วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

รัสเซียจะส่งมอบเรือฟริเกต Gepard 3.9 ให้เวียดนามในปี ๒๕๕๙

 เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มีรายงานว่า รัสเซียจะส่งมอบเรือฟริเกตชั้น Gepard 3.9 ติดตั้งขีปนาวุธต่อต้านเรือดำน้ำและระบบขับเคลื่อนแบบใหม่จำนวน ๒ ลำให้แก่เวียดนาม ตามกำหนดภายในปี ๒๕๕๙ หลังจากส่งมอบให้แล้วจำนวน ๒ ลำเมื่อปี ๒๕๕๔ อนึ่ง เมื่อปี ๒๕๕๖ อินโดนีเซียและมาเลเซียได้จัดหายุทโธปกรณ์จากรัสเซียเช่นกัน ขณะที่เกาหลีใต้ อินเดีย และตุรกี สนใจจัดหายานสะเทินน้ำสะเทินบก (Hovercraft) Murena-E ของรัสเซียด้วย (ที่มา : ขว.ทร.)

ขอเชิญชวนคนพิการและประชาชนทั่วไป ร่วมงานวันคนพิการในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน นี้ ที่ บริเวณสวนอัมพร

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ ๔๘ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร โดยภายในจัดกิจกรรมประกอบด้วย การประกาศเกียรติคุณบุคคลพิการตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๕๗, การแสดงบนเวทีโดยเด็กพิการจากโรงเรียนและสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ, การจัดนิทรรศการ, การสาธิตการฝึกอบรม, การนัดพบแรงงาน, การตรวจประเมินความพิการ, การจดทะเบียนคนพิการ, การให้บริการแนะนำปรึกษาในปัญหาด้านต่าง ๆ แก่คนพิการ, การมอบของขวัญแก่คนพิการ, การจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอาหารในราคาถูก
         ขอเชิญชวนคนพิการและประชาชนทั่วไป ร่วมงานวันคนพิการในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน นี้ ณ บริเวณสวนอัมพร (ที่มา : สภาสังคมสงเคราะห์ฯ)

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงๆ

ทัพเรือภาคที่ ๒ โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๒ จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ เพื่อเตรียมการให้ความช่วยเหลือประชาชน เนื่องจากในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมเป็นช่วงฤดูมรสุมของจังหวัดใน พื้นที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ทำให้มีสภาพฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียง อาจเป็นเหตุให้เกิดอุทกภัย วาตภัย และเหตุดินโคลนถล่ม
        ทั้งนี้ ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในพื้นที่บนบก ประชาชนทั่วไป องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการต่าง ๆ สามารถร้องขอความช่วยเหลือได้ที่ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๒ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ถนนชลาทัศน์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๒ ๕๘๐๔ - ๕ ตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง นอกจากนี้ ชาวประมงหรือผู้ประกอบอาชีพในทะเล สามารถร้องขอความช่วยเหลือได้ทางวิทยุ HF (CB) BAND C ช่อง ๒๑ ความถี่ ๒๗.๒๑๕ MHz เรือของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีเครื่องรับ - ส่งวิทยุ และเฝ้าฟังการติดต่อสื่อสารของเรือประมงต่าง ๆ หากได้รับสัญญาณประสบภัยให้แจ้ง ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๒ ทันที (ที่มา : ทรภ.๒)

ขอเชิญนักเรียนจ่าทหารเรือ รุ่น ๒๔ นาวิกโยธิน รุ่น ๒๖ แพทย์ทหารเรือ รุ่น ๗๓ พร้อมครอบครัว ร่วมงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ ใน ๒๙ พฤศจิกายน นี้

ขอเชิญนักเรียนจ่าทหารเรือ รุ่น ๒๔ นาวิกโยธิน รุ่น ๒๖ แพทย์ทหารเรือ รุ่น ๗๓ พร้อมครอบครัว ร่วมงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ลานหน้า กองบังคับการโรงเรียนชุมพลทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
โดยภายในงานจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ ในช่วงเช้า ประกอบพิธีบวงสรวงศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
และศาล พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ, พิธีทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้เพื่อนร่วมรุ่นที่เสียชีวิตไปแล้ว ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ และในช่วงบ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลและกีฬากอล์ฟ ณ สนามกอล์ฟราชนาวี พลูตาหลวง และปิดท้ายด้วยงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ ณ ลานหน้ากองบังคับ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ
         การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ในครั้งนี้ มี ตำรวจน้ำนักเรียนจ่าทหารเรือ รุ่น ๒๔ เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและแจ้งความประสงค์ได้ที่ พันตำรวจเอก สัมฤทธิ์ เกตุแย้ม หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๙๒๙ ๙๕๙๖, ๐๘ ๙๗๖๔ ๓๕๒๒, ๐๖ ๖๓๖๓ ๗๓๗๓, ๐๘ ๑๕๙๐ ๖๐๖๕, ๐ ๖๖๐๔ ๗๑๕๓ หรือ ๐๘ ๑๖๔๕ ๐๗๙๑ (ที่มา : นรจ.๒๔)

