วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2556

กระแสพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 กระแสพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา ครู และอาจารย์ ในโอกาสเข้าเฝ้า ฯ ณ อาคารใหม่สวนอัมพร วันเสาร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๑๖ ความว่า
         "ความเพียรนี่หมายความว่าไม่ใช่ความเพียรในการทำงานเท่านั้นเอง หมายถึง ความเพียรที่จะข่มใจตัวเองด้วย ความกล้าหาญที่จะข่มใจตัวเองให้อดทน ไม่ใช่อดทนแล้วก็เหมือนว่าใครทำก็ทำไป เราทนเอาไว้ เท่ากับคนอื่นเขาเอาเปรียบเรา ไม่ใช่ อดทนที่จะยังไม่เห็นผล อดทนที่จะทราบว่าสิ่งใดที่เราทำ ต้องใช้เวลา ถ้าเราอดทน หรือถ้าพูดตามธรรมดาว่า "เหนียว" ไว้ อดทนในความดี ทำให้ดีเหนียวไว้ในความดีแล้วภายภาคหน้าได้ผลแน่"

ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธาน ในพิธี "เกี่ยวข้าววันพ่อ" และมอบรางวัลการแข่งขันวาดภาพ "ทำดีเพื่อพ่อ"

 วันนี้ (๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานประกอบพิธี "เกี่ยวข้าววันพ่อ" ประจำปี ๒๕๕๖ ณ ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือโท สุริยะ พรสุริยะ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ และ นาวาเอก นิวัธ ฮะเจริญ ผู้บังคับการศูนย์ฝึกทหารใหม่ ฯ ให้การต้อนรับ
         กองทัพเรือ จัดกิจกรรม "ปลูกข้าววันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ" ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ โดย ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นหน่วยดำเนินการจัดสถานที่ในการเผยแพร่และประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ ปัจจุบันเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สำคัญของกองทัพเรือ มีข้าราชการ ครอบครัวของกองทัพเรือ ส่วนราชการ นิสิต นักศึกษา และประชาชนให้ความสนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และในปี ๒๕๕๖ กองทัพเรือ โดย ศูนย์ฝึกทหารใหม่ ฯ ได้รับรางวัลอันดับที่ ๒ จากการประกวดโครงการจัดประกวดผลงานตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกองทัพไทย และรางวัลการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ ๘ ประเภทการปลูกและส่งเสริมการปลูก
         สำหรับกิจกรรม "เกี่ยวข้าววันพ่อ" ได้จัดให้มีการแข่งขันวาดภาพ ในหัวข้อ "ทำดีเพื่อพ่อ" เพื่อปลูกฝังเยาวชนให้มีความสำนึกในพระมหาพรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๒ โรงเรียน นอกจากนี้ ภายในงานได้จัดให้มีการมอบยืมกระบือให้กับเกษตรกร เพื่อนำไปขยายพันธุ์และใช้ประโยชน์ จำนวน ๔ ตัว จัดนิทรรศการต้นโกโก้ สาธิตการทำตุ๊กตาปูนปั้น ปลูกผักลอยน้ำ และปลูกผักไฮโดรโพนิก และในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือได้มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันวาดภาพและใบประกาศเกียรติคุณมอบยืมกระบือ (ที่มา : ศฝท.ยศ.ทร.)

ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดแพรและพิธีเบิกพระเนตร พระรูป พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

 วันนี้ (๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖) เวลา ๑๔.๐๐ น. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดแพรและเบิกพระเนตร พระรูป พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ ที่พักสงฆ์หาดทรายแดง ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 
        หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมกับ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดจัดสร้างพระรูป พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ มีขนาดสองเท่าของพระองค์จริง ประทับยืนบนเรือหลวงคลองใหญ่จำลอง ประดิษฐาน ณ ที่พักสงฆ์หาดทรายแดง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติและให้ข้าราชการทหาร พ่อค้า ประชาชน ตลอดจนชาวเรือที่มีความเลื่อมใส ศรัทธา และสำนึกในพระกรุณาธิคุณได้สักการะบูชา (ที่มา : นย.)

ขอเชิญร่วมส่งความปรารถนาดีและความห่วงใยไปยังครอบครัวข้าราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

 ขอเชิญชวนข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมส่งความปรารถนาดีและความห่วงใยไปยังครอบครัวข้าราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗ ด้วยการส่งของขวัญและคำอวยพรให้กับครอบครัว ข้าราชการดังกล่าว สำหรับสิ่งของที่จะมอบให้ที่เป็นของขวัญบรรจุกล่องไม่ต้องห่อกระดาษของขวัญ ซึ่งทางกรมกิจการพลเรือนทหารเรือจะเป็นหน่วยดำเนินการ และโปสการ์ดคำอวยพรและคำห่วงใย โดยส่งของขวัญและโปสการ์ดคำอวยพรได้ที่หน่วยต้นสังกัดรวบรวมส่งให้กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เพื่อนำไปส่งมอบให้ กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ต่อไป
        สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองปฏิบัติการจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๕๗๙๕ (ที่มา : กพร.ทร.)

ญี่ปุ่นเพิ่มงบประมาณในการจัดหาเครื่องบินและเรือรบให้กับกองกำลังป้องกันตนเอง

เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ มีรายงานว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นเห็นชอบให้มีการอนุมัติงบประมาณด้านการป้องกันประเทศปีงบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ ๕ ตลอดห้วงระยะเวลา ๕ ปี เพื่อปฏิรูปและสร้างเสริมประสิทธิภาพให้กับกองกำลังพลป้องกันตนเองตามนโยบายด้านความมั่นคง ซึ่งรวมถึงการจัดหาอากาศยานไร้นักบิน บ.ขับไล่ เรือดำน้ำ และยานสะเทินน้ำสะเทินบก ขณะเดียวกัน ที่ประชุมยังมีมติกำหนดการวางแผนยุทธศาสตร์ทางการเมืองใหม่เพื่อรักษาเสถียรภาพ รวมถึงวางมาตรการรักษาอธิปไตยของอาณาเขตทั้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ ที่มีปัญหาขัดแย้งกับจีน (ที่มา : ขว.ทร.)

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 กองทัพเรือ จัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพเรือ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน การประพฤติมิชอบ การร้องเรียน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทัพเรือ สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน ได้ที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๗๘๙ หรือทาง www.navy.mi.th/rongtook (ที่มา : สลก.ทร.)

รับสมัครข้าราชการเพื่อสอบคัดเลือกไปศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขามาตรวิทยาทางอุตสาหกรรม

 กรมอู่ทหารเรือ รับสมัครข้าราชการเพื่อสอบคัดเลือกตัวบุคคลเพื่อไปศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขามาตรวิทยาทางอุตสาหกรรม จำนวน ๑ นาย โดยผู้เข้ารับการศึกษาเป็นนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศ เรือโท - เรือเอก พรรคกลิน เหล่าทหารยุทธโยธา ระยะเวลาการศึกษา ๒ ปี สนใจสมัครกรุณาแจ้งยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตำแหน่ง และพรรคเหล่า ส่งถึงกรมอู่ทหารเรือ ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ (ที่มา : อร.)