วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2559

ขอเชิญสมาชิกราชนาวิกสภา ร่วมคัดเลือกบทความดีเด่นรางวัล “พลเรือเอก กวี สิงหะ"

สำนักงานราชนาวิกสภา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดยคณะกรรมคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับรางวัล “พลเรือเอก กวี สิงหะ” ได้เชิญชวนนายสัญญาบัตรซึ่งเป็นสมาชิก ราชนาวิกสภา ได้มีส่วนร่วมในการคัดเลือกบทความดีเด่นรางวัล “พลเรือเอก กวี สิงหะ” ในระบบงานกำลังพลกองทัพเรือ (HRMISS) โดยการเข้าสู่โปรแกรมการให้คะแนนคัดเลือก ดังนี้-ใช้ Web Browser เช่น Internet Exploer (IE) หรือ Mozilla Firefox เข้าระบบงานกำลังพลที่ URL (Uniform Resource Locator) http://hrmiss.navy.mi.th หรือ Login เข้าสู่ระบบ ด้วย Username และ Password ของตนเอง- เมนูการให้คะแนนคัดเลือกบทความดีเด่น จะอยู่ในเมนู ข้อมูลส่วนตัว > คัดเลือกบทความดีเด่น- เมื่อคลิ๊กที่เมนูคัดเลือกบทความดีเด่น จะแสดงรายชื่อบทความ ผู้ใช้สามารถให้คะแนน โดยคลิ๊กที่ “เลือกลำดับ” (Drop Down List) ที่คอลัมน์ทางด้านขวาหัวข้อ “ลำดับที่เลือก” ในการเลือกลำดับ เมื่อเลือกตัวเลขลำดับใน Drop Down List แล้ว จะไม่แสดงตัวเลขลำดับที่เลือกนั้นอีก สามารถเปลี่ยนแปลงการให้ลำดับได้(ที่มา : สน.รนภ.ยศ.ทร.)