วันพุธที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ญี่ปุ่นสนับสนุนการติดตั้งอุปกรณ์ให้กับเรือตรวจการณ์ของหน่วยยามฝั่งเวียดนาม


 เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นาย Fumio Kishida รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ประกาศสนับสนุนเวียดนามในการแก้ปัญหาความขัดแย้งเรื่องเขตแดนทางทะเลกับจีน แบบสันติวิธี โดยมุ่งหวังพัฒนาความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะความ ร่วมมือในทะเลจีนใต้ ทั้งนี้ ญี่ปุ่นจะสนับสนุนการติดตั้งระบบเรดาร์ วิทยุสื่อสาร และอุปกรณ์อื่น ๆ ให้กับเรือตรวจการณ์ของหน่วยยามฝั่งเวียดนามด้วย อนึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นมีกำหนดการเยือนเวียดนาม ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น (ที่มา : ขว.ทร.)

๑๙ มิถุนายน ฐานทัพเรือกรุงเทพ ขอเชิญศิษย์เก่ากองดุริยางค์ทหารเรือและข้าราชการร่วมพิธีไหว้ครูดนตรีและนาฎศิลป์ ประจำปี ๒๕๕๗

ฐานทัพเรือกรุงเทพ กำหนดจัดพิธีไหว้ครูดนตรีและนาฎศิลป์ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ หอดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗
        พิธีไหว้ครูดุริยางค์ เป็นพิธีและประเพณีที่กองดุริยางค์ทหารเรือ ได้ถือปฏิบัติสืบต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๔๖ เมื่อครั้งที่ จอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิจ ขณะทรงดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการทหารเรือ ทรงได้ดำริให้กองแตรทหารเรือ จัดพิธีไหว้ครูขึ้นเพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความเคารพ กตัญญู และระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้
        ขอเชิญชวนข้าราชการทหาร ลูกจ้าง พนักงานราชการ นักเรียนดุริยางค์ และศิษย์เก่ากองดุริยางค์ทหารเรือ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมพิธีไหว้ครูและนาฎศิลป์ ประจำปี ๒๕๕๗ ได้ตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว (ที่มา : ดย.ทร. ฯ)

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เข้าชมพระราชวังเดิม

วันนี้ (๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๐๐ น. โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย นำคณะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และครู รวมทั้งสิ้น ๕๘๑ คน เข้าเยี่ยมชมโบราณสถาน ในพระราชวังเดิม กองบัญชาการกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมีวิทยากรจากมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิมให้ข้อมูลบรรยาย สรุปและนำชมสถานที่
         การเข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้ เพื่อศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมในสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ให้แก่นักเรียน รวมทั้งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และการที่กองทัพเรือให้คณะบุคคลเข้าเยี่ยมชมโบราณสถานในพระราชวังเดิมซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เพื่อเเผยแพร่โบราณสถานภายในพระราชวังเดิมที่กองทัพเรืออนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีให้ผู้เข้าเยี่ยมชมได้รับทราบ
         คณะบุคคลที่มีความสนใจจะเข้าชมโบราณสถานในพระราชวังเดิม ต้องทำจดหมายขออนุญาตขอเข้าเยี่ยมชมถึง เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ สัปดาห์ โดยโบราณสถานในพระราชวังเดิมเปิดให้เข้าชมทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๑.๓๐ น. และ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๑๑๗, ๐ ๒๔๖๖ ๙๓๕๕ และ ๐ ๒๔๗๒ ๗๒๙๑ หรือที่ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ๒๐๐ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๘๒๑ และ ๐ ๒๔๗๕ ๔๔๔๕ (ที่มา : กพร.ทร.)

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการระดับผู้ปฏิบัติงาน


กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการระดับผู้ปฏิบัติงาน ๑ เพศหญิง จำนวน ๑ อัตรา วุฒิการศึกษาไม่น้อยกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และมีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีขึ้นไป
        สนใจสามารถยื่นใบสมัครหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี แผนกฌาปนกิจ กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๒๘๓ - ๕ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น. ในวันราชการ รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จากเว็บไซต์ www.chapanakit.navy.mi.th (ที่มา : สก.ทร.)

ขอเชิญชมและติดตามผลการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกดิวิชั่น ๑ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประจำทีมสโมสรฟุตบอลราชนาวี นัดที่ ๑๗ ใน ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๗


คณะอนุกรรมการฟุตบอลกองทัพเรือ ขอแจ้งผลการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกดิวิชั่น ๑ (ยามาฮ่าลีกวัน) ประจำปี ๒๕๕๗ (ระบบเหย้าเยือน ๓๔ นัด) ของทีมฟุตบอลกองทัพเรือ ในนามสโมสรฟุตบอลราชนาวี นัดที่ ๑๖ ผลการแข่งขัน สโมสรฟุตบอลราชนาวี ชนะ สโมสรกระบี่ เอฟซี ๒ ประตู ต่อ ๐ สรุปผลการแข่งขันสโมสรฟุตบอลราชนาวี แข่งขันไปแล้ว ๑๖ นัด ชนะ ๘ เสมอ ๖ แพ้ ๒ ครั้ง มี ๓๐ คะแนน อยู่ในอันดับที่ ๓ ของตารางคะแนน มีจำนวน ๑๘ ทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน
        สโมสรฟุตบอลราชนาวี จะทำการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกดิวิชั่น ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ นัดที่ ๑๗ ในวันเสาร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ พบกับ สโมสรบางกอก เอฟซี เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติบางมด กรุงเทพมหานคร
         ขอเชิญชมและติดตามผลการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกดิวิชั่น ๑ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประจำทีมสโมสรฟุตบอลราชนาวี นัดที่ ๑๗ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
(ที่มา : คณะอนุกรรมการฟุตบอล ทร.)

กองทัพเรือ กำหนดให้ทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างสังกัดกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

 กองทัพเรือ กำหนดให้ทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ประจำปี ๒๕๕๗ ทั้งนี้ เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ผู้ที่มีรายได้น้อยในเรื่องทุนการศึกษาของบุตร โดยมีทุนการศึกษาแบ่งเป็นประเภททุนการศึกษาสำหรับข้าราชการทั่วไป แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ ได้แก่ ระดับอนุบาลศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า และทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการที่เป็นผู้พิการและกำลังศึกษาอยู่ในระดับ อนุบาลศึกษาถึงระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า
         ผู้มีสิทธิขอรับทุนต้องเป็นข้าราชการประจำการ ลูกจ้างประจำการ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และอาสาสมัครทหารพราน ซึ่งได้รับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณกองทัพเรือ ส่วนบุตรที่ขอรับทุนต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา อายุไม่เกิน ๒๔ ปี มีความประพฤติเรียบร้อยและมีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๒.๕ ยกเว้นทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการที่เป็นผู้พิการและกำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลศึกษา ถึงระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ไม่กำหนดผลการเรียน
          ผู้ที่มีความประสงค์ขอรับทุน สามารถดูรายละเอียดได้จากประกาศกองทัพเรือ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ประจำปี ๒๕๕๗ และยื่นใบรายงานผ่านผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด เพื่อพิจารณาคุณสมบัติและเรียงลำดับการขอรับทุนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยส่งถึง คณะกรรมการดำเนินการมอบทุนการศึกษา แผนกสังคมสงเคราะห์ กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ ภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๕๒๕๑, ๕๕๒๕๒ และ ๕๓๒๗๙ ในวันและเวลาราชการ (ที่มา : สก.ทร.)

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  
"…การมีเสรีภาพนั้นเป็นของดีอย่างยิ่ง แต่เมื่อจะใช้จำเป็นจะต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและความรับผิดชอบ มิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่น ที่เขาก็มีอยู่เท่าเทียมกัน ทั้งมิให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเป็นปรกติสุขของส่วนรวมด้วย มิฉะนั้น จะทำให้มีแต่ความยุ่งยาก จะทำให้สังคมและชาติประเทศต้องแตกแยกสลายจนสิ้นเชิง…"
         พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือในโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและรับพระราชทาน เหรียญลูกเสือสดุดี ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต วันศุกร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๑๕