วันอังคารที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2557

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ ขอเชิญร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยเกียรติยศผู้บัญชาการทหารเรือ

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยเกียรติยศ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลและสวัสดิการของศูนย์ศึกษา ยุทธศาสตร์ทหารเรือ ณ เมเจอร์โบว์ล ฮิต สาขาปิ่นเกล้า ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๗ ลงทะเบียนระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. และเริ่มแข่งขัน เวลา ๐๙.๓๐ น.
         ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล สมัครเป็นทีมกิตติมศักดิ์ ทีมละ ๑๐,๐๐๐ บาท และประเภททีม ๓ คน ทีมละ ๔,๐๐๐ บาท หรือจะร่วมบริจาคสมทบทุน สามารถชำระค่าสมัครหรือร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพุทธมณฑล ชื่อบัญชี "ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ" หมายเลขบัญชี ๐๗๙ - ๒ - ๓๑๙๕๘ - ๔ โอนเงินแล้วกรุณาส่ง FAX ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๔๔๐ หรือทางอีเมล์ nsscthailand@hotmail.com สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.navedu.navy.mi.th/stg/activity/310157.pdf สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นาวาตรี ประมวล ศรีชำนาญ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๔๔๐ (ที่มา : ศยร.ยศ.ทร.)

ขอเชิญสั่งจองหนังสือพระประวัติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

 มูลนิธิราชสกุลอาภากรใน พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ขอเชิญชวนข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และครอบครัว สั่งจองหนังสือพระประวัติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยนำเสนอพระประวัติ พระกรณียกิจ พระเกียรติคุณด้านต่าง ๆ ของพระองค์ตั้งแต่ยังทรงดำรงพระชนม์ชีพถึงปัจจุบัน จัดพิมพ์เป็น ๒ รูปแบบ ดังนี้
        - หนังสือพระประวัติฉบับอ้างอิง ขนาด ๑๐ x ๑๐ นิ้ว ความหนาประมาณ ๒๕๐ - ๓๐๐ หน้า พร้อมกล่องบรรจุอย่างดี พิมพ์ ๔ สีทั้งเล่ม จัดพิมพ์ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม ราคาเล่มละ ๓,๐๐๐ บาท โดยผู้สั่งจองภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ จะได้รับเหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื้อนวโลหะ รุ่น ๑๒๙ ปี
         - หนังสือพระประวัติฉบับประชาชน ขนาด ๒๑ x ๒๙ เซนติเมตร หรือขนาด เอ ๔ ความหนาประมาณ ๑๒๐ หน้า พิมพ์ ๔ สี จัดพิมพ์ ๒,๐๐๐ เล่ม ราคาเล่มละ ๓๕๐ บาท
          สนใจสั่งจองผ่านทางเว็บไซต์ มูลนิธิอาภากร ฯ ได้ที่ http://www.abhakara.ort หรือสั่งจองผ่านทางมูลนิธิราชสกุลอาภากร ฯ ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๘ ๒๖๙๖ หรือ ๐๘๔ ๖๔๒ ๕๕๗๗ หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๘๗๗ ๘๖๔๒ (ที่มา : กพร.ทร.)

ฝรั่งเศสนำเรือสนับสนุนยกพลขึ้นบกบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ที่ต่อให้รัสเซียออกทดลองในทะเล

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มีรายงานว่าฝรั่งเศสนำเรือสนับสนุนยกพลขึ้นบกบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ Vladivostok ออกทดลองในทะเล และยืนยันจะส่งมอบให้รัสเซียในปลายปี ๒๕๕๗ การต่อเรือเป็นไปตามสัญญาจัดหาระหว่าง NATO กับรัสเซีย ปี ๒๕๕๔ มูลค่า ๑,๖๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ฯ ซึ่งรัสเซียจะนำเข้าประจำการในกองเรือทะเลดำที่ไครเมียซึ่งมีปัญหาความขัด แย้งกับยูเครนในขณะนี้ ทั้งนี้ เรือVladivostok มีเรือชั้น Mistral ของฝรั่งเศสเป็นต้นแบบ มีขีดความสามารถในการลำเลียงทหาร รถถัง และเฮลิคอปเตอร์ โดยรัสเซียจัดหาเรือแบบนี้ ๒ ลำ และกำหนดส่งมอบลำที่ ๒ ในปี ๒๕๕๘ (ที่มา : ขว.ทร.)

๑๑ มีนาคม วันคล้ายวันสถาปนาทัพเรือภาคที่ ๑ ทัพเรือภาคที่ ๒ และทัพเรือภาคที่ ๓ ครบรอบ ๒๒ ปี

