วันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ขอเชิญร่วมส่งความปรารถนาดีและความห่วงใยไปยังครอบครัวข้าราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

ขอเชิญชวนข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมส่งความปรารถนาดีและความห่วงใยไปยังครอบครัวข้าราชการที่ปฏิบัติงานใน พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗ ด้วยการส่งของขวัญและคำอวยพรให้กับครอบครัว ข้าราชการดังกล่าว สำหรับสิ่งของที่จะมอบให้ที่เป็นของขวัญบรรจุกล่องไม่ต้องห่อกระดาษของขวัญ ซึ่งทางกรมกิจการพลเรือนทหารเรือจะเป็นหน่วยดำเนินการ และโปสการ์ดคำอวยพรและคำห่วงใย โดยส่งของขวัญและโปสการ์ดคำอวยพรได้ที่หน่วยต้นสังกัดรวบรวมส่งให้กรมกิจการ พลเรือนทหารเรือ ภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เพื่อนำไปส่งมอบให้ กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ต่อไป
          สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองปฏิบัติการจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๕๗๙๕ (ที่มา : กพร.ทร.)

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กำหนดจัดพิธีเปิดพระรูป พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

 หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมกับ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด กำหนดจัดพิธีเปิดพระรูป พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ ที่พักสงฆ์หาดทรายแดง ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. โดยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธี
         การจัดสร้างพระรูปดังกล่าว เนื่องในวาระครบรอบ ๑๓๓ ปี วันคล้ายวันประสูติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระรูปของพระองค์ท่านมีขนาดสองเท่าขององค์จริง ประทับยืนบนเรือหลวงคลองใหญ่จำลอง เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและให้ข้าราชการ ทหาร พ่อค้า ประชาชน ตลอดจนชาวเรือที่มีความเลื่อมใสศรัทธา และสำนึกในพระกรุณาธิคุณได้สักการะบูชาสืบไป (ที่มา : นย.)

เสนาธิการทหารเรือ ให้การรับรองรองผู้บัญชาการทหารบกมาเลเซีย

วันนี้ (๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖) เวลา ๑๕.๓๐ น. พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ให้การรับรอง พลโท Dato'Seri Pangklima Haji Ahmad Hasbullah bin Haji Nohd Nawawi รองผู้บัญชาการทหารบกมาเลเซีย เข้าเยี่ยมคำนับ ณ ห้อง รับรองแขกชาวต่างประเทศ อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน เพื่อนำหนังสือเชิญผู้บัญชาการทหารเรือเข้าร่วมงาน Defense Services Asia Exhibition and conference (DSA 2014) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ (ที่มา : ขว.ทร.)

อินเดียจะขยายบทบาททางยุทธศาสตร์ในมหาสมุทรอินเดียมากขึ้น


เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ เว็บไซต์ The Times of India รายงานว่า อินเดียจะขยายบทบาททางยุทธศาสตร์ ในมหาสมุทรอินเดียมากขึ้น เนื่องจากในห้วงที่ผ่านมา จีนและสหรัฐฯ เข้ามามีบทบาทในบริเวณมหาสมุทรอินเดียมากขึ้น โดยกระทรวงต่างประเทศอินเดียกำลังจัดตั้งหน่วยงานใหม่เพื่อรับผิดชอบเกี่ยว กับดินแดนบริเวณมหาสมุทรอินเดีย รวมทั้งจะหารือกับกลุ่มความร่วมมือด้านความมั่นคง ซึ่งประกอบด้วยอินเดีย มัลดีฟส์ และศรีลังกา ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ เพื่อเตรียมรับ มอริเชียส และเซเชลส์ เป็นสมาชิกใหม่ (ที่มา : ขว.ทร.)

กรมการขนส่งทหารเรือ จัดโครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลปีใหม่

กองทัพเรือ โดย กรมการขนส่งทหารเรือ จัดทำโครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลปีใหม่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ บริเวณลานจอดรถ นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ จำนวน ๒๔ รายการ เพื่อเตรียมความพร้อมของรถยนต์ก่อนที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลปีใหม่
         ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลปีใหม่กับกรมการขนส่งทหารเรือ และรับบริการตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ (ที่มา : ขส.ทร.)

ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน ฯ ตรวจเยี่ยมกำลังพลเพื่อบำรุงขวัญและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องของหน่วย

วันนี้ (๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖) และวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ พลเรือตรี รัตนะ วงษาโรจน์ ผู้บัญชาการพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมฝ่ายอำนวยการ เดินทางไปตรวจเยี่ยมกำลังพลในสังกัดพื้นที่ชายแดนภาคตะวันออก อำเภอโปรงน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี เพื่อเยี่ยมบำรุงขวัญและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องของหน่วย (ที่มา : พล.นย.)

ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตเชียงราย

วันนี้ (๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖) เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตเชียงราย ณ กองบังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี นาวาเอก ภานุ รัตนนันทวาที ผู้บังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตเชียงราย กล่าวรายงานตน
         ในการนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือขึ้นแท่นรับความเคารพจากกำลังพล กองบังคับการ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตเชียงราย สถานีเรือเชียงแสน สถานีเรือเชียงของ และสถานีวัดความสั่นสะเทือน จังหวัดเชียงใหม่ และกล่าวให้โอวาทแก่กำลังพลให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เข้มแข็ง รอบคอบ และไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ความร่วมมือกับหน่วยเกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ เพื่อขจัดปัญหาการกระทำผิดที่เป็นการบ่อนทำลายความมั่นคงของชาติให้หมดไป จากนั้น มอบของที่ระลึกให้กับหน่วยต่าง ๆ และรับฟังการบรรยายสรุปปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน (ที่มา : สลก.ทร.)

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๒๘ ความว่า
         "วิถีชีวิตมนุษย์นั้น จะให้มีแต่ความปรกติสุขอย่างเดียวไม่ได้ จะต้องมีทุกข์ มีภัย มีอุปสรรค ผ่านเข้ามาด้วยเสมอ ยากจะหลีกเลี่ยงพ้น ข้อสำคัญอยู่ที่ทุก ๆ คนจะต้องเตรียมกายเตรียมใจ และเตรียมการไว้ให้พร้อมทุกเวลา เพื่อเผชิญและแก้ไข ความไม่ปรกติเดือดร้อนนั้นด้วยความไม่ประมาท ด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชา และด้วยสามัคคีธรรม จึงจะผ่อนหนักให้เป็นเบาและกลับร้ายให้กลายเป็นดีได้"