วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"ความเจริญของประเทศชาติ เป็นความเจริญส่วนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทำของคนทั้งชาติ ถือได้ว่าทุกคนแบ่งหน้าที่กันทำประโยชน์ให้แก่ชาติ ตามความถนัดและความสามารถและเกื้อกูลกันและกัน ไม่มีผู้ใดจะอยู่ได้และทำงานให้แก่ประเทศชาติได้โดยลำพังตนเอง"
          พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๑๓

เชิญชวนสวมเสื้อแจ็กเกตและเสื้อโปโลประดับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำเสื้อแจ็กเกตและเสื้อโปโลประดับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ ฯ สำหรับสวมใส่เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ ฯ ในเดือนเมษายน ๒๕๕๘ จำนวน ๒ แบบ คือ เสื้อแจ็กเกตสีขาว ราคาตัวละ ๖๐๐ บาท และเสื้อโปโลสีม่วง ราคาตัวละ ๒๖๐ บาท ซึ่งออกแบบถูกต้องตามข้อกำหนดของสำนักราชเลขาธิการ
          สนใจติดต่อซื้อเสื้อประดับตราสัญลักษณ์ ฯ ได้ที่ ร้านค้าสวัสดิการ สำนักงานปลัดสำนักนายก รัฐมนตรี ชั้น ๒ ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร ในวันจันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ หรือสั่งซื้อได้ทาง E-mail : welfare@opm.go.th และทางธนาณัติ โดยเปิดรับการสั่งซื้อตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.opm.go.th (ที่มา : สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี)

ขอเชิญชมและร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาฟุตบอลทีมสโมสรฟุตบอลราชนาวีในการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ฤดูกาล ๒๐๑๕ ใน ๒๒ กุมภาพันธ์ นี้ เวลา ๒๐.๐๐ น.

ขอเชิญชมและร่วมเป็นกำลังใจให้กับ นักกีฬาฟุตบอลทีมสโมสรฟุตบอลราชนาวี ในการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ประจำฤดูกาล ๒๐๑๕ โดยทีมสโมสรฟุตบอล "ราชนาวี" จะพบทีม "โอสถสภา เอ็ม ๑๕๐" ณ สนามราชนาวี กิโลเมตร ๕ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๒๐.๐๐ น. (ที่มา : สโมสรฟุตบอลราชนาวี)

ขอเชิญร่วมงานการกุศล PINKLAO Charity 2015 เพื่อหารายได้จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จัดงานการกุศล PINKLAO Charity 2015 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ภายในงานมีบริการสุขภาพฟรี โดยทีมแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า สนุกสนานไปกับตลาดนัด ดารามากกว่า ๕๐ ร้าน และประมูลของรักดารา เพื่อนำรายได้ สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ และชมการแข่งขันฟุตบอลดาราระหว่างทีม All Star ช่อง ๓ กับ ทีม Navy Star VIP โดยมี พลเรือเอก พจนา เผือกผ่อง รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน เวลา ๑๕.๐๐ น.
         จากนั้น เวลา ๑๘.๓๐ น. ชมการแสดง Mini Concert พร้อมรับประทานอาหาร ฟังเพลง จิบไวน์ แบบบรรยากาศในสวนอังกฤษ โดยมีศิลปิน ก้อง สหรัถ, นก KPN, แกรนด์ The Star
          ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมงานการกุศล PINKLAO Charity 2015 สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ บัตรเข้าชมฟุตบอล ราคาใบละ ๒๕๐ บาท, บัตรชมการแสดง Mini Concert & Dinner ท่านละ ๒,๕๐๐ บาท ได้ที่ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น ๑ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า หรือ ชำระผ่านทางธนาคารทหารไทย ๐๔๐ - ๒ - ๓๑๖๘๐ - ๖ ชื่อบัญชี เงินบำรุง รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินได้ที่ (LINE ID) pinklaocharity หรือ Email : pinklaodonation@nmd.go.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์รับบริจาค หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๔๗๕ ๒๕๗๖, ๐๘๔ ๖๙๙ ๘๘๕๗ (ที่มา : พร.)