 วันนี้ (๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗) ในช่วงเช้า ทัพเรือภาคที่ ๑ ทัพเรือภาคที่ ๒ และทัพเรือภาคที่ ๓ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ครบรอบ ๒๒ ปี โดยประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์ในพื้นที่, พิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของกำลังพลพิธีทางศาสนา เพื่อความเป็นสิริมงคล และ กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
         ทัพเรือภาคที่ ๑ ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็น ครั้งแรกพร้อมกับ ทัพเรือภาคที่ ๒ และ ทัพเรือภาค ที่ ๓ โดยในชั้นต้น กองทัพเรือ ได้อนุมัติจัดตั้งเป็น "กองเรือเฉพาะกิจภาค" เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๓๔ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นหน่วยรับผิดชอบในการปฏิบัติการทางทะเล แทนหน่วยเฉพาะกิจ ทั้งในยามสงบและยามสงคราม โดยมีอำนาจควบคุมและสั่งการในการใช้เรือและอากาศยาน เพื่อโดยมีอำนาจควบคุมและสั่งการในการใช้เรือและอากาศยาน เพื่อปกป้องคุ้มครองรักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติ รวมทั้งรักษาผลประโยชน์และทรัพยากรของชาติทางทะเล ตลอดจนให้การช่วยเหลือประชาชนในกรณีเกิดภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ทันต่อเหตุการณ์ นอกเหนือจากกองเรือตามประเภทที่มีอยู่เดิม โดยขึ้นการบังคับบัญชากับกองเรือยุทธการ และมีศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ ทำหน้าที่ควบคุม อำนวยการ ประสานงาน และกำกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของกองทัพเรือ มีพื้นที่รับผิดชอบปฏิบัติการด้านบนของเส้นแบ่งเขตในอ่าวไทย จนถึงทะเลจีนใต้ เว้นทะเลอาณาเขตของประเทศอื่น
        ต่อมา กระทรวงกลาโหมได้อนุมัติอัตรา "กองเรือภาค" ทั้ง ๓ กองเรือ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๓๕ กองทัพเรือ จึงได้อนุมัติยกเลิก กองเรือเฉพาะกิจภาค ปรับเข้าอัตราปกติ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๓๕ และกำหนดให้วันที่ ๑๑ มีนาคม ซึ่งเป็นวันที่กระทรวงกลาโหมได้อนุมัติอัตรากองเรือภาค เป็นวันคล้ายวันสถาปนากองเรือภาค กองบัญชาการกองเรือภาคที่ ๑
         ต่อมาได้มี "พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพเรือ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๒" กำหนดให้ "ทัพเรือภาคที่ ๑" "ทัพเรือภาคที่ ๒" "ทัพเรือภาคที่ ๓" เป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ มีหน้าที่ "ป้องกันราชอาณาจักรและรักษาความมั่นคง รวมทั้งผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในพื้นที่รับผิดชอบจากภัยคุกคามต่าง ๆ และดำเนินการเกี่ยวกับการฐานทัพ การป้องกันพื้นที่ การสารวัตรทหาร กิจการพลเรือนและการควบคุมเรือพาณิชย์ตามที่ได้รับมอบหมาย ปัจจุบันทัพเรือภาคที่ ๑ มี พลเรือโท วีระพันธ์ สุขก้อน เป็นผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑, ทัพเรือภาคที่ ๒ มี พลเรือโท ชุมพล วงศ์เวคิน เป็นผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ และมี พลเรือโท ธราธร ขจิตสุวรรณ เป็นผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓
(ที่มา : ทรภ.๑, ทรภ.๒)

เสนาธิการทหารเรือ รับเยี่ยมคำนับจากผู้บัญชาการภาคพื้นทางทะเลแปซิฟิกและผู้บัญชาการกองกำลังในหมู่เกาะแปซิฟิกของกองทัพเรือสาธารณรัฐฝรั่งเศส

วันนี้ (๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗) เวลา ๑๔.๓๐ น. พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ เสนาธิการทหารเรือ รับเยี่ยมคำนับจาก พลเรือตรีหญิง Anne CULLERRE (อาน กูลแลร์) ผู้บัญชาการภาคพื้นทางทะเลแปซิฟิก และผู้บัญชาการกองกำลังในหมู่เกาะแปซิฟิกของกองทัพเรือสาธารณรัฐฝรั่งเศส ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย ณ ห้อง รับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
         การเดินทางมาเยือนประเทศไทยของผู้บัญชาการภาคพื้นทางทะเลแปซิฟิก และผู้บัญชาการกองกำลังในหมู่เกาะแปซิฟิกของกองทัพเรือสาธารณรัฐฝรั่งเศส ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติภารกิจในการเยือนผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกอง ทัพเรือมิตรประเทศ เพื่อแนะนำตนเองและพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับนายทหารระดับสูงของมิตร ประเทศ แลการที่กองทัพเรือให้การต้อนรับในครั้งนี้ เพื่อแสดงออกถึงความมีน้ำใจไมตรีและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพ เรือและกองทัพเรือฝรั่งเศสให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
          กองทัพเรือและกองทัพเรือฝรั่งเศส มีการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมเยือนอย่างสม่ำเสมอ และการเยี่ยมคำนับผู้บัญชาการทหารเรือ เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน มีการจัดส่งนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศนาวาโทเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรโรงเรียน เสนาธิการทหารเรือฝรั่งเศส ด้านการฝึก ยังไม่มีการฝึกผสมระหว่างกองทัพเรือกับกองทัพเรือฝรั่งเศสที่เป็นลักษณะ ประจำ มีเพียงการฝึก PASSEX ซึ่งเป็นการฝึกในโอกาสที่เรือรบของฝรั่งเศสเดินทางผ่านน่านน้ำ หรือแวะเยี่ยมประเทศไทย โดยทำการฝึกขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติการทางเรือสาขาต่าง ๆ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ของกองทัพเรือทั้งสองประเทศ
(ที่มา : ขว.ทร.)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง "การทำงาน"

 "ขอให้ทุกคนสำนึกตระหนักว่า ความสมัครสมานสามัคคีของเรานั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ที่จะต้องรักษาไว้ให้ยั่งยืนอยู่ตลอดไป หากเรามีความประมาท เราแตกสามัคคีกันเมื่อใด เราก็จะเป็นอันตรายย่อยยับลงเมื่อนั้น ไม่มีใครอื่นที่ไหนจะช่วยเราได้นอกจากตัวเราเอง"
พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว          พระราชทานแก่ทหารรักษาพระองค์ในพิธีตรวจพลสวนสนามเนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา ๓ ธันวาคม ๒๕๑๒