วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ ร่วมงานสดุดีวีรชนค่ายบางระจัน ปี ๒๕๕๗

วันนี้ (๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือตรี นฤดม ชวนะเสน รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือร่วมงาน "สดุดีวีรชนค่ายบางระจัน" ปี ๒๕๕๗ ในพิธีวางพวงมาลาสักการะดวงวิญญาณวีรชนชาวบ้านบางระจัน ณ บริเวณอุทยานวีรชนค่ายบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
         งานสดุดีวีรชนค่ายบางระจัน ในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๔ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ บริเวณอุทยานวีรชนค่ายบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของชาวค่ายบางระจัน ผู้กล้าหาญที่เสียสละเลือดเนื้อเพื่อรักษาผืนแผ่นดินไทยด้วยการสู้รบกับพม่า เหล่าชาวบ้านได้อุทิศชีวิตเพื่อ ปกป้องผืนแผ่นดินไทยให้คงอยู่ วีรกรรมของชาวบ้านบางระจันจึงตราตรึงอยู่ในใจของคนไทยตราบนานเท่านาน เพื่อระลึกถึงวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ ความกล้าหาญ ของชาวบ้านบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย พิธีสักการะพระอาจารย์ธรรมโชติ, พิธีสงฆ์, พิธีบวงสรวงดวงวิญญาณวีรชน, พิธีวางพวงมาลา และพิธีสวนสนาม จากนั้น เวลา ๑๙.๐๐ น. เป็นพิธีเปิดงาน "สดุดีวีรชนค่ายบางระจัน" จัดให้มีกิจกรรมปั่นจักรยานเยี่ยมบ้านวีรชนค่ายบางระจัน เส้นทางในพื้นที่อำเภอค่ายบางระจัน, พิธีเจริญจิตภาวนาและปฏิญาณตนของนักเรียน นักศึกษา, นิทรรศการและการจัดแสดงหมู่บ้านวิถีชีวิตค่ายบางระจัน, การแข่งขันกีฬาไทยและกีฬาพื้นบ้าน, การแสดงแสง สี เสียง และการแสดงจากกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ และการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "ประวัติศาสตร์ค่ายบางระจัน" (ที่มา : กพ.ทร.)

วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ครบรอบปีที่ ๕๙

วันนี้ (๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) เวลา ๐๖.๓๐ น. พลเรือตรี กาญจน์ ดีอุบล เลขานุการกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในพระราชวังเดิม และพิธีทำบุญทางศาสนา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ณ ห้องประชุม สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม ทั้งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการ
          วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็นวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ครบรอบปีที่ ๕๙ ของการจัดตั้ง ซึ่งได้มีมาพร้อมกับการจัดตั้งกิจการทหารเรือ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๙๘ จนกระทั่งปัจจุบันได้ดำเนินภารกิจหน้าที่ในการประสานงานและดำเนินการเกี่ยว กับงานเลขานุการและงานธุรการให้กับผู้บังคับบัญชาระดับสูงเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย ราบรื่น ตลอดจนดำเนินงานส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทัพเรือผ่านสื่อ ต่าง ๆ ไปสู่สายตาประชาชน ให้เกิดความเข้าใจ อันดีต่อบทบาทหน้าที่ของกองทัพเรือ เพื่อความมั่นคงของชาติ การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และการช่วยเหลือประชาชน ปัจจุบันมี พลเรือตรี กาญจน์ ดีอุบล เป็น เลขานุการกองทัพเรือ
           เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จึงได้กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาขึ้นในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ประกอบด้วย ในช่วงเช้า มีพิธีถวายเครื่องบวงสรวง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการ พิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ พิธีมอบรางวัลบุคคลดีเด่นของกำลังพลในสังกัด ประจำปี ๒๕๕๗ ได้แก่ นาวาโท ชัยวุฒิ สว่างจันทร์ พันจ่าเอก ดิเรก มหาอุ่ม และนายอุดม ขวดแก้ว และการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการ (ที่มา : สลก.ทร.)

ผู้บัญชาการทหารเรือ บรรยายพิเศษ "วิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนากองทัพเรือ"

วันนี้ (๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อ "วิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนากองทัพเรือ" ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารอาวุโส หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ หลักสูตรพรรคนาวิน และข้าราชการกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ณ ห้องประชุมบริพัตร อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพเรือเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ
          การบรรยายพิเศษในครั้งนี้ เพื่อให้รับทราบวิสัยทัศน์และนโยบายของกองทัพเรือ รวมทั้งแนวความคิดของผู้บังคับบัญชาสูงสุดของกองทัพเรือ (ที่มา : ยศ.ทร.)

เรือของหน่วยยามฝั่งจีนเข้าไปในน่านน้ำอาณาเขตหมู่เกาะเซนกากุ/เตียวหยู

เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มี รายงานจากหน่วยยามฝั่งญี่ปุ่น ว่า เรือของหน่วยยามฝั่งจีน จำนวน ๓ ลำ เข้าไปในน่านน้ำ ๑๒ ไมล์ทะเล ของหมู่เกาะเซนกากุ/เตียวหยู ในทะเลจีนตะวันออกที่มีการอ้างกรรมสิทธิ์ทับซ้อนระหว่างประเทศ ขณะที่ความตึงเครียดทางการทูตระหว่างญี่ปุ่นและจีนเพิ่มขึ้น จากการที่นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ไปสักการะศาลเจ้ายาสุคูนิซึ่งเป็นอนุสรณ์ของวีรชนที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ สงครามโลกครั้งที่ ๒ (ที่มา : ขว.ทร.)

ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่และการเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ ระหว่าง ๖ - ๙ กุมภาพันธ์ นี้

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่และการเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ ระหว่างวันที่ ๖ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ สำนักสงฆ์บ้านอ่าวสลัด ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด
         กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ และการเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อผนึกกำลังของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่รับผิดชอบของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงใน ระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่งต่าง ๆ ด้วยการจัดโครงการเพื่อบูรณะซ่อมแซมศาสนสถานและสถานศึกษาบริเวณพื้นที่ชาย แดน รวมถึงเพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชนและรวบรวมประเด็นปัญหาด้านความมั่นคง ที่แท้จริงในพื้นที่ สำหรับเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนงานและโครงการในการแก้ปัญหาต่อไป พร้อมทั้งเสริมสร้างให้เกิดความสามัคคี ปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติให้กับประชาชนในพื้นที่ ชายแดน โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย การแสดงดนตรี, การแข่งขันกีฬา, การมอบธงชาติและธงสัญลักษณ์พระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร.ให้กับหน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ และการทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อนำรายได้จัดสร้างองค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม ณ สำนักสงฆ์บ้านอ่าวสลัด ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

ผู้บัญชาการทหารเรือ บรรยายพิเศษ "วิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนากองทัพเรือ"

วันนี้ (๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อ "วิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนากองทัพเรือ" ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารอาวุโส หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ หลักสูตรพรรคนาวิน และข้าราชการกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ณ ห้องประชุมบริพัตร อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กรมยุทธศึกษาสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพเรือเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ
         การบรรยายพิเศษในครั้งนี้ เพื่อให้รับทราบวิสัยทัศน์และนโยบายของกองทัพเรือ รวมทั้งแนวความคิดของผู้บังคับบัญชาสูงสุดของกองทัพเรือ (ที่มา : ยศ.ทร.)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๑๓ ความว่า
         "ความเจริญของประเทศชาติ เป็นความเจริญส่วนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทำของคนทั้งชาติ ถือได้ว่าทุกคนแบ่งหน้าที่กันทำประโยชน์ให้แก่ชาติ ตามความถนัดและความสามารถ และเกื้อกูลกันและกัน ไม่มีผู้ใดจะอยู่ได้และทำงานให้แก่ประเทศชาติได้โดยลำพังตนเอง"