วันจันทร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557

ขอเชิญผู้รู้จักคุ้นเคยร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ พลเรือตรี สุวัฒน์ จรูญกลรักษ์ ณ ฌาปนสถานกองทัพเรือ

ขอเชิญผู้รู้จักคุ้นเคยร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ พลเรือตรี สุวัฒน์จรูญกลรักษ์ นายทหารนอกราชการ รับบำนาญ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ณ ฌาปนสถานกองทัพเรือ วัดเครือวัลย์วรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐ น.
(ที่มา : ศปก.ทร.)

พิธีเปิดโครงการค่ายบุตร - ธิดานาวี ภาคฤดูร้อน ๒๕๕๗ ณ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช สัตหีบ

วันนี้ (๒๑ เมษายน ๒๕๕๗) เวลา ๑๑.๐๐ น. นางอัจฉรา พิพัฒนาศัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายบุตร - ธิดานาวี ภาคฤดูร้อน ประจำปี๒๕๕๗ ณ สโมสรสัญญาบัตร อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีกรรมการสมาคมภริยาทหารเรือ วิทยากร ผู้ปกครอง และสมาชิกค่าย เข้าร่วมพิธี ฯ
          สมาคมภริยาทหารเรือ จัดโครงการค่ายบุตร - ธิดานาวี ภาคฤดูร้อน ขึ้นเป็นประจำทุกปี สำหรับในปีนี้ จัดในพื้นที่สัตหีบ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗ ณ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนจากกรุงเทพมหานครและสัตหีบ ได้รู้จักสนิทสนมกันมากขึ้นและรู้จักใช้ชีวิตร่วมกัน รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน อีกทั้งได้รับความรู้ ความสนุกสนานจากห้องเรียนและจากการไปทัศนศึกษา รวมทั้งพัฒนาทักษะทางสังคม เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่น อันเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการเจริญเติบโตเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ ซึ่งในครั้งนี้มีบุตรของข้าราชการกองทัพเรือเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐ คน (ที่มา : สมาคมภริยาทหารเรือ)

เวียดนามจัดตั้งกองกำลังควบคุมการประมง

 
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สำนักข่าว Xinhua รายงานว่า กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทของเวียดนามจัดตั้งกองกำลังควบคุมการประมงที่ จังหวัดดานัง โดย นายฮวง จางฮาย รองนายกรัฐมนตรีเวียดนาม แถลงวัตถุประสงค์การจัดตั้งกองกำลังดังกล่าวเพื่อควบคุมและรักษาทรัพยากรทาง ทะเลของเวียดนามให้ยั่งยืน รวมทั้งดูแลชาวประมงเวียดนามและเรือทุกลำในน่านน้ำเวียดนาม ทั้งนี้ กองกำลังดังกล่าวอยู่ภายใต้กรมการป้องกันการประมงในฮานอย มีหน้าที่ลาดตระเวน ตรวจการณ์ ควบคุม ค้นหา และจัดการการละเมิดกฎหมายเวียดนาม (ที่มา : ขว.ทร.)

การแข่งขันซีคยัคชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และการแข่งขันซีคยัค รายการ The 4th Sea Kayak Asian Cup 2014 ใน ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗


สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันซีคยัคชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และการแข่งขันซีคยัค รายการ The 4th Sea Kayak Asian Cup 2014 ณ พื้นที่จังหวัดกระบี่ ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗
         การแข่งขันเรือพายซีคายัค นับว่าเป็นกีฬาสากลที่นิยมเล่นกันในทวีปยุโรป มีการแข่งขันในระดับชิงแชมป์โลก ภายใต้การดูแลของสหพันธ์เรือแคนูนานาชาติ สำหรับการแข่งขันซีคยัคชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๕๗ และการแข่งขันเรือคยัค รายการ The 4th Sea Kayak Asian Cup 2014 ถือว่าเป็นการจัดการแข่งขันเรือพายซีคยัคในระดับชาติ ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ ๔ กำหนดจัดขึ้นในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ แบ่งการแข่งขันเป็น ๔ ประเภท โดยทุกประเภทให้มีเงินรางวัลให้กับนักกีฬาที่เข้าเส้นชัยในลำดับที่ ๑ - ๓ ดังนี้
         - ประเภท SufrSki เป็นการแข่งขันในรายการ Asian Cup มีนักกีฬาจากประเทศในทวีปเอเซียและทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน ๓๐ ลำ แบ่งเป็นประเภทชายและหญิง นักกีฬาชายจะแข่งขันที่ระยะทาง ๒๒ กิโลเมตร โดยออกจากอ่าวนาง บริเวณกระบี่รีสอร์ท อ้อมเขาพระนาง เข้าเส้นชัยที่ลานปูดำ
        - ประเภทที่ ๒ ได้แก่ ประเภท Sea Kayak ในรายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย จำนวน ๓๐ ลำ แบ่งเป็น ๒ รุ่น ได้แก่ ทั่วไปชาย ทั่วไปหญิง ระยะทาง ๑๒ กิโลเมตร โดยออกจากสุสานหอยเข้าเส้นชัยที่ลานปูดำเช่นกัน โดยเฉพาะในรุ่นทั่วไปชายและหญิง ผู้ชนะเลิศจะได้ครองถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
        - ประเภทที่ ๓ ได้แก่ ประเภทผลัด ๒ คน Sea Kayak ในรายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย จำนวน ๒๐ ลำ แบ่งเป็น ๒ รุ่น ได้แก่ เยาวชนชายและเยาวชนหญิง ระยะทาง ๒๒ กิโลเมตร ไม้แรกพาย ๑๐ กิโลเมตร ได้สองพาย ๑๒ กิโลเมตร โดยออกจากอ่างนาง บริเวณกระบี่รีสอร์ท อ้อมเขาพระนาง เข้าเส้นชัยที่ลานปูดำ
         - ประเภทที่ ๔ เป็นประเภทท่องเที่ยว ๒ คน หรือ Touring Double Kayak ระยะทาง ๒ กิโลเมตร แบ่งเป็น ๓ รุ่น ได้แก่ ชายคู่ หญิงคู่ และคู่ผสม โดยออกจากลานปูดำไปอ้อมทุ่นบริเวณหน้าเขาขนาบน้ำ และกลับมาเข้าเส้นชัยที่ลานปูดำที่เดิม
         การแข่งขันในครั้งนี้ สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทยได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ของสมาคม ฯ เข้าร่วมดำเนินการจัดการแข่งขัน รวมทั้งเชิญกรรมการสหพันธ์นานาชาติ มาเป็นผู้ตัดสิน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขัน และในโอกาสนี้ กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ ๓ ได้เตรียมการรักษาความปลอดภัยทางทะเล โดยมอบหมายให้ศูนย์รักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือฝั่งอันดามัน (ศรภ.ทร.อม) เข้าร่วมในการดูแลเรื่องความปลอดภัยให้กับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน (ที่มา : สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย)

ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลในหน่วยพื้นที่ภาคใต้

 วันนี้ (๒๑ เมษายน ๒๕๕๗) พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ ทัพเรือภาคที่ ๒ ทัพเรือภาคที่ ๓ และจังหวัดนราธิวาส เพื่อบำรุงขวัญและรับฟังบรรยายสรุป ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง โดยตรวจแถวกองทหารเกียรติ ให้โอวาท และมอบของขวัญให้แก่กำลังพล ณ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ จังหวัดนราธิวาส และหน่วยเฉพาะกิจ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จังหวัดสตูล (ที่มา : ยก.ทร.)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 "ความสามารถและความถือตัวว่าเป็นไทยนี้ เป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุด เพราะเป็นมรดกที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของเรา และเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรารวมกันอยู่ได้ ให้เราดำรงชาติประเทศและเอกราชสืบมาได้ ทุกคนควรจะพยายามรักษาความเป็นไทยและความสามัคคีนี้ไว้ให้มั่นคงในที่ทุกแห่ง อย่ายอมให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทำลายได้"
         พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานในงานชุมนุมประจำปีของสมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ๑ กันยายน ๒๕๒๖