วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

ฐานทัพเรือกรุงเทพ เชิญเที่ยงงานจำหน่ายสินค้าราคาถูก ๓๑ มกราคม - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

วันนี้ (๓๑ มกราคม ๒๕๕๗) ถึง ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ฐานทัพเรือกรุงเทพ จัดงานจำหน่ายสินค้าราคาถูกเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการและครอบครัว บริเวณภายในสนามฝึกหัดกอล์ฟ ด้านหลังกองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. - ๒๑.๐๐ น. ภายในงานมีสินค้าประเภทต่าง ๆ จำหน่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาด เช่น ข้าวสาร, อาหาร, เสื้อผ้า, เครื่องหนัง และอื่น ๆ เป็นจำนวนมาก
          ขอเชิญผู้ที่สนใจเลือกซื้อสินค้าในงานจำหน่ายสินค้าราคาถูก ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว (ที่มา : ฐท.กท.)

รับสมัครข้าราชการเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสหรัฐฯ

กรมกำลังพลทหารเรือ รับแจ้งจากจัสแม็กไทย ว่า กลาโหมสหรัฐ ฯ ได้เสนอที่ศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสหรัฐ ฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้แก่กองทัพไทย จำนวน ๑ ที่ศึกษา และสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเป็นนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศ นาวาเอก พรรคพรรควิน และพรรคนาวิกโยธิน อายุไม่เกิน ๕๔ ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ หรือเทียบเท่า และรับราชการมาไม่น้อยกว่า ๒๐ ปี ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ (PT) ๙๐ คะแนนขึ้นไป
       ผู้สนใจสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรดังกล่าว สามารถตรวจสอบคุณสมบัติได้ที่ http://info.navy.mi.th/person/upload/file/1330internavy57.pdf กรุณาแจ้งรายชื่อพร้อมประวัติย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่งให้ กองการศึกษา กรมกำลังพลทหารเรือ ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ (ที่มา : กพ.ทร.)

ขอเชิญร่วมแข่งขันอ่าวดงตาลฮาล์ฟมาราธอน ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗

 กองเรือยุทธการ ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย จัดการแข่งขันอ่าวดงตาลฮาล์ฟมาราธอน (Ao Dong Tan Half Marathon 2014) ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ กองบัญชาการกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้ให้กับกำลังพลของกองทัพเรือและครอบครัว ที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ให้กับกำลังพลของกองทัพเรือและครอบครัวในพื้นที่ดังกล่าว มอบให้ "กองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบ กองทัพเรือ"
       สำหรับการแข่งขัน แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ ฮาล์ฟมาราธอน มินิมาราธอน และเดินเพื่อสุขภาพ สำหรับการวิ่งฮาล์ฟมาราธอน มีระยะทาง ๒๑.๑ กิโลเมตร แบ่งเป็น ชาย ๕ กลุ่มอายุ และหญิง ๕ กลุ่มอายุ ได้แก่ ๑๖ - ๑๙, ๓๐ - ๓๙, ๔๐ - ๔๙, ๕๐ - ๕๙ และ ๖๐ ปีขึ้นไป โดยจะปล่อยตัวจากหน้ากองบัญชาการกองเรือยุทธการ จะใช้เส้นทางชายทะเล เข้าประตูหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ผ่านออกประตูหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และไปทางท่าเรือจุกเสม็ด ผ่านเรือหลวงจักรีนฤเบศร วิ่งย้อนกลับเส้นทางเดิม ผ่านศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ และชายทะเลอ่าวดงตาล กลับเข้าสู่เส้นชัย
       ส่วนการวิ่งมินิมาราธอน มีระยะทาง ๑๐.๕ กิโลเมตร แบ่งเป็น ชาย ๕ กลุ่มอายุ และหญิง ๕ กลุ่มอายุ ได้แก่ ๑๖ - ๒๙, ๓๐ - ๓๙, ๔๐ - ๔๙, ๕๐ - ๕๙ และ ๖๐ ปีขึ้นไป และการเดินเพื่อสุขภาพ มีระยะทาง ๔ กิโลเมตร ไม่มีการแบ่งกลุ่มอายุ ทั้งนี้ ผู้ที่สมัครเข้าแข่งขันทุกประเภทจะได้รับเสื้อและเหรียญที่ระลึกทุกคน
        ขอเชิญชวนกำลังพลและครอบครัว ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ได้ที่ แผนกกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กองเรือยุทธการ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและสำรองที่พักได้ตามเว็บไซต์ www.aodongtanhalfmarathon.com หรือร่วมสนับสนุนเงินบริจาคได้ที่ บัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาสัตหีบ ชื่อบัญชี "อ่าวดงตาลฮาล์ฟมาราธอน โดย ธนาคารกสิกรไทย - กองเรือยุทธการ" เลขที่บัญชี ๓๖๒ - ๒ - ๕๖๓๐๙ - ๒ (ที่มา : กร.)

