วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2559

กิจการเกษตรกรรมกองทัพเรือ นำกุ้งมาจำหน่ายให้กับกำลังพลกองทัพเรือ

กิจการเกษตรกรรมกองทัพเรือ จะนำกุ้งจากฝ่ายเกษตรกรรมกองทัพเรือ ป้อมพระจุลจอมเกล้า มาจำหน่ายให้กับกำลังพลของกองทัพเรือ ที่ร้านเกษตรนาวี วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๖ ถึง ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ ซึ่งมีชนิดของกุ้งที่นำมาจำหน่าย คือ กุ้งขาว (แชบ๊วย) กุ้งกุลาดำ กุ้งตะกาด และกุ้งฝอยข้าราชการกองทัพเรือที่สนใจเลือกซื้อกุ้งชนิดต่างๆ ได้ตามวันและสถานที่ดังกล่าว