วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ขอเชิญชมการแข่งขันเรือใบรายการหัวหินรีกัตต้า ๒๐๑๓ ชิงถ้วยพระราชทานหางเสือเรือเวคา


กองทัพเรือ ร่วมกับ สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ขอเชิญชมการแข่งขันเรือใบรายการ หัวหินรีกัตต้า ๒๐๑๓ ชิงถ้วยพระราชทานหางเสือเรือเวคา ณ บริเวณชายหาด โรงแรมรีเจ้นท์ชาเล่ต์ ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ พบกับเรือใบทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมแข่งขันกว่า ๑๕๐ ลำ ซึ่งได้กระทำพิธีเปิดไปแล้วเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ อาคารนาวีภิรมย์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจะมีพิธีปิดการแข่งขันและพระราชทานรางวัลชนะเลิศ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๓๐ น. ณ ห้องเพชรบุรี โรงแรมรีเจนท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท โดย พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์มอบรางวัลและปิดการแข่งขัน (ที่มา : สมาคมแข่งเรือใบฯ)

กรมสวัสดิการทหารเรือ จัดเจ้าหน้าที่ไปให้คำแนะนำในการจัดทำบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ

กรมสวัสดิการทหารเรือ แจ้งการติดต่อขอมีบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ ตามพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พุทธศักราช ๒๕๑๐ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือที่จะเกษียณอายุราชการใน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ที่มีสิทธิทำบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ โดยไม่ต้องเดินทางไปติดต่อขอมีบัตรประจำตัวด้วยตนเองที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ (อผศ.) โดยทางเจ้าหน้าที่ แผนกทหารผ่านศึก กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ จะไปให้คำแนะนำการจัดทำบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๓ และ ๔ ในพื้นที่สัตหีบ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ส่วนพื้นที่อื่น ๆ สามารถติดต่อขอทำบัตรประจำตัว ฯ ได้ที่แผนกทหารผ่านศึก กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อรวบรวมส่งให้ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ฯ ดำเนินการออกบัตรประจำตัว ฯ
          สำหรับเอกสารและหลักฐานการขอทำบัตรประตัว ฯ ประกอบด้วย
           - คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ราชการชายแดน ๘ เดือนขึ้นไป หากไม่ครบ ๘ เดือน ให้ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บังคับกองพันขึ้นไปรับรอง โดยทำเป็นหนังสือรับรองว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัยอันตราย หรือหนังสือรับรองวันทวีคูณ
          - คำสั่งกระทรวงกลาโหม เรื่องให้นายทหารออกจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุราชการ
          - สำเนาราชกิจจานุเบกษาเหรียญพิทักษ์เสรีชน หรือเหรียญราชการชายแดน
          - สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ
          - รูปถ่ายสีธรรมชาติหรือขาว - ดำ ขนาด ๒.๕ x ๓ เซนติเมตร จำนวน ๓ รูป เครื่องแบบชุดหมายเลข ๑
          - หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล) หนังสือรับรองการเป็นบุคคลคนเดียวกันจากฝ่ายปกครองออกให้ หรือจากหน่วยต้นสังกัด (กรณีชื่อตัว - ชื่อสกุลไม่ตรงกัน"
          ติดต่อขอรับคำร้องขอมีบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกษานอกประจำการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกทหารผ่านศึก กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๓๒๘๐ ในวันและเวลาราชการ (ที่มา : สก.ทร.)

หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กระทำพิธีสวนสนามยานยนต์และสวนสนามวิ่ง

 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จะกระทำพิธีสวนสนามยานยนต์และสวนสนามวิ่ง ณ ลานอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดย พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธี ฯ
         การจัดพิธีสวนสนามยานยนต์และสวนสนามวิ่งในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความพร้อมรบและความสามัคคีของกำลังพล หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และเพื่อเป็นเกียรติแด่ผู้บัญชาการทหารเรือในโอกาสที่เคยปฏิบัติงานในหน่วย บัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และได้รับพระราชทานโปรดเกล้า ฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของกองทัพเรือ อีกทั้งเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยาน และรักษาฝั่ง ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติและกองทัพเรือสืบไป โดยมีกำลังพลสวนสนาม จำนวน ๖ กองพัน ประกอบด้วย กองพันสวนสนามยานยนต์ ๔ กองพัน และกองพันสวนสนามวิ่ง ๒ กองพัน (ที่มา : สอ.รฝ.)

