วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 "...ถ้าเราทำกรรมดี เราก็เจริญได้ เราก็มีทางที่จะมีอนาคตแจ่มใส ความจริงอนาคตขอเรา ก็อยู่ที่ปัจจุบันที่เราทำอยู่นี้ ถ้าเราทำปัจจุบันให้ดี อนาคตก็คงดี ถ้าเราละเลยไม่ทำอะไรเลยข้างหน้าก็คงไม่มีอะไรเลย..."
         พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะกรรมการการจัดงานมหกรรมกีฬามหากุศล ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ๒๕ มิถุนายน ๒๕๒๔

กองทัพเรือ ขอเชิญเฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๒

วันนี้ (๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๙.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ไปทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๒ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โดยมี พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ และภริยา พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพเรือ และคณะกรรมการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ฯ เฝ้ารับเสด็จ
         กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทย จัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๒ เพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการ อีกทั้งพระราชทานความช่วยเหลือแก่พสกนิกรที่ประสบความทุกข์ยากนานัปการโดยมิได้ทรงเลือกเชื้อชาติหรือศาสนา เพื่อให้พสกนิกรทุกคนมีคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดีขึ้นตามหลักการกาชาดสากล
         การแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ในครั้งนี้ กองทัพเรือ โดย กองดุริยางค์ทหารเรือ ได้จัดวงซิมโฟนีออเคสต้า ดุริยางค์ราชนาวี ร่วมบรรเลงเพลงอันไพเราะด้วยเครื่องดนตรี กว่า ๘๐ ชิ้น โดยช่วงแรกเป็นการ บรรเลงบทเพลงคลาสสิคที่หาฟังยาก ประกอบด้วย เพลง Festive Overture ของ Shostakovich เพลง Meditation from Thais (เดี่ยวไวโอลิน โดย จ่าเอกหญิง ปรารถนา จงเจริญ) และ เพลง Symphony No.๙ in E minor,Op ของ Dvorak
         ส่วนในช่วงที่สองเป็นการขับร้องบทเพลง อันไพเราะหลากหลายบทเพลง โดยในปีนี้ มีแนวความคิดในการจัดเพื่อนำความสงบสุขกลับมาสู่ประเทศชาติ ให้คนในชาติมีความรักใคร่ปรองดอง และมีความสุขกลับคืนมา ซึ่งการแสดงในช่วงที่สอง แบ่งออกเป็น ๒ องก์ ดังนี้
         องก์ที่ ๑ ฝันเพื่อชาติจากราชนาวี เป็นการนำบทเพลงพระราชนิพนธ์ มาร้อยเรียง แสดงถึงความฝันของปวงชนชาวไทยที่อยากเห็นบ้านเมืองกลับมาสู่ความสงบสุขด้วยความรักความสามัคคีของประชาชนภายในชาติ ประกอบด้วย เพลงความฝันอันสูงสุด พระราชนิพนธ์ ใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขับร้องโดย กิตตินันท์ชินสำราญ เพลงฝันบรรยาย (เนื่องจากความฝันอันสูงสุด) พระราชนิพนธ์ ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เป็นการนำเนื้อหาจากเพลงพระราชนิพนธ์ ความฝันอันสูงสุดมาประพันธ์ บรรยายถึงความยากลำบากในการทำความฝันให้เป็นจริง ขับร้องโดย ชัชชัย สุขขาวดี (หรั่ง ร๊อคเคสตร้า) และ กิตตินันท์ ชินสำราญ และ เพลงรัก พระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขับร้องโดย จ่าเอกหญิง สราญรัตน์ ชูอำนาจ
        องก์ที่ ๒ ปวงประชา เปรมปรีดิ์ นาวีสุขสันต์ เป็นการนำเพลงที่มีความสนุกสนานมาร้อยเรียง เพื่อแสดงถึงความสุขของประชาชนภายในชาติ ที่ปรากฏภายหลังการก้าวผ่านอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และทำความฝันที่ตั้งใจไว้ได้สำเร็จ ประกอบด้วย เพลง Way Back Into Love ขับร้องโดย ภพธร สุนทรญาณกิจ (ตู่ ภพธร) และ จ่าเอกหญิง โสธิดา ชัยฤทธิไชย เพลงเหมือนเคย ขับร้องโดย ภพธร สุนทรญาณกิจ (ตู่ ภพธร) เพลง Let It Go ขับร้องโดย จ่าเอกหญิง โสธิดา ชัยฤทธิไชย เพลง The Power of Love ขับร้องโดย จ่าเอกหญิง สราญรัตน์ ชูอำนาจ เพลงรักเธอจริง ๆ และ เพลงรักเธอประเทศไทย ขับร้องโดย ชัชชัย สุขขาวดี (หรั่ง ร๊อคเคสตร้า) เพลง Looking Through your Eyes ขับร้องโดย ธีรนัยน์ ณ หนองคาย เพลง A Whole New World (เพลงประกอบภาพยนตร์ Aladin ) ขับร้องโดย กิตตินันท์ ชินสำราญ และ ธีรนัยน์ ณ หนองคาย เพลงชัยชนะ ขับร้อง โดย กิตตินันท์ ชินสำราญ ปิดท้ายด้วย เพลงเมดเลย์ทหารเรือ จำนวน ๓ เพลง ร่วมขับร้องโดย นักร้องรับเชิญทุกคน
           สำหรับการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตฯ ไม่มีการจำหน่ายบัตรเข้าชมแต่อย่างใด โดยจะเปิดรับบริจาคเงินตามกำลังศรัทธา เพื่อทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ โดยเสด็จพระราชกุศล บำรุงสภากาชาดไทย สามารถบริจาคเงินสดโดยตรงได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๒ (กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ) หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๘๑ หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "กาชาดคอนเสิร์ตกองทัพเรือ ครั้งที่ ๔๒" เลขบัญชี ๑๑๕ - ๒ - ๒๐๔๕๒ - ๓ และส่งสำเนาการโอนเงินพร้อมชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ ให้ชัดเจน โดยส่งมาที่ กรมการเงินทหารเรือ หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๕๗ (ที่มา : สลก.ทร.)

