วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทหารมีหน้าที่หลักอยู่ที่การป้องกันประเทศ และการธำรงรักษาเอกราชอธิปไตยของชาติไว้ด้วย แสนยานุภาพ นอกจากนั้นยังมีหน้าที่ด้านอื่นอีกซึ่งมีความสำคัญเท่าเทียมกันคือการบำบัดบรรเทาความทุกข์ยาก และการปฏิบัติพัฒนาให้บังเกิดความเจริญร่มเย็น แก่บ้านเมืองและประชาชน     พระบรมราโชวาทในพิธีถวายสัตย์ปฏิญานตนและสวนสนามทหารรักษาพระองค์ ณ ลานพระราชวังดุสิต วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๓๘

กองทัพเรือ ให้การรับรองผู้บัญชาการทหารเรือมาเลเซีย

ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๑๐ น. พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือให้การต้อนรับ พลเรือเอก ดาโต๊ะ เซอรี ปังลิมา อามัด คามารุลชามาน บิน ฮาจี อามัด บาดารุดดิน (Admiral Dato’ Seri Panglima Ahmad Kamarulzaman bin Haji Ahmad Badaruddin) ผู้บัญชาการทหารเรือมาเลเซีย และภริยา พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของกองทัพเรือ ระหว่างวันที่ ๒ – ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ในโอกาสนี้ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ นำ พลเรือเอก ดาโต๊ะ เซอรี ปังลิมา อามัด คามารุลชามาน บิน ฮาจี อามัด บาดารุดดิน รับความเคารพและตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าท้องพระโรง กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร(ที่มา : ขว.ทร.)

คณะผู้แทนสำนักงานเพื่อการตรวจสอบและต่อสู้กับการค้ามนุษย์สหรัฐอเมริกา ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ของศูนย์การแจ้งเข้า-ออกเรือประมง

เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) โดย กองทัพเรือ และศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) นำโดย นาวาเอก วศิน สระศรีดา หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน ทัพเรือภาคที่ ๑ ได้นำคณะผู้แทนจากสำนักงานเพื่อการตรวจสอบและต่อสู้กับการค้ามนุษย์สหรัฐอเมริกา (Office to Monitor and Combat Trafficking in Presons (TIP), U.S. Department of State) ประกอบด้วย Mr.Gren Hermsmeyer ผู้ประสานงานอาวุโส สำนักงานเพื่อการตรวจสอบและต่อสู้กับการค้ามนุษย์สหรัฐอเมริกา Ms.Julie Anderson ที่ปรึกษาสำนักงานเพื่อการตรวจสอบและต่อสู้กับการค้ามนุษย์สหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย เดินทางไปตรวจเยี่ยมองค์สะพานปลา จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมทั้งชมการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมแจ้งเข้า-ออกเรือประมง (PIPO) จังหวัดสมุทรสาคร การมาเยือนของคณะฯจากสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้ มีความประสงค์ที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อความร่วมมือในการดำเนินการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายและต่อต้านการค้ามนุษย์ในอนาคต(ที่มา : ศปมผ.)

คอบร้าโกล์ด ๑๖ (Cobra Gold 16)

กองทัพไทย กองทัพสหรัฐอเมริกา และกองทัพมิตรประเทศที่เข้าร่วมการฝึกคอบร้าโกล์ด ๑๖ เริ่มมีการเตรียมกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และสถานที่ เพื่อเข้าร่วมการฝึกทางทหารที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ภายใต้รหัส “คอบร้าโกล์ด ๑๖” ซึ่งมีการขนย้ายยุทโธปกรณ์ เช่น เฮลิคอปเตอร์ Blackhawk รถหุ้มเกราะ Striker รวมถึงพาหนะแบบต่าง ๆ อีกเป็นจำนวนมาก โดยเริ่มนำยุทโธปกรณ์มาตั้งแต่วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ท่าเรือจุกเสม็ด ท่าเรือแหลมฉบัง และสนามบินอู่ตะเภา เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนจะเริ่ม kickoff การฝึกฯ อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๙ ถึง ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ในพื้นที่ จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ลพบุรีและนครราชสีมา ต่อไป