วันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ประวัติศาสตร์ได้แสดงให้ปรากฏตลอดว่า ชาติใดเสื่อมสูญย่อยยับอับปางไป ก็เพราะประชาชาติขาดสามัคคีธรรม แตกแยกเป็นหมู่คณะ เป็นพรรคเป็นพวก คอยเอารัด เอาเปรียบ ประหัสประหารซึ่งกันและกัน บางพรรคบางพวกถึงกับเป็นไส้ศึกให้ศัตรูมาจู่โจมทำลายชาติของตนดังนี้ ข้าพเจ้าจึงขอชักชวนพี่น้องชาวไทยทั้งหลายให้ระลึกถึงพระคุณของบรรพบุรุษ ซึ่งได้กอบกู้รักษาบ้านเกิดเมืองนอนของเรามานั้นให้จงหนัก แล้วถือเอาความสามัคคี ความยินยอมเสียสละส่วนตัวเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่ของประเทศชาติเป็นคุณธรรมประจำใจอยู่เนืองนิจ จึงขอให้ชาวไทยทั้งหลาย จงบำเพ็ญกรณียกิจของตนแต่ละคนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทนและกล้าหาญ แล้วอุทิศความเสียสละส่วนตัว ความเหน็ดเหนื่อย ลำบากยากแค้นเป็นพลีบูชาบรรพบุรุษ ผู้ซึ่งได้ก่อสร้างชาติเป็นมรดกตกทอดมาถึงพวกเราชาวไทยจนบัดนี้

หมายกำหนดการ พระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

หมายกำหนดการพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานครวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
- เวลาประมาณ ๑๖.๓๐ น. พระราชกุศลออกพระเมรุ ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหารวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
- เวลาประมาณ ๐๘.๐๐ น. เชิญพระโกศ จากตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร โดยขบวนพระอิสริยยศ ไปยังพระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร
- เวลาประมาณ ๑๖.๓๐ น. พระราชทานเพลิง ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร
- เวลาประมาณ ๒๐.๐๐ น. พระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
- เวลาประมาณ ๐๗.๐๐ น. เก็บพระอัฐิ ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหารวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
- เวลาประมาณ ๑๖.๓๐ น. งานพระราชกุศลพระอัฐิ ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหารวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
- เวลาประมาณ ๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์ถวายพรพระ ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร 
- เวลา ๑๒.๐๐ น. บรรจุพระสรีรางคาร ณ พระวิหารเก๋ง วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหารทั้งนี้ รัฐบาลขอเชิญชวน ข้าราชการ พนักงานของรัฐ ภาคเอกชน และประชาชน แต่งกายชุดสีดำในวันพระราชทานเพลิงพระศพ (๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘) เพื่อเป็นการถวายความอาลัยแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยพร้อมเพรียงกัน (ที่มา:สำนักนายกรัฐมนตรี)

กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด มอบบ้านในโครงการ “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ”

วันนี้ (๒ ธันวาคม ๒๕๕๘) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือโท ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธีมอบบ้านในโครงการสร้างบ้าน “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยมอบให้กับ เด็กหญิง ยลรดี ธรรมเสถียร นักเรียนที่เรียนดีและมีความประพฤติดี แต่ยังขาดที่พักอาศัย ณ บ้านจันทเขลม ตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิชกูฎ จังหวัดจันทบุรี(ที่มา : กปช.จต.)

ออสเตรเลียผลักดันเรือของผู้อพยพกลับไปยังน่านน้ำอินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา มีรายงานว่า กองทัพเรือออสเตรเลียได้ผลักดันเรือของผู้อพยพ ประกอบด้วย ชาวอินเดีย ๑๓ คน เนปาล ๒ คน และบังกลาเทศ ๑ คน ที่ไปถึงเกาะคริสต์มาสของออสเตรเลียเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ กลับไปยังน่านน้ำของอินโดนีเซียหลังจากกักตัวไว้ ๔ วัน อินโดนีเซียได้ตรวจพบเรือดังกล่าวใกล้กับเมือง Kupang ในติมอร์ตะวันตก เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซียนำเข้าหารือกับออสเตรเลียระหว่างการประชุมสุดยอดว่าด้วยผู้แสวงหาที่พักพิง ซึ่งจัดโดยสำนักงานข้าหลวงใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UNHCR) และองค์การระหว่างประเทศ เพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) ที่จาการ์ตา เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘       (ที่มา: ขว.ทร.)