วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"ชีวิตของแต่ละคนจะต้องประกอบด้วยสิ่งใดสำหรับให้มีชีวิตอยู่ได้ ถ้าเราคิดสักหน่อยว่าเรามีร่างกายที่จะต้องอุ้มชูตนเอง คือหมายความว่าทุกวันนี้เราจะต้องหาอาหารมาเลี้ยง ถ้าไม่มีอาหารเลี้ยงร่างกายนี้เป็นเวลาหนึ่ง ก็ทำให้ ร่างกายซูบผอมและอ่อนเพลียลงไป ไม่มีทางที่จะทำงานทำการใดๆ หรือแม้จะทำงานที่ไม่ใช่เป็นงานคือเล่นสนุกอะไรก็ตาม ก็ไม่ได้ทั้งนั้น คิดอะไรก็ไม่ออก ดำเนินชีวิตไม่ได้ ถ้าไม่มีอาหาร ถ้ามองดูในแง่นี้ เพียงอาหารที่มาใส่ท้อง ก็เป็นกิจการที่กว้างขวางอย่างมากมาย ทีนี้พูดกันว่าคนเราต้องทำมาหากิน ดูเป็นของที่สำคัญที่สุด เพราะว่าถ้าไม่ทำมาหากินก็ไม่มีชีวิตอยู่ได้ หรือมีชีวิตก็แร้นแค้น และทุกข์ทรมานอย่างยิ่ง นอกจากนี้ก็ยังมีอาหารใจอีก ถ้าคนเราไม่มีอาหารใจ ไม่ขวนขวายหาความรู้ จะไม่สบายใจ และจะไม่เป็นคนที่เจริญ ฉะนั้น ทุกคนที่ต้องการที่จะมีชีวิตอยู่ และมีชีวิตอยู่อย่างดี ก็ต้องอุ้มชูให้อาหารแก่ตาและหาทางที่จะมีอาหารของใจด้วย
         พระราชดำรัส พระราชทานเนื่องในการฉลองครบรอบ ๕๐ ปี ของสโมสรโรตารี่ในประเทศไทย ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันจันทร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๒๓

ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาและประกาศนียบัตรโครงการ "วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ" ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๗

 วันนี้ (๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗) เวลา ๑๖.๐๐ น. พลเรือเอก อภิชัย อมาตยกุล ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาและประกาศนียบัตรโครงการ "วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ" ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๗ จำนวน ๑๐๐ ทุน ณ ห้องพิไชยญาติ อาคารนันทอุทยานสโมสร ในการนี้ ได้นิมนต์ พระอาจารย์
คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล มาบรรยายธรรมแก่ผู้ได้รับทุนฯและผู้ร่วมพิธี ฯ ในโอกาสนี้ด้วย
         กองทัพเรือ โดย กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ร่วมกับ บริษัทวิริยะกิจ (๑๙๙๕) จำกัด ดำเนินโครงการ "วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ" ในครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและ ลูกจ้างของกองทัพเรือ จำนวน ๑๐๐ ทุน ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยจัดให้มีการรับสมัครและทดสอบความรู้เกี่ยวกับธรรมะให้กับบุตรข้าราชการและลูกจ้างของกองทัพเรือ (ที่มา : กพร.ทร.)

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ตรวจเยี่ยมกองทัพเรือ

วันนี้ (๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗) เวลา ๑๓.๐๐ น. พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมกองทัพเรือ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยมี พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ ให้การต้อนรับ ณ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
         การเดินทางมาตรวจเยี่ยมกองทัพเรือของผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะในครั้งนี้ เพื่อรับทราบภารกิจการจัดและการดำเนินงานที่สำคัญของกองทัพเรือ อีกทั้งปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ ในโอกาสนี้ กองทัพเรือได้ให้การต้อนรับและการรับรองอย่างสมเกียรติ โดยจัดให้มีการถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ การตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ และการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของกองทัพเรือ (ที่มา : สลก.ทร.)

ขอเชิญชมการแสดงดนตรีในสวน ๑๗ ธันวาคม นี้ ที่ หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน

ฐานทัพเรือกรุงเทพ จะจัดกิจกรรมดนตรีในสวน เพื่อเป็นการสันทนาการแก่กำลังพลของหน่วยต่าง ๆ ให้ได้รับความเพลิดเพลินและผ่อนคลายจากการปฏิบัติงาน และแสดงขีดความสามารถของกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ณ บริเวณลานเสาธงหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๖.๓๐ น. - ๑๙.๐๐ น. โดยภายในกิจกรรมประกอบด้วย การรับชมการแสดงดนตรีจากวงหัสดนตรีผสมเครื่องสาย และการแสดงประกอบเพลง นอกจากนี้ ภายในงานมีอาหารและเครื่องดื่มจำหน่ายในราคาต้นทุน
        ขอเชิญชวนข้าราชการ ทหาร และลูกจ้าง ชมดนตรีในสวนได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
(ที่มา : ฐท.กท.)

เรือดำน้ำลำที่ ๓ ของเวียดนามที่สั่งต่อจากรัสเซียส่งถึงอ่าวคัมรานห์แล้ว

เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ มีรายงานว่า อู่ต่อเรือแอดมิรัลตีของรัสเซียนำเรือดำน้ำนครไฮฟอง (HQ-184) ส่งถึงอ่าวคัมรานห์ของเวียดนามแล้ว โดยเรือดำน้ำดังกล่าวเป็นเรือชั้นกิโลรุ่นปรับปรุงลำที่ ๓ จากจำนวน ๖ ลำตามสัญญาจัดหาเมื่อปี ๒๕๕๒ ทั้งนี้ มีกำหนดจะส่งมอบอีก ๓ ลำภายในปี ๒๕๕๙ โดยเรือนครดานังซึ่งเป็นลำที่ ๔ อยู่ในระหว่างการทดสอบใต้ทะเล (ที่มา : ขว.ทร.)