วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2557

บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่อง วิชาชีวิต

กองอนุ ศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดทำบทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่ให้กำลังพลได้ทราบถึงหลักธรรม ในการดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาท สำหรับในวันนี้นำเสนอเรื่อง "วิชาชีวิต" ถือเป็นวิชาขั้นสูง เป็นวิชาหนึ่งซึ่งเราไม่รู้ไม่ได้
        โลกนี้เต็มไปด้วยวิชามากมายหลากหลายสาขา เรียกว่า เรียนกันทั้งชีวิตก็ไม่หมด แต่จะมีสักกี่คนที่ได้รู้จักสุดยอดวิชา คือ วิชาชีวิต ดังที่ผู้รู้กล่าวว่า "ถ้าเราขายกล้วยทอด เราไม่รู้วิชาขายก๋วยเตี๋ยว ไม่เป็นไร แม้ไม่รู้วิชาสร้างรถ สร้างเครื่องบิน สร้างจรวด ก็ยิ่งไม่เป็นไรใหญ่ เพราะไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายแก่ชีวิต แต่มีวิชาหนึ่งซึ่งเราไม่รู้ไม่ได้ ถ้าไม่รู้แล้วอันตราย นั่นคือ วิชาชีวิต"
         ดังนั้น หากใครที่เกิดมาแล้ว ไม่ได้ศึกษาวิชาชีวิต ต้องถือได้ว่า ชีวิตที่ผ่านมานั้นเป็นโมฆะ น่าเสียดายเป็นที่สุด ดังมีเรื่องราวเล่าว่า ศาสตราจารย์คนหนึ่ง เดินทางโดยเรือเพื่อไปทำธุระยังต่างประเทศในขณะที่อยู่บนเรือ เขาได้มีโอกาสคุยกับกลาสีเรือ และด้วยความที่เขาเป็นคนรอบรู้แทบทุกเรื่อง จึงทำให้กลาสีเลื่อมใสในตัวเขามาก เย็นวันหนึ่ง ขณะที่คุยกัน ศาสตราจารย์ถามกลาสีว่า คุณเคยเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไหม กลาสีตอบว่าไม่เคยเรียนครับ ศาสตราจารย์ จึงตอบว่า น่าเสียดายนะ เพราะวิชาประวัติศาสตร์ บอกเรื่องราวของชีวิตได้หลาย ๆ อย่าง เขาถือกันว่า คนที่ไม่ได้เรียนวิชานี้ ต้องเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ถึงหนึ่งในสี่ของชีวิตเลยทีเดียว กลาสีฟังแล้ว ก็ไม่ค่อยสบายใจ เย็นวันต่อมา ศาสตราจารย์ถามอีกว่า คุณเคยเรียนวิชาภูมิศาสตร์และปรัชญาไหม กลาสีบ่นเสียดายที่ไม่ได้เรียนวิชาเหล่านั้นเลย และเสียใจที่ใช้ชีวิตสูญเปล่าไปมากมายขนาดนั้น เขาไม่สบายใจจนนอนไม่หลับ แต่แล้วทันใดนั้นเอง เขากลับพรวดพราดวิ่งลงมาเคาะประตูเรียกศาสตราจารย์แล้วถามว่า ท่านอาจารย์เคยเรียนวิชาว่ายน้ำไหมครับ ศาสตราจารย์ตอบว่า ไม่เคยเลย และฉันก็ว่ายน้ำไม่เป็นด้วย กลาสี จึงกล่าวว่า แย่เลยครับอาจารย์ ผมไม่ได้เรียนวิชาที่ท่านถามมา นับได้ว่าสูญเสียเวลาไปค่อนชีวิต แต่ท่านไม่ได้เรียนวิชาว่ายน้ำมา ท่านคงต้องสูญเสียทั้งชีวิต เพราะขณะนี้เรือของเราเกิดรูรั้วขนาดใหญ่ และกำลังจะจมครับ
         ลองสำรวจตัวเองดูเถิดว่า ในบรรดาวิชาทั้งหลายที่เราได้ร่ำเรียนมามากมายนั้น วิชาใดจำเป็นต่อชีวิตอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นวิชาเลี้ยงชีพ คือ ความรู้ที่ใช้ในการประกอบอาชีพ วิชาประคองชีพ คือ ความรู้เรื่องเกี่ยวกับศีลธรรม และวิชาชีวิต ซึ่งถือเป็นวิชาขั้นสูง นั่นคือ การทำใจให้หยุดนิ่งได้ไม่หวั่นไหว แม้ถูกโลกธรรม ๘ ประการ เข้าครอบงำ เพียงแค่ไม่ประมาท รู้เท่าทันกิเลสและสามารถป้องกันตนเองไม่ให้กิเลสเข้าครอบงำ ทำให้จิตใจตกต่ำได้ เพียงเท่านี้ชีวิตก็จะมีความสุขได้อย่างมั่นคง แล้ววันนี้เราได้เริ่มเรียนวิชาเหล่านั้นบ้างหรือยัง (ที่มา : ยศ.ทร.)

๒ กุมภาพันธ์ วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ครบรอบปีที่ ๕๙

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็น วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ครบรอบปีที่ ๕๙ ของการจัดตั้ง ซึ่งได้มีมาพร้อมกับการจัดตั้งกิจการทหารเรือ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๙๘ จนกระทั่งปัจจุบันได้ดำเนินภารกิจหน้าที่ในการประสานงานและดำเนินการเกี่ยว กับงานเลขานุการและงานธุรการให้กับผู้บังคับบัญชาระดับสูงเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย ราบรื่น ตลอดจนดำเนินงานส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทัพเรือผ่านสื่อ ต่าง ๆ ไปสู่สายตาประชาชน ให้เกิดความเข้าใจ อันดีต่อบทบาทหน้าที่ของกองทัพเรือ เพื่อความมั่นคงของชาติ การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และการช่วยเหลือประชาชน ปัจจุบันมี พลเรือตรี กาญจน์ ดีอุบล เป็น เลขานุการกองทัพเรือ
          เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จึงได้กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาขึ้นในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ประกอบด้วย ในช่วงเช้า มีพิธีถวายเครื่องบวงสรวง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการ พิธีมอบทุนการศึกษา พิธีมอบรางวัลบุคคลดีเด่น และการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการ (ที่มา : สลก.ทร.)

กองทัพเรือจัดกิจกรรมนำเยาวชนในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือทัศนศึกษานอกสถานที่ รุ่นที่ ๓/๕๗

 กองทัพเรือ โดย กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ จัดกิจกรรมนำเยาวชนในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ จำนวน ๔๐ คน ทัศนศึกษานอกสถานที่ ตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ประจำปี ๒๕๕๗ โดยรุ่นที่ ๓/๕๗ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒ ถึง ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ซึ่งจัดให้มีการเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพมหานครและหน่วยงานของกองทัพเรือ อาทิ ทัศนศึกษาแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า (คลองบางกอกน้อย) การเยี่ยมชมพระมหาราชวัง ทัศนศึกษาเมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ เยี่ยมชมพระราชวังเดิม เข้าพบผู้บัญชาการทหารเรือ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ รายการเรื่องเล่าเช้านี้ ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและท้องฟ้าจำลอง เยี่ยมชมเรือหลวงจักรีนฤเบศร ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ เป็นต้น
        กิจกรรมนำคณะเยาวชนทัศนศึกษานอกสถานที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้แก่เยาวชนได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของทหารเรือในการรักษาความสงบเรียบร้อย และดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้น เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนด้วยกันได้รู้จักเพื่อนใหม่ ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกัน ด้วยความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี เทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ (ที่มา : กพร.ทร.)

เรือสหรัฐ ฯ ออกเดินทางไปสนับสนุนการทำลายอาวุธเคมีของซีเรีย

  เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ กลาโหมสหรัฐอเมริกา แถลงว่า เรือสนับสนุน MV Cape Ray ของกองทัพเรือสหรัฐ ฯ พร้อมลูกเรือ ๑๓๕ คน ออกจากท่าเรือนอร์ฟอล์กสหรัฐ ฯ เพื่อเดินทางไปสนับสนุนการทำลายอาวุธเคมีของซีเรีย คาดว่าจะถึงท่าเรือจอเอียเตาโร อิตาลี ภายใน ๒ - ๓ สัปดาห์ ซึ่งการปฎิบัติภารกิจดังกล่าวจะต้องใช้เวลาประมาณ ๔๕ - ๙๐ วัน
(ที่มา : ขว.ทร.)

กรมสรรพาวุธทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

กรมสรรพาวุธทหารเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ และกลุ่มงานเทคนิค จำนวน ๒๐ อัตรา ระยะเวลาการจ้างปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ในตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในพื้นที่สัตหีบ จำนวน ๓ อัตรา และพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ อัตรา รับสมัครทั้งเพศชายและเพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์
         หลักฐานและเอกสารในการสมัคร ประกอบด้วย ใบประกาศนียบัตรหรือใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียน, ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา มารดา, รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๓ รูป, บัตรประจำตัวประชาชน, ใบรับรองแพทย์ และใบกองหนุนหรือใบแทน)
         สนใจสมัครได้ที่ กองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และที่ กองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ บางนา กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๕ ถึง ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๖ ๑๑๘๐ ต่อ ๖๓๐๑๘, ๖๓๐๑๙ ในเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์ของกรมสรรพาวุธทหารเรือ http://www.navy.mi.th/ordn , ทางเคเบิ้ลทีวี และทางสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ สัตหีบ (ที่มา : สพ.ทร.)

กองเรือยุทธการ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

กองสนับสนุน กองเรือยุทธการ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป กลุ่มงานบริการ จำนวน ๒ อัตรา โดยรับสมัครเพศหญิง สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ ๒๒ ปี ไม่กิน ๔๕ ปีบริบูรณ์ ส่วนสูงตั้งแต่ ๑๕๐ เซนติเมตรขึ้นไป          สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไป
หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย สำเนาประกาศนียบัตร หรือสำเนาใบสุทธิ หรือสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และมารดา, รูปถ่าย ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร จำนวน ๒ รูป และใบรับรองแพทย์จากดรงพยาบาลของรัฐ
         สนใจสมัครได้ที่ ธุรการและกำลังพล กองบังคับการ กองสนับสนุน กองเรือยุทธการ ตำบลสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ ในเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๔๓๘ ๕๘๙ (ที่มา : กร.)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันเสาร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ความว่า
         "งานทุกอย่างมีบุคคล ซึ่งมีชีวิตจิตใจ มีความนึกคิด เป็นผู้กระทำ ถ้าผู้ทำมีจิตใจไม่พร้อมจะทำงาน เช่น ไม่ศรัทธาในงาน ไม่สนใจผูกพันกับงาน ผลงานที่ทำก็ย่อมบกพร่องไม่คงที่ ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติมีศรัทธา เข้าใจซึ้งถึงประโยชน์ของงาน พร้อมใจและพอใจที่จะขวนขวายปฏิบัติงานโดยเต็มกำลังความสามารถ งานจึงจะดำเนินไปได้โดยราบรื่นและบรรลุผลตามที่มุ่งหมาย เห็นได้ว่าการปฏิบัติงานทั้งใหญ่น้อย ทุกประเภท ทุกสาขา จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยส่วนความรู้สึกนึกคิดเข้าประกอบเกื้อกูลด้วยเสมอ ท่านทั้งหลายจะต้องทำการงานต่อไปอีกมากมายตลอดชีวิต ขอให้พยายามขัดเกลานิสัยจิตใจให้เข้มแข็ง สุจริตเที่ยงตรง มีศรัทธาและคุณสมบัติของนักปฏิบัติงานพร้อมสมบูรณ์ แล้วท่านจะสามารถปฏิบัติภาระหน้าที่ทุกอย่างให้บรรลุผลสำเร็จได้อย่างดีเลิศ สมความประสงค์"