วันพุธที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ปิดทำการ ๑ วัน ใน ๑๒ กันยายน นี้

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด (สอ.วด.) จัดการสัมมนาทางวิชาการในเรื่อง "การลงทุนก่อนเกษียณอายุราชการ และสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร (สสอท.)" ให้แก่สมาชิก สอ.วด. ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
        การจัดสัมมนาทางวิชาการในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกวางแผนการออมทรัพย์ก่อนเกษียณอายุราชการ และรับทราบสิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร ในการนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม ฯ จะปิดทำการในวันดังกล่าว
         จึงขอแจ้งให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน (ที่มา : สอ.วด.)

ขอเชิญชมและติดตามผลการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกดิวิชั่น ๑ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประจำทีมสโมสรฟุตบอลราชนาวี นัดที่ ๓๐ ใน ๔ ตุลาคม ๒๕๕๗

 คณะอนุกรรมการฟุตบอลกองทัพเรือ ขอแจ้งผลการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกดิวิชั่น ๑ (ยามาฮ่าลีกวัน) ประจำปี ๒๕๕๗ (ระบบเหย้าเยือน ๓๔ นัด) ของทีมฟุตบอลกองทัพเรือ ในนามสโมสรฟุตบอลราชนาวี นัดที่ ๒๙ ผลการแข่งขัน สโมสรฟุตบอลราชนาวี แพ้ สโมสรอยุธยา เอฟซี ๐ ประตู ต่อ ๒ สรุปผลการแข่งขันสโมสรฟุตบอลราชนาวี แข่งขันไปแล้ว ๒๙ นัด ชนะ ๑๔ เสมอ ๘ แพ้ ๗ ครั้ง มี ๕๐ คะแนน อยู่ในอันดับที่ ๒ ของตารางคะแนน (มีจำนวน ๑๘ ทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน)
          สโมสรฟุตบอลราชนาวี จะทำการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกดิวิชั่น ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ นัดที่ ๓๐ พบกับ สโมสรอ่างทอง เอฟซี ในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ สนามกีฬาราชนาวีสัตหีบ
          ขอเชิญชมและติดตามผลการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกดิวิชั่น ๑ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาใน นัดที่ ๓๐ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว (ที่มา : คณะอนุกรรมการฟุตบอล ทร.)

ท่าเรือจุกเสม็ดฯ ผ่าน มาตรฐานสากล ISO 9001:2008 / ISO 14001:2004

การท่าเรือสัตหีบ (ท่าเรือจุกเสม็ดฯ) ฐานทัพเรือสัตหีบ โดย พลเรือตรี ชัชชัย โพธิพรรค ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ และ นาวาเอก ณัฐวุฒิ งามวงศ์วาน หัวหน้าท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการปฏิบัติงาน (การปฏิบัติการหน้าท่า ฯ) ทั้งทางด้านคุณภาพความปลอดภัยในการทำงาน ISO 9001:2008 และด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยมี บริษัท BUREAU VERITAS CERTIFCATION THAILAND LTD. (B.V.) เป็น ผู้ตรวจสอบ
         ท่าเรือจุกเสม็ดฯ ทำหน้าที่เป็นส่วนปฏิบัติการของ การท่าเรือสัตหีบ มีภารกิจในการให้บริการแก่เรือรบของราชนาวีไทย และเรือสินค้าของบริษัทเอกชน ตลอดจนเรือรบต่างประเทศที่เข้าเยี่ยมเมืองท่าฯ เพื่อเป็นการยกระดับการบริการ ให้ได้มาตรฐานสากลทัดเทียมนานาประเทศ รองรับการเปิดเสรีทางการค้าในอาเซียน AEC โดยท่าเรือจุกเสม็ดฯ ปรับปรุงการปฏิบัติงานหน้าท่าฯ เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย จัดเตรียมเอกสาร จัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ISO, ปรับทัศนคติ ตลอดจนปรับวัฒนธรรมองค์กร ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ทั้งด้านคุณภาพ และความปลอดภัยในการทำงาน ISO 9001:2008 และด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 ประกอบด้วย แผนกบริการเรือ แผนกคลังพักสินค้า แผนกบรรทุกขนถ่าย และแผนกรักษาความปลอดภัย นอกจากนี้ยังเป็นการยกระดับ การให้บริการเรือรบของราชนาวีไทยให้ได้มาตรฐานสากล ทัดเทียมนานาประเทศอีกด้วย (ที่มา : การท่าเรือสัตหีบ)

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 "การที่คนสมัยใหม่บอกว่าคนสมัยเก่ามีความรู้น้อยก็อาจเป็นจริง แล้วคนสมัยใหม่ดูถูกหรือเหยียดหยามคนสมัยเก่าก็มีสิทธิ์ แต่ถ้าพูดตามความจริงแล้ว สิทธิ์ที่จะเหยียดหยามคนรุ่นเก่าไม่ควรจะมี ด้วยเหตุว่าคนรุ่นเก่านี้เองทำให้คนรุ่นใหม่เกิดขึ้นมาได้"
          พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๓๑

