วันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"คนทำงานดี คือ คนมีระเบียบ ได้แก่ระเบียบในการคิดและในการทำผู้ไม่ฝึกระเบียบไว้ ถึงจะมีวิชา มีเรี่ยวแรง มีความกระตือรือร้นอยู่เพียงไร ก็มักทำงานให้สำเร็จดีไม่ได้ เพราะความคิดอ่านสับสนว้าวุ่น ทำอะไรก็ไม่ถูกลำดับขั้นตอน มีแต่ความลังเล และขัดแย้ง ทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน"
         พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๒๗

คณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ จัดการบรรยายแนะแนวการฝึกอบรมอาชีพทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๓/๕๗

คณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ จัดการบรรยายแนะแนวการฝึกอบรมอาชีพสาขาต่าง ๆ ให้แก่ทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๗ และคัดเลือกทหารกองประจำการที่มีความประสงค์จะเข้าฝึกอบรมอาชีพ ณ อาคารฝึกอบรมรวม ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างโอกาส และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ทหารกองประจำการหลังจากปลดประจำการไปแล้วได้มีงาน ทำ ซึ่งการฝึกอบรมอาชีพมีหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, กระทรวงแรงงาน, บริษัท เอสซีจี สกิลส์ดีเวล ลอปเม้นท์ จำกัด ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกองทัพเรือให้ความร่วมมือ โดยมีการบรรยายแนะแนวการฝึกอบรมอาชีพช่างในสาขาต่าง ๆ และหลักสูตรกำลังพลประจำเรือพาณิชย์ เป็นต้น โดยจะมีพิธีเปิดการบรรยายดังกล่าว ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (ที่มา : คพท.)

ขอเชิญร่วมแข่งขันเดิน - วิ่งการกุศล กรมอู่ทหารเรือมินิมาราธอน ครั้งที่ ๑ ใน ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

กรมอู่ทหารเรือ กำหนดจัดการแข่งขันเดิน - วิ่งการกุศล กรมอู่ทหารเรือมินิมาราธอน ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาเงินรายได้เพื่อใช้ในการบูรณปฏิสังขรณ์พระ อุโบสถวัดวงศมูลวิหาร (โบราณสถาน) จัดหาเครื่องมือพิเศษสำหรับใช้ในการดูแลรักษาพระอุโบสถวัดวงศมูลวิหาร และส่งเสริมให้เยาวชนร่วมกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และศาสนา รวมทั้งเพื่อให้เกิดความสามัคคีของคนในชาติ ทุกเพศ ทุกวัย และสร้างทัศนคติที่ดีต่อสถาบันหลักของชาติ นอกจากนี้ ยังเป็นการรณรงค์ให้เยาวชนได้ออกกำลังกาย โดยการมอบทุนการศึกษาจำนวน ๒๐ ทุน (ทุนละ ๑,๐๐๐ บาท)
        ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันเดิน - วิ่งการกุศล กรมอู่ทหารเรือมินิมาราธอน ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่ เวลา ๐๔.๓๐ น. - ๐๕.๑๕ น. สามารถสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่ กรมอู่ทหารเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๑๘๒, ๐ ๒๔๗๕ ๔๑๘๗ หรือสมัครทางอินเทอร์เน็ต www.navaldockyardminimarathon2014.com หรือที่หน้างานในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. - ๑๘.๐๐ น. หรือโดยการโอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย เลขที่ ๐๖๗ - ๒ - ๙๖๔๕๖ - ๓ ชื่อบัญชี กรมอู่ทหารเรือมินิมาราธอน หลังจากการโอนเงินแล้วกรุณาส่งเอกสารการสมัครและสำเนาสลิปโอนเงินทาง E-mail : navaldockyardminimarathon2014@gmail.com หรือทางหมายเลขโทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๔๑๖๐ (ที่มา : อร.)

ขอเชิญร่วมแข่งขันวิ่งผจญภัย "อู่ตะเภา ริบลี่ส์ รัน" ๒๕๕๗

กองทัพเรือ โดย กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ และพิพิธภัณฑ์ริบลี่ส์ "บีลีฟ อิท ออร์ น็อท (ประเทศไทย) " ร่วมจัดการแข่งขันวิ่งเทรล รูปแบบผจญภัย "อู่ตะเภา ริบลี่ส์ รัน" ๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ พบกับเส้นทางที่ไม่คาดคิด ผจญภัยไปกับเส้นทางอันแปลกประหลาด สนุกสุดเหวี่ยงปนสยอง ท่ามกลางธรรมชาติตามเส้นทางภายในกองการบินทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (สนามบินนานาชาติอู่ตะเภาฯ)