วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

กำหนดสวดพระอภิธรรมและพระราชทานเพลิงศพ พลเรือตรี สมบัติ คงใหญ่ ณ วัดเจ้าอาม

ขอเชิญผู้รู้จักคุ้นเคยร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ พลเรือตรี สมบัติ คงใหญ่ นายทหารนอกราชการ สังกัดกองทัพเรือ ณ วัดเจ้าอาม แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๙.๐๐ น. และกำหนดพระราชทานเพลิงศพ ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ (ที่มา : ศปก.ทร.)

กรมสารบรรณทหารเรือ จัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

กรมสารบรรณทหารเรือ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ พลเรือตรี ปัญญา เล็กบัว เจ้ากรมสารบรรณทหารเรือ เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลและเป็น สวัสดิการแก่กำลังพล กรมสารบรรณทหารเรือ ณ MAJOR BOWL HIT ปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๔.๐๐ น.
          ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล สามารถติดต่อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นาวาเอก สมบูรณ์ ถ้วยจินดา หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๔๗๙๖ (ที่มา : สบ.ทร.)

รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ

วันนี้ (๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗) เวลา ๑๖.๐๐ น. พลเรือตรี ไตรขวัญ ไกรฤกษ์ รองผู้บัญชาการ โรงเรียนนายเรือ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยมีข้าราชการจากหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมพิธี ฯ (ที่มา : กพ.ทร.)

นาวิกโยธินสหรัฐฯ ให้ความช่วยเหลือฟิลิปปินส์ในการติดตั้งเสาอากาศของระบบตรวจการณ์ชายฝั่ง

 เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มีรายงานว่า นาวิกโยธินสหรัฐฯ ให้ความช่วยเหลือกองทัพ ฟิลิปปินส์ในการติดตั้งเสาอากาศของระบบตรวจการณ์ชายฝั่งบริเวณท่าเรือ ๑๕ บริเวณอ่าวมะนิลา เพื่อทดสอบการทำงานของระบบดังกล่าวจนถึงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ซึ่งหากสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สหรัฐ ฯ จะติดตั้งสาอากาศดังกล่าวตามแนวชายฝั่งที่อยู่ในเขตยุทธศาสตร์อื่นๆ ของฟิลิปปินส์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นความช่วยเหลือตามสนธิสัญญา Mutual Defense Treaty ทั้งนี้ ระบบตรวจการณ์ชายฝั่งประกอบด้วย เสาอิเล็กทรอนิกส์สูง ๕๐ ฟุต ติดตั้งกล้อง Thermal Camera ๑ ตัว และกล้องกลางวัน ๑ ตัว สามารถตรวจจับภาพภายในรัศมี ๘ กม. รวมทั้งมีระบบเรดาร์ที่สามารถตรวจจับภายในรัศมี ๒๕ ไมล์ทะเล เป็นระยะที่คลอบคลุมจากท่าเรือ ๑๕ ไปถึงเกาะ Corregidor สามารถใช้ตรวจจับการกระทำผิดทางทะเลได้หลากหลาย ทั้งการรุกล้ำน่านน้ำ การลำเลียงสิ่งผิดกฎหมาย และการกระทำอันเป็นโจรสลัด ตลอดจนมีระบบรายงานอัตโนมัติที่จะช่วยการประเมินการจราจรทางทะเล และสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรือที่ผ่าน เช่น ชื่อ ประเภท และจุดหมายปลายทางที่เรือจะเดินทางไป (ที่มา : ขว.ทร.)

