วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 "หลักของคุณธรรม คือการคิดด้วยจิตใจที่เป็นกลาง ก่อนจะพูดจะทำสิ่งไร จำเป็นต้องหยุดคิดเสียก่อน เพื่อรวบรวมสติให้ตั้งมั่น และให้จิตสว่างแจ่มใส ซึ่งเมื่อฝึกหัดจนคุ้นเคยชำนาญแล้ว จะกระทำได้คล่องแคล่ว ช่วยให้สามารถแสดงความรู้ ความคิด ในเรื่องต่าง ๆ ให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่าย ได้ชัด ไม่ผิดทั้งหลักวิชาทั้งหลักคุณธรรม"
           พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๓๕

ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมกำลังพลกองทัพเรือที่ไปปฏิบัติราชการกองเรือเฉพาะกิจผสมที่ ๑๕๑ ณ ราชอาณาจักรบาห์เรน

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๑.๐๐ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ไปปฏิบัติภารกิจในกองเรือเฉพาะกิจผสม ๑๕๑ (Combined Task Force 151 : CTF 151) ณ ราชอาณาจักรบาห์เรน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ พร้อมรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติภารกิจ
        การเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในกองเรือเฉพาะกิจผสม ๑๕๑ ในครั้งนี้ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี อันเป็นการเสริมสร้างและขยายบทบาทของกองทัพเรือในเวทีความร่วมมือระหว่าง ประเทศด้านความความมั่นคงทางทะเลอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง โดยมี พลเรือตรี ปกรณ์ วานิช ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการกองเรือเฉพาะกิจผสม ๑๕๑ (Combined Task Force 151 : CTF 151) พร้อมฝ่ายอำนวยการตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานร่วมกับกองกำลังผสมทางทะเล (Combined Maritime Forces : CMF) ระหว่างวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึง ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็นโจรสลัด และการปล้นเรือโดยใช้อาวุธในพื้นที่อ่าวเอเดน ชายฝั่งโซมาเลีย และบริเวณใกล้เคียง ได้แก่ ราชอาณาจักรบาห์เรน อ่าวโอมาน ทะเลอาระเบียน และตอนเหนือของมหาสมุทรอินเดีย โดยมีกำลังประกอบด้วย กำลังพลในส่วนของกองทัพเรือ จำนวน ๑๓ นาย และกำลังพลจากชาติต่าง ๆ ที่กองกำลังผสมทางทะเล จำนวน ๕ นาย (ที่มา : ยก.ทร.)

๑๓ กุมภาพันธ์ นี้ ขอเชิญชมการสัมภาษณ์เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เรื่อง อาณาเขตทางทะเลของประเทศไทยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ทางช่อง ๑๑

วันนี้ (๑๓ กุมภาพันธุ์ ๒๕๕๘) เวลา ๒๑.๐๐ น. ขอเชิญชวนข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ชมการสัมภาษณ์ พลเรือโท จุมพล ลุมพิกานนท์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เกี่ยวกับเรื่องอาณาเขตทางทะเลของประเทศไทยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ ซึ่งการสัมภาษณ์ในเรื่องดังกล่าวนี้ จะทำให้คนไทยได้รับทราบเข้าใจถึงการแบ่งเขตแดนทางทะเล อำนาจอธิปไตย สิทธิอธิปไตยทางทะเล ลักษณะภูมิศาสตร์ทางทะเล การกำหนดเส้นฐานตรง/อ่าวประวัติศาสตร์และเขตไหล่ทวีปของประเทศไทย รวมทั้งความสำคัญทางทะเล มูลค่าผลประโยชน์ของชาติทางทะเล อีกทั้งภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางทะเลของไทย (ที่มา : กพร.ทร.)

ขอเชิญชมและร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาฟุตบอลทีมสโมสรฟุตบอลราชนาวีในการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ฤดูกาล ๒๐๑๕ ใน ๑๔ กุมภาพันธ์ นี้ เวลา ๒๐.๐๐ น.

ขอเชิญชมและร่วมเป็นกำลังใจให้กับ นักกีฬาฟุตบอลทีมสโมสรฟุตบอลราชนาวี ในการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ประจำฤดูกาล ๒๐๑๕ โดยทีมสโมสรฟุตบอล "ราชนาวี" จะเป็นทีมเปิดสนามนัดแรกกับทีมเจ้าบ้าน "สโมสรฟุตบอล อาร์มี่ ยูไนเต็ด" ณ สนามกีฬากองทัพบก ในวันเสาร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๒๐.๐๐ น.
(ที่มา : สโมสรฟุตบอลราชนาวี)