พิธีมอบเครื่องหมายความสามารถของกองทัพเรือให้เป็นกิตติมศักดิ์และเครื่องหมายอภิรักษ์นาวี

วันนี้ (๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) เวลา ๑๔.๐๐ น. พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถของกองทัพเรือให้เป็น กิตติมศักดิ์และเครื่องหมายอภิรักษ์นาวีให้แก่บุคคลต่าง ๆ ในนามกองทัพเรือ รวม ๑๗๔ นาย ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๒ นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ
         เครื่องหมายแสดงความสามารถของกองทัพเรือ นับเป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ อันเป็นสัญลักษณ์ที่ข้าราชการกองทัพเรือมีความภาคภูมิใจด้วยเป็นเครื่องหมาย ที่ประดับให้กับกำลังพลที่ผ่านการฝึกทางยุทธวิธีในหลักสูตรต่าง ๆ ที่ใช้ความรู้ความสามารถและความอดทน สามารถผ่านการฝึกอบรม เพื่อปฏิบัติตามภารกิจที่กองทัพเรือมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          สำหรับเครื่องหมายอภิรักษ์นาวี เป็นเครื่องหมายที่มอบให้แก่บุคคลต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุนกองทัพเรือในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่ออำนวยประโยชน์ให้แก่สาธารณชนและประเทศชาติอย่างดียิ่ง และการที่กองทัพเรือได้พิจารณามอบเครื่องหมายแสดงความสามารถของกองทัพเรือ ให้เป็นกิตติมศักดิ์และเครื่องหมายอภิรักษ์นาวีแก่บุคคลต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่าผู้ได้รับเครื่องหมายดังกล่าวเป็นผู้ที่ได้ประกอบคุณงามความ ดีและให้ความร่วมมือสนับสนุนกองทัพเรือเป็นอย่างดี ซึ่งในปีนี้ มีผู้สมควรได้รับมอบเครื่องหมาย ฯ จำนวน ๑๗๔ ราย ได้แก่ เครื่องหมายแสดงความสามารถนักทำลายใต้น้ำจู่โจม จำนวน ๒๘ ราย เครื่องหมายความสามารถนักบินกองทัพเรือ จำนวน ๑๑ ราย เครื่องหมายความสามารถผู้ทำการรบพิเศษ จำนวน ๑๔ ราย เครื่องหมายความสามารถนักโดดร่มกองทัพเรือ จำนวน ๗ ราย เครื่องหมายความสามารถนักประดาน้ำ จำนวน ๖๕ ราย เครื่องหมายความสามารถนักถอดทำลายอมภัณฑ์ของกองทัพเรือ จำนวน ๑๑ ราย และเครื่องหมายอภิรักษ์นาวี จำนวน ๖๕ ราย ในจำนวนนี้มีผู้ได้รับเครื่องหมาย ๒ เครื่องหมาย จำนวน ๒๖ ราย และผู้ได้รับเครื่องหมาย ๓ เครื่องหมาย จำนวน ๑ ราย (ที่มา : กพ.ทร.)