กองทัพสหรัฐฯ จะลดระดับการฝึกประจำปีกับกองทัพเกาหลีใต้

  เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ มีรายงานจากกลาโหมสหรัฐฯ ว่า สหรัฐฯ จะลดระดับการฝึกประจำปีระหว่างกองทัพสหรัฐฯ กับกองทัพเกาหลีใต้ ในกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และมีนาคม ๒๕๕๗ โดยจะไม่ส่งเรือบรรทุกเครื่องบินและเครื่องบินทิ้งระเบิดติดหัวรบนิวเคลียร์ เข้าร่วมฝึก เพื่อลดความตึงเครียดบริเวณคาบสมุทรเกาหลี หลังจากมีข้อเรียกร้องจากเกาหลีเหนือให้ยุติการฝึกดังกล่าว พร้อมระบุว่า เกาหลีเหนือกำลังพิจารณาเพื่อกลับเข้าสู่ การเจรจา ๖ ฝ่าย ซึ่งมีเป้าหมายยุติโครงการนิวเคลียร์ในเกาหลีเหนือ (ที่มา : ขว.ทร.)

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "ภัยคุกคามรูปแบบใหม่กับการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล" ระหว่าง ๖ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "ภัยคุกคามรูปแบบใหม่กับการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล" ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๕๐๔ อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
การสัมมนาทางวิชาการในเรื่องดังกล่าว         มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มของภัยคุกคาม รูปแบบใหม่กับผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลและพิจารณากำหนดบทบาทของกองทัพเรือ ในการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลดังกล่าว ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ให้แก่กำลังพลผู้ร่วมสัมมนา อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยการสัมมนาในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ จะเป็นลักษณะการอภิปรายเป็นคณะ ในหัวข้อ "ภัยคุกคามรูปแบบใหม่กับผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล" โดย พลเรือตรี จุมพล ลุมพิกานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ร่วมกับ นายอนุสิษฐ์ คุณากร รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ และ นายฉัตรพงศ์ ฉัตราคม รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ และในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ เป็นการสัมมนาระดมความคิดเห็น และเพื่อให้สามารถระดมความคิดเห็นและประสบการณ์จากหน่วยต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งกลุ่มสัมมนาในหัวข้อ "กองทัพเรือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในอนาคต" จากนั้นเป็นการแถลงผลการสัมมนา (ที่มา : ยศ.ทร.)

ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด ครั้งที่ ๒ ระหว่าง ๖ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ทัพเรือภาคที่ ๑ กำหนดจัดกิจกรรม อบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
         การจัดกิจกรรมการอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด ในครั้งนี้ เพื่อให้ความรู้ ปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนในพื้นที่ได้ทราบถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการรวมกลุ่มเล่นกีฬา กิจกรรมดังกล่าวจัดให้มีการบรรยายเรื่อง "โทษภัยและการปฏิบัติเพื่อห่างไกลยาเสพติด" และการแข่งขันกีฬา เฮฮา นาวี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม โดยจะมีพิธีเปิดการอบรมในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗ มี พลเรือตรี บรรพต เกิดภู่ เสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิด ฯ และมีผู้นำท้องถิ่น ประกอบด้วย นายอำเภอแหลมงอบ และนายกเทศมนตรีตำบลแหลมงอบ เข้าร่วมพิธี (ที่มา : ทรภ.๑)

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ครูและนักเรียน โรงเรียนจิตรลดา วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๒๓ ความว่า
         "การดำรงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวจะต้องมีความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้ง ถ้าคนเราไม่หมั่นเพียร ไม่มีความอดทน ก็อาจจะท้อใจไปโดยง่าย เมื่อท้อใจไปแล้ว ไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่ๆ"