กองทัพเรือ และ สมาคมเจ้าของเรือไทย ร่วมหารือปัญหาเรือไทยโดนโจรสลัดปล้นในช่องแคบมะละกาและทะเลจีนใต้

วันนี้ (๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือเอก ณะ อารีนิจ เสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานในการหารือปัญหาเรือไทยโดนโจรสลัดปล้นในช่องแคบมะละกาและทะเลจีนใต้ ร่วมกับ นายภูมินทร์ หะรินสุต ประธานสมาคมเจ้าของเรือไทย ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพเรือและผู้เกี่ยวข้อง และคณะสมาคมเจ้าของเรือไทย เข้าร่วมหารือ
          ตามที่สมาคมเจ้าของเรือไทยขอหารือกับกองทัพเรือในครั้งนี้ สืบเนื่องจากในปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ มีเหตุการณ์การปล้นเรือในช่องแคบมะละกา ๔๔ เหตุการณ์ และทะเลจีนใต้ ๔๐ เหตุการณ์ ในจำนวนนี้เป็นเรือสินค้าไทย จำนวน ๕ ลำ และตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ เป็นต้นมา เรือสินค้าไทยถูกโจรสลัดปล้นไปแล้ว จำนวน ๒ ลำ ทำให้ผู้ประกอบการที่ต้องนำเรือผ่านพื้นที่ดังกล่าวเกิดความไม่มั่นใจในความ ปลอดภัย ทางสมาคมเจ้าของเรือไทยจึงขอหารือกับกองทัพเรือ นับเป็นโอกาสอันดีที่ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือ ได้รับทราบความต้องการของทางสมาคมเจ้าของเรือไทยที่แท้จริง รวมทั้งยังเป็นโอกาสที่กองทัพเรือจะได้บรรยายสรุปสถานการณ์การกระทำอันเป็น โจรสลัดปล้นในช่องแคบมะละกาและทะเลจีนใต้ และชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาการกระทำอันเป็นโจรสลัด ฯ ในโอกาสนี้ด้วย (ที่มา : ยก.ทร.)

ทัพเรือภาคที่ ๓ ส่งเฮลิคอปเตอร์ลำเลียง เข้าตรวจสอบและช่วยเหลือลูกเรือผู้ประสบภัยในทะเล

วานนี้ (๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘) เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. ทัพเรือภาคที่ ๓ ได้รับแจ้งจากเรือสินค้า สัญชาติกัมพูชา ชื่อ Sinaran Andaman มีลูกเรือ ๑๐ คน ซึ่งอยู่ระหว่างการเดินทางจากเมียนมา ไปเกาะปีนัง ประสบเหตุเครื่องจักรขัดข้อง และตัวเรือมีน้ำเข้า ขณะมีคลื่นลมแรง ซัดเข้าหาโขดหิน บริเวณด้านทิศตะวันตก ของเกาะเฮ ด้านใต้เกาะภูเก็ต หลังรับแจ้ง พลเรือโท สายันต์ประสงค์สำเร็จ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ได้สั่งการให้เฮลิคอปเตอร์ลำเลียง แบบที่ ๔ เข้าทำการตรวจสอบและช่วยเหลือลูกเรือ ด้วยการรับทางดิ่ง จำนวน ๓ คน นำกลับมาส่งที่ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ กับที่เหลืออีก ๗ คน ได้ประสานเรือ ตำรวจน้ำ ๘๑๔ นำกลับมาส่งขึ้นฝั่งที่หลักเทียบเรือทัพเรือภาคที่ ๓ ซึ่งทั้งหมดได้นำส่ง โรงพยาบาลวชิระ ภูเก็ต เพื่อตรวจร่างกายต่อไป (ที่มา : ทรภ.๓)

กองทัพเรือ จัดงานรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และวีรกรรมของวีรชนในวิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒

กองทัพเรือ กำหนดจัดงานรำลึกวิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒ ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. ภายในงานมีพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พิธีสดุดีวีรชนในวิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒ พิธีสงฆ์ และนิทรรศการเทิดพระเกียรติ นิทรรศการสดุดีวีรชน
         กองทัพเรือ จัดงานรำลึกวิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒ ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และรำลึกถึงวีรกรรมของวีรชนในวิกฤตการณ์ร.ศ.๑๑๒ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๓๖ ช่วงที่ฝรั่งเศสเข้ามาล่าอาณานิคมในไทย จนเกิดการสู้รบที่บริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยา และทำให้ไทยต้องเสียดินแดนไปบางส่วน คือ พื้นที่ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปัจจุบัน และหลังจากยุติการสู้รบ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงเลิกว่าจ้างชาวต่างชาติมาเป็นผู้บังคับการเรือ และฝึกกำลังพลที่เป็นคนไทยให้มีศักยภาพ จนประสบความสำเร็จและมีความเจริญก้าวหน้ามาถึงทุกวันนี้ จึงถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับทหารเรือและหน่วยงานต่าง ๆ อีกหลายหน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้นมา เนื่องจากวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ (ที่มา : ฐท.กท.)