วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

ฐานทัพเรือกรุงเทพ เชิญเที่ยงงานจำหน่ายสินค้าราคาถูก ๓๑ มกราคม - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

วันนี้ (๓๑ มกราคม ๒๕๕๗) ถึง ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ฐานทัพเรือกรุงเทพ จัดงานจำหน่ายสินค้าราคาถูกเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการและครอบครัว บริเวณภายในสนามฝึกหัดกอล์ฟ ด้านหลังกองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. - ๒๑.๐๐ น. ภายในงานมีสินค้าประเภทต่าง ๆ จำหน่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาด เช่น ข้าวสาร, อาหาร, เสื้อผ้า, เครื่องหนัง และอื่น ๆ เป็นจำนวนมาก
          ขอเชิญผู้ที่สนใจเลือกซื้อสินค้าในงานจำหน่ายสินค้าราคาถูก ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว (ที่มา : ฐท.กท.)

รับสมัครข้าราชการเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสหรัฐฯ

กรมกำลังพลทหารเรือ รับแจ้งจากจัสแม็กไทย ว่า กลาโหมสหรัฐ ฯ ได้เสนอที่ศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสหรัฐ ฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้แก่กองทัพไทย จำนวน ๑ ที่ศึกษา และสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเป็นนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศ นาวาเอก พรรคพรรควิน และพรรคนาวิกโยธิน อายุไม่เกิน ๕๔ ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ หรือเทียบเท่า และรับราชการมาไม่น้อยกว่า ๒๐ ปี ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ (PT) ๙๐ คะแนนขึ้นไป
       ผู้สนใจสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรดังกล่าว สามารถตรวจสอบคุณสมบัติได้ที่ http://info.navy.mi.th/person/upload/file/1330internavy57.pdf กรุณาแจ้งรายชื่อพร้อมประวัติย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่งให้ กองการศึกษา กรมกำลังพลทหารเรือ ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ (ที่มา : กพ.ทร.)

ขอเชิญร่วมแข่งขันอ่าวดงตาลฮาล์ฟมาราธอน ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗

 กองเรือยุทธการ ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย จัดการแข่งขันอ่าวดงตาลฮาล์ฟมาราธอน (Ao Dong Tan Half Marathon 2014) ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ กองบัญชาการกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้ให้กับกำลังพลของกองทัพเรือและครอบครัว ที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ให้กับกำลังพลของกองทัพเรือและครอบครัวในพื้นที่ดังกล่าว มอบให้ "กองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบ กองทัพเรือ"
       สำหรับการแข่งขัน แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ ฮาล์ฟมาราธอน มินิมาราธอน และเดินเพื่อสุขภาพ สำหรับการวิ่งฮาล์ฟมาราธอน มีระยะทาง ๒๑.๑ กิโลเมตร แบ่งเป็น ชาย ๕ กลุ่มอายุ และหญิง ๕ กลุ่มอายุ ได้แก่ ๑๖ - ๑๙, ๓๐ - ๓๙, ๔๐ - ๔๙, ๕๐ - ๕๙ และ ๖๐ ปีขึ้นไป โดยจะปล่อยตัวจากหน้ากองบัญชาการกองเรือยุทธการ จะใช้เส้นทางชายทะเล เข้าประตูหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ผ่านออกประตูหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และไปทางท่าเรือจุกเสม็ด ผ่านเรือหลวงจักรีนฤเบศร วิ่งย้อนกลับเส้นทางเดิม ผ่านศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ และชายทะเลอ่าวดงตาล กลับเข้าสู่เส้นชัย
       ส่วนการวิ่งมินิมาราธอน มีระยะทาง ๑๐.๕ กิโลเมตร แบ่งเป็น ชาย ๕ กลุ่มอายุ และหญิง ๕ กลุ่มอายุ ได้แก่ ๑๖ - ๒๙, ๓๐ - ๓๙, ๔๐ - ๔๙, ๕๐ - ๕๙ และ ๖๐ ปีขึ้นไป และการเดินเพื่อสุขภาพ มีระยะทาง ๔ กิโลเมตร ไม่มีการแบ่งกลุ่มอายุ ทั้งนี้ ผู้ที่สมัครเข้าแข่งขันทุกประเภทจะได้รับเสื้อและเหรียญที่ระลึกทุกคน
        ขอเชิญชวนกำลังพลและครอบครัว ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ได้ที่ แผนกกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กองเรือยุทธการ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและสำรองที่พักได้ตามเว็บไซต์ www.aodongtanhalfmarathon.com หรือร่วมสนับสนุนเงินบริจาคได้ที่ บัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาสัตหีบ ชื่อบัญชี "อ่าวดงตาลฮาล์ฟมาราธอน โดย ธนาคารกสิกรไทย - กองเรือยุทธการ" เลขที่บัญชี ๓๖๒ - ๒ - ๕๖๓๐๙ - ๒ (ที่มา : กร.)

กองทัพสหรัฐฯ จะลดระดับการฝึกประจำปีกับกองทัพเกาหลีใต้

  เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ มีรายงานจากกลาโหมสหรัฐฯ ว่า สหรัฐฯ จะลดระดับการฝึกประจำปีระหว่างกองทัพสหรัฐฯ กับกองทัพเกาหลีใต้ ในกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และมีนาคม ๒๕๕๗ โดยจะไม่ส่งเรือบรรทุกเครื่องบินและเครื่องบินทิ้งระเบิดติดหัวรบนิวเคลียร์ เข้าร่วมฝึก เพื่อลดความตึงเครียดบริเวณคาบสมุทรเกาหลี หลังจากมีข้อเรียกร้องจากเกาหลีเหนือให้ยุติการฝึกดังกล่าว พร้อมระบุว่า เกาหลีเหนือกำลังพิจารณาเพื่อกลับเข้าสู่ การเจรจา ๖ ฝ่าย ซึ่งมีเป้าหมายยุติโครงการนิวเคลียร์ในเกาหลีเหนือ (ที่มา : ขว.ทร.)

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "ภัยคุกคามรูปแบบใหม่กับการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล" ระหว่าง ๖ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "ภัยคุกคามรูปแบบใหม่กับการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล" ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๕๐๔ อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
การสัมมนาทางวิชาการในเรื่องดังกล่าว         มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มของภัยคุกคาม รูปแบบใหม่กับผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลและพิจารณากำหนดบทบาทของกองทัพเรือ ในการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลดังกล่าว ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ให้แก่กำลังพลผู้ร่วมสัมมนา อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยการสัมมนาในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ จะเป็นลักษณะการอภิปรายเป็นคณะ ในหัวข้อ "ภัยคุกคามรูปแบบใหม่กับผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล" โดย พลเรือตรี จุมพล ลุมพิกานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ร่วมกับ นายอนุสิษฐ์ คุณากร รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ และ นายฉัตรพงศ์ ฉัตราคม รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ และในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ เป็นการสัมมนาระดมความคิดเห็น และเพื่อให้สามารถระดมความคิดเห็นและประสบการณ์จากหน่วยต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งกลุ่มสัมมนาในหัวข้อ "กองทัพเรือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในอนาคต" จากนั้นเป็นการแถลงผลการสัมมนา (ที่มา : ยศ.ทร.)

ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด ครั้งที่ ๒ ระหว่าง ๖ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ทัพเรือภาคที่ ๑ กำหนดจัดกิจกรรม อบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
         การจัดกิจกรรมการอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด ในครั้งนี้ เพื่อให้ความรู้ ปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนในพื้นที่ได้ทราบถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการรวมกลุ่มเล่นกีฬา กิจกรรมดังกล่าวจัดให้มีการบรรยายเรื่อง "โทษภัยและการปฏิบัติเพื่อห่างไกลยาเสพติด" และการแข่งขันกีฬา เฮฮา นาวี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม โดยจะมีพิธีเปิดการอบรมในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗ มี พลเรือตรี บรรพต เกิดภู่ เสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิด ฯ และมีผู้นำท้องถิ่น ประกอบด้วย นายอำเภอแหลมงอบ และนายกเทศมนตรีตำบลแหลมงอบ เข้าร่วมพิธี (ที่มา : ทรภ.๑)

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ครูและนักเรียน โรงเรียนจิตรลดา วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๒๓ ความว่า
         "การดำรงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวจะต้องมีความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้ง ถ้าคนเราไม่หมั่นเพียร ไม่มีความอดทน ก็อาจจะท้อใจไปโดยง่าย เมื่อท้อใจไปแล้ว ไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่ๆ"

วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2557

บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่อง วิชาชีวิต

กองอนุ ศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดทำบทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่ให้กำลังพลได้ทราบถึงหลักธรรม ในการดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาท สำหรับในวันนี้นำเสนอเรื่อง "วิชาชีวิต" ถือเป็นวิชาขั้นสูง เป็นวิชาหนึ่งซึ่งเราไม่รู้ไม่ได้
        โลกนี้เต็มไปด้วยวิชามากมายหลากหลายสาขา เรียกว่า เรียนกันทั้งชีวิตก็ไม่หมด แต่จะมีสักกี่คนที่ได้รู้จักสุดยอดวิชา คือ วิชาชีวิต ดังที่ผู้รู้กล่าวว่า "ถ้าเราขายกล้วยทอด เราไม่รู้วิชาขายก๋วยเตี๋ยว ไม่เป็นไร แม้ไม่รู้วิชาสร้างรถ สร้างเครื่องบิน สร้างจรวด ก็ยิ่งไม่เป็นไรใหญ่ เพราะไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายแก่ชีวิต แต่มีวิชาหนึ่งซึ่งเราไม่รู้ไม่ได้ ถ้าไม่รู้แล้วอันตราย นั่นคือ วิชาชีวิต"
         ดังนั้น หากใครที่เกิดมาแล้ว ไม่ได้ศึกษาวิชาชีวิต ต้องถือได้ว่า ชีวิตที่ผ่านมานั้นเป็นโมฆะ น่าเสียดายเป็นที่สุด ดังมีเรื่องราวเล่าว่า ศาสตราจารย์คนหนึ่ง เดินทางโดยเรือเพื่อไปทำธุระยังต่างประเทศในขณะที่อยู่บนเรือ เขาได้มีโอกาสคุยกับกลาสีเรือ และด้วยความที่เขาเป็นคนรอบรู้แทบทุกเรื่อง จึงทำให้กลาสีเลื่อมใสในตัวเขามาก เย็นวันหนึ่ง ขณะที่คุยกัน ศาสตราจารย์ถามกลาสีว่า คุณเคยเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไหม กลาสีตอบว่าไม่เคยเรียนครับ ศาสตราจารย์ จึงตอบว่า น่าเสียดายนะ เพราะวิชาประวัติศาสตร์ บอกเรื่องราวของชีวิตได้หลาย ๆ อย่าง เขาถือกันว่า คนที่ไม่ได้เรียนวิชานี้ ต้องเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ถึงหนึ่งในสี่ของชีวิตเลยทีเดียว กลาสีฟังแล้ว ก็ไม่ค่อยสบายใจ เย็นวันต่อมา ศาสตราจารย์ถามอีกว่า คุณเคยเรียนวิชาภูมิศาสตร์และปรัชญาไหม กลาสีบ่นเสียดายที่ไม่ได้เรียนวิชาเหล่านั้นเลย และเสียใจที่ใช้ชีวิตสูญเปล่าไปมากมายขนาดนั้น เขาไม่สบายใจจนนอนไม่หลับ แต่แล้วทันใดนั้นเอง เขากลับพรวดพราดวิ่งลงมาเคาะประตูเรียกศาสตราจารย์แล้วถามว่า ท่านอาจารย์เคยเรียนวิชาว่ายน้ำไหมครับ ศาสตราจารย์ตอบว่า ไม่เคยเลย และฉันก็ว่ายน้ำไม่เป็นด้วย กลาสี จึงกล่าวว่า แย่เลยครับอาจารย์ ผมไม่ได้เรียนวิชาที่ท่านถามมา นับได้ว่าสูญเสียเวลาไปค่อนชีวิต แต่ท่านไม่ได้เรียนวิชาว่ายน้ำมา ท่านคงต้องสูญเสียทั้งชีวิต เพราะขณะนี้เรือของเราเกิดรูรั้วขนาดใหญ่ และกำลังจะจมครับ
         ลองสำรวจตัวเองดูเถิดว่า ในบรรดาวิชาทั้งหลายที่เราได้ร่ำเรียนมามากมายนั้น วิชาใดจำเป็นต่อชีวิตอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นวิชาเลี้ยงชีพ คือ ความรู้ที่ใช้ในการประกอบอาชีพ วิชาประคองชีพ คือ ความรู้เรื่องเกี่ยวกับศีลธรรม และวิชาชีวิต ซึ่งถือเป็นวิชาขั้นสูง นั่นคือ การทำใจให้หยุดนิ่งได้ไม่หวั่นไหว แม้ถูกโลกธรรม ๘ ประการ เข้าครอบงำ เพียงแค่ไม่ประมาท รู้เท่าทันกิเลสและสามารถป้องกันตนเองไม่ให้กิเลสเข้าครอบงำ ทำให้จิตใจตกต่ำได้ เพียงเท่านี้ชีวิตก็จะมีความสุขได้อย่างมั่นคง แล้ววันนี้เราได้เริ่มเรียนวิชาเหล่านั้นบ้างหรือยัง (ที่มา : ยศ.ทร.)

๒ กุมภาพันธ์ วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ครบรอบปีที่ ๕๙

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็น วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ครบรอบปีที่ ๕๙ ของการจัดตั้ง ซึ่งได้มีมาพร้อมกับการจัดตั้งกิจการทหารเรือ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๙๘ จนกระทั่งปัจจุบันได้ดำเนินภารกิจหน้าที่ในการประสานงานและดำเนินการเกี่ยว กับงานเลขานุการและงานธุรการให้กับผู้บังคับบัญชาระดับสูงเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย ราบรื่น ตลอดจนดำเนินงานส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทัพเรือผ่านสื่อ ต่าง ๆ ไปสู่สายตาประชาชน ให้เกิดความเข้าใจ อันดีต่อบทบาทหน้าที่ของกองทัพเรือ เพื่อความมั่นคงของชาติ การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และการช่วยเหลือประชาชน ปัจจุบันมี พลเรือตรี กาญจน์ ดีอุบล เป็น เลขานุการกองทัพเรือ
          เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จึงได้กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาขึ้นในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ประกอบด้วย ในช่วงเช้า มีพิธีถวายเครื่องบวงสรวง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการ พิธีมอบทุนการศึกษา พิธีมอบรางวัลบุคคลดีเด่น และการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการ (ที่มา : สลก.ทร.)

กองทัพเรือจัดกิจกรรมนำเยาวชนในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือทัศนศึกษานอกสถานที่ รุ่นที่ ๓/๕๗

 กองทัพเรือ โดย กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ จัดกิจกรรมนำเยาวชนในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ จำนวน ๔๐ คน ทัศนศึกษานอกสถานที่ ตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ประจำปี ๒๕๕๗ โดยรุ่นที่ ๓/๕๗ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒ ถึง ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ซึ่งจัดให้มีการเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพมหานครและหน่วยงานของกองทัพเรือ อาทิ ทัศนศึกษาแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า (คลองบางกอกน้อย) การเยี่ยมชมพระมหาราชวัง ทัศนศึกษาเมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ เยี่ยมชมพระราชวังเดิม เข้าพบผู้บัญชาการทหารเรือ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ รายการเรื่องเล่าเช้านี้ ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและท้องฟ้าจำลอง เยี่ยมชมเรือหลวงจักรีนฤเบศร ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ เป็นต้น
        กิจกรรมนำคณะเยาวชนทัศนศึกษานอกสถานที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้แก่เยาวชนได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของทหารเรือในการรักษาความสงบเรียบร้อย และดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้น เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนด้วยกันได้รู้จักเพื่อนใหม่ ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกัน ด้วยความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี เทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ (ที่มา : กพร.ทร.)

เรือสหรัฐ ฯ ออกเดินทางไปสนับสนุนการทำลายอาวุธเคมีของซีเรีย

  เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ กลาโหมสหรัฐอเมริกา แถลงว่า เรือสนับสนุน MV Cape Ray ของกองทัพเรือสหรัฐ ฯ พร้อมลูกเรือ ๑๓๕ คน ออกจากท่าเรือนอร์ฟอล์กสหรัฐ ฯ เพื่อเดินทางไปสนับสนุนการทำลายอาวุธเคมีของซีเรีย คาดว่าจะถึงท่าเรือจอเอียเตาโร อิตาลี ภายใน ๒ - ๓ สัปดาห์ ซึ่งการปฎิบัติภารกิจดังกล่าวจะต้องใช้เวลาประมาณ ๔๕ - ๙๐ วัน
(ที่มา : ขว.ทร.)

กรมสรรพาวุธทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

กรมสรรพาวุธทหารเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ และกลุ่มงานเทคนิค จำนวน ๒๐ อัตรา ระยะเวลาการจ้างปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ในตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในพื้นที่สัตหีบ จำนวน ๓ อัตรา และพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ อัตรา รับสมัครทั้งเพศชายและเพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์
         หลักฐานและเอกสารในการสมัคร ประกอบด้วย ใบประกาศนียบัตรหรือใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียน, ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา มารดา, รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๓ รูป, บัตรประจำตัวประชาชน, ใบรับรองแพทย์ และใบกองหนุนหรือใบแทน)
         สนใจสมัครได้ที่ กองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และที่ กองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ บางนา กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๕ ถึง ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๖ ๑๑๘๐ ต่อ ๖๓๐๑๘, ๖๓๐๑๙ ในเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์ของกรมสรรพาวุธทหารเรือ http://www.navy.mi.th/ordn , ทางเคเบิ้ลทีวี และทางสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ สัตหีบ (ที่มา : สพ.ทร.)

กองเรือยุทธการ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

กองสนับสนุน กองเรือยุทธการ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป กลุ่มงานบริการ จำนวน ๒ อัตรา โดยรับสมัครเพศหญิง สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ ๒๒ ปี ไม่กิน ๔๕ ปีบริบูรณ์ ส่วนสูงตั้งแต่ ๑๕๐ เซนติเมตรขึ้นไป          สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไป
หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย สำเนาประกาศนียบัตร หรือสำเนาใบสุทธิ หรือสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และมารดา, รูปถ่าย ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร จำนวน ๒ รูป และใบรับรองแพทย์จากดรงพยาบาลของรัฐ
         สนใจสมัครได้ที่ ธุรการและกำลังพล กองบังคับการ กองสนับสนุน กองเรือยุทธการ ตำบลสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ ในเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๔๓๘ ๕๘๙ (ที่มา : กร.)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันเสาร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ความว่า
         "งานทุกอย่างมีบุคคล ซึ่งมีชีวิตจิตใจ มีความนึกคิด เป็นผู้กระทำ ถ้าผู้ทำมีจิตใจไม่พร้อมจะทำงาน เช่น ไม่ศรัทธาในงาน ไม่สนใจผูกพันกับงาน ผลงานที่ทำก็ย่อมบกพร่องไม่คงที่ ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติมีศรัทธา เข้าใจซึ้งถึงประโยชน์ของงาน พร้อมใจและพอใจที่จะขวนขวายปฏิบัติงานโดยเต็มกำลังความสามารถ งานจึงจะดำเนินไปได้โดยราบรื่นและบรรลุผลตามที่มุ่งหมาย เห็นได้ว่าการปฏิบัติงานทั้งใหญ่น้อย ทุกประเภท ทุกสาขา จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยส่วนความรู้สึกนึกคิดเข้าประกอบเกื้อกูลด้วยเสมอ ท่านทั้งหลายจะต้องทำการงานต่อไปอีกมากมายตลอดชีวิต ขอให้พยายามขัดเกลานิสัยจิตใจให้เข้มแข็ง สุจริตเที่ยงตรง มีศรัทธาและคุณสมบัติของนักปฏิบัติงานพร้อมสมบูรณ์ แล้วท่านจะสามารถปฏิบัติภาระหน้าที่ทุกอย่างให้บรรลุผลสำเร็จได้อย่างดีเลิศ สมความประสงค์"

วันพุธที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2557

กำหนดชำระค่าเช่าที่ดินราชพัสดุ ประจำปี ๒๕๕๗ ใน ๓๐ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗

คณะทำงานโครงการบ้านสวัสดิการกองทัพเรือพื้นที่สัตหีบ แจ้งกำหนดการชำระค่าเช่าที่ดินราชพัสดุ ประจำปี ๒๕๕๗ โดยสำนักงาน ธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี ได้จัดเจ้าหน้าที่มาบริการรับชำระค่าเช่าที่ดิน ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ ณ โครงการบ้านสวัสดิการกองทัพเรือพื้นที่สัตหีบ (กิโลเมตร ๑๐) ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ ผู้เช่ารายใดไม่สามารถชำระค่าเช่าด้วยตนเอง สามารถให้บุคคลอื่นชำระค่าเช่าแทนได้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ กรมช่างโยธาทหารเรือ http://www.navy.mi.th/ncd/main/proclaim/view_proclaim.phpMno=2115
(ที่มา : ชย.ทร.)

กิจการศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี พลูตาหลวง เปิดอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการในการลากถุงกอล์ฟ

กิจการศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี พลูตาหลวง จะเปิดการอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการในสังกัดกองทัพเรือ สมาชิกสามัญและสมาชิกสามัญประเภทครอบครัว ในการลากถุงกอล์ฟเองโดยไม่ใช้บริการแคตดี้ ประจำปี ๒๕๕๗ จำนวน ๒ รุ่น ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ และเดือนกันยายน ๒๕๕๗ เมื่อจบการอบรม จะได้รับบัตรผู้ผ่านการอบรม ข้าราชการในสังกัดกองทัพเรือ สมาชิกสามัญ และสมาชิกสามัญประเภทครอบครัว ที่ต้องการออกกำลังกายโดยการเล่นกอล์ฟที่กิจการศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี พลูตาหลวง ในวันราชการ จะต้องใช้บัตรที่ผ่านการอบรม ประกอบกับบัตรสมาชิกสามัญหรือบัตรสมาชิกสามัญ ประเภทครอบครัวทุกครั้งในการซื้อตั๋วค่าบริการสนาม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
        ข้าราชการในสังกัดกองทัพเรือ สมาชิกสามัญ และสมาชิกสามัญประเภทครอบครัว ที่ประสงค์จะเข้ารับการอบรมในรุ่นใด กรุณาแจ้ง ยศ ชื่อ สกุล สังกัด และแนบไฟล์บัตรประจำตัวข้าราชการในสังกัดกองทัพเรือ สมาชิกสามัญ และสมาชิกสามัญ ประเภทครอบครัว พร้อมแนบรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว ส่งถึง กิจการศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี พลูตาหลวง ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ptu.1969@hotmail.com หรือสอบถาม รายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๗๓๖๔๑ - ๒ ต่อ ๑๒๔ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. (ที่มา : กิจการศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี พลูตาหลวง)

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ให้แก่ผู้ประกอบคุณงามความดีความชอบ


กรมกำลังพลทหารเรือ จะดำเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิ เรกคุณาภรณ์ให้แก่ผู้ซึ่งประกอบคุณงามความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ ประเทศ ศาสนา และประชาชน ประจำปี ๒๕๕๗ ผู้ที่มีความประสงค์จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าวสามารถดาวน์ โหลด รายละเอียดได้ที่ http://info.navy.mi.th/person หัว
ข้อข่าวประชาสัมพันธ์ โดยส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้องถึง กรมกำลังพลทหารเรือ ภายในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ (ที่มา : กพ.ทร.)

กรมอู่ทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๔๑ อัตรา

 กรมอู่ทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๔๑ อัตรา ระยะเวลาการจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพื่อปฏิบัติงานใน ๓ พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๖ อัตรา พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑๘ อัตรา และพื้นที่จังหวัดชลบุรี จำนวน ๗ อัตรา โดยผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ เพศชาย ต้องผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ และหมดข้อผูกพันตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๙๗ แล้ว ในกรณีที่เป็นทหารกองประจำการจะต้องมีหนังสือรับรองจากต้นสังกัดว่าเป็นทหาร กองประจำการและจะครบกำหนดปลดประจำการไม่เกิน ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗
        สนใจขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกแรงงาน กองกำลังพล กองบังคับการกรมอู่ทหารเรือ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๑๕๒ (ที่มา : อร.)

ขอเชิญชมสารคดีกองทัพเรือ ชุด "ตั้งแต่ยอดเขาจนถึงใต้ทะเล" ทุกวันพฤหัสบดี ศุกร์ และเสาร์ ทางไทยพีบีเอส

ขอเชิญชวนข้าราชการ ทหาร ลูกจ้างและครอบครัว ติดตามชมสารคดีกองทัพเรือ ชุด "ตั้งแต่ยอดเขาจนถึงใต้ทะเล" โดยเนื้อหาเกี่ยวกับ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี การอนุรักษ์หมู่เกาะและอื่น ๆ โดยองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยได้เคยออกอากาศแล้วในปี ๒๕๕๖ จำนวน ๓๐ ตอนความยาวตอนละ ๕ นาที และได้พิจารณานำมาออกอากาศซ้ำในวันพฤหัสบดี วันศุกร์ ระหว่างเวลา ๒๓.๒๕ น. - ๒๓.๓๐ น. และในวันเสาร์ เวลา ๑๕.๕๕ น. - ๑๖.๐๐ น. ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ที่มา : กพร.ทร.)

การประชุมแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างกองทัพเรือ - กองทัพเรือสหรัฐอเมริกา ภาคแปซิฟิก ครั้งที่ ๔๗

กองทัพเรือ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างกองทัพเรือ - กองทัพเรือสหรัฐอเมริกา ภาคแปซิฟิก ครั้งที่ ๔๗ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ ในหัวข้อ "สถานการณ์ผู้หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายชาวโรฮีนจาในปัจจุบัน" และ "สถานการณ์ความมั่นคงตามลำแม่น้ำโขง" ซึ่งเป็นหัวข้อที่กองทัพเรือทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน โดยฝ่ายไทยมี นาวาเอก ชลธิศ นาวานุเคราะห์ รองเจ้ากรมข่าวทหารเรือ เป็นหัวหน้าคณะ และฝ่ายสหรัฐ ฯ มี นาวาเอก James E.Fanell ผู้อำนวยการกองข่าว กองเรือสหรัฐอเมริกา ภาคแปซิฟิก เป็นหัวหน้าคณะ ฯ ในโอกาสนี้ กองทัพเรือได้จัดให้คณะผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางไปเยี่ยมชมหน่วยงานของกอง ทัพเรือในพื้นที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตเชียงราย ในครั้งนี้ด้วย
       การประชุมแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างกองทัพเรือ - กองทัพเรือสหรัฐอเมริกา จัดให้มีขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๒๙ เป็นต้นไป เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ซึ่งเป็นที่สนใจร่วมกันเป็นประจำทุกปี และเป็นไปตามข้อตกลงในบันทึกเพื่อการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างกองทัพเรือ - กองทัพเรือสหรัฐ ฯ นอกจากนั้นยังเป็นการแลกเปลี่ยนการเยือน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างกองทัพเรือทั้ง ๒ ประเทศ (ที่มา : ขว.ทร.)

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานในโอกาสที่คณะบุคคลเข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑ ความว่า
         "คำว่า พอเพียง มีความหมายว่า พอมีกิน เศรษฐกิจแบบพอเพียง หมายความว่า ผลิตอะไรมีพอที่จะใช้ไม่ต้องขอยืมคนอื่น อยู่ได้ด้วยตนเอง แปลจากภาษาฝรั่งได้ว่า ให้ยืนบนขาของตัวเอง หมายความว่า สองขาของเรายืนบนพื้นให้อยู่ได้ไม่หกล้ม ไม่ต้องไปขอยืมของคนอื่นเพื่อที่จะยืนอยู่คำว่า พอ คนเราถ้าพอในความต้องการ มันก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย พอเพียงอาจมีมาก อาจมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น"

วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2557

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า รับสมัครผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร - พนักงานช่วยการพยาบาล รุ่นที่ ๓

  ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า รับสมัครผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร พนักงานช่วยการพยาบาล รุ่นที่ ๓ จำนวน ๔๐ คน ระยะเวลา ๑๒ สัปดาห์ เปิดเรียนตั้งแต่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ - ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ ทั้งนี้ เพื่อสรรหาบุคคลที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกเข้าฝึกอบรมเป็นพนักงานช่วยเหลือผู้ ป่วยให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพและผู้ รับบริการมีความพึงพอใจมากขึ้น โดยรับสมัครเพศหญิงและเพศชาย อายุ ๑๘ - ๓๐ ปี บริบูรณ์ มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง มีสัญชาติไทย มีบุคลิกภาพดี สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า ๔๐ กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร สามารถปฏิบัติงานเวรเช้า - บ่าย - ดึก ได้ และไม่เคยต้องโทษตามกฎหมาย
         หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก จำนวน ๔ รูป, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาวุฒิการศึกษา, ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)
         สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๕.๓๐ น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ ธุรการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๒๖๓๒ และ ๐ ๒๔๗๕ ๒๘๘๒ (ที่มา : รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ฯ)

กรมอู่ทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๔๑ อัตรา

กรมอู่ทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๔๑ อัตรา ระยะเวลาการจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพื่อปฏิบัติงานใน ๓ พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๖ อัตรา พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑๘ อัตรา และพื้นที่จังหวัดชลบุรี จำนวน ๗ อัตรา โดยผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ เพศชาย ต้องผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ และหมดข้อผูกพันตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๙๗ แล้ว ในกรณีที่เป็นทหารกองประจำการจะต้องมีหนังสือรับรองจากต้นสังกัดว่าเป็นทหาร กองประจำการและจะครบกำหนดปลดประจำการไม่เกิน ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗
         สนใจขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกแรงงาน กองกำลังพล กองบังคับการกรมอู่ทหารเรือ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๑๕๒ (ที่มา : อร.)

เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัติของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๑


วันนี้ (๒๘ มกราคม ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือตรี บรรพต เกิดภู่ เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับ ผู้ปฏิบัติของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาค ที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๗ ณ โรงแรมซิตี้บีช รีสอร์ท หัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
        ทัพเรือภาคที่ ๑ โดย สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพ เรือภาคที่ ๑ จัดการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัติของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคง ในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง ฯ ภายใต้แผนงานการบริหารจัดการ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนงานการบูรณาการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และพิจารณาแผนงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของจังหวัดต่าง ๆ และหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ และร่วมกันพิจารณาประเด็นปัญหาเร่งด่วนในพื้นที่รับผิดชอบทัพเรือภาคที่ ๑ เพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ตลอดจนยังเป็นการสร้างความคุ้นเคยและความสัมพันธ์อันดีของเจ้าหน้าที่ใน ระดับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้การบริหารจัดการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ฯ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมสำนักงาน เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑, ชี้แจงการบริหารจัดการแผนงานการบูรณาการและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และพิจารณาร่างแผนพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ พุทธศักราช ๒๕๕๖ - ๒๖๖๐ (ที่มา : ทรภ.๑)

ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในงานวันกองพลจันทบุรี

วันนี้ (๒๘ มกราคม ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในงาน ๗๓ ปี วันกองพลจันทบุรี ณ กองพันทหารราบ ที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
         หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จัดงาน ๗๓ ปี วันกองพลจันทบุรี ในวันที่ ๒๘ มกราคม ของทุกปี เพื่อสดุดีและรำลึกถึงวีรกรรมของผู้กล้าหาญชาวจังหวัดจันทบุรีและทหารนาวิก โยธิน ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันต่อต้านการรุกรานของฝรั่งเศสในสงครามกรณีพิพาทไทย - อินโดจีน ที่เกิดขึ้นระหว่างปีพุทธศักราช ๒๔๘๓ - ๒๔๘๔ โดยมี นาวาตรี ทองหล่อ ขำหิรัญ เป็นผู้บัญชาการกองพลจันทบุรี ซึ่งสามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามได้รับความสูญเสีย และไทยได้รักษาความเป็นอธิปไตยของชาติไว้ได้จนกระทั่งปัจจุบัน ซึ่งนับได้ว่าเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของกองพลจันทบุรี ดังนั้น เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีที่ได้กระทำในครั้งนี้ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรือ จึงได้จัดงานครั้งนี้ขึ้น โดยเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน ๗๓ ปี
          สำหรับผู้ที่มีความประสงค์บริจาคเงินเพื่อเป็นกองทุนในการจัดสร้างอนุสรณ์สถาน กองพลจันทบุรี สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ กองกิจการพลเรือน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๘๓๓ ๔๒๗๕ หมายเลขภายในกองทัพเรือ ๖๑๐๕๓ หรือที่ กองกิจการพลเรือน กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๙๓๑ ๒๓๓๔ หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๓๗๘๒๕ (ที่มา : นย.)

ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี


วันนี้ (๒๘ มกราคม ๒๕๕๗) เวลา ๐๘.๔๕ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ MU Research Expo 2013 ณ ห้องประชุม ราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเรือตรี สมคิด ทิมสาด ผู้เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมเฝ้ารับเสด็จและฟังการบรรยายพิเศษ
         มหิดลจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ MU Reaearch Expo 2013 ในหัวข้อดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางการวิจัยแบบสหสาขาวิชา มีการบูรณาการข้ามศาสตร์และสร้างเครือข่ายงานวิจัยร่วมกับนักวิจัยในหลาย ประเทศเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตของงานวิจัย รวมทั้งผลักดันงานวิจัยให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยและสังคมโลกให้มากขึ้น (ที่มา : สลก.ทร.)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๓๙ ความว่า
        "ในการดำเนินชีวิตและการประกอบกิจการงาน ย่อมจะต้องมีปัญหาต่าง ๆ เป็นอุปสรรคขัดขวางความสำเร็จอยู่เสมอ ยากที่ผู้ใดหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด จะหลีกเลี่ยงพ้นได้ คนก็มีปัญหาของคน สังคมก็มีปัญหาของสังคม ประเทศก็มีปัญหาของประเทศ แม้กระทั่งโลกก็มีปัญหาของโลก ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตและกิจการงานจึงเป็นเรื่องธรรมดา ข้อสำคัญเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น จะต้องแก้ไขให้ลุล่วงไปโดยไม่ชักช้า ผู้ใดมีสติปัญญาคิดได้ดี ปฏิบัติได้ถูก ผู้นั้นก็มีหวังบรรลุถึงเป้าหมาย มีความสำเร็จสูง ถ้าเป็นตรงกันข้ามก็ยากที่จะประสบความสำเร็จสมหวังได้"

วันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2557

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ณ อาคารใหม่สวนอัมพร วันพฤหัสบดีที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๒๗ ความว่า
         "การทำงานให้ได้ยั่งยืนและมั่นคงก้าวหน้าไม่เลิกราท้อถอยเสียกลางคันนั้น เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับผู้มีหน้าที่สร้างสรรค์ความเจริญ ข้อนี้ขึ้นอยู่กับการรักษาเจตนา รักษาความตั้งใจ พอใจ และผูกใจในการงาน ยิ่งกว่าอื่น เพราะความแน่วแน่และพอใจในงานนั้น ย่อมทำให้เกิดความพากเพียรและอดทน ที่จะกระทำงานให้ต่อเนื่องกันไปได้โดยตลอด เมื่อหมั่นทำอยู่เสมอก็เกิดความชำนิชำนาญและความช่ำชองคล่องแคล่ว ช่วยให้ทำงานได้โดยสะดวกด้วย ความเบิกบานเบาใจ เหมือนกับนักกีฬาที่หมั่นฝึกซ้อมยิ่งฝึกก็ยิ่งได้ทั้งกำลัง และความเก่งกาจเพิ่มขึ้น สิ่งที่ทำยาก ก็ค่อย ๆ กลายเป็นง่าย จะทำอะไรก็ทำได้รวดเร็วและเหนียวแน่นจนสำเร็จ"

ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้อำนวยการกองยุทธการ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้รับการยกย่องและรับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๕๗

 วันนี้ (๒๗ มกราคม ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ และ นาวาเอก สมเกียรติ ผลประยูร ผู้อำนวยการกองยุทธการ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้รับมอบรางวัลเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๕๗ สาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ ในงานวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร ครบรอบปีที่ ๕๖ และงานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๕๗ ณ หอประชุม นวนครินทร์ โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก โดยมี พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธี
         มูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร และ โรงเรียนเตรียมทหาร ได้จัดงานวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหารและพิธีมอบรางวัลเกียรติยศจักรดาวขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าเตรียมทหารดีเด่น ที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรม ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม กองทัพ และประเทศชาติ จนเป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป โดยคณะกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ได้พิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น เพื่อรับรางวัลเกียรติยศจักรดาว พร้อมเข็มเชิดชูเกียรติ "เกียรติยศจักรดาว" ประจำปี ๒๕๕๗ ซึ่งในส่วนของกองทัพเรือได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๕๗ สาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ จำนวน ๒ ท่าน ได้แก่ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๕๗ และ นาวาเอก สมเกียรติ ผลประยูร ผู้อำนวยการกองยุทธการ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 
(ที่มา : สลก.ทร.)

ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร ประจำปี ๒๕๕๗

 วันนี้ (๒๗ มกราคม ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๔๕ น. กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมี พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา ผู้บัญชาการป้องกัน ชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธาน ฯ และศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด เข้าร่วมกิจกรรม ฯ โดยในช่วงเช้าประกอบพิธีวางพวงมาลา ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรี, การถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดบูรพาวิทยาราม อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี, มอบเงินค่าอาหารกลางวัน นำปาจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน มอบเครื่องกันหนาว จำนวน ๗๕ ผืน ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านพระคุณ ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
         จากนั้นเวลา ๑๔.๓๕ น. การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสามัคคี ณ บริเวณสนามฟุตบอล กองพันทหารราบที่ ๒ ค่ายตากสิน และปิดท้ายด้วยงานเลี้ยงสังสรรค์ศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราด ณ บริเวณโรงแรมนิวแทรเวิลลอดจ์ ถนนรักศักดิ์ชมูล ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (ที่มา : กปช.จต.)

ขอเชิญร่วมการแข่งขัน "อ่าวดงตาลฮาล์ฟมาราธอน" ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ กองเรือยุทธการ

 กองเรือยุทธการ ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย จัดการแข่งขันอ่าวดงตาลฮาล์ฟมาราธอน (Ao Dong Tan Half Marathon 2014) ณ กองบัญชาการกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๕.๓๐ น. - ๐๘.๐๐ น.
        การขัดแข่งขันอ่าวดงตาลฮาล์ฟมาราธอน มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้ให้กับกำลังพลของกองทัพเรือและครอบครัวที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลของกองทัพเรือและครอบครัวในพื้นที่ดังกล่าว มอบให้ "กองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ"
        สำหรับการแข่งขัน แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ ฮาล์ฟมาราธอน มินิมาราธอน และเดินเพื่อสุขภาพ สำหรับการวิ่งฮาล์ฟมาราธอน มีระยะทาง ๒๑.๑ กิโลเมตร แบ่งเป็น ชาย ๕ กลุ่มอายุ และหญิง ๕ กลุ่มอายุ ได้แก่ ๑๖ - ๑๙, ๓๐ - ๓๙, ๔๐ - ๔๙, ๕๐ - ๕๙ และ ๖๐ ปีขึ้นไป โดยจะปล่อยตัวจากหน้ากองบัญชาการกองเรือยุทธการ จะใช้เส้นทางชายทะเล เข้าประตูหน่วยบัญชากาต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ผ่านออกประตูหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และไปทางท่าเรือจุกเสม็ด ผ่านเรือหลวงจักรีนฤเบศร วิ่งย้อนกลับเส้นทางเดิม ผ่านศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ และชายทะเลอ่าวดงตาล กลับเข้าสู่เส้นชัย
         ส่วนการวิ่งมินิมาราธอน มีระยะทาง ๑๐.๕ กิโลเมตร แบ่งเป็น ชาย ๕ กลุ่มอายุ และหญิง ๕ กลุ่มอายุ ได้แก่ ๑๖ - ๒๙, ๓๐ - ๓๙, ๔๐ - ๔๙, ๕๐ - ๕๙ และ ๖๐ ปีขึ้นไป และการเดินเพื่อสุขภาพ มีระยะทาง ๔ กิโลเมตร ไม่มีการแบ่งกลุ่มอายุ ทั้งนี้ ผู้ที่สมัครเข้าแข่งขันทุกประเภทจะได้รับเสื้อและเหรียญที่ระลึกทุกคน
         ขอเชิญชวนกำลังพลและครอบครัว ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ได้ที่ แผนกกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กองเรือยุทธการ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและสำรองที่พักได้ตามเว็บไซต์ www.aodongtanhalfmarathon.com หรือร่วมสนับสนุนเงินบริจาคได้ที่ บัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาสัตหีบ ชื่อบัญชี "อ่าวดงตาลฮาล์ฟมาราธอน" โดย ธนาคารกสิกรไทย - กองเรือยุทธการ" เลขที่บัญชี ๓๖๒ - ๒ - ๕๖๓๐๙ - ๒ 
          นอกจากนี้ ผู้สมัครเข้าแข่งขันสามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในพื้นที่สัตหีบ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ได้แก่ เรือหลวงจักรีนฤเบศร และศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. - ๒๑.๐๐ น. ปิดท้ายด้วยการจัดเลี้ยงรับรองสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ฯ (ที่มา : กร.)

รองเสนาธิการทหารเรือ เยี่ยมทหารที่เจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่ที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

วันนี้ (๒๗ มกราคม ๒๕๕๗) เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเรือโท พัลลภ ตมิศานนท์ รองเสนาธิการทหารเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ เดินทางไปเยี่ยมทหารที่เจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่ที่พักรักษาตัวอยู่ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า อาคารตึก ๑๐๐ ปี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเรือโท กิตติพัฒน์ วัฒนาวงศ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ให้การต้อนรับ (ที่มา : กพ.ทร.)

รับสมัครนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนไปปฏิบัติราชการที่ อาคารนาวีภิรมย์ ๑ หัวหิน

 กิจการสถานพักฟื้นข้าราชการกองทัพเรือ ส่วนกลาง (หัวหิน) รับสมัครนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนไปปฏิบัติราชการที่ อาคารนาวีภิรมย์ ๑ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะเวลา ๒ - ๓ ปี ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการและซ่อมบำรุง จำนวน ๑ ตำแหน่ง และเจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ ตำแหน่ง โดยรับสมัครนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศ เรือตรี - เรือเอก ไม่จำกัดพรรค - เหล่า และนายทหารประทวนชั้นยศ จ่าตรี - พันจ่าเอก ไม่จำกัดพรรค - เหล่า อายุไม่เกิน ๔๐ ปี มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ บุคลิกภาพ อัธยาศัยดี
        สนใจสมัครไปปฏิบัติราชการที่อาคารนาวีภิรมย์ ๑ กรุณาแจ้งรายชื่อให้หน่วยต้นสังกัดส่งให้ฐานทัพเรือกรุงเทพทราบ ทางข่าวราชนาวี ภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
(ที่มา : กิจการสถานพักฟื้นข้าราชการ ทร.ส่วนกลางหัวหิน)

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กองทัพเรือ จัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพเรือ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน การประพฤติมิชอบ การร้องเรียน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทัพเรือ สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน ได้ที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๗๘๙ หรือทาง www.navy.mi.th/rongtook (ที่มา : สลก.ทร.)

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2557

สหกรณ์ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการออม ๒๔ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

 เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการออม ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ ทั้งนี้ เพื่อให้ข้าราชการในสังกัดกองทัพเรือและครอบครัวได้มีจิตสำนึกในการออมทรัพย์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตภายใต้สภาวะทางด้านเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยกิจกรรมดังกล่าวจะเปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ พร้อมกับเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ประเภทต่าง ๆ และทางสหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จะมีของที่ระลึกมอบให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม
         ขอเชิญชวนกำลังพลและครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สนใจสอบถามรายละเอียดการสมัครเข้าเป็นสมาชิก ฯ ได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๗๒๑๘๗ และ ๗๑๓๐๕ หรือดาวน์โหลดได้ที่ http://www.sattahipcoop.com (ที่มา : สอ.ฐท.สส.)

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จัดงาน วันกองพลจันทบุรี ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด กำหนดจัดงานวันกองพลจันทบุรี ณ บริเวณหน้าอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กองพันทหารราบที่ ๒ ค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้ เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของผู้กล้าที่รับใช้ประเทศชาติด้วยความเสียสละ อุทิศชีวิต และเลือดเนื้อเพื่อปกป้องประเทศชาติ ในกรณีพิพาทไทย - อินโดนจีน ระหว่างปีพุทธศักราช ๒๔๘๓ - ๒๔๘๔
(ที่มา : กปช.จต.)

กรมกำลังพลทหารเรือ ชี้แจงการออกสื่อโทรทัศน์หรือวิทยุของข้าราชการกองทัพเรือ

กรมกำลังพลทหารเรือ ได้ชี้แจงเรื่องการออกสื่อโทรทัศน์หรือวิทยุของข้าราชการกองทัพเรือ เนื่องจากปัจจุบันมีข้าราชการกองทัพเรือออกสื่อโทรทัศน์และวิทยุเพื่อการประชาสัมพันธ์หน่วยหรือประกอบอาชีพส่วนตัว ซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจทำให้กองทัพเรือเกิดความเสียหายได้ ดังนั้น จึงขอให้ข้าราชการกองทัพเรือปฏิบัติตามระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการประชาสัมพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๓๑ และตามคำชี้แจงกองทัพเรือ เรื่องการประกอบอาชีพส่วน ดังนี้
        - การประกอบอาชีพส่วนตัว ต้องเป็นอาชีพสุจริต ไม่ผิดกฎหมาย ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมทั้งไม่เป็นที่รังเกียจของสังคม
        - การประกอบอาชีพส่วนตัว ให้ทำได้เฉพาะเวลานอกราชการเท่านั้น และจะใช้ตำแหน่งหน้าที่ หรือเรื่องราวหลักฐานของทางราชการเข้าไปเกี่ยวขอ้งกับอาชีพส่วนตัวนั้นไม่ ได้ เพราะอาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการได้
       - ผู้ที่ประกอบอาชีพส่วนตัวต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และแบบธรรมเนียมของทหารโดยเคร่งครัด
       - ถ้าหากการประกอบอาชีพส่วนตัว เป็นความผิด หรือทำให้กองทัพเรือเสียหาย จะต้องถูกสอบสวนดำเนินคดีหรือลงทัณฑ์ แล้วแต่กรณี
       - ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นสอดส่องและชี้แจงข้าราชการทหาร และลูกจ้าง ให้ทราบ และปฏิบัติตามคำชี้แจงนี้โดยเคร่งครัด
        สำหรับการประชาสัมพันธ์หน่วย โดยการออกสื่อโทรทัศน์หรือวิทยุ หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือและหน่วยเฉพาะกิจกองทัพเรือสามารถเผยแพร่ข่าวสาร หรือแถลงข่าวการปฏิบัติตามภารกิจของส่วนราชการที่จะเป็นประโยชน์ต่อการประชา สัมพันธ์กองทัพเรือ โดยให้นายทหารประชาสัมพันธ์ของส่วนราชการมีหน้าที่ในการดำเนินงานประชา สัมพันธ์ ส่วนราชการที่ไม่มีนายทหารประชาสัมพันธ์ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งนาย ทหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทำหน้าที่นายทหารประชาสัมพันธ์ (ที่มา : กพ.ทร.)

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ทางอินเตอร์เน็ต

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระยะเวลาการศึกษา ๔ ปี โดยเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับพระราชทานปริญญาบัตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล และมีสิทธิสอบเพื่อรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ สาขาการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง จากสภาการพยาบาล โดยผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์ - คณิต หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เป็นสตรีโสด อายุระหว่าง ๑๗ - ๒๐ ปี มีสัญชาติไทยโดยกำหนด สุขภาพแข็งแรง น้ำหนักไม่น้อยกว่า ๔๕ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๖๕ กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๕๕ เซนติเมตร BMI ไม่เกิน ๒๕ กิโลกรัม และไม่เป็นโรคที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
        กำหนดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต www.rtncn.ac.th, www.navy.mi.th, www.nmd.go.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ และกำหนดส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ภายในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗
(ที่มา : วพร.ทร.)

กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗


กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการ และทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นชายโสด อายุ ๑๗ - ๒๐ ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๓๗ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๐) สำหรับผู้ที่เป็นทหารกองประจำการจะต้องสังกัดกองทัพเรือและปลดเป็นทหารกอง หนุนในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ หรือทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ ต้องมีอายุ ๒๑ - ๒๔ ปี (ผู้ที่เกิด ๑ มกราคม ๒๕๓๓ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๓๖ มีสัญชาติไทย บิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดได้
        หลักฐานการรับสมัคร ประกอบด้วย
         - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้สมัคร บิดา มารดา) และสำเนาใบสูติบัตรของผู้สมัคร
         - สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนของสถานศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ
         - รูปถ่าย ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๘ รูป
สามารถซื้อจำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ราคาชุดละ ๘๐ บาท ได้ที่        
         - กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
         - ห้องสมุดกลางกองทัพเรือ อาคารราชนาวิกสภา กรุงเทพมหานคร
         - กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
         - โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ จังหวัดสมุทรปราการ
         - โรงเรียนชุมพลทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
         - ค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
         - ทัพเรือภาคที่ ๓ จังหวัดภูเก็ต
         - หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงทุกเขต
          - ร้านสวัสดิการทหารเรือ นันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
          - ร้านสวัสดิการกรมการเงินทหารเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร
          - ร้านสวัสดิการกิจการห้องเย็น อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
           - สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ ได้แก่ ส.ทร.๒ บางนา, ส.ทร.๓ ภูเก็ต, ส.ทร.๕ สัตหีบ, ส.ทร.๖ สงขลา, ส.ทร.๘ พิษณุโลก, ส.ทร.๙ อุบลราชธานี, ส.ทร.๑๐ ตราด, ส.ทร.๑๑ เชียงใหม่ และ ส.ทร.๑๕ นราธิวาส
          หรือสั่งซื้อระเบียบการและใบสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๒๕ มกราคม ๒๕๕๗ โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ ราคารวมค่าจัดส่งชุดละ ๑๐๐ บาท โดยธนาณัติสั่งจ่ายในนาม กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตู้ ปณ.๑๑ ปณภ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐
สำหรับการรับสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และสมัครด้วยตนเอง ในส่วนภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๑๙ มกราคม ๒๕๕๗ ที่ สวนกรมหลวงชุมพร หนองตะเคียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในส่วนกลาง ตั้งแต่วันที่ ๘ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ที่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๘๘๙ ๓๙๒๒, ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๖๓ - ๔ และ ๐ ๒๔๗๕ ๓๕๔๓ ในวันและเวลาราชการ หรือดูได้ที่เว็บไซต์ www.navy.mi.th/navedu (ที่มา : ยศ.ทร.)

กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗


วันนี้ (๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖) เวลา ๑๕.๓๐ น. พลเรือตรี พรชัย ปิ่นทอง รองผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขตทัพเรือภาคที่ ๑ และรองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการประมงกับความมั่นคงของชาติและไทย อาสาป้องกันชาติในทะเล รุ่นที่ ๓๐๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ ตำบล ปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
         ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติใน ทะเล ในครั้งนี้ เป็นรุ่นที่ ๓๐๔ ของ ศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล กองทัพเรือ และเป็นรุ่นที่ ๑๐ ของ ศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขตทัพเรือภาคที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ชาวประมงและผู้มีอาชีพเกี่ยวกับการประมง มีทัศนคติที่ดี และให้ความร่วมมือกับทางราชการในการป้องกันการกระทำความผิดกฎหมายในทะเล รวมทั้งมุ่งเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างและเผยแพร่วิชาการที่เกื้อกูลแก่การประกอบอาชีพ ประมงในทะเล (ที่มา : ทรภ.๑)

การประชุมเจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัติของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑


ทัพเรือภาคที่ ๑ โดย สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ จัดการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัติของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ โรงแรมซิตี้บีช รีสอร์ท หัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี พลเรือตรี บรรพต เกิดภู่ เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานเปิดการประชุม ฯ ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.
         การประชุมดังกล่าว เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง ฯ ภายใต้แผนงานการบริหารจัดการ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนงานการบูรณาการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และพิจารณาแผนงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของจังหวัดต่าง ๆ และหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ และร่วมกันพิจารณาประเด็นปัญหาเร่งด่วนในพื้นที่รับผิดชอบทัพเรือภาคที่ ๑ เพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ตลอดจนยังเป็นการสร้างความคุ้นเคยและความสัมพันธ์อันดีของเจ้าหน้าที่ใน ระดับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้การบริหารจัดการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ฯ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ โดยในวันที่ ๒๘ มกราคม จัดกิจกรรมงานเลี้ยงสานสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดความคุ้นเคย และวันที่ ๒๙ มกราคม เป็นการประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนา เพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑, ชี้แจงการบริหารจัดการแผนงานการบูรณาการและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และพิจารณาร่างแผนพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ พุทธศักราช ๒๕๕๖ - ๒๖๖๐
(ที่มา : ทรภ.๑)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๒๓ ความว่า
        "การจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างให้เจริญนั้นจะต้องสร้างและเสริมขึ้นจากพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ก่อนทั้งสิ้น ถ้าพื้นฐานไม่ดีหรือคลอนแคลนบกพร่องแล้ว ที่จะเพิ่มเติมเสริมต่อให้เจริญขึ้นไปอีกนั้นยากนักที่จะทำได้ จึงควรจะเข้าใจให้แจ้งชัดว่า นอกจากจะมุ่งสร้างความเจริญแล้ว ยังต้องพยายามรักษาพื้นฐานให้มั่นคง ไม่บกพร่อง พร้อม ๆ กันได้"

วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2557

ขอเชิญชมสารคดีกองทัพเรือ ชุด "ตั้งแต่ยอดเขาจนถึงใต้ทะเล" ทุกวันพฤหัสบดี ศุกร์ และเสาร์ ทางไทยพีบีเอส

ขอเชิญชวนข้าราชการ ทหาร ลูกจ้างและครอบครัว ติดตามชมสารคดีกองทัพเรือ ชุด "ตั้งแต่ยอดเขาจนถึงใต้ทะเล" โดยเนื้อหาเกี่ยวกับ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี การอนุรักษ์หมู่เกาะและอื่น ๆ โดยองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยได้เคยออกอากาศแล้วในปี ๒๕๕๖ จำนวน ๓๐ ตอนความยาวตอนละ ๕ นาที และได้พิจารณานำมาออกอากาศซ้ำในวันพฤหัสบดี วันศุกร์ ระหว่างเวลา ๒๓.๒๕ น. - ๒๓.๓๐ น. และในวันเสาร์ เวลา ๑๕.๕๕ น. - ๑๖.๐๐ น. ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ที่มา : กพร.ทร.)

ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้อำนวยการกองยุทธการ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้รับการยกย่องและรับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๕๗

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้รับการยกย่องและรับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๕๗ สาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ ตามมติเห็นชอบของคณะกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร
          คณะกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ได้พิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรม ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม กองทัพ และประเทศชาติ จนเป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป เพื่อรับรางวัลเกียรติยศจักรดาว พร้อมเข็มเชิดชูเกียรติ "เกียรติยศจักรดาว" ประจำปี ๒๕๕๗ ในงานวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร ครบรองปีที่ ๕๖ และงานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมนวนครินทร์ โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก โดย พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน สำหรับในปี ๒๕๕๗ กองทัพเรือ ได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๕๗ สาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ จำนวน ๒ ท่าน ได้แก่ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๕๗ และ นาวาเอก สมเกียรติ ผลประยูร ผู้อำนวยการกองยุทธการ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
        ขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ร่วมงานวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร ครบรอบปีที่ ๕๖ และงานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนเตรียมทหาร อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๗.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. (ที่มา : กพร.ทร.)

พิธีส่งหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ ณ เรือหลวงกระบุรี ท่าเสือซ่อนเล็บ

วันนี้ (๒๓ มกราคม ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือโท รุ่งศักดิ์ เสรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็นประธานในพิธีส่งหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ ณ เรือหลวงกระบุรี ท่าเสือซ่อนเล็บ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่กำลังพลในหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ และมอบกระเช้าผลไม้
          โรงเรียนนายเรือ ทำการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลภายในประเทศและต่างประเทศของโรงเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ ๑ - ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยจัดตั้งหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ (มฝ.นนร.) ณ โรงเรียนนายเรือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๗ มี พลเรือตรี วศินสรรพ์ จันทวรินทร์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา โรงเรียนนายเรือ เป็นผู้บังคับหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ (ผบ.มฝ.นนร.) หมู่เรือฝึก นักเรียนนายเรือ ประกอบด้วย เรือหลวงกระบุรี เรือหลวงสายบุรี และเรือหลวงนราธิวาส เป็นเรือฝึก รวมเวลาการฝึก ๖๐ วัน เส้นทางการเดินเรือ โรงเรียนนายเรือ - ฐานทัพเรือสัตหีบ - ปีนัง (มาเลเซีย) - พอร์ตแบลร์ (สาธารณรัฐอินเดีย) - ย่างกุ้ง (สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์) - ฐานทัพเรือพังงา - เกาะสิมิลัน - เมดาน (สาธารณรัฐอินโดนีเซีย) - สิงคโปร์ (สาธารณรัฐสิงคโปร์) - ฐานทัพเรือสัตหีบ - โรงเรียนนายเรือ มีระยะทางการเดินเรือรวม ๕,๓๑๕ ไมล์ ความเร็วเดินทาง ๑๓ นอต วันเรือเดิน ๑๗ วัน และวันเรือจอด ๔๓ วัน
         การดำเนินการฝึกภาคปฏิบัติให้กับนักเรียนนายเรือชั้นปีที่ ๑ - ๔ ในครั้งนี้ จะใช้พื้นที่ฝึกบริเวณอ่าวไทย ทะเลชวา ช่องแคบมะละกา ทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย และช่องแคบสิงคโปร์ เพื่อให้นักเรียนนายเรือมีความรู้พื้นฐานในวิชาชีพทหารเรือ สามารถปฏิบัติงานในเรือหลวงได้และมีประสบการณ์เพียงพอที่จะสำเร็จการศึกษา เป็นนายทหารเรือที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานของกองทัพเรือ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกองทัพเรือมิตรประเทศและ ประชาชนในโอกาสที่หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือแวะเยี่ยมเมืองท่าต่าง ๆ สำหรับการฝึกภาคปฏิบัติในครั้งนี้ หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ จะมีแผนการแวะเยี่ยมเมืองท่าย่างกุ้ง (สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์) ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ผ่านมา จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพเรือทั้งสอง ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเป็นพิเศษ และเป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในโอกาสเดียวกัน (ที่มา : รร.นร.)

ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดการแข่งขัน "อ่าวดงตาลฮาล์ฟมาราธอน"

วันนี้ (๒๓ มกราคม ๒๕๕๗) เวลา ๑๔.๓๐ น. พลเรือเอก พิจารณ์ ธีรเนตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดการแข่งขัน "อ่าวดงตาลฮาล์ฟมาราธอน" ณ ห้องชมวัง อาคารราชนาวิกสภา เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าว จำนวน ๔ ท่าน ได้แก่ พลเรือโท ศักดิ์นรินทร์ เจริญสุข เสนาธิการกองเรือยุทธการ ในฐานะประธานกรรมการจัดการแข่งขัน, พลเรือตรี พงศธร ชูแข ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิตอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ในฐานะกรรมการอำนวยการและประสานงานการจัดการแข่งขัน, กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้การสนับสนุน และ คุณสุรศักดิ์ ดุษฎีเมธา รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และประธานชมรมเดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะประสานงานการจัดการแข่งขัน
         กองเรือยุทธการ ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย จัดการแข่งขันอ่าวดงตาลฮาล์ฟมาราธอน (Ao Dong Tan Half Marathon 2014) ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ กองบัญชาการกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้ให้กับกำลังพลของกองทัพเรือและครอบครัว ที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลของกองทัพเรือและครอบครัวใน พื้นที่ดังกล่าว มอบให้ "กองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบ กองทัพเรือ"
        สำหรับการแข่งขัน แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ ฮาล์ฟมาราธอน มินิมาราธอน และเดินเพื่อสุขภาพ สำหรับการวิ่งฮาล์ฟมาราธอน มีระยะทาง ๒๑.๑ กิโลเมตร แบ่งเป็น ชาย ๕ กลุ่มอายุ และหญิง ๕ กลุ่มอายุ ได้แก่ ๑๖ - ๑๙, ๓๐ - ๓๙, ๔๐ - ๔๙, ๕๐ - ๕๙ และ ๖๐ ปีขึ้นไป โดยจะปล่อยตัวจากหน้ากองบัญชาการกองเรือยุทธการ จะใช้เส้นทางชายทะเล เข้าประตูหน่วยบัญชากาต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ผ่านออกประตูหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และไปทางท่าเรือจุกเสม็ด ผ่านเรือหลวงจักรีนฤเบศร วิ่งย้อนกลับเส้นทางเดิม ผ่านศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ และชายทะเลอ่าวดงตาล กลับเข้าสู่เส้นชัย

        ส่วนการวิ่งมินิมาราธอน มีระยะทาง ๑๐.๕ กิโลเมตร แบ่งเป็น ชาย ๕ กลุ่มอายุ และหญิง ๕ กลุ่มอายุ ได้แก่ ๑๖ - ๒๙, ๓๐ - ๓๙, ๔๐ - ๔๙, ๕๐ - ๕๙ และ ๖๐ ปีขึ้นไป และการเดินเพื่อสุขภาพ มีระยะทาง ๔ กิโลเมตร ไม่มีการแบ่งกลุ่มอายุ ทั้งนี้ ผู้ที่สมัครเข้าแข่งขันทุกประเภทจะได้รับเสื้อและเหรียญที่ระลึกทุกคน
        ขอเชิญชวนกำลังพลและครอบครัว ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ได้ที่ แผนกกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กองเรือยุทธการ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและสำรองที่พักได้ตามเว็บไซต์ www.aodongtanhalfmarathon.com หรือร่วมสนับสนุนเงินบริจาคได้ที่ บัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาสัตหีบ ชื่อบัญชี "อ่าวดงตาลฮาล์ฟมาราธอน โดย ธนาคารกสิกรไทย - กองเรือยุทธการ" เลขที่บัญชี ๓๖๒ - ๒ - ๕๖๓๐๙ - ๒ (ที่มา : กร.)

พิธีเปิดหลักสูตรการฝึกอาชีพทหารกองประจำการ รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

วันนี้ (๒๓ มกราคม ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือเอก พจนา เผือกผ่อง ประธานคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองทัพเรือ และผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรการฝึกอาชีพทหารกองประจำการ รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
          การฝึกอบรมอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการในสาขาอาชีพต่าง ๆ นั้น เป็นการดำเนินการตามนโยบายของกองทัพเรือ และข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรประจำเรือพาณิชย์ ระหว่างกองทัพเรือ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมเจ้าท่า และสมาคมเจ้าของเรือไทย รวมถึงข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหม กับ กระทรวงแรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรู้ความชำนาญงานและทักษะในวิชาชีพ เป็นการสร้างโอกาสให้แก่ทหารกองประจำการ เมื่อปลดประจำการออกไปแล้วให้มีงานทำ เพื่อสร้างเสริมรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว ให้สามารถต่อสู้กับปัญหาและสภาวะต่าง ๆ ที่มีผลกระทบกับสภาพการดำรงชีวิตของครอบครัวให้ได้
         การฝึกอบรมอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการที่ผ่านมา กองทัพเรือได้รับความร่วมมือและการอนุเคราะห์ด้วยดีจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค ๓ ชลบุรี ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดระยอง กรมเจ้าท่า และสมาคมเจ้าของเรือไทย ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกองทัพเรือที่ได้ดำเนินการจัดให้มีการฝึกอบรม อาชีพช่างทั่วไป และหลักสูตรกำลังพลประจำเรือพาณิชย์ ทั้งนี้ เมื่อจบการฝึกอบรมแล้ว สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพหลังจากปลดประจำการ โดยผู้รับการฝึกอบรมจะได้รับวุฒิบัตร เพื่อใช้ประกอบในการสมัครงานทุกนาย (ที่มา : คพท.)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันเสาร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๑ ความว่า
        "งานทุกอย่างมีบุคคลซึ่งมีชีวิตจิตใจ มีความนึกคิดเป็นผู้กระทำ ถ้าผู้นำมีจิตใจไม่พร้อมจะทำงาน เช่น ไม่ศรัทธาในงาน ไม่สนใจผูกพันกับงาน ผลงานที่ทำก็ย่อมบกพร่อง ไม่คงที่ ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติมีศรัทธา เข้าใจซึ้งถึงประโยชน์ของงาน พร้อมใจและพอใจที่จะขวนขวายปฏิบัติงานโดยเต็มกำลังความสามารถ งานจึงจะดำเนินไปได้โดยราบรื่น และบรรลุผลตามที่มุ่งหมาย"

วันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2557

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ทางอินเตอร์เน็ต

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระยะเวลาการศึกษา ๔ ปี โดยเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับพระราชทานปริญญาบัตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล และมีสิทธิสอบเพื่อรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ สาขาการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง จากสภาการพยาบาล โดยผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์ - คณิต หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เป็นสตรีโสด อายุระหว่าง ๑๗ - ๒๐ ปี มีสัญชาติไทยโดยกำหนด สุขภาพแข็งแรง น้ำหนักไม่น้อยกว่า ๔๕ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๖๕ กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๕๕ เซนติเมตร BMI ไม่เกิน ๒๕ กิโลกรัม และไม่เป็นโรคที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
        กำหนดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต www.rtncn.ac.th, www.navy.mi.th, www.nmd.go.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ และกำหนดส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ภายในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗
(ที่มา : วพร.ทร.)

กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการ และทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นชายโสด อายุ ๑๗ - ๒๐ ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๓๗ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๐) สำหรับผู้ที่เป็นทหารกองประจำการจะต้องสังกัดกองทัพเรือและปลดเป็นทหารกอง หนุนในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ หรือทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ ต้องมีอายุ ๒๑ - ๒๔ ปี (ผู้ที่เกิด ๑ มกราคม ๒๕๓๓ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๓๖ มีสัญชาติไทย บิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดได้
        หลักฐานการรับสมัคร ประกอบด้วย
         - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้สมัคร บิดา มารดา) และสำเนาใบสูติบัตรของผู้สมัคร
         - สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนของสถานศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ
         - รูปถ่าย ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๘ รูป
สามารถซื้อจำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ราคาชุดละ ๘๐ บาท ได้ที่        
         - กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
         - ห้องสมุดกลางกองทัพเรือ อาคารราชนาวิกสภา กรุงเทพมหานคร
         - กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
         - โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ จังหวัดสมุทรปราการ
         - โรงเรียนชุมพลทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
         - ค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
         - ทัพเรือภาคที่ ๓ จังหวัดภูเก็ต
         - หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงทุกเขต
          - ร้านสวัสดิการทหารเรือ นันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
          - ร้านสวัสดิการกรมการเงินทหารเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร
          - ร้านสวัสดิการกิจการห้องเย็น อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
           - สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ ได้แก่ ส.ทร.๒ บางนา, ส.ทร.