กองทัพเรือ เตรียมทำการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๘

กองทัพเรือ จะทำการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๘ เป็นการฝึกภายในประเทศของหน่วยต่าง ๆ ในกองทัพเรือจาก ส่วนบัญชาการ ส่วนยุทธบริการ และส่วนการศึกษา รวม ๒๑ หน่วย โดยมี พลเรือเอก พจนา เผือกผ่อง รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นผู้อำนวยการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๘ มี กรมยุทธการทหารเรือ เป็นหน่วยรับผิดชอบการจัดตั้งกองอำนวยการฝึกกองทัพเรือ, กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ เป็นหน่วยรับผิดชอบในส่วนของระบบสื่อสารและการควบคุมบังคับบัญชาการ และ กองเรือยุทธการ เป็นหน่วยรับผิดชอบในส่วนควบคุมและประเมินผลการฝึก โดยกำหนดขั้นตอนการฝึก ณ บริเวณที่ตั้งหน่วย พื้นที่ปฏิบัติการ และพื้นที่ฝึกของกองทัพเรือ ดังนี้
         - ทำการฝึกเตรียมการ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เพื่อให้กำลังพลมีความคุ้นเคยกับระบบการรับ - ส่งข่าว โดยเป็นสถานการณ์ฝึกเมื่อเกิดภาวะขัดแย้ง เน้นการฝึกเกี่ยวกับกฎการใช้กำลังการต่อต้านการก่อการร้าย การข่าวกรองทางทหาร และการส่งกำลังบำรุง
         - การฝึกปัญหาที่บังคับ ทำการฝึกระหว่างวันที่ ๙ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เป็นการฝึกเกี่ยวกับการควบคุมบังคับบัญชา การอำนวยการยุทธ์ การใช้กำลัง และสาขาปฏิบัติการของหน่วยกำลังต่าง ๆ
         - การฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล ระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม - ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ประกอบด้วย การประชุมเตรียมการฝึก, การวางแผนการฝึก, การฝึกแลกเปลี่ยน/ปรับมาตรฐาน และการฝึกด้วยเครื่องฝึกจำลองยุทธ เป็นการฝึกระหว่างหน่วยกำลังที่จะเข้าร่วมฝึก ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ และการฝึกภาคสนาม เป็นการฝึกเพื่อทดสอบขีดความสามารถระดับหน่วยกำลังที่เข้าร่วมการฝึก ระหว่างวันที่ ๒๗ เมษายน - ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘
         - จากนั้นเป็นการสัมมนาสรุปผลการฝึก ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
        การฝึกกองทัพเรือ เป็นการฝึกที่สำคัญและทำการฝึกเป็นประจำทุกปี ในลักษณะบูรณาการด้วยการนำการปฏิบัติการสาขาต่าง ๆ ของส่วนกำลังรบ การปฏิบัติและการสนับสนุนของกรมในส่วนบัญชาการ ส่วนยุทธบริการ และส่วนการศึกษาที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน มาทำการฝึกภายใต้สถานการณ์การฝึกเดียวกันและใช้ทรัพยากรร่วมกัน สำหรับกรอบการฝึกกองทัพเรือในปีนี้ ใช้ข้อมูลจากแผนป้องกันประเทศมาเป็นข้อมูลหลักในการจัดทำแผนที่ใช้ในการฝึก โดยจะทำการฝึกในลักษณะให้มีภัยคุกคามด้านใต้ หน่วยรับการฝึกจะปฏิบัติตามขั้นตอนและกระบวนการวางแผนเผชิญสถานการณ์วิกฤติ จนได้เป็นคำสั่งยุทธการกระดับกองทัพเรือ ระดับทัพเรือภาคที่ ๑ - ๓ และ/หรือกำลังพลเฉพาะกิจ ซึ่งจะนำไปใช้ทดสอบการควบคุมบังคับบัญชา และการอำนวยการยุทธ์ เพื่อทดสอบขีดความสามารถในการปฏิบัติตามแผนหรือคำสั่งในเรื่องที่ต้องการ ทดสอบ รวมทั้งทดสอบขีดความสามารถการปฏิบัติการทางเรือตามสาขาต่าง ๆ (ที่มา : ยก.ทร.)

กรมการขนส่งทางบก เตือนห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางและห้ามขายหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณสถานีขนส่งทุกแห่ง

กรมการขนส่งทางบก มีมาตรการส่งเสริมความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ด้วยการตรวจสอบและควบคุมผู้ขับรถโดยสารรถสาธารณะทุกประเภท "แอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์" หากตรวจพบพนักงานขับรถแอลกอฮอล์เกิน ๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ขณะปฏิบัติหน้าที่ต้องเปลี่ยนพนักงานขับรถทันทีเพื่อความปลอดภัย และจะมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับตั้งแต่ ๒,๐๐๐ บาท - ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนผู้เก็บค่าโดยสารผู้ให้บริการ และนายตรวจ จะมีความผิดโทษปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท สำหรับผู้ประกอบการขนส่งที่ไม่ควบคุมกวดขันพนักงานขับรถและผู้ประจำรถ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท พร้อมพิจารณา ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งด้วย
         ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกจะเข้มงวดด้วยการจัดเจ้าหน้าที่ตรวจการออกตรวจสอบ ณ สถานีขนส่ง ผู้โดยสาร รวมถึงตั้งจุดตรวจบนท้องถนนอย่างเคร่งครัด เพื่อส่งเสริมการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะอย่างปลอดภัย พร้อมขอความร่วมมือประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมความปลอดภัย หากพบเห็นการจำหน่ายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในสถานีขนส่ง หรือพบพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถหรือขณะขับ ขี่ แจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ ๑๕๘๔ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง (ที่มา : ขสมก.)