วันพุธที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2557

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"ความเพียรนั้นคือไม่ท้อถอยในการฝึกตนเอง ไม่ท้อถอยในการแผ่ความรู้ ไม่ท้อถอยในการช่วยผู้อื่น วินัยก็คือระเบียบที่มีอยู่ในใจของตัวเอง เพื่อที่จะเลือกเฟ้นวิชาการมาใช้ในที่ ๆ เหมาะสม ที่ถูกต้อง และวินัยคือควบคุมตัวเองให้อยู่ในร่องในรอย ไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อตนเอง
         พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะครูฝึกตำรวจตระเวนชายแดน ณ ศาลาเริง พระราชวังไกลกังวล วันพุธที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๑๘

การประชุมเตรียมการจัดการประชุมเพื่อชี้แจงแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล และรับการตรวจความพร้อม

วันนี้ (๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือโท ลือชัย รุดดิษฐ์ เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ ตรวจความพร้อม หลังการประชุมเตรียมการขั้นสุดท้าย ซักซ้อมการปฏิบัติ ของการประชุมเพื่อชี้แจงแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พุทธศักราช ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔) ที่กองทัพเรือจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ฯ ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร (ที่มา : ยก.ทร.)

หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ และเปิดสายด่วน ๑๖๙๖ เพื่อประสานขอความช่วยเหลือ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ เกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และดินโคลนถล่ม ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดตรัง และ จังหวัดสตูล ขอให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยดังกล่าวใช้ความระมัดระวังในการสัญจรและเดินทาง
         ขณะนี้กองทัพเรือ โดย นาวาเอก นพดล ฐิตวัฒนะสกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ พร้อมกำลังพล ลงพื้นที่ เข้าเยี่ยม ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยทุกหลังแล้ว ขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวอย่าได้ตื่นตระหนก นาวิกโยธินพร้อมช่วยเหลือท่านในทันที หากประสบเหตุใดๆ ให้แจ้งไปยังสายด่วนกองทัพเรือ ๑๖๙๖ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง กองทัพเรือจะประสานหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ เข้าช่วยเหลือท่านทันที (ที่มา : กพร.ทร.)

กองเรือเฉพาะกิจผสมที่ ๑๕๑ พร้อมปฏิบัติภารกิจดูแลความปลอดภัยเรือไทยและเรือบริษัทไทยทุกพื้นที่ทุกเวลา ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

 กองเรือเฉพาะกิจผสมที่ ๑๕๑ (Combined Tash Force 151) นำโดย กองทัพเรือไทยปฏิบัติภารกิจปราบปรามโจรสลัดและเฝ้าตรวจสถานการณ์ความปลอดภัย ทางทะเลในพื้นที่ High Rish Area - HRA และ Internationally Recommended Transit Corridor - IRTC ในฐานะผู้บัญชาการกองเรือเฉพาะกิจควบคุมเรือรบและอากาศยานจากประเทศต่าง ๆ พร้อมปฏิบัติการในพื้นที่ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เรือสินค้า เรือน้ำมัน เรือประมงสัญชาติไทยหรือเรือของบริษัทไทยที่เดินเรือในพื้นที่ High Rish Area (ตั้งแต่คลองสุเอช อ่าวเปอร์เซีย จนถึงแลต 10S ลอง 78E) สามารถติดต่อนายทหารเวรกองเรือเฉพาะกิจผสมที่ ๑๕๑ ได้ที่หมายเลข +๙๗๓ ๑๗๘๕ ๖๙๒๙ เพื่อดำรงการสื่อสารและแจ้งเหตุโจรสลัด การปล้นเรือ รวมทั้งเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ ได้ทุกวัน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง กองทัพเรือไทย ดูแลความปลอดภัยของเรือไทยและเรือบริษัทไทย ทุกพื้นที่ ทุกเวลา (ที่มา : ศปก.ทร.)

กรมการขนส่งทางบก ตั้งหน่วยตรวจสอบมาตรค่าโดยสารและติดสติ๊กเกอร์รถแท็กซี่ก่อนใช้ค่าโดยสารใหม่

กรมการขนส่งทางบก เริ่มให้รถแท็กซี่ที่ผ่านการตรวจมาตรฐานคุณภาพทยอยเข้าปรับจูนมิเตอร์ค่าโดยสารใหม่ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ตั้งหน่วยตรวจสอบมาตรค่าโดยสารและติดสติ๊กเกอร์ก่อนใช้ค่าโดยสารใหม่ ข้อความว่า "ผ่านการตรวจยกระดับและปรับจูนมิเตอร์" ที่ระบุหมายเลขทะเบียนรถ เพื่อนำไปติดที่กระจกหน้ารถบริเวณมุมบนด้านซ้าย ก่อนนำรถออกให้บริการในอัตราค่าโดยสารใหม่ระยะที่ ๑ ตั้งแต่วันนี้ (๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗) ถึงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ โดยไม่เว้นวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. - ๑๘.๐๐ น. ณ ที่ทำการบริษัทผู้ผลิตหรือจำหน่ายมาตรค่าโดยสาร และอาคารคลังสินค้า ๓ ท่าอากาศยานดอนเมือง
       สำหรับอัตราค่าโดยสารใหม่ในระยะที่ ๑ นั้น ระยะทาง ๑ กิโลเมตร แรก ๓๕ บาท เท่าเดิม ระยะทางกิโลเมตรที่ ๑ - ๑๐ กิโลเมตรละ ๕.๕๐ บาท เพิ่มขึ้นจากเดิมกิโลเมตรละ ๕๐ สตางค์ กิโลเมตรที่ ๑๐ - ๒๐ กิโลเมตรละ ๖.๕๐ บาท เพิ่มขึ้นจากเดิมกิโลเมตรละ ๑ บาท กิโลเมตรที่ ๒๐ - ๔๐ กิโลเมตรละ ๗.๕๐ บาท เพิ่มขึ้นจากเดิมกิโลเมตรละ ๑.๕๐ บาท กิโลเมตรที่ ๔๐ - ๖๐ กิโลเมตรละ ๘ บาท เพิ่มขึ้นจากเดิมกิโลเมตรละ ๑.๕๐ บาท เพิ่มจากเดิมกิโลเมตรละ ๒ บาท แต่หากกรณีรถไม่สามารถเคลื่อนที่หรือเดินรถต่อไปได้เกินกว่า ๖ กิโลเมตรต่อชั่วโมง อัตรานาทีละ ๒ บาท เพิ่มขึ้นจากเดิมนาทีละ ๕๐ สตางค์ สำหรับกรณีการเรียกรถแท็กซี่ผ่านศูนย์บริการสื่อสารของผู้รับจ้างให้เรียก เก็บค่าจ้างเพิ่มขึ้นจากที่แสดงไว้ในมาตรค่าโดยสารอีก ๒๐ บาท ซึ่งเป็นอัตราเดิม ส่วนการเรียกรถแท็กซี่จากท่าอากาศยานดอนเมืองหรือท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ จุดที่จัดไว้เฉพาะสามารถเรียกเก็บค่าโดยสารเพิ่มขึ้นจากที่แสดงไว้ในมาตรค่า โดยสารอีก ๕๐ บาท เป็นอัตราเดิม
       หากพบเห็นแท็กซี่มีพฤติกรรมปฏิเสธผู้โดยสาร ขับรถประมาท พูดจาไม่สุภาพ สามารถแจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ สายด่วน ๑๕๘๔ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง (ที่มา : ขสมก.)