วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 ""ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของ แผ่นดิน จะต้องรู้ตระหนักแน่ในการสละอันได้แก่ การสละสำคัญสองประการ คือ สละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมที่ยิ่งใหญ่และเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัว ประการหนึ่ง กับสละความคิดจิตใจที่ต่ำทรามต่าง ๆ อีกประการหนึ่ง จึงเป็นที่เชื่อถือได้วางใจของคนทั้งปวงและสามารถดำรงตำแหน่งหน้าที่อย่างมี เกียรติมีศักดิ์ศรีและมีความเจริญมั่นคงตลอดไป"
        พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช ๒๕๔๘

ขอเชิญชวนร่วมออกแบบปกสูจิบัตรการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๒

คณะกรรมการการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๒ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ขอเชิญชวนข้าราชการกองทัพเรือร่วมกันอออกแบบปกสูจิบัตรการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๒ โดยสูจิบัตรมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเดินตามรายพระยุคลบาทในปีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และความสนุกสนามร่าเริงของประชาชน
         ผู้ที่สนใจร่วมออกแบบปกสูจิบัตรการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๒ กรุณาส่งรูปหน้าปก ฯ หรือไฟล์งาน ได้ที่ กองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ หรือฝ่ายควบคุมและประเมินราคาสิ่งพิมพ์ กองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๕๖๒๐ หรือ E-mail kprint 55620@hotmail.com ภายในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการพิมพ์รายชื่อเพื่อเป็นเกียรติ ประวัติ
(ที่มา : สบ.ทร.)

พิธีเปิดหลักสูตรการฝึกอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการ รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

วันนี้ (๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๐.๓๐ น. พลเรือเอก ประสาน สุขเกษตร ประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรการฝึกอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการ รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ ห้องศรีศิริ กองบังคับการ กรมการขนส่งทหารเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมี ผู้แทนจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน รองประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ และผู้แทนจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๑ จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมพิธี ฯ และในโอกาสนี้ ประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ ได้ให้โอวาทแก่ทหารกองประจำการที่เข้ารับการฝึกอาชีพให้ตั้งใจศึกษาหาความ รู้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพหลังจากปลดประจำ การไปแล้ว
        การฝึกอบรมอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการในสาขาวิชาอาชีพต่าง ๆ นั้น เป็นการดำเนินการตามนโยบายของกองทัพเรือและข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรระหว่างกองทัพเรือ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน รวมถึงข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง กระทรวงกลาโหมกับกระทรวงแรงงาน เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรู้ ความชำนาญงาน และทักษะในวิชาชีพเป็นการสร้างโอกาสให้แก่ทหารกองประจำการ เมื่อปลดประจำการออกไปแล้วมีงานให้ทำ เพื่อสร้างเสริมรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว ให้สามารถต่อสู้กับปัญหาและสภาวะต่าง ๆ ที่มีผลกระทบกับสภาพการดำรงชีวิตของครอบครัวให้ได้
          การฝึกอบรมอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการ กองทัพเรือ ได้รับความร่วมมือและความอนุเคราะห์ด้วยดีจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค ๑ จังหวัดสมุทรปราการ ตลอดจนหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในกองทัพเรือที่ได้ดำเนินการจัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพ ซึ่งเมื่อจบการฝึกอบรมแล้ว ผู้รับการฝึกอบรมจะได้รับวุฒิบัตร เพื่อใช้ประกอบในการสมัครงานทุกนาย (ที่มา : คทพ.)

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี อุทิศถวาย "องค์บิดาของทหารเรือไทย" เนื่องในวันอาภากร

หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นเจ้าภาพจัดทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่ออุทิศถวาย พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ "องค์บิดาของทหารเรือไทย" เนื่องในวันอาภากร ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ วัดป่ายุบ ตำบลสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อรวบรวมจตุปัจจัยสมทบทุนสร้างพระอุโบสถ
         ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมการกุศลบริจาคเงินสมทบทุนสร้างพระอุโบสถ ตามกำลังศรัทธา ได้ที่ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง หรือบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย สาขาสัตหีบ ชื่อบัญชี "การกุศล หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง" หมายเลขบัญชี ๓๐๒ - ๒ - ๖๔๙๑๖ - ๘ ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และสำเนาใบโอนเงินบริจาคพร้อมชื่อที่อยู่ของผู้บริจาคส่งทางโทรสาร หมายเลขภายในกองทัพเรือ ๗๙๐๖๗ - ๘ (ที่มา : สอ.รฝ.)

อินเดียประสบความสำเร็จในการป้องกันภัยคุกคามทางทะเล

เมื่อ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายกิรัณ ริชีชู รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอินเดีย แถลงว่า ในรอบ ๑๑ เดือนที่ผ่านมารัฐบาลอินเดียประสบความสำเร็จในการรักษาความปลอดภัยบริเวณชาย ฝั่งและป้องกันภัยคุกคามทางทะเล ซึ่งนอกจากกลุ่มก่อการร้าย Lashkar-e-Taiba (LeT) ที่พยายามใช้เส้นทางทางทะเลเพื่อเข้าไปก่อเหตุในเมืองมุมไบแล้ว ยังพบกลุ่มก่อการร้ายอีกหลายกลุ่มที่มุ่งทำลายสันติภาพและความสงบเรียบร้อย ในประเทศ อย่างไรก็ตาม อินเดียจะยังคงเพิ่มการรักษาความปลอดภัยบริเวณชายฝั่งให้เข้มงวดยิ่งขึ้นรวม ทั้งบูรณาการระบบรักษาความมั่นคงทั้งหมด (ที่มา : ขว.ทร.)