วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2559

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐาน คือ ความพอมีพอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไปพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๑๖

กองทัพเรือมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดน

วันนี้ (๒๑ มกราคม ๒๕๕๙) เวลา ๐๙.๐๐ น.กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ได้ทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับกำลังพล ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ตามแนวชายแดน โดยมี พลเรือโท ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด และ นางปัญชริน ใคร่ครวญ ประธานฝ่ายภูมิภาคสมาคมภริยาทหารเรือ/ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน เป็นประธานมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับกำลังพล หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ณ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ชมรมภริยานาวิกโยธิน เป็นประธานมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับกำลังพล หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ณ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี(ที่มา : กปช.จต.)

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือน เข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ผู้สมัคร เป็นสตรีหรือชายโสด อายุระหว่าง ๑๗ ถึง ๒๒ ปี (ผู้เกิดระหว่างปี พ.ศ.๒๕๓๗ – ๒๕๔๒) มีสัญชาติไทย บิดา-มารดา มีสัญชาติไทยโดยการเกิดต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (แผนการเรียนวิทย์-คณิต) โดยเป็นรายวิชาชีพพื้นฐาน ๓๙ หน่วยกิต มีสุขภาพสมบูรณ์ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมต่อการรับราชการทหาร และการประกอบวิชาชีพพยาบาลผู้สนใจประสงค์สมัครสอบคัดเลือก หรือดูรายละเอียดได้ที่ http://nc-rtaf.thijobjob.com http://www.nc.rtaf.mi.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙(ที่มา :วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ)

ผู้บัญชาการทหารเรือมาเลเซีย ต้องการให้หน่วยงานรักษาความมั่นคงเพิ่มความร่วมมือด้านการข่าว

เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา มีรายงานถ้อยแถลงของ พลเรือเอก ดาโต๊ะเซอรี อามัดคามารุลซามาน บาดารุดดิน ผู้บัญชาการทหารเรือมาเลเซีย ว่า หน่วยงาน รักษาความมั่นคงของมาเลเซียจำเป็นต้องเพิ่มความร่วมมือ ด้านการข่าวระหว่างกัน เพื่อปกป้องอธิปไตยในน่านน้ำมาเลเซีย จากภัยคุกคามจากกลุ่มติดอาวุธ โดยเฉพาะกลุ่มรัฐอิสลาม (IS) โดยให้หน่วย Malaysian Maritime Enforcement Agency (MMEA) รายงานข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ ภัยคุกคามในน่านน้ำมาเลเซียภายใต้อำนาจของ MMEA ส่วนกองทัพเรือมาเลเซียให้จัดเรือรบ ๙ ลำ ออกปฏิบัติการเพื่อรักษาความปลอดภัยในน่านน้ำรัฐซาบาห์ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง(ที่มา : ขว.ทร.)