วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2557

KDB Darulehsan ของบรูไนเข้าร่วมการฝึก Komodo 2014

เรือตรวจการณ์ KDB Darulehsan ของ กองทัพเรือบรูไนเข้าร่วมการฝึก Komodo Multilateral Exercise 2014 พร้อมด้วยเรือรบจากกองทัพเรือสมาชิก ASEAN และคู่เจรจาจำนวน ๒๘ ลำ ระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม - ๓ เมษายน ๒๕๕๗ บริเวณเกาะ Batam เกาะ Anamas และเกาะ Natuna ของอินโดนีเซีย การฝึกครั้งนี้ให้ความสำคัญกับความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือในการปฏิบัติ ภารกิจด้านบรรเทาภัยพิบัติ การค้นหา/กู้ภัย (SAREX) การช่วยเหลือคนตกน้ำ (MOBEX) การขจัดคราบน้ำมัน และการฝึกส่งคนข้ามเรือ รวมทั้งกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมการฝึกของแต่ละประเทศ (ที่มา : ขว.ทร.)

กองทัพเรือ ร่วมกับกองทัพเรืออินโดนีเซีย และกองทัพเรือชาติอื่น ๆ ทำการฝึก KOMODO 2014

กองทัพเรือ จัดหน่วยกำลังทางเรือ เข้าร่วมการฝึก Multilateral Naval Exercise Komodo 2014 ร่วมกับกองทัพเรืออินโดนีเซีย และกองทัพเรือชาติอื่น ๆ ขั้นการฝึกในทะเล (Sea Phase) ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม - ๑ เมษายน ๒๕๕๗ โดยจัด เรือหลวงนราธิวาส ทำการฝึกในระหว่างการเดินทางเส้นทางจากเกาะ Batam ไปยังเกาะ Natuna และเกาะ Anambas รวมทั้งทำการฝึกบริเวณแท่นขุดเจาะในทะเล และจอดบริเวณเกาะ Anambas มี นาวาเอก พินิจ ชื่นรุ่ง เสนาธิการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ เป็นผู้บังคับการหน่วยเรือฝึก KONODO 2014
        การที่กองทัพเรือเข้าร่วมการฝึกผสม Multilateral Naval Exercise Komodo 2014 นอกจากจะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ความชำนาญในการวางแผน แล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือในระดับพหุภาคีกับชาติต่าง ๆ ในภูมิภาค ASEAN และ ASEAN PLUS เกี่ยวกับการวางแผนและการปฏิบัติการร่วมกันในเรื่องการช่วยเหลือมนุษยชนและ บรรเทาสาธารณภัย โดยได้สมมุติสถานการณ์เรือขนถ่ายก๊าซไนโตรเจนระเบิดในทะเล ทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิเข้าหาเกาะ Natuna และเกาะ Anambas พื้นที่ได้รับความเสียหาย ประชาชนบาดเจ็บ และเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก รวมทั้งแท่นขุดเจาะได้รับผลกระทบทำให้เกิดน้ำมัน และก๊าซรั่วไหล รัฐบาลอินโดนีเซียได้ร้องขอให้นานาชาติเข้าช่วยเหลือในการบรรเทาภัยพิบัติ โดยกองทัพเรืออินโดนีเซียได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานในบริเวณเกาะ Batam (ที่มา : กตอ.กร.)

ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจศพ นายบัว สุขเกษม บิดา เรือตรี บุญชู สุขเกษม

ขอเชิญนักเรียนจ่าทหารเรือ รุ่น ๑๕ และผู้รู้จักคุ้นเคย ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ นายบัว สุขเกษม บิดา เรือตรี บุญชู สุขเกษม นายทหารชำนาญงาน กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ ณ บ้านเลขที่ ๕๗ หมู่ที่ ๗ ตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๕ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๙.๓๐ น. และกำหนด ฌาปนกิจศพ ณ เมรุวัดบางน้อย ตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. (ที่มา : ศปก.ทร.)

