วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2559

เชิญชวนศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารทุกรุ่น ในส่วนของกองทัพเรือ ร่วมงานวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร และงานเกียรติยศจักรดาว

ขอเชิญชวนศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารทุกรุ่นในส่วนของกองทัพเรือ ร่วมงานวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร ครบรอบปีที่ ๕๘ และงานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. ถึง ๑๒.๓๐ น. ณ โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายกศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ที่มีความประสงค์จะเดินทางไปร่วมงานฯ กรุณาแจ้งรายชื่อ พร้อมรุ่นนักเรียนเตรียมทหาร ให้ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ทราบ สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๔๗๕ ๘๖๕๕ และ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๓๒(ที่มา : กพร.ทร.)