วันพุธที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2557

อินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพการฝึก Komodo Multilateral Exercise 2014

อินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพการฝึกทางเรือ Komodo Multilateral Exercise 2014 ที่เกาะบาตัม อินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม - ๓ เมษายน ๒๕๕๗ มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติและ การรักษาความปลอดภัยเส้นทางเดินเรือในทะเลจีนใต้ โดยมีกองทัพเรือจาก ๑๗ ประเทศเข้าร่วม ประกอบด้วย)สมาชิก ASEAN กับคู่เจรจา ยกเว้นออสเตรเลียซึ่งลดระดับความร่วมมือทางทหารกับอินโดนีเซียจากกรณี ถูกกล่าวหาว่าดักฟังโทรศัพท์ของประธานาธิบดีอินโดนีเซีย แต่ก็ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการฝึกในฐานะผู้สังเกตการณ์ เช่นเดียวกับสหประชาชาติ สหภาพยุโรป เนเธอร์แลนด์ และสเปน (ที่มา : ขว.ทร.)

ผู้บัญชาการศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันนี้ (๒ เมษายน ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๑๕ น. พลเรือตรี อำพล เที่ยงสกุล ผู้บัญชาการศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ตลอดจนทหารนาวิกโยธินและครอบครัว โดยศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินจัดกิจกรรมปลูกและอนุรักษ์ปะการัง ณ บริเวณเกาะไก่เตี้ย อ่าวนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ที่มา : นย.)

บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่อง "มะเร็งในอารมณ์"

กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดทำบทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่ให้กำลังพลได้ทราบถึงหลักธรรม ในการดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาท สำหรับในวันนี้นำเสนอเรื่อง "มะเร็งในอารมณ์"
         คำว่า "มะเร็งในอารมณ์" เป็นคำเปรียบเทียบในเชิงของอาการป่วยชนิดหนึ่งที่ไม่สมารถมองเห็นจากอวัยวะภายนอกได้ แม้บางครั้งพูดคุยด้วย เราก็มองไม่ออกว่าคนคนนั้นเป็น "คนป่วย" เพราะคนเป็นมะเร็งในอารมณ์จะไม่มีอาการภายนอกให้เห็น มองเผิน ๆ ก็เหมือนกับคนทั่วไป ลักษณะอาการของคนที่เป็นมะเร็งในอารมณ์นั้น มักแสดงออกด้วยความร้อนรุ่มอยู่ข้างใน เป็นคนขี้กังวล ขี้อิจฉาตาร้อน เห็นคนอื่นดีกว่าตนไม่ได้ ไม่รู้จักคำว่า "ผู้ให้" เพราะต้องการจะเป็น "ผู้รับ" อย่างเดียว จึงส่งผลให้ตลอดชีวิตต้องตกอยู่ในวังวนของความทุกข์ร่ำไป
          ลักษณะอาการของคนป่วยมะเร็งในอารมณ์อีกอย่างหนึ่งก็คือ มักจะมีนิสัยที่ไม่ยอมให้อภัยใครง่าย ๆ และชอบที่จะเอาชนะในทุกเรื่อง เพราะคิดว่าตัวเองนั้นเหนือกว่าคนอื่นในทุก ๆ ด้าน หากเห็นใครได้ดีก็จะพยายามเอาตัวเองไปเปรียบ และหากเอาเปรียบได้ก็จะเอาเปรียบ เพื่อทำให้ตัวเองรู้สึกว่าเหนือกว่าคนอื่น คนประเภทนี้จะมีความเครียดอยู่ภายในใจตลอดเวลา และมีพฤติกรรมที่แสดงออกให้เห็นในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ไม่เคยชมคนอื่น ไม่เคยเห็นความดีของคนอื่น และไม่เคยให้เกียรติคนที่เขาทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเข้มแข็ง หนักเข้าก็กลายเป็นคนหาเรื่องให้คนอื่นต้องเดือดร้อนวุ่นวาย เข้าสังคมไหนก็จะเป็นตัวป่วนให้สังคมนั้น ๆ มีปัญหา
           มะเร็งในร่างกายไม่ว่าจะเกิดที่อวัยวะส่วนไหนของร่างกายก็ยังสามารถรักษาด้วยวิธีการทางการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นแพทย์สมัยใหม่หรือแพทย์ทางเลือก หากตรวจพบในระยะเริ่มแรก แต่คนป่วยเป็น "มะเร็งในอารมณ์" นั้น รักษาอย่างไรก็ไม่หาย หากไม่ใช้ธรรมเป็นเครื่องรักษา ดังนั้น ทุกครั้งที่รู้ตัวว่าเราเริ่มมีอาการ "มะเร็งในอารมณ์" เกิดขึ้น ก็จงมีสติบอกตัวเองว่าชีวิตนี้ล้วนตกอยู่ในอำนาจของไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ทั้งนั้น ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นจนเกินเลย รู้จักบรรเทาความโลภ ความโกรธ ความหลงให้ได้ เพราะทุกครั้งที่เรามีสติระลึกรู้เท่าทันกิเลสได้ ก็เท่ากับเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน

การแสดงคอนเสิร์ต "Giving Love Giving Life 2" หารายได้เข้ากองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ

กองทัพเรือ ร่วมกับ บริษัทบุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด และหน่วยงานพลเรือนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี จัดการแสดงคอนเสิร์ต "คนหัวใจสิงห์ อัสนี - วสันต์" ณ บริเวณลานขนถ่ายสินค้า ศูนย์ปฏิบัติราชการ องค์การบริหารส่วนราชการจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐ น. - ๒๓.๓๐ น. ทั้งนี้ เพื่อจัดหารายได้มอบให้เป็นสาธารณประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและนำราย ได้ส่วนหนึ่งมอบให้กับกองทัพเรือเพื่อสมทบเข้ากองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสีย สละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ (ที่มา : กพร.ทร.)

พิธีประดับเครื่องหมายความสามารถในการบินชั้นกิตติมศักดิ์ให้กับผู้บัญชาการทหารเรือและนายกสมาคมภริยาทหารเรือ

วันนี้ (๒ เมษายน ๒๕๕๗) เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ และ นางอัจฉรา พิพัฒนาศัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เข้ารับการประดับเครื่องหมายความสามารถในการบินชั้นกิตติมศักดิ์ ในฐานะเป็นผู้ทำคุณประโยชน์และสนับสนุนภารกิจของกองทัพเรือ พร้อมประกาศนียบัตร จาก พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
(ที่มา : สลก.ทร.)

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  "การที่ได้เลื่อนยศขึ้นมาตามลำดับ นั้น ก็นับว่าต้องถือเป็นเกียรติแก่ตัว แต่ก็ต้องนึกถึงว่าเป็นความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น เพราะว่าผู้ที่มียศสูงขึ้นไป มีผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาหรือมีผู้ที่มียศต่ำกว่ามากขึ้น ฉะนั้นก็เป็นความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะต้องตั้งตัวให้ดีว่าความรับผิดชอบยิ่งขึ้นนั้นจะต้องปฏิบัติงานด้วย ความเข้มแข็ง แข็งแรงยิ่งขึ้น เวลาพูดถึงความรับผิดชอบอะไรสำคัญที่สุด สำหรับทหารก็จะต้องรับผิดชอบในความปลอดภัยและในความผาสุกของประเทศชาติ ซึ่งจะปฏิบัติได้ก็ด้วยความมีหลักวิชาด้วยความมีความกล้าหาญ ด้วยความมีความซื่อสัตย์สุจริต และสำคัญมากก็คือ ด้วยความมีความสามัคคีปรองดองระหว่างกัน…"
         พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานในพิธีประดับยศและพระราชทานสัญญาบัตรยศแก่นายทหารชั้นสัญญาบัตร วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๒๘