วันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"การที่คนสมัยใหม่บอกว่าคนสมัยเก่ามีความรู้น้อยก็อาจเป็นจริง แล้วคนสมัยใหม่ดูถูกหรือเหยียดหยามคนสมัยเก่าก็มีสิทธิ์ แต่ถ้าพูดตามความจริงแล้ว สิทธิ์ที่จะเหยียดหยามคนรุ่นเก่าไม่ควรจะมี ด้วยเหตุว่าคนรุ่นเก่านี้เองทำให้คนรุ่นใหม่เกิดขึ้นมาได้"
          พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๓๑

เสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดการแสดงคอนเสิร์ต "Giving Love Giving Life 2"

วันนี้ (๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๓.๐๐ น. พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล เสนาธิการทหารเรือ ประธานกรรมการบริหารกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ รับผิดชอบกองทัพเรือ และเสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานในงานแถลงข่าวการแสดงคอนเสิร์ต "Giving Love Giving Life 2" ณ สำนักงานสโมสรราชนาวิกสภา อาคารราชนาวิกสภา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ท่าช้าง วังหลวง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเรือโท ประพฤติพร อักษรมัติ ประธานกรรมการอำนวยการจัดงาน และรองเสนาธิการทหารเรือ และผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ร่วมแถลงข่าว ฯ
         กองทัพเรือได้ให้การสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาภาคใต้อย่างเต็ม ที่ โดยยึดแนวทางพระราชทาน "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" โดยกองทัพเรือมีพื้นที่รับผิดชอบในจังหวัดนราธิวาส จำนวน ๔ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอบาเจาะ อำเภอยี่งอ และอำเภอตากใบ ข้าราชการที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันประเทศ ป้องกันปราบปรามจลาจล หรือการบ่อนทำลายความมั่นคงของชาติ จะได้รับเงินช่วยเหลือตามสิทธิกำลังพลอยู่แล้ว แต่ทหารที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพดังกล่าว ยังไม่ได้มีการดูแลครอบครัวในระยะยาว จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ที่มีเหตุรุนแรงอย่างต่อเนื่องมา ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ ทำให้กองทัพเรือต้องสูญเสียกำลังพลจากการเสียชีวิตและทุพพลภาพ เกิดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของตนเองและครอบครัว ประกอบกับกองทัพเรือมีความเป็นห่วงผู้ใต้บังคับบัญชา และมีนโยบายให้กำหนดแนวทางการช่วยเหลือกำลังพลกองทัพเรือและครอบครัวซึ่งได้ รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเกียรติในสังคมได้ ต่อไป กองทัพเรือ จึงได้จัดตั้ง "กองทุน น้ำใจไทยผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ" ขึ้น
         การที่กองทัพเรือจัดกิจกรรมหารายได้เข้ากองทุนน้ำใจไทยฯ ที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมหารายได้เข้ากองทุน ๒ กิจกรรม คือ การจัดคอนเสิร์ต "Giving Love Giving Life" ครั้งที่ ๑ และการจัดงานประกวดพระเครื่อง ซึ่งทำให้กองทุนมีรายได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนกำลังพลได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว ในปีนี้ จึงได้จัดคอนเสิร์ตการกุศล "Giving Love Giving Life 2" ครั้งที่ ๒ ขึ้น ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๗.๐๐ น. - ๒๒.๐๐ น. ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมีศิลปินมากมาย เช่น พลเรือโท สรวงสรร พินทุสมิต, เรือตรีสันติ ลุนเผ่, คุณทิพวรรณ ปิ่นภิบาล, คุณจิ๊บ วสุ แสงสิงแก้ว, คุณหรั่ง ร็อคเคสตร้า, คุณเต๋า สมชาย เข็มกลัด, พลพล พลกองเส็ง, คุณบุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี, คุณป๊อปปี้ K-Otic, คุณหลง ลงลาย และนักร้องจากกองดุริยางค์ทหารเรือ รวมทั้งน้อง ๆ เยาวชนจาก ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมขับร้องในเพลงที่คัดมาพิเศษ
         ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าชมการแสดงคอนเสิร์ตการกุศล "Giving Love Giving Life2" บัตรราคาใบละ ๒,๐๐๐ บาท, ๑,๕๐๐ บาท, ๑,๐๐๐ บาท ติดต่อได้ที่ กองกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๔๔๔๕ และ ๕๓๐๘๑ หรือร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือได้ที่ ธนาคารทหารไทย สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ ชื่อบัญชี "Giving Love Giving Life 2" เลขที่บัญชี ๑๑๕ - ๒ - ๑๙๙๙๙ - ๖ สอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๔๔๘๘๒ หมายเลขโทรสาร ๕๕๕๕๗ (ที่มา : กพร.ทร.)

นายกสมาคมภริยาทหารเรือเป็นประธานเปิดโครงการ "เสริมสร้างความรู้และทักษะการดูแลเด็กพิเศษ" และโครงการฝึกอบรมอาชีพอิสระให้แก่คณะแม่บ้านข้าราชการทหารเรือ

วันนี้ (๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘) เวลา ๐๘.๓๐ น. คุณณุฉัตรา จันทร์สุวานิชย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "เสริมสร้างความรู้และทักษะการดูแลเด็กพิเศษ" ณ กองพันลาดตระเวน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
        โครงการอาชาบำบัดและออกซิเจนบำบัดสำหรับเด็กออทิสติก เป็นกิจกรรมในโครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะการดูแลเด็กพิเศษ ที่กองทัพเรือ สมาคมภริยาทหารเรือ และมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกันจัดทำขึ้น เพื่อให้เด็กออทิสติกทุกช่วงอายุที่พำนักในกรุงเทพมหานครและอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี หรือสามารถเดินทางไปรับการรักษา ได้รับการบำบัดรักษา โดยมีการเพิ่มการรักษาด้วยการใช้ม้ามาช่วยบำบัดอีกทางหนึ่ง ซึ่งผลการดำเนินโครงการประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง และในวันเดียวกัน เวลา ๐๙.๐๐ น. นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพอิสระให้แก่คณะแม่บ้านข้าราชการ ทหารเรือ ณ อาคารอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมกับจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้เข้าร่วมงาน และเวลา ๑๕.๐๐ น. นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบวุฒิบัตรและปิดโครงการ ฯ
         สมาคมภริยาทหารเรือ จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพอิสระในครั้งนี้ เพื่อฝึกอบรมอาชีพให้แก่คณะแม่บ้านข้าราชการทหารเรือที่ได้รับผลกระทบจากการ ปฏิบัติงานภาคใต้และคณะแม่บ้านข้าราชการทหารเรือหน่วยต่าง ๆ ในพื้นที่สัตหีบ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งการฝึกอบรมอาชีพในครั้งนี้มีอาชีพต่าง ๆ ได้แก่ การทำเทียนหอม, การทำดอกไม้ไทยดินปั้น, การจัดช่อดอกไม้ประดิษฐ์, การทำรองเท้าแตะแฟนซี, การทำน้ำนมข้าวโพดบรรจุขวด, การทำถุงผ้าพ่วงกุญแจ, การเพ้นท์เสื้อด้วยสีชอล์ค, การทำกล้วยฉาบ มันฉาบ เผือกฉาบ, การใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ EM และน้ำยาอเนกประสงค์ (ที่มา : สมาคมภริยาทหารเรือ)

กองทัพเรือสิงคโปร์เปิดศูนย์ฝึกเรือดำน้ำ RSS Challenger

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา พลเรือตรี ไหล ชุงฮาน ผู้บัญชาการทหารเรือสิงคโปร์ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฝึกเรือดำน้ำ RSS Challenger ที่ฐานทัพเรือชางงี ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกแบบเบ็ดเสร็จ มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีขีดความสามารถ ในการฝึกเสมือนจริงสำหรับการฝึกเฉพาะบุคคลและฝึกเป็นกลุ่มได้อย่างมี ประสิทธิภาพ อนึ่ง กองทัพเรือสิงคโปร์ปลดประจำการเรือดำน้ำ RSS Challenger และ RSS Centurion ในวันเดียวกัน และตั้งชื่อศูนย์ฝึกแห่งนี้ว่า RSS Challenger เพื่อระลึกถึงเรือดำน้ำลำแรกและเรือฝึกของกองทัพเรือสิงคโปร์ (ที่มา : ขว.ทร.)