ขอเชิญร่วมทริป "ปาร์ตี้สีแสบ แอบลมร้อน ไปกับเรืออังสนา" ๗ เมษายน นี้

หอประชุมกองทัพเรือ จัดทริปพิเศษ "ปาร์ตี้สีแสบ แอบลมร้อน ไปกับเรืออังสนา" ล่องเจ้าพระยา ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐ น. - ๒๑.๐๐ น. บัตรราคา ๗๙๙ บาท พร้อมอาหารบุปเฟ่ต์เลิศรส และดนตรีแนวอคูสติก กำหนดลงทะเบียน ๑๖.๐๐ น. พร้อมสนุกกับกิจกรรมบริเวณหน้าท่าเรือหอประชุมกองทัพเรือ เรือออกจากท่า เวลา ๑๘.๐๐ น. ล่องขึ้นเหนือ กลับลำบริเวณสะพานพระรามแปด และล่องใต้กลับลำบริเวณสะพานภูมิพล ๑
        ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมงานปาร์ตี้สีแสบ แอบลมร้อน ไปกับเรืออังสนา ด้วยการแต่งกายสีสันแสบทรวงสำรองที่นั่งได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๓๐๓, ๐ ๒๔๗๕ ๕๔๑๕, ๐ ๒๔๗๕ ๕๔๙๔ หรือ E-mail : mk.navyhall@gmail.com ชำระเงินผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ เลขที่บัญชี ๑๑๕ - ๒ - ๑๒๔๖๓ - ๐ ชื่อบัญชี กิจการหอประชุมกองทัพเรือ (สำนักงาน)

พิธีประกาศผลสอบความรู้ ประดับเครื่องหมายยศ มอบเกียรตินิยมบัตร และเข็มสามสมอ ให้แก่นักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

วันนี้ (๓ เมษายน ๒๕๕๗) เวลา ๑๕.๔๐ น. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประกาศผลสอบความรู้ ประดับเครื่องหมายยศ มอบเกียรตินิยมบัตร และเข็มสามสมอ ให้แก่นักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ หอประชุมภูติอนันต์ โรงเรียนนายเรือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี พลเรือโท รุ่งศักดิ์ เสรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ ให้การต้อนรับ และมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่เข้าร่วมพิธี
         โดยในช่วงเช้าผู้บัญชาการทหารเรือ ประกอบพิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕,พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และขึ้นแท่นรับการเคารพและตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ จากนั้นประกาศผลสอบ ประดับเครื่องหมายยศ มอบเกียรตินิยมบัตร และเข็มสามสมอ รุ่นที่ ๑๐๘ พร้อมกับกล่าวโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาให้นายทหารใหม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วย ความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อตนเองและกองทัพเรือ สำนึกในหน้าที่ มีความรับผิดชอบ และมีความเป็นสุภาพบุรุษ อันเป็นคุณสมบัติสำคัญของการเป็นนายทหารเรือไทย เพื่อช่วยกันธำรงไว้ซึ่งเกียรติยศและชื่อเสียง ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าของกองทัพเรือ อันจะนำมาซึ่งความมั่นคงเป็นปึกแผ่นของชาติ
         การประกาศผลสอบความรู้ของนายทหารใหม่ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร การศึกษาโรงเรียนนายเรือประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ มีผู้สอบความรู้ผ่านตามหลักสูตรของโรงเรียนนายเรือ จำนวน ๖๑ นาย จำแนกตามสาขาวิชาต่าง ๆ ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาการทางเรือ จำนวน ๓๙ นาย, สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน ๙ นาย และ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ จำนวน ๑๓ นาย
          สำหรับนายทหารสัญญาบัตรใหม่ที่มีผลการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรือ และมีผลการเรียนยอดเยี่ยมอยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับเกียรตินิยมบัตร จำนวน ๔ นาย ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาการทางเรือ เกียรตินิยมอันดับ ๑ ว่าที่เรือตรี ศิวัช ฟู่เจริญ คะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๘๔๓, ว่าที่เรือตรี สิทธิชัย กลางพัฒนา คะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๖๕๐, ว่าที่เรือตรี ภาณุพงศ์ เกษมพิณ คะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๕๓๑ และสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ เกียรตินิยมอันดับ ๒ ได้แก่ ว่าที่เรือตรี รุจา จารุปการ คะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๔๖๔ (ที่มา : รร.นร.)

พิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีให้แก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการ ตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด

วันนี้ (๓ เมษายน ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีให้แก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการ ตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
          ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้นเป็นกรณีพิเศษใน ครั้งนี้ นับเป็นเกียรติประวัติและความภูมิใจแก่ตนเองและวงศ์ตระกูลเป็นอย่างยิ่ง และขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดที่ร่วมกันปฏิบัติ หน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต นำความสำเร็จ ความเจริญรุ่งเรือง และเกียรติยศชื่อเสียงมาสู่กองทัพเรือจนถึงวาระที่ต้องอำลาจากชีวิตราชการ ตามโครงการฯ (ที่มา : สลก.ทร.)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 "ความสงบหนักแน่นเป็นเครื่องผ่อนปรนระงับความรุนแรง ความขัดแย้ง ความไม่เข้าใจในกันและกันได้ทุกกรณี โดยเฉพาะความสงบหนักแน่นในจิตใจนั้น ทำให้เกิดความยั้งคิดพิจารณาตามเหตุตามผล จึงช่วยให้สามารถขบคิดวินิจฉัยเรื่องราวปัญหาและกระทำได้ถูกต้อง พอเหมาะพอดี มีประสิทธิผล"
         พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหิดล ๒ กรกฎาคม ๒๕๓๕