วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"การปิดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิด ว่าที่จริงแล้วคนโดยมาก ไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนัก เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้า ไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย พระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้"
        พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๐๖

พิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีให้แก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการ

วันนี้ (๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีให้แก่นายทหารสัญญา บัตรที่ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ของกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และได้รับ พระราชทานยศทหารชั้นนายพลเรือเป็นกรณีพิเศษ จำนวน ๑๑ นาย ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่ วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร (ที่มา : กพ.ทร.)

ผู้บัญชาการทหารเรือมาเลเซีย และภริยา พร้อมคณะ เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ สานสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ระหว่าง ๑๘ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

วันนี้ (๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) เวลา ๑๗.๔๐ น. พลเรือโท ธานี ผุดผาด เจ้ากรมข่าวทหารเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ ให้การต้อนรับ พลเรือเอก Tan Sri Abdul Aziz bin Haji Jaafar ผู้บัญชาการทหารเรือมาเลเซีย และภริยา พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของกองทัพเรือ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
         การเดินทางมาเยือนประเทศไทยของผู้บัญชาการทหารเรือมาเลเซีย และคณะ ในครั้งนี้ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างกองทัพเรือ - กองทัพเรือมาเลเซีย ครั้งที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ สนามกอล์ฟแหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล จังหวัดชลบุรี ซึ่งการแข่งขันกอล์ฟเชื่อมสัมพันธ์จะสลับกันเป็นเจ้าภาพ สำหรับในครั้งนี้ กองทัพเรือเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยผู้บัญชาการทหารเรือและนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพเรือ จะเข้าร่วมแข่งขัน ฯ ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ (ที่มา : ขว.ทร.)

กิจการศูนย์กีฬาวังนันทอุทยานกองทัพเรือ เปิดสอนกีฬาเทนนิสและว่ายน้ำภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๘

กิจการศูนย์กีฬาวังนันทอุทยานกองทัพเรือ จะเปิดสอนกีฬาเทนนิสและว่ายน้ำภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๘ สำหรับบุตรกำลังพลกองทัพเรือและเยาวชนทั่วไป อายุ ๗ - ๑๗ ปี ณ ศูนย์กีฬาวังนันทอุทยาน กองทัพเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ถึง ๙ เมษายน ๒๕๕๘ รวม ๑๖ วันทำการ ดังนี้
         - เทนนิส เปิดสอน ๑ รอบ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๐.๐๐ น.
         - ว่ายน้ำ เปิดสอน ๒ รอบ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น. และ ๑๔.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.
         ค่าใช้จ่ายในการสมัคร บุตรกำลังพลกองทัพเรือ เป็นเงิน ๔๐๐ บาท ส่วนเยาวชนทั่วไป เป็นเงินจำนวน ๘๐๐ บาท สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นาวาโทหญิง สุวรรณา อุมาลี หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๕๗๕๘๘ (ที่มา : กิจการศูนย์กีฬาวังนันทอุทยาน ทร.)

กองกำลังทางเรือผสม ในการฝึกคอบร้าโกลด์ ๒๐๑๕ จัดกิจกรรมโครงการชุมชนสัมพันธ์โรงเรียนบ้านคลองทราย สัตหีบ จังหวัดชลบุรี

วันที่ (๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือตรี วรรณพล กล่อมแก้ว ผู้บัญชาการกองกำลังทางเรือผสม และผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ ร่วมกับกองทัพเรือสิงคโปร์ จัดกิจกรรมโครงการชุมชนสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านคลองทราย อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็น กิจกรรมหนึ่งในการฝึกคอบร้าโกลด์ ๒๐๑๕ ได้แก่ การซ่อมแซมอาคาร ห้องเรียน ห้องน้ำ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ชำรุด และทาสีอาคาร รั้วกำแพงของโรงเรียน พร้อมกับมอบเงินเพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน และจัดกิจกรรมสันทนาการ ปลูกฝังค่านิยม ๑๒ ประการ ให้แก่นักเรียน กิจกรรมออกกำลังกายให้ถูกต้อง รวมทั้งจัดการแข่งขันกีฬา (ที่มา : กอฝ.คอบร้าโกลด์ ๒๐๑๕)