วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

คณะผู้แทนสำนักงานเพื่อการตรวจสอบและต่อสู้กับการค้ามนุษย์สหรัฐอเมริกา ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ของศูนย์การแจ้งเข้า-ออกเรือประมง

เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) โดย กองทัพเรือ และศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) นำโดย นาวาเอก วศิน สระศรีดา หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน ทัพเรือภาคที่ ๑ ได้นำคณะผู้แทนจากสำนักงานเพื่อการตรวจสอบและต่อสู้กับการค้ามนุษย์สหรัฐอเมริกา (Office to Monitor and Combat Trafficking in Presons (TIP), U.S. Department of State) ประกอบด้วย Mr.Gren Hermsmeyer ผู้ประสานงานอาวุโส สำนักงานเพื่อการตรวจสอบและต่อสู้กับการค้ามนุษย์สหรัฐอเมริกา Ms.Julie Anderson ที่ปรึกษาสำนักงานเพื่อการตรวจสอบและต่อสู้กับการค้ามนุษย์สหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย เดินทางไปตรวจเยี่ยมองค์สะพานปลา จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมทั้งชมการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมแจ้งเข้า-ออกเรือประมง (PIPO) จังหวัดสมุทรสาคร การมาเยือนของคณะฯจากสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้ มีความประสงค์ที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อความร่วมมือในการดำเนินการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายและต่อต้านการค้ามนุษย์ในอนาคต(ที่มา : ศปมผ.)