วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 "การที่จะให้งานประสานกันนั้น มีหลักสำคัญอยู่ว่า ทุกฝ่ายจะต้องไม่แบ่งแยกกัน ไม่แย่งประโยชน์ ไม่แย่งความชอบกัน แต่ละฝ่ายแต่ละคนต้องทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจ มุ่งหวังผลสำเร็จในการงานเป็นใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งอื่น"
        พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๒

พิธีรับมอบผ้าห่มกันหนาวและปล่อยขบวนรถลำเลียงผ้าห่มกันหนาว

วันนี้ (๑ ธันวาคม ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีรับมอบผ้าห่มกันหนาว จาก คุณสมชัย เลิศสุทธิวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแอดวานช์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และปล่อยขบวนรถลำเลียงผ้าห่มกันหนาว ณ บริเวณลานหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ กำลังพลกองทัพเรือ เจ้าหน้าที่ บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เชอร์วิส จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมพิธี
        กองทัพเรือ ได้รับการสนับสนุนผ้าห่มกันหนาว เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือบริเวณตามแนวชายแดนในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในโครงการ "รวมใจบรรเทาภัยหนาว" จาก บริษัทแอดวานช์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ ทางบริษัทแอดวานซ์ ฯ สนับสนุนผ้าห่มกันหนาว จำนวน ๗,๐๐๐ ผืน เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด, หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง, สถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ กรมอุทกศาสตร์ และสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ ๑๑ เชียงใหม่ (ที่มา : กพร.ทร.)

การประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ และพิธีมอบรางวัล "เกียรติยศนาวี"

วันนี้ (๑ ธันวาคม ๒๕๕๗) เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๖ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร และในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้มอบรางวัลเกียรติยศนาวีให้แก่ นาวาโท อมร ควรหาเวช เสนาธิการกรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคคลดีเด่นของกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗ (ที่มา : สลก.ทร.)

กรมการขนส่งทหารเรือ จัดโครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลปีใหม่ ระหว่าง ๒๒ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

กรมการขนส่งทหารเรือ จัดโครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ บริเวณลานจอดรถ นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
         โครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลปีใหม่ เป็นโครงการเพื่อบริการให้กับข้าราชการสังกัดกองทัพเรือและประชาชนทั่วไป โดยให้บริการตรวจสภาพรถยนต์จำนวน ๒๔ รายการ เพื่อเตรียมความพร้อมของรถยนต์ก่อนออกเดินทางไปต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลปี ใหม่
         ขอเชิญชวนข้าราชการ ทหาร และลูกจ้างกองทัพเรือ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลปีใหม่ และรับบริการ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว (ที่มา : ขส.ทร.)

หมู่เรือฝึกกองทัพเรือเกาหลีใต้ เยือนมาเลเซีย

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มีรายงานว่า หมู่เรือฝึกกองทัพเรือเกาหลีใต้ ประกอบด้วย เรือพิฆาต ROKS Choi Young และเรือสนับสนุนการส่งกำลังบำรุง ROKS Cheonji พร้อมกำลังพล ๕๑๐ นาย และนักเรียนนายเรือ ๑๔๐ นาย เยี่ยมเยือนเมืองท่าปอร์ตกลัง มาเลเซีย เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพเรือทั้งสองประเทศ อนึ่งหมู่เรือดังกล่าวอยู่ระหว่างการเยือนเมืองท่าต่าง ๆ ในโอกาสเฉลิมฉลองกองทัพเรือเกาหลีใต้ ครบรอบ ๖๑ ปี (ที่มา : ขว.ทร.)