ฐานทัพเรือกรุงเทพ จำหน่ายสินค้าราคาถูก ๑๔ - ๑๖ พฤศจิกายน นี้

 ฐานทัพเรือกรุงเทพ จัดงานจำหน่ายสินค้าราคาถูก ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือในการพัฒนาคุณภาพการสวัสดิการและการบริการให้ กับกำลังพลและครอบครัว เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและเหมาะกับสภาวการณ์ปัจจุบัน บริเวณถนนโดยรอบ กองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือกรุงเทพ และภายในสนามฝึกหัดกอล์ฟ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา๑๖.๐๐ น. - ๒๑.๐๐ น.โดยภายในงานมีสินค้าประเภทต่าง ๆ จำหน่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาด เช่น ข้าวสาร, อาหาร, เสื้อผ้า, เครื่องหนัง และอื่น ๆ เป็นจำนวนมาก
         ขอเชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และบุคคลทั่วไป ร่วมซื้อสินค้าราคาถูกตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว (ที่มา : ฐท.กท.)

ขอเชิญร่วมแข่งขันเดิน - วิ่งการกุศล กรมอู่ทหารเรือมินิมาราธอน ครั้งที่ ๑ ใน ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

 กรมอู่ทหารเรือ กำหนดจัดการแข่งขันเดิน - วิ่งการกุศล กรมอู่ทหารเรือมินิมาราธอน ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาเงินรายได้เพื่อใช้ในการบูรณปฏิสังขรณ์พระ อุโบสถวัดวงศมูลวิหาร (โบราณสถาน) จัดหาเครื่องมือพิเศษสำหรับใช้ในการดูแลรักษาพระอุโบสถวัดวงศมูลวิหาร และส่งเสริมให้เยาวชนร่วมกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และศาสนา รวมทั้งเพื่อให้เกิดความสามัคคีของคนในชาติ ทุกเพศ ทุกวัย และสร้างทัศนคติที่ดีต่อสถาบันหลักของชาติ นอกจากนี้ ยังเป็นการรณรงค์ให้เยาวชนได้ออกกำลังกาย โดยการมอบทุนการศึกษาจำนวน ๒๐ ทุน (ทุนละ ๑,๐๐๐ บาท)
         ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันเดิน - วิ่งการกุศล กรมอู่ทหารเรือมินิมาราธอน ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๔.๓๐ น. - ๐๕.๑๕ น. สามารถสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่ กรมอู่ทหารเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๑๘๒, ๐ ๒๔๗๕ ๔๑๘๗ หรือสมัครทางอินเทอร์เน็ต www.navaldockyardminimarathon2014.com หรือที่หน้างานในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. - ๑๘.๐๐ น. หรือโดยการโอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย เลขที่ ๐๖๗ - ๒ - ๙๖๔๕๖ - ๓ ชื่อบัญชี กรมอู่ทหารเรือมินิมาราธอน หลังจากการโอนเงินแล้วกรุณาส่งเอกสารการสมัครและสำเนาสลิปโอนเงินทาง E-mail : navaldockyardminimarathon2014@gmail.com หรือทางหมายเลขโทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๔๑๖๐ (ที่มา : อร.)

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 "ถ้าเรามาดูในตัวเราเอง ร่างกายของเรา เรามีแขน มีขา มีหัว มีลำตัว มีอวัยวะต่างๆ ทั้งภายนอก ภายใน ถ้าส่วนใดไม่สอดคล้องกันเราก็บอกว่าไม่สบาย ป่วย แล้วคนเราที่จะมีความสบายจริง ๆ ก็หาเวลาน้อย ต้องนึกถึงว่าทุกส่วนของร่างกายของเรา จะต้องทำงานให้พร้อมกัน ให้มีความสามัคคีกัน ถ้าไม่มีความสามัคคีกัน ร่างกายของเราต่างคนต่างทำ หรือต่างส่วนต่างทำงานของตัว ก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้ ถ้าดูเฉพาะกาย แต่ว่าอีกส่วนก็มีใจ คือจิตใจของเรา ซึ่งจะต้องทำงานเหมือนกัน เพื่อที่จะให้สอดคล้องกับร่างกาย"
          พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้า เฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม พรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย วันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๒๓