์คำร้องประกอบทำนองเพลงที่ได้รับพระราชทาน เพื่อให้ทหารนาวิกโยธินได้ขับร้องเป็นเพลงประจำหน่วย มาจนถึงปัจจุบัน และด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นี้ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรือ จึงได้กำหนดให้วันที่ ๒๘ มิถุนายน ของทุกปี เป็น "วันทหารนาวิกโยธิน" สืบมา
        เนื่องในโอกาส "วันทหารนาวิกโยธิน" ได้เวียนมาบรรจบครบรอบปี อีกครั้ง ยังความปลาบปลื้ม ปิติยินดีและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแก่ทหารนาวิกโยธินทุกคนเป็นล้นพ้น หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรือ จึงได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. หน่วยขึ้นตรงของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินซึ่งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ ส่วนภูมิภาค รวมทั้งหน่วยเฉพาะกิจต่าง ๆ ที่มีทหารนาวิกโยธินรวมกันอยู่เป็นหมู่เหล่า จะมีพิธีฟังสาร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ต่อด้วยการร่วมร้องเพลงพระราชนิพนธ์มาร์ช "ราชนาวิกโยธิน" หลังจากนั้น หน่วยในสังกัดจะจัดกำลังพลออกไปดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกับ ชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่ใกล้เคียงที่ตั้งหน่วยอีกด้วย (ที่มา : นย.)

งดจอดพาหนะทุกชนิดบริเวณถนนวังเดิม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 พลเรือโท พงษ์เทพ หนูเทพ ผู้ช่วยเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือฝ่ายยุทธการ สั่งการให้ข้าราชการกองทัพเรืองดจอดพาหนะทุกชนิดบริเวณถนนวังเดิม ตั้งแต่กรมสารวัตรทหารเรือ ถึงกองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม ตั้งแต่ บัดนี้ (๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗) เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อให้ความร่วมมือสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ในการให้บริเวณดังกล่าวเป็นถนนคน เดิน จึงขอแจ้งให้ข้าราชการกองทัพเรือทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด (ที่มา : ศปก.ทร.)

รองเสนาธิการทหารเรือเป็นประธานในพิธีเปิดการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

วันนี้ (๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗) เวลา ๑๑.๐๐ น. พลเรือโท ยุทธนา เกิดด้วยบุญ รองเสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมกองบังคับการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือตรี สมหมาย วงษ์จันทร์ ผู้อำนวยการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร ฯ และเจ้ากรมกำลังพลทหารเรือ ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานการเรียกพล ฯ
         กองทัพเรือ โดย กรมกำลังพลทหารเรือ ได้ดำเนินการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารเป็นประจำทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนวิชาทหารให้แก่กำลังพลสำรองให้มีความรู้ความเข้าใจในสายวิทยาการที่ตนสังกัด เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อทางราชการทำการเรียกพลเมื่อเกิดเหตุการณ์คับขัน โดย กองเรือยุทธการ, หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในแต่ละปี สำหรับในปี ๒๕๕๗ นี้ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งเป็นเจ้าภาพ โดยมีช่วงเวลาการฝึกตั้งแต่วันที่ ๑๗ ถึงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ที่มา : กพ.ทร.)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 "…หากเป็นจิตใจเมตตาของคนที่อยู่ในประเทศไทยที่ตั้งขึ้นมา เป็นประกันให้บ้านเมืองมีความเจริญมั่นคงได้ ถ้าจิตใจนี้ ความคิดนี้คงเจริญอยู่และคงยั่งยืน บ้านเมืองไทยก็สามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ ได้โดยดี เพราะว่าจิตใจสามัคคีและแสดงออกซึ่งสามัคคี จิตใจเมตตาและแสดงออกซึ่งความเมตตานี้ เป็นหลักสำคัญของบ้านเมือง…"
        พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและคณะประชาชน ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๑๓