วันอังคารที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2557

ฟิลิปปินส์ และสหรัฐ ฯ ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางทหาร

  เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ ฟิลิปปินส์
และสหรัฐอเมริกา ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางทหาร ระหว่างปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๙ ที่ กรุงมะนิลา โดยข้อตกลงดังกล่าวจะอนุญาตให้กองทัพสหรัฐ ฯ นำเครื่องบินรบและเรือรบมาประจำการในฟิลิปปินส์
เป็นการชั่วคราว เพื่อใช้ในการฝึกผสม และเป็นกำลังเคลื่อนที่เร็วสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทาง ธรรมชาติ อนึ่ง ฟิลิปปินส์ไม่อนุญาตให

บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่อง "ข้อคิดจากวันแรงงาน"


กองอนุ ศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดทำบทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่ให้กำลังพลได้ทราบถึงหลักธรรม ในการดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาท สำหรับในวันนี้นำเสนอเรื่อง "ข้อคิดจากวันแรงงาน"
        วันที่ ๑ พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันแรงงานแห่งชาติ หรือที่ชาวโลกเรียกว่า วัน May Day ในส่วนของประเทศไทยได้มีการประกาศให้วันที่ ๑ พฤษภาคม เป็นวันแรงงานแห่งชาติมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๙๕ ความสำคัญของวันนี้จริง ๆ มุ่งเน้นไปที่ผู้ใช้แรงงานหรือว่ากรรมกรนั่นเอง เพราะผลิตผลต่าง ๆ จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากปราศจากผู้ใช้แรงงาน พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ ได้แต่งเป็นคำกลอนสอนใจ สำหรับผู้ใช้แรงงานว่า
          ฉันรักงานรักจริงยิ่งชีวิต ถูกหรือผิดอยากจะทำให้ถ้วนทั่ว
          ถูกหรือผิดก็เป็นครูอยู่แก่ตัว ดีหรือชั่วขอแต่ให้ได้ทำงาน
         เคยมีคนถาม โธมัส อัลวา เอดิสัน นักประดิษฐ์เอกของโลกคนหนึ่งซึ่งประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อมนุษยชาติมากมาย ด้วยอยากจะรู้ว่าเอดิสันมีหลักการในการทำงานอย่างไร ทำไมถึงได้สร้างผลงานการประดิษฐ์ออกมามากมาย คำตอบที่ได้รับคือ เอดิสัน ตอบว่า "ในชีวิตผมไม่เคยทำงาน" ซึ่งเป็นสิ่งที่ค้านกับการกระทำของเขาเป็นอย่างมาก เพราะเขาเป็นนักประดิษฐ์เอกของโลก แต่กลับบอกว่า เขาไม่เคยทำงาน แต่แล้วก็เข้าใจได้เมื่อเอดิสันอธิบายว่า "ในชีวิตผมไม่เคยมีความรู้สึกว่าต้องทำงาน แต่ผมมีความสนุกกับงานมากกว่า จึงไม่เคยมีความรู้สึกว่าต้องทำงาน" มนุษย์เราต้องทำงานเพื่องาน แต่ถ้าทำงานเพื่อเงิน ก็คือ การตกเป็นทาสของกิเลส เด็กจะไม่ตั้งใจทำงาน เพราะเด็กจะไม่เข้าใจความหมาย แล้วเด็กก็พยายามจะทำงานอย่างลวก ๆ หรืออย่างมีเงื่อนไข ถ้าลูกกวาดบ้านคุณแม่ต้องให้รางวัล ถ้ามีกลวิธีที่จะทำให้เขาได้มาซึ่งผลประโยชน์ เขาก็จะไม่ทำงานเพื่องาน นี่คือ ความเป็นจริงของชีวิต สิ่งสำคัญที่ควรปลูกฝังคือ ต้องทำงานให้เป็นสุข และสนุกกับการทำงาน เข้าลักษณะ "คนสำราญ งานสำเร็จ"
          พุทธศาสนามีหลักคำสอนที่มุ่งเน้นเพื่อการทำงานให้ประสบความสำเร็จมากมาย เช่น อิทธิบาท ๔ เป็นต้น หากใครปฏิบัติได้ก็จะมีความสุขกับการทำงานอย่างไม่ต้องสงสัย และวิธีตรวจสอบว่าวันนี้เรามีความสุขกับการทำงานหรือไม่ง่าย ๆ ก็คือ ลองถามตัวเองดูว่า วันศุกร์เป็นวันที่เราอยากให้มันมาถึงไว ๆ หรือไม่ วันอาทิตย์เป็นวันที่เราหวาดผวา กลัวว่าพรุ่งนี้เราจะต้องไปทำงานอีกแล้วหรือไม่ ถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้แสดงว่า เราเริ่มไม่มีความสุขกับการทำงานแล้ว ต้องรีบหาทางแก้ไข หากปล่อยไว้ก็จะส่งผลเสียต่อการดำเนินชีวิตต่อไปอย่างแน่นอน (ที่มา : อศจ.ยศ.ทร.)

ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล การฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗

วันนี้ (๒๙ เมษายน ๒๕๕๗) เวลา ๑๗.๐๐ น. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล การฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ เรือหลวงอ่างทอง และ กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โดยเข้ารับฟังการบรรยายสรุปและการปฏิบัติการยุทธ์สะเทินน้ำสะเทินบก และตรวจเยี่ยมกำลังพลที่เข้ารับการฝึกบนเรือหลวงอ่างทอง พร้อมกับชมการสาธิตการส่งกำลังบำรุงในทะเล ระวางการบรรทุกของยุทโธปกรณ์ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน การปฏิบัติของชุดโรงพยาบาลสนามเคลื่อนที่และชมการชำระล้างสารพิษของชุด สงครามนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี ซึ่งการตรวจเยี่ยมของผู้บัญชาการทหารเรือ ในครั้งนี้ มี พลเรือโท ชุมพล วงศ์เวคิน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ให้การต้อนรับ (ที่มา : สลก.ทร.)

ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ และมอบประกาศนียบัตรนักเรียนจ่าและนักเรียนดุริยางค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

 วันนี้ (๒๙ เมษายน ๒๕๕๗) เวลา ๑๐.๓๐ น. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ จะเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศและมอบประกาศนียบัตรนักเรียนจ่าและนักเรียนดุริยางค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเรือเอก จักรชัย ภู่เจริญยศ รองผู้บัญชาการทหารเรือ, พลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร ประธานคณะปรึกษากองทัพเรือ, พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหาหรเรือ, พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ เสนาธิการทหารเรือ, พลเรือเอก พิจารณ์ ธีรเนตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ, พลเรือโท กิตติพัฒน์ วัฒนาวงศ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ, พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน, พลเรือโท สุริยะ พรสุริยะ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ และ พลเรือโท วสันต์ แจ้งยอดสุข เจ้ากรมอู่ทหารเรือ ร่วมประดับยศ
        การประดับเครื่องหมายยศและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นจ่าใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ มีผู้สำเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนชุมพลทหารเรือ, โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ, โรงเรียนทหารนาวิกโยธิน, โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์, โรงเรียนพลาธิการ, โรงเรียนนาวิกเวชกิจ, โรงเรียนการขนส่งทหารเรือ และโรงเรียนดุริยางค์ จำนวน ๗๖๔ นาย ซึ่งจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ จำนวน ๗๓๑ นาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน ๓๐ นาย และกองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน ๓ นาย ในจำนวนนี้มีผู้ได้รับประกาศนียบัตรคะแนนเยี่ยมภาคทฤษฎี คะแนนเยี่ยมภาคปฏิบัติ และคะแนนรวมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเป็นเยี่ยม จำนวน ๑๘ นาย ได้แก่
      - โรงเรียนชุมพลทหารเรือ
         - คะแนนเยี่ยมภาคทฤษฎี นักเรียนจ่า ธนารัตน์ อยู่สวัสดิ์
         - คะแนนเยี่ยมภาคปฏิบัติ นักเรียนจ่า อลงกรณ์ โตรา
         - คะแนนรวมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเป็นเยี่ยม นักเรียนจ่า รชต ศรีพุทธา
      - โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
         - คะแนนเยี่ยมภาคทฤษฎี คะแนนเยี่ยมภาคปฏิบัติ และคะแนนรวมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเป็นเยี่ยม นักเรียนจ่า อภิวัฒน์ พิมพ์พันธุ์ดี
      - โรงเรียนทหารนาวิกโยธิน
          - คะแนนเยี่ยมภาคทฤษฎี และคะแนนรวมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเป็นเยี่ยม นักเรียนจ่า เอกชัย ทายทอง
         - คะแนนเยี่ยมภาคปฏิบัติ นักเรียนจ่า พรเทพ เข็มเพชร
       - โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์
          - คะแนนเยี่ยมภาคทฤษฎี นักเรียนจ่า ภูธเนศ เมืองพรหม
          - คะแนนเยี่ยมภาคปฏิบัติ นักเรียนจ่า อานนท์ ปรารถ
          - คะแนนรวมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเป็นเยี่ยม นักเรียนจ่า พีรณัฐ แย้มดวง
       - โรงเรียนพลาธิการ
          - คะแนนเยี่ยมภาคทฤษฎี และคะแนนรวมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเป็นเยี่ยม นักเรียนจ่า วัฒนศักดิ์ เวชสถล
          - คะแนนเยี่ยมภาคปฏิบัติ นักเรียนจ่า ภาสกร มั่นหมาย
       - โรงเรียนนาวิกเวชกิจ
          - คะแนนเยี่ยมภาคทฤษฎี และคะแนนรวมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเป็นเยี่ยม นักเรียนจ่า นิพนธ์ นวลสนิท
          - คะแนนเยี่ยมภาคปฏิบัติ นักเรียนจ่า วรพงษ์ แก้วยา
       - โรงเรียนการขนส่งทหารเรือ
          - คะแนนเยี่ยมภาคทฤษฎี และคะแนนรวมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเป็นเยี่ยม นักเรียนจ่า พูลศักดิ์ กลิ่นบัว
          - คะแนนเยี่ยมภาคปฏิบัติ นักเรียนจ่า คมกฤษ คงแก้ว
       - โรงเรียนดุริยางค์
          - คะแนนเยี่ยมภาคทฤษฎี นักเรียนดุริยางค์ พัทธพงศ์ ยาสมุด
          - คะแนนเยี่ยมภาคปฏิบัติ นักเรียนดุริยางค์ นิรัฐศา อยู่สมบูรณ์
          - คะแนนรวมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเป็นเยี่ยม นักเรียนดุริยางค์หญิง สร้อยทอง คงนุ้ย
(ที่มา : ยศ.ทร.)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 "คนไทย รักษาชาติ รักษาแผ่นดิน เป็นปึกแผ่นมั่นคงมาได้ด้วยสติปัญญา ความสามารถ และด้วยคุณความดี อิสรภาพ เสรีภาพ ความร่มเย็นเป็นสุข ตลอดจนความเจริญทุกอย่างที่มีอยู่ บัดนี้ เราทั้งหลายในปัจจุบันจึงต้องถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอย่างสำคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความดีพร้อมทั้งจิตใจที่เป็นไทยไว้ให้มั่นคงตลอดไป"
        พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๒๑