วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ความคิดนั้นสำคัญมาก ถือได้ว่าเป็นแม่บทใหญ่ของคำพูดและการกระทำทั้งปวง กล่าวคือ ถ้าคนเราคิดดี คิดถูกต้อง ทั้งตามหลักวิชาและคุณธรรม คำพูดและการกระทำก็เป็นไปในทางที่ดีที่เจริญ แต่ถ้าคิดไม่ดี ไม่ถูกต้อง คำพูดและการกระทำก็อาจก่อความเสียหาย ทั้งแก่ตัวเองและส่วนรวมได้ ด้วยเหตุนี้ ก่อนที่บุคคลจะพูดจะทำสิ่งใด จำเป็นต้องหยุดคิดเสียก่อนว่า กิจที่จะทำ คำที่จะพูด ผิดหรือถูก เป็นคุณประโยชน์หรือเป็นโทษเสียหาย เป็นสิ่งที่ควรพูด ควรกระทำ หรือควรงดเว้น เมื่อคิดพิจารณาได้ดังนี้ ก็จะสามารถยับยั้งคำพูดที่สมควรหยุดยั้งการกระทำที่ไม่ถูกต้อง พูดและทำแต่สิ่งที่จะสัมฤทธิ์ผลเป็นคุณ เป็นประโยชน์ และเป็นความเจริญ”พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๐

กองทัพเรือ ให้การต้อนรับผู้บัญชาการทหารเรืออินโดนีเซีย

วันนี้ (๓ ธันวาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๑.๐๐ น. พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ ให้การต้อนรับ พลเรือเอก Ade Supandi, S.E.,MAP. ผู้บัญชาการทหารเรืออินโดนีเซีย และภริยา พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของกองทัพเรือ ระหว่างวันที่ ๒ – ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรองกองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานครกองทัพเรือและกองทัพเรืออินโดนีเซีย มีความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีมานาน การพบปะระหว่างผู้นำกองทัพเรือของทั้งสองประเทศในครั้งนี้ นับเป็นการกระชับความสัมพันธ์ที่ดี ให้มีความแนบแน่นยิ่งขึ้น(ที่มา : ขว.ทร.)

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์

วันนี้ (๓ ธันวาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๕.๓๐ น. กองบัญชาการกองทัพไทยกำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของทหารรักษาพระองค์ ประจำปี ๒๕๕๘ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยจัดกำลังทหารรักษาพระองค์ ๑๒ กองพัน และกองพันทหารม้ารักษาพระองค์ ๑ กองพัน เดินสวนสนาม จากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เข้าสู่มลฑลพิธีท้องสนามหลวง ซึ่งนำโดย พลเอก สมหมาย เกาฏีระ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมผู้บัญชาการเหล่าทัพ และทหารรักษาพระองค์ ร่วมกระทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสำคัญดังกล่าว(ที่มา : กพ.ทร.)

การทางพิเศษงดเก็บค่าผ่านทาง ๑๐ ด่าน ในกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ยกเว้นการจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษ เนื่องในโอกาสจัดกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๒๓.๐๐ น. โดยมีทางพิเศษศรีรัช จำนวน ๖ ด่าน ได้แก่ ด่าน ยมราช ด่านหัวลำโพง ด่านสะพานสว่าง ด่านอุรุพงษ์ ด่านสุรวงศ์ ด่านถนนจันทร์ และทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ ๑) จำนวน ๔ ด่าน ได้แก่ ด่านพระราม ๔-๑ ด่านพระราม ๔-๒ ด่านเพลินจิต และด่านเพชรบุรี รวมทั้งสิ้น ๑๐ ด่าน ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่ประชาชน ผู้มาร่วมกิจกรรมฯ ในวันดังกล่าว(ที่มา : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย)