วันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2557

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่บัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ ๑๓ และคณะกรรมการประจำสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๒๔ ความว่า
        "คนเราถ้าท้อใจแล้วเป็นคนอันตราย เพราะว่าถ้าเป็นคนที่มีความรู้แล้ว ท้อใจ ความท้อใจนั้นทำให้การควบคุมจิตใจสติของตัวน้อยลง เพราะว่ามันท้อ ความท้อใจนี้เป็นสิ่งกีดขวางความดีไปได้มาก เพราะว่าไม่ระวังตัว เวลาท้อใจก็เกิดน้อยใจ น้อยใจก็เกิดประชด เปิดโอกาสให้จิตใจรับสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในจิตใจได้ เพราะว่ามีความฟุ้งซ่าน คนไหนถ้าท้อใจสังเกตดี ๆ พวกเพื่อน ๆ ที่ท้อใจ บางทีคนนั้นพูดฟุ้งซ่าน พูดอะไรไม่ได้เรื่อง แล้วถ้าใครมาชักชวนให้ทำอะไรก็อาจจะเป็นผู้ร้ายไปก็ได้ ทำให้ขาดการพิจารณาคือ ขาดสตินั่นเอง"

ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ณ อนุสรณ์ เรือหลวงธนบุรี โรงเรียนนายเรือ

 วันนี้ (๑๗ มกราคม ๒๕๕๗) เวลา ๑๑.๓๕ น. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ณ อนุสรณ์ เรือหลวงธนบุรี โรงเรียนนายเรือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยในช่วงเช้าผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วย คุณอัจฉรา พิพัฒนาศัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศให้แก่ดวงวิญญาณวีรชนในห้องโถงนายพล เรือหลวงธนบุรี และประกอบพิธีวางพวงมาลาบนเรือหลวงธนบุรี
         กองทัพเรือจัดพิธีสดุดีวีรชนกองทัพเรือเป็นประจำทุกปี เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญของบรรพชนทหารเรือที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตในสมรภูมิการรบอย่างองอาจแกล้วกล้าในหลายเหตุการณ์ ทั้งในทะเลและในแม่น้ำ ตลอดจนบนเทือกเขาสูงชันกลางป่าทึบ เพื่อธำรงไว้ซึ่งอธิปไตยของชาติและความสุขของพี่น้องประชาชนชาวไทย นับเป็นประวัติศาสตร์ของกองทัพเรือที่ได้จารึกวีรกรรมเหล่านั้นไว้เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๔๘๔ ซึ่งกองเรือของฝรั่งเศสที่มีเรือลาดตระเวนลามอตต์ปิเกต์เป็นเรือธง พร้อมเรืออื่น ๆ อีก ๖ ลำ ได้ล่วงล้ำเข้ามาในน่านน้ำไทยบริเวณเกาะช้าง จังหวัดตราด เพื่อที่จะโจมตีหัวเมืองชายทะเลของไทย กำลังฝ่ายเราซึ่งประกอบด้วยเรือหลวงธนบุรี เรือหลวงสงขลา และเรือหลวงชลบุรี ภายใต้การบังคับบัญชาของนาวาโท หลวงพร้อมวีรพันธุ์ ผู้บังคับการเรือหลวงธนบุรี จึงเข้าทำการต่อตีเพื่อสกัดกั้นกองเรือข้าศึก โดยไม่หวาดหวั่น ทั้งที่เป็นฝ่ายเสียเปรียบด้วยจำนวนเรือและระวางขับน้ำ แม้จะสามารถขับไล่ผู้รุกรานให้ล่าถอยไปได้แต่ฝ่ายเราก็ต้องสูญเสียเรือรบ ทั้ง ๓ ลำ พร้อมด้วยชีวิตของกำลังพล รวม ๓๖ นาย
        ในสงครามมหาเอเชียบูรพา ประเทศไทยประสบกับภาวะขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง กองทัพเรือจึงจัดเรือหลวงสมุยเดินทางฝ่าอันตราย เพื่อลำเลียงน้ำมันเชื้อเพลิงจากสิงคโปร์มายังประเทศไทยหลายครั้ง ระหว่างการลำเลียงน้ำมันได้ถูกเรือดำน้ำของฝ่ายสัมพันธมิตรโจมตีจมลงบริเวณนอกฝั่งรัฐตรังกานู ทำให้มีผู้เสียชีวิต ๓๑ นาย นอกจากนี้ กองทัพเรือยังสูญเสียกำลังพลในการต่อสู้ป้องกันการโจมตีทางอากาศจากฝ่ายสัมพันธมิตรในหลายพื้นที่ระหว่างสงครามเดียวกันอีก ๗ นาย
         ในช่วงสงครามเกาหลี กองทัพเรือได้สูญเสียเรือหลวงประแส ลำที่หนึ่ง พร้อมกับกำลังพลประจำเรือ จำนวน ๒ นาย, ในสงครามเย็น มีการสู้รบในหลายพื้นที่กำลังพลของกองทัพเรือเข้าร่วมในยุทธการหลายครั้ง ได้แก่ ยุทธการสามชัย จังหวัดเพชรบูรณ์, ยุทธการดอยผาจิ จังหวัดเชียงราย, ยุทธการกรุงชิง จังหวัดนครศรีธรรมราช, ยุทธการดอนน้อย จังหวัดหนองคาย, ยุทธการบ้านโขดทราย และยุทธการบ้านชำราก จังหวัดตราด กองทัพเรือต้องสูญเสียกำลังพลผู้กล้าหาญ จำนวน ๓๗ นาย
         นอกจากนี้ กองทัพเรือต้องสูญเสียกำลังพลจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ เป็นต้นมา จำนวน ๓๔ นาย และมีผู้บาดเจ็บมากกว่า ๓๔๒ นาย ซึ่งเป็นผู้อุทิศตนและเสียสละทั้งสิ้น นับเป็นสิ่งที่สมควรได้รับการสรรเสริญยกย่องเช่นเดียวกับวีรกรรมและความกล้าหาญของบรรพชนทหารเรือที่ได้แสดงให้เป็นที่ประจักษ์ตั้งแต่ครั้งอดีต ซึ่งได้รับการสดุดียกย่องและยังคงดำรงอยู่ในจิตใจของทหารเรือทุกคนจนถึงปัจจุบัน (ที่มา : สลก.ทร.)

ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานเปิดงานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง ครั้งที่ ๒๘ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ อนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง

 วันนี้ (๑๗ มกราคม ๒๕๕๗) เวลา ๑๑.๐๐ น. พลเรือเอก พิจารณ์ ธีรเนตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง ครั้งที่ ๒๘ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ บริเวณอนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด และประกอบพิธีวางพวงมาลาเพื่อสดุดีวีรชนทหารเรือไทยที่ปกป้องอธิปไตยของชาติทางทะเล บนเรือหลวงกระบี่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ข้าราชการ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าพิธีร่วมรำลึกถึงดวงวิญญาณของวีรชน
         กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมกับ จังหวัดตราด จัดงาน "วันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง ครั้งที่ ๒๘" ประจำปี ๒๕๕๗ ณ บริเวณอนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ระหว่างวันที่ ๑๗ ถึง ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ โดยมีรูปแบบการจัดงานเป็น ๒ ภาค ได้แก่ ภาคทะเลและภาคบก โดยทัพเรือภาคที่ ๑ รับผิดชอบในการดำเนินการภาคทะเล จัดเรือหลวงให้การสนับสนุนการประกอบพิธีลอยพวงมาลา ณ บริเวณเกาะลิ่ม อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด จำนวน ๔ ลำ ได้แก่ เรือหลวงกระบี่ เป็นเรือประธานในพิธี เรือหลวงแกลง เรือตรวจการณ์หมายเลข ๙๙๕ และเรือตรวจการณ์หมายเลข ๒๑๗ กระทำพิธีลอยพวงมาลาในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น.
        ส่วนภาคบก จะเป็นการจัดงานสมโภชน์ ณ บริเวณอนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง ได้แก่ พิธีเปิดงาน มีการโดดร่มทางยุทธวิธี จากเฮลิคอปเตอร์ลงน้ำ การโปรยข้าวตอกดอกไม้จากเครื่องบินของกองทัพเรือการจัดนิทรรศการ การจัดวงหัสดนตรีวงใหญ่ ประกอบด้วย นักร้อง นักแสดง และการแสดงจากดุริยางค์ทหารเรือมาให้ความบันเทิง รวมทั้งการจัดเรือหลวงกระบี่ประดับไฟตอนกลางคืน ณ บริเวณแหลมงอบ ในวันที่ ๑๗ และ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗
         ขอเชิญผู้ที่สนใจเที่ยวชมงานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทะนาวีที่เกาะช้าง ครั้งที่ ๒๘ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ถึงวันที่ ๒๑ มกราคม นี้ ที่ อนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ที่มา : ทรภ.๑)