กรมการขนส่งทางบก จัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะพร้อมคุมเข้มฯ

 กรมการขนส่งทางบก จัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย และความเป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการ โดยกำชับให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดกวดขัน ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย หากพบว่ามีการนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นรถ จักรยานยนต์สาธารณะมารับจ้างผู้โดยสารให้ดำเนินการตามกฎหมาย โทษปรับสูงสุด ๒,๐๐๐ บาท เนื่องจากรถดังกล่าวยังไม่ได้ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบความปลอดภัยในการให้ บริการประชาชน นอกจากนี้ ยังได้เข้มงวด ตรวจสอบเรื่องการเรียกเก็บอัตราค่าโดยสารเกินกำหนด ซึ่งถือเป็นการเอาเปรียบประชาชนโดยมีโทษปรับสูงสุด ๕,๐๐๐ บาท
         สำหรับอัตราค่าโดยสารรถจักรยานยนต์สาธารณะได้กำหนดไว้ที่ ระยะทาง ๒ กิโลเมตรแรก อัตราไม่เกิน ๒๕ บาท กิโลเมตรต่อ ๆ ไป ไม่เกินกิโลเมตรละ ๕ บาท และระยะทางเกิน ๕ กิโลเมตร ขึ้นไป ให้เป็นไปตามที่ตกลงกัน แต่ต้องให้เกิดความเป็นธรรมทั้งต่อผู้ให้บริการและผู้โดยสาร
        ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมายสังเกตได้จากแผ่นป้าย ทะเบียนรถต้องเป็นสีเหลืองเท่านั้น หากพบเห็นการฝ่าฝืนเอาเปรียบผู้โดยสารหรือพบรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ไม่ ปลอดภัยสามารถจดรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ หมายเลขทะเบียนรถ แจ้งที่ ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ ๑๕๘๔ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง (ที่มา : กรมการขนส่งทางบก)

จีนเห็นว่าไม่ควรเร่งรัดจัดทำระเบียบปฏิบัติในทะเลจีนใต้

 เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ นายหวัง อี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน แถลงระหว่างการเยือนเวียดนามว่า จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการจัดทำระเบียบปฏิบัติ (CoC) ในทะเลจีนใต้ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์แห่งชาติของแต่ละประเทศ และควรจะต้องใช้แนวทางการพิจารณาที่เป็นมติเอกฉันท์ ทั้งนี้ ระหว่างการเยือนไทย เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาในทะเลจีนใต้ว่า จำเป็นต้องดำเนินการพร้อมกันได้แก่ ๑) การบรรลุความตกลงโดยใช้การเจรจาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องโดยตรง ๒) การปฏิบัติตามปฏิญญาว่าด้วยแนวปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ (DoC) อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งผลักดันการเจรจาเพื่อจัดทำ CoC และ ๓) การหาแนวทางที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่าย
(ที่มา : ขว.ทร.)

กองทัพเรือ กำหนดพิธีทำบุญอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน

 กองทัพเรือกำหนดจัดงานพิธีทำบุญอาคาร ส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. พลเรือเอก จักรชัย ภู่เจริญยศ เสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีสักการบูชาและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นเวลา ๑๐.๓๐ น. พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีสงฆ์ ทั้งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติงานในอาคาร ส่วนบัญชาการกองทัพเรือพื้นที่วังนันทอุทยาน
          กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน แห่งใหม่นี้ เริ่มต้นในสมัย พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ เป็นผู้บัญชาการทหารเรือ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดหน่วยตามโครงสร้างปัจจุบันและลดปัญหาความแออัดของ สถานที่ตั้งในพื้นที่พระราชวังเดิม อีกทั้งอาคารส่วนใหญ่อยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา และหลังจากที่ กองทัพเรือได้รับอนุมัติงบประมาณจากรัฐบาล จึงเริ่มดำเนินโครงการก่อสร้าง โดยกรมช่างโยธาทหารเรือรับผิดชอบการออกแบบซึ่งเป็นการใช้ศักยภาพของกองทัพ เรือในการพึ่งพาตนเอง
          อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน แห่งนี้ เป็นอาคารสูง ๖ ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยรวม ๒๖,๕๐๐ ตารางเมตร ใช้เป็นสถานที่ทำงานของกรมฝ่ายอำนวยการทั้ง ๕ กรม และผู้บังคับบัญชา ระดับสูง โดยแบ่งพื้นที่การใช้งานตามการจัดหน่วยในแต่ละชั้น ดังนี้ ชั้น ๑ กรมกำลังพลทหารเรือ, ชั้น ๒ กรมข่าวทหารเรือ, ชั้น ๓ กรมยุทธการทหารเรือ, ชั้น ๔ สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ, ชั้น ๕ สำนักงาน ผู้บังคับบัญชา และ ชั้น ๖ กรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ ทั้งนี้ ภายในอาคารทุกชั้นจะมีห้องรับรองและห้องประชุมเป็นของตนเองเพื่อความสะดวก รวมทั้งบนอาคารชั้นที่เป็นส่วนของผู้บังคับบัญชาสูงสุด มีสำนักงานห้องประชุมใหญ่ ห้องรับรอง และห้องจัดเลี้ยง เพื่อรองรับการใช้งานได้แบบครบวงจร อาทิ การประชุม ผู้บัญชาการเหล่าทัพ การประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน เป็นต้น (ที่มา : สลก.ทร.)

พิธีมอบเครื่องหมายความสามารถของกองทัพเรือให้เป็นกิตติมศักดิ์และเครื่องหมายอภิรักษ์นาว

 วันนี้ (๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) เวลา ๑๔.๐๐ น. พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถของกองทัพเรือให้เป็น กิตติมศักดิ์และเครื่องหมายอภิรักษ์นาวีให้แก่บุคคลต่าง ๆ ในนามกองทัพเรือ รวม ๑๗๔ นาย ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๒ นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
        เครื่องหมายแสดงความสามารถของกองทัพเรือ นับเป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ อันเป็นสัญลักษณ์ที่ข้าราชการกองทัพเรือมีความภาคภูมิใจด้วยเป็นเครื่องหมาย ที่ประดับให้กับกำลังพลที่ผ่านการฝึกทางยุทธวิธีในหลักสูตรต่าง ๆ ที่ใช้ความรู้ความสามารถและความอดทน สามารถผ่านการฝึกอบรม เพื่อปฏิบัติตามภารกิจที่กองทัพเรือมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
        สำหรับเครื่องหมายอภิรักษ์นาวี เป็นเครื่องหมายที่มอบให้แก่บุคคลต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุนกองทัพเรือในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่ออำนวยประโยชน์ให้แก่สาธารณชนและประเทศชาติอย่างดียิ่ง และการที่กองทัพเรือได้พิจารณามอบเครื่องหมายแสดงความสามารถของกองทัพเรือ ให้เป็นกิตติมศักดิ์และเครื่องหมายอภิรักษ์นาวีแก่บุคคลต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่าผู้ได้รับเครื่องหมายดังกล่าวเป็นผู้ที่ได้ประกอบคุณงามความ ดีและให้ความร่วมมือสนับสนุนกองทัพเรือเป็นอย่างดี ซึ่งในปีนี้ มีผู้สมควรได้รับมอบเครื่องหมาย ฯ จำนวน ๑๗๔ ราย ได้แก่ เครื่องหมายแสดงความสามารถนักทำลายใต้น้ำจู่โจม จำนวน ๒๘ ราย เครื่องหมายความสามารถนักบินกองทัพเรือ จำนวน ๑๑ ราย เครื่องหมายความสามารถผู้ทำการรบพิเศษ จำนวน ๑๔ ราย เครื่องหมายความสามารถนักโดดร่มกองทัพเรือ จำนวน ๗ ราย เครื่องหมายความสามารถนักประดาน้ำ จำนวน ๖๕ ราย เครื่องหมายความสามารถนักถอดทำลายอมภัณฑ์ของกองทัพเรือ จำนวน ๑๑ ราย และเครื่องหมายอภิรักษ์นาวี จำนวน ๖๕ ราย ในจำนวนนี้มีผู้ได้รับเครื่องหมาย ๒ เครื่องหมาย จำนวน ๒๖ ราย และผู้ได้รับเครื่องหมาย ๓ เครื่องหมาย จำนวน ๑ ราย (ที่มา : กพ.ทร.)