ขอเชิญร่วมแข่งขันอ่าวดงตาลฮาล์ฟมาราธอน ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

กองเรือยุทธการ ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย จัดการแข่งขันอ่าวดงตาลฮาล์ฟมาราธอน (Ao Dong Tan Half Marathon 2014) ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ กองบัญชาการกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้ให้กับกำลังพลของกองทัพเรือและครอบครัว ที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลของกองทัพเรือและครอบครัวใน พื้นที่ดังกล่าว มอบให้ "กองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบ กองทัพเรือ"
         สำหรับการแข่งขัน แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ ฮาล์ฟมาราธอน มินิมาราธอน และเดินเพื่อสุขภาพ สำหรับการวิ่งฮาล์ฟมาราธอน มีระยะทาง ๒๑.๑ กิโลเมตร แบ่งเป็น ชาย ๕ กลุ่มอายุ และหญิง ๕ กลุ่มอายุ ได้แก่ ๑๖ - ๑๙, ๓๐ - ๓๙, ๔๐ - ๔๙, ๕๐ - ๕๙ และ ๖๐ ปีขึ้นไป โดยจะปล่อยตัวจากหน้ากองบัญชาการกองเรือยุทธการ จะใช้เส้นทางชายทะเล เข้าประตูหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ผ่านออกประตูหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และไปทางท่าเรือจุกเสม็ด ผ่านเรือหลวงจักรีนฤเบศร วิ่งย้อนกลับเส้นทางเดิม ผ่านศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ และชายทะเลอ่าวดงตาล กลับเข้าสู่เส้นชัย
         ส่วนการวิ่งมินิมาราธอน มีระยะทาง ๑๐.๕ กิโลเมตร แบ่งเป็น ชาย ๕ กลุ่มอายุ และหญิง ๕ กลุ่มอายุ ได้แก่ ๑๖ - ๒๙, ๓๐ - ๓๙, ๔๐ - ๔๙, ๕๐ - ๕๙ และ ๖๐ ปีขึ้นไป และการเดินเพื่อสุขภาพ มีระยะทาง ๔ กิโลเมตร ไม่มีการแบ่งกลุ่มอายุ ทั้งนี้ ผู้ที่สมัครเข้าแข่งขันทุกประเภทจะได้รับเสื้อและเหรียญที่ระลึกทุกคน
          ขอเชิญชวนกำลังพลและครอบครัว ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ได้ที่ แผนกกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กองเรือยุทธการ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและสำรองที่พักได้ตามเว็บไซต์ www.aodongtanhalfmarathon.com หรือร่วมสนับสนุนเงินบริจาคได้ที่ บัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาสัตหีบ ชื่อบัญชี "อ่าวดงตาลฮาล์ฟมาราธอน โดย ธนาคารกสิกรไทย - กองเรือยุทธการ" เลขที่บัญชี ๓๖๒ - ๒ - ๕๖๓๐๙ - ๒ (ที่มา : กร.)

ทัพเรือภาคที่ ๓ จัดหน่วยเรือเดินทางไปร่วมกิจกรรมทางเรือนานาชาติ "MILAN 2014"

กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ ๓ จัดหน่วยเรือเดินทางไปร่วมกิจกรรมทางเรือนานาชาติ "MILAN 2014" ณ เมืองท่า Port Blair สาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ ๔ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โดยกำลังประกอบด้วย กำลังพลจากทัพเรือภาคที่ ๓ และเรือหลวงปัตตานี พร้อมกำลังพลรวม ๙๙ นาย มี พลเรือตรี วสันต์ บุญเนือง ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ เป็นผู้บัญชาการหน่วยเรือร่วมกิจกรรมทางเรือนานาชาติ
         การจัดหน่วยเรือไปปฏิบัติราชการในครั้งนี้ ตามคำเชิญของกองทัพเรือสาธารณรัฐอินเดีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีระหว่างกองทัพ เรือกับกองทัพเรือสาธารณรัฐอินเดีย และกองทัพเรือประเทศต่าง ๆ ที่ส่งกำลังเข้าร่วมกิจกรรม ให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น รวมทั้งจะทำให้กำลังพลของกองทัพเรือได้รับความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติ งานในน่านน้ำต่างประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในอนาคต (ที่มา : ยก.ทร.)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วังอังคารที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๓๐ ความว่า
         "เมื่อมีโอกาสและมีงานทำควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใด ไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริง ๆ นั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยัน และความซื่อสัตย์สุจริตก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น"