วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


"การจะคิดพิจารณาและวิเคราะห์วิจารณ์กรณีต่างๆ ให้ได้ถูกถ้วน ตามเหตุ ตามผลและความเป็นจริงนั้น บุคคลจำเป็นต้องฝึกจิตใจให้มีปรกติ หนักแน่นและเป็นกลาง พร้อมทั้งฝึกกระบวนการคิดให้เป็นระเบียบให้ได้ก่อน ทั้งนี้เพราะจิตใจที่ไม่หนักแน่นเป็นกลาง เป็น ต้นเหตุให้เกิดอคติหรือการปฏิบัติที่ไม่ถูกทาง อันเป็นตัวการสำคัญที่นำความคิดวิจารณญาณของบุคคลให้มืดมน ผิดพลาดไปจากเหตุผลและความเป็นจริง ส่วนความคิดอ่านที่ไม่เป็นระเบียบนั้น เป็นต้นเหตุของความลังเลสับสนและวุ่นวายใจ ทำให้บุคคลไม่สามารถจะคิดอ่านทำการใดๆ ให้ถูกต้องตามขั้นตอน และสำเร็จเรียบร้อยโดยไม่ติดขัดได้"
        พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๓๔

ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีส่งกำลังพลไปปฏิบัติราชการกองเรือเฉพาะกิจผสมที่ ๑๕๑ ณ ราชอาณาจักรบาห์เรน

วันนี้ (๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) เวลา ๑๙.๐๐ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีส่งกำลังพลที่เดินทางไปปฏิบัติภารกิจในกองเรือเฉพาะกิจผสม ๑๕๑ (Combined Task Force 151 : CTF 151) ณ ราชอาณาจักรบาห์เรน โดยมีคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ร่วมพิธีส่ง ฯ ณ อาคารรับรองพิเศษ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ โดยผู้บัญชาการทหารเรือมอบพวงมาลัยและกล่าวโอวาทให้แก่กำลังพล
        การเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี อันเป็นการเสริมสร้างและขยายบทบาทของกองทัพเรือในเวทีความร่วมมือระหว่าง ประเทศด้านความความมั่นคงทางทะเลอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง โดยมี พลเรือตรี ปกรณ์ วานิช ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการกองเรือเฉพาะกิจผสม ๑๕๑ (Combined Task Force 151 : CTF 151) พร้อมฝ่ายอำนวยการตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานร่วมกับกองกำลังผสมทางทะเล (Combined Maritime Forces : CMF) ระหว่างวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึง ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็นโจรสลัด และการปล้นเรือโดยใช้อาวุธในพื้นที่อ่าวเอเดน ชายฝั่งโซมาเลียและบริเวณใกล้เคียง ได้แก่ ราชอาณาจักรบาห์เรน อ่าวโอมาน ทะเลอาระเบียน และตอนเหนือของมหาสมุทรอินเดีย โดยมีกำลังประกอบด้วย กำลังพลในส่วนของกองทัพเรือ จำนวน ๑๓ นาย และกำลังพลจากชาติต่าง ๆ ที่กองกำลังผสมทางทะเล จำนวน ๕ นาย (ที่มา : ยก.ทร.)

หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นเจ้าภาพจัดงานสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๕๗

กองทัพเรือกำหนดจัดงานสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬาราชนาวี อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกำลังพลของกองทัพเรือให้มีสุขภาพแข็งแรง และเพื่อผลักดันนักกีฬาให้พัฒนาตนเองจนสามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติต่อไป
         การแข่งขันสัปดาห์กีฬานาวี เป็นกีฬาประเพณีภายในของกองทัพเรือ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ประกอบด้วยการแข่งขันกีฬาที่หลากหลายกว่า ๓๐ ประเภท ทั้งกีฬาซึ่งเป็นที่รู้จักทั่วไป ได้แก่ ฟุตบอล บาสเกตบอล รักบี้ฟุตบอล มวยสากล เรือใบ เรือพาย วินด์เซิร์ฟ ว่ายน้ำ และโปโลน้ำ นอกจากนั้นยังมีกีฬาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของทหารเรือ ซึ่งหาดูได้ยาก ได้แก่ มวยทะเล ม้าโรมัน โคบาลทะเล และขี่คอชักเย่อ สำหรับการแข่งขันสัปดาห์กีฬานาวีในปีนี้ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยจะมีพิธีเปิด ฯ ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มี พลเรือเอก พจนา เผือกผ่อง รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธาน และพิธีปิดในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (ที่มา : สอ.รฝ.)

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง

ทัพเรือภาคที่ ๒ โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๒ จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ เพื่อเตรียมการให้ความช่วยเหลือประชาชน เนื่องจากในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมเป็นช่วงฤดูมรสุมของจังหวัดใน พื้นที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ทำให้มีสภาพฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียง อาจเป็นเหตุให้เกิดอุทกภัย วาตภัย และเหตุดินโคลนถล่ม
        ทั้งนี้ ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในพื้นที่บนบก ประชาชนทั่วไป องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการต่าง ๆ สามารถร้องขอความช่วยเหลือได้ที่ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๒ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ถนนชลาทัศน์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๒ ๕๘๐๔ - ๕ ตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง นอกจากนี้ ชาวประมงหรือผู้ประกอบอาชีพในทะเล สามารถร้องขอความช่วยเหลือได้ทางวิทยุ HF (CB) BAND C ช่อง ๒๑ ความถี่ ๒๗.๒๑๕ MHz เรือของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีเครื่องรับ - ส่งวิทยุ และเฝ้าฟังการติดต่อสื่อสารของเรือประมงต่าง ๆ หากได้รับสัญญาณประสบภัยให้แจ้ง ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๒ ทันที (ที่มา : ทรภ.๒)

เกาหลีเหนือพัฒนาเรือดำน้ำที่สามารถติดตั้งขีปนาวุธโจมตีภาคพื้นดิน

เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มีรายงานว่า พบเรือดำน้ำรุ่นใหม่ของเกาหลีเหนือจอดที่ท่าเรือซินโป จังหวัดฮัมเกียงใต้ นอกจากนี้ ยังพบแท่นคอนกรีตสำหรับทดลองขีปนาวุธแบบยิงจาก เรือดำน้ำ ซึ่งมีความเป็นไปได้สูง ที่เกาหลีเหนืออาจต่อเรือดำน้ำรุ่นใหม่ขนาด ๓,๐๐๐ ตัน ซึ่งพัฒนาจากเรือดำน้ำชั้น Golf ที่สามารถติดตั้งขีปนาวุธโจมตีภาคพื้นดินได้สำเร็จ (ที่มา : ขว.ทร.)