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ต้อนรับคณะเยาวชนตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง รุ่นที่ ๒/๒๕๕๗

 วันนี้ (๑๗ มกราคม ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ต้อนรับคณะเยาวชนในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง รุ่นที่ ๒/๒๕๕๗ เข้าพบ ในโอกาสเดินทางมาทัศนศึกษาพระราชวังเดิม ฯ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร พร้อมกันนี้ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ได้มอบของที่ระลึกและกล่าวโอวาทให้แก่คณะเยาวชน โดยขอให้เยาวชนให้ความร่วมมือและรักษามิตรภาพอันดีระหว่างทหารเรือ โดยเฉพาะทหารนาวิกโยธิน ให้มีความสัมพันธ์ที่ดี ตลอดจนขอให้ทุกคนได้เก็บเกี่ยวความรู้ ประสบการณ์ ความประทับใจ และมิตรภาพนี้ไว้ รวมทั้งตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพื่อจะได้ทำงานที่มั่นคงนำความรู้ไปพัฒนาตนเองและถิ่นกำเนิดให้มีความเจริญก้าวหน้า (ที่มา : สลก.ทร.)

พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๕๗ เนื่องในวันกองทัพไทย ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

 วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ลานอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่เข้าร่วมพิธี ฯ ทั้งนี้ มีกำลังพลที่เข้าร่วมสวนสนามจากหน่วยต่าง ๆ ประกอบด้วย กองเรือยุทธการ, หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน, หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง, ฐานทัพเรือสัตหีบ, ฐานทัพเรือกรุงเทพ, กรมสารวัตรทหารเรือ, โรงเรียนนายเรือ และโรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
          วันกองทัพไทยเป็นวันที่ระลึกถึงเหตุการณ์เมื่อครั้งที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อสมเด็จพระมหาอุปราชาของพม่า เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๑๓๕ นับเป็นวันสำคัญยิ่ง เพราะหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็มิได้มีข้าศึกกล้าเข้ามารุกรานอีก ซึ่งปัจจุบันกองทัพไทยได้กำหนดให้วันที่ ๑๘ มกราคม ของทุกปีเป็นวันกองทัพไทย และในโอกาสนี้ นอกจากจะมีพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ได้ทรงกอบกู้เอกราชและอธิปไตยของชาติให้กลับคืนสู่ผืนแผ่นดินไทยร่วมกับบรรพชนผู้กล้าหาญและเสียสละ รวมทั้งเป็นวันที่นายทหารทุกนายจะได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ที่มีต่อส่วนรวมและประเทศชาติแล้ว ยังได้มีการเผยแพร่กิจกรรมทหารและผลงานที่สำคัญในรอบปีที่ผ่านมาให้ประชาชนได้รับทราบ โดยจะมีการถ่ายทอดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗ หลังข่าวภาคค่ำ เวลาประมาณ ๒๐.๒๐ น. 
          ขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน ฯ ณ ลานอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. หรือ รับชมและรับฟังการถ่ายทอดกิจกรรมและผลงานของกองทัพไทย เวลาประมาณ ๒๐.๒๐ น. (ที่มา : ฐท.สส.)

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กองทัพเรือ จัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพเรือ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน การประพฤติมิชอบ การร้องเรียน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทัพเรือ สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน ได้ที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๗๘๙ หรือทาง www.navy.mi.th/rongtook (ที่มา : สลก.ทร.)