วันอังคารที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2557

ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในการแถลงผลการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗

วันนี้ (๓ กันยายน ๒๕๕๗) เวลา ๑๔.๓๐ น. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในการแถลงผลการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเรือเอก จักรชัย ภู่เจริญยศ ผู้อำนวยการฝึกกองทัพเรือ และรองผู้บัญชาการทหารเรือ กล่าวรายงาน และมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือเข้าภายหลังการแถลงผลการฝึก ฯ เสร็จสิ้น ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือซักถาม และให้คำแนะนำ และปิดท้ายด้วยการกล่าวโอวาทของผู้บัญชาการทหารเรือและรับมอบของที่ระลึกจากผู้อำนวยการฝึกกองทัพเรือ
        กองอำนวยการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗ ได้ดำเนินการจัดการฝึกกองทัพเรือตามขั้นตอนการฝึกที่กองทัพเรืออนุมัติ ประกอบด้วย การอบรมในห้องเรียน การฝึกปัญหาที่บังคับการ และการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล ทั้งนี้ เพื่อให้การฝึกมีความเหมาะสมและชัดเจน สามารถนำไปออกแบบการฝึกได้ทั้งการฝึกปัญหาที่บังคับการและการฝึกภาคสนาม/ภาค ทะเล

พิธีเปิดศูนย์บริการกำลังพลแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)


วันนี้ (๓ กันยายน ๒๕๕๗) เวลา ๑๓.๔๕ น. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บริการกำลังพลแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ณ ชั้น ๑ กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
        กรมกำลังพลทหารเรือ ได้จัดตั้งศูนย์บริการกำลังพลแบบเบ็ดเสร็จขึ้น เพื่อช่วยเหลือ แนะนำ และอำนวยความสะดวกแก่ข้าราชการสังกัดกองทัพเรือที่ลาออก เกษียณอายุราชการและทายาท ให้สามารถเข้าถึงการให้บริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยมีการบริการของ กรมกำลังพลทหารเรือ, กรมการเงินทหารเรือ และ กรมสวัสดิการทหารเรือ ดังนี้
          - งานบริการด้านกำลังพล ได้แก่ การขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ บำเหน็จดำรงชีพ และเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.), ขอรับบำเหน็จตกทอด, หนังสือส่งตัวผู้ป่วยใน, สิทธิจ่ายตรง ค่ารักษาพยาบาล, ส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์, แก้ไขประวัติรับราชการ, ทำหนังสือรับรองกรณีต่าง ๆ และ ทำบัตรประจำตัวข้าราชการบำเหน็จ บำนาญ และบัตรเหรียญชัยสมรภูมิ
         - งานบริการด้านการเงิน ได้แก่ การขอหนังสือรับรองรายได้, ขอรับค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียน, ทายาทขอเบิกเงินช่วยพิเศษ บำนาญค้างจ่าย, ขอหนังสือรับรองบำเหน็จตกทอด (กู้เงิน), ตรวจสอบเงินเบี้ยหวัด บำนาญ หนี้สิน, ขอเปลี่ยนบัญชีธนาคารในการรับเงิน และขอรับรายการขอลดหย่อนภาษ
        - งานบริการด้านสวัสดิการ ได้แก่ การรับสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพเรือ, การเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิกและผู้รับผลประโยชน์, การแจ้งสมาชิกถึงแก่กรรม, การขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ เพลิงศพ, ทายาทติดต่อขอทหารกองเกียรติยศในวันพระราชทานเพลิงศพ, การชำระเงินสงเคราะห์ ช่วยเหลือบำรุงศพสมาชิก และทำบัตรทหารผ่านศึกนอกประจำการ
          ศูนย์บริการกำลังพลแบบเบ็ดเสร็จ ตั้งอยู่ที่อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ชั้น ๑ เปิดให้บริการ ตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๑๘๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๔๐๑๘ (ที่มา : กพ.ทร.)

ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗

 วันนี้ (๓ กันยายน ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
         การประชุมในครั้งนี้ เป็นการติดตามผลการดำเนินการจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา โดยมี ๗ หน่วยงานเสนอเรื่องในที่ประชุม ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้มอบโล่เกียรติยศและเงินรางวัลให้หน่วยที่มีผลการตรวจราชการดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๓ หน่วย ได้แก่ ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๔ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน, กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ และ กองพันทหารราบที่ ๘ กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (ที่มา : สลก.ทร.)

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 "ความสามัคคีและความถือตัวว่าเป็นไทยนี้ เป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุด เพราะเป็นมรดกที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของเรา และเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรารวมกันอยู่ได้ ให้เราดำรงชาติประเทศและเอกราชสืบมาได้ ทุกคนควรจะได้พยายามรักษาความเป็นไทย และความสามัคคีนี้ไว้ให้มั่นคงในที่ทุกแห่ง อย่ายอมให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทำลายได้"
         พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในงานชุมนุมประจำปี ของสมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ๑ กันยายน ๒๕๒๖