วันอังคารที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2557

ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟระหว่างสมาชิก ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑

  กิจการศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี พลูตาหลวง จะจัดให้มีการแข่งขันกอล์ฟระหว่างสมาชิก ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑ ในวันพุธที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ - Flight A ,B, C ผู้ถือแต้มต่อ ๐ - ๑๙ และ Flight VIP และอาวุโส แข่งขันรอบสนาม West และสนาม North ออกรอบเล่นพร้อมกันทุกหลุม เวลา ๑๒.๐๐ น. - Flight D ผู้ถือแต้มต่อ ๒๐ - ๒๔ แข่งขันรอบสนาม East และสนาม South ออกตามกันตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่หลุม ๑ East การสมัครเข้าแข่งขัน สามารถสมัครจองกลุ่มและชำระเงินค่าสมัคร ๓๐๐.- บาท ได้ที่ ห้องจำหน่ายบัตร กิจการศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี พลูตาหลวง ได้ตั้งแต่บัดนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑ ๐๐๓ ๓๘๑๑ (AIS), ๐๘๐-๒๐๙๙๑๗๕ (TRUE) และหมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๗๓๖๔๑ ต่อ ๑๒๔
(ที่มา : www.navy.mi.th)

รองผู้บัญชาการทหารเรือ ต้อนรับคณะเยาวชนตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง รุ่นที่ ๓/๒๕๕๗

วันนี้ (๔ มีนาคม ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือเอก จักรชัย ภู่เจริญยศ รองผู้บัญชาการทหารเรือ ต้อนรับคณะเยาวชนในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง รุ่นที่ ๔/๒๕๕๗ เข้าพบ ในโอกาสเดินทางมาทัศนศึกษานอกสถานที่เยี่ยมชมพระราชวังเดิม ฯ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการ กองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร พร้อมกันนี้ ได้มอบของที่ระลึกและกล่าวโอวาทให้แก่คณะเยาวชนในโอกาสนี้ด้วย
          กิจกรรมนำเยาวชนในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จำนวน ๔๐ คน ทัศนศึกษานอกสถานที่ ตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ประจำปี ๒๕๕๗ ในครั้งนี้ เป็นรุ่นที่ ๔/๕๗ โดยจัดให้มีการเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพมหานครและหน่วยงานของกองทัพเรือ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้แก่เยาวชนได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของทหารเรือในการรักษาความสงบเรียบร้อย และ ดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้น เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนด้วยกันได้รู้จักเพื่อนใหม่ ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกัน ด้วยความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี เทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ (ที่มา : กพร.ทร.)

เวียดนามแสดงแบบจำลองเรือตรวจการณ์ Sigma 9814


เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สถานีโทรทัศน์ QPVN ของเวียดนามแพร่ภาพแบบจำลองเรือตรวจการณ์
ชั้น Sigma 9814 ใช้เทคโนโลยี Stealth มีความยาว ๙๘ เมตร กว้าง ๑๔ เมตร ซึ่งมีความยาวน้อยกว่าเรือชั้น Sigma 10514 ของอินโดนีเซียที่สั่งต่อจากเนเธอร์แลนด์ (ความยาว ๑๐๕.๑๑ เมตร กว้าง ๑๔.๐๒ เมตร) โดยเรือของเวียดนามจะติดตั้งระบบอาวุธนำวิถีของรัสเซีย ขีปนาวุธต่อต้านเรือ Block III แท่นคู่ จำนวน ๔ ท่อยิง ปืน Oto Melara ขนาด ๗๖ มิลลิเมตร โซนาร์ตรวจจับเรือดำน้ำ มีลานจอดเฮลิคอปเตอร์ (ที่มา : ขว.ทร.)

หมู่เรือฝึกนักเรียนจ่าทหารเรือออกเดินทางฝึกภาคปฏิบัติทางใช้การในทะเลของนักเรียนจ่าทหารเรือ ชั้นปีที่ ๑ และปีที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ รวม ๓๐ วัน ระยะทาง ๑,๘๐๐ ไมล์ทะเล

วันนี้ (๔ มีนาคม ๒๕๕๗) เวลา ๑๐.๐๐ น. หมู่เรือฝึกนักเรียนจ่าทหารเรือ ออกเดินทางฝึกภาคปฏิบัติทางใช้การในทะเลของนักเรียนจ่าทหารเรือ ชั้นปีที่ ๑ และปีที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ บริเวณอ่าวไทย โดยหมู่เรือฝึกนักเรียนจ่าทหารเรือ ประกอบด้วย เรือหลวงอ่างทอง เรือหลวงสีชัง เรือหลวงมกุฎราชกุมาร เรือหลวงปิ่นเกล้า และ เรือหลวงคีรีรัฐ เป็นเรือฝึก มี นาวาเอก กำจร เจริญเกียรติ ผู้บังคับการโรงเรียนชุมพลทหารเรือ เป็นผู้บังคับหมู่เรือฝึกนักเรียนจ่า และมีนักเรียนจ่าทหารเรือเข้ารับการฝึก จำนวน ๙๕๙ นาย ระหว่างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗ โดยใช้เส้นทางเดินทางจาก ฐานทัพเรือสัตหีบ - จังหวัดชุมพร - เกาะเต่า จังหวัดชุมพร - เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี - ฐานทัพเรือสงขลา - เกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี - เกาะช้าง จังหวัดตราด - ฐานทัพเรือสัตหีบ ระยะทางรวม ๑,๘๐๐ ไมล์ทะเล
          การฝึกภาคปฏิบัติทางใช้การในทะเลของนักเรียนจ่าทหารเรือ มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมให้ นักเรียนจ่าทหารเรือชั้นปีที่ ๑ และปีที่ ๒ ได้มีความรู้ในวิชาชีพทหารเรือเบื้องต้น สามารถปฏิบัติตนเป็นชาวเรือที่ดี รู้ถึงการปฏิบัติหน้าที่ของทหารประจำเรือ สร้างความคุ้นเคยในการปฏิบัติงานภายในเรือขณะออกปฏิบัติการในทะเลสาขา วิชาชีพ ตลอดจนเพิ่มพูนประสบการณ์ในการศึกษาภูมิประเทศตามจังหวัดชายทะเลต่าง ๆ
(ที่มา : ยก.ทร.)

พิธีสวนสนามทางเรือ เนื่องในวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ ๔ มีนาคม ณ วัดสุทธิวาตวราราม จังหวัดสมุทรสาคร

วันนี้ (๔ มีนาคม ๒๕๕๗) เวลา ๐๘.๓๐ น. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีสวนสนามทางเรือ เนื่องในวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ ๔ มีนาคม ณ วัดสุทธิวาตวราราม (ช่องลม) อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี พลเรือโท วีระพันธ์ สุขก้อน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ให้การต้อนรับ และมี พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลและเสนาธิการทหารเรือ กล่าวรายงาน
          จากนั้น ผู้บัญชาการทหารเรือ มอบเข็มเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรให้แก่วิทยากรดีเด่น และสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติดีเด่น พร้อมกล่าวโอวาทแสดงความภาคภูมิใจที่สมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติมีความรักความ กตัญญูรู้คุณต่อแผ่นดินมีความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการร่วมกันปก ป้องและรักษาอธิปไตยของชาติให้มั่นคงสืบไป
           ๔ มีนาคม ของทุกปี ทางราชการกำหนดให้เป็นวันไทยอาสาป้องกันชาติ เพื่อเป็นการสดุดีและรำลึกถึงวีรกรรมอันกล้าหาญของท้าวสุรนารีที่ได้รวบรวม ประชาชนชายหญิงเข้าต่อสู้กับอริราชศัตรูที่มารุกรานแม้จะมีกำลังสู้รบน้อย กว่า แต่ด้วยความกล้าหาญ และความมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการสู้รบ จึงทำให้สามารถขับไล่ศัตรูออกไปจากผืนแผ่นดินไทยได้ นับเป็นวันสำคัญยิ่งที่จารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทย
           กองทัพเรือ โดย ศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นหน่วยรับผิดชอบจัดพิธีสวนสนามทางบกและทางเรือ เนื่องในวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ ๔ มีนาคม ซึ่งในปีนี้การจัดงานเป็นการจัดแบบรวมเขต ณ วัดสุทธิวาตวราราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลจากจังหวัดต่าง ๆ รวม ๒๒ จังหวัด พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงาน ฯ และมีคณะกรรมการ นายทหารชั้น ผู้ใหญ่สังกัดกองทัพเรือ เข้าร่วมพิธี ฯ ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย พิธีทางศาสนา การถวายสักการะ พิธีเปิดและเชิญธงไทยอาสาป้องกันชาติ พิธีสวนสนามทางบก พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติพร้อมประกาศนียบัตร พิธีสวนสนามทางเรือ งานเลี้ยงสังสรรค์ รวมทั้งมีกิจกรรมสัมพันธ์ การแสดงสาธิตการปฏิบัติการทางทหาร และการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี (ที่มา : ทรภ.๑)

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง "การทำงาน"

  "คุณธรรมข้อหนึ่งที่ยังมีอยู่อย่างบริบูรณ์ในจิตใจของคนไทยก็คือ การให้ การให้นี้ไม่ว่าจะให้สิ่งใด แก่ผู้ใด โดยสถานใดก็ตาม เป็นสิ่งที่พึงประสงค์อย่างยิ่ง เพราะเป็นเครื่องประสานไมตรีอย่างสำคัญระหว่างบุคคลกับบุคคลและให้สังคมมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นด้วยสามัคคีธรรม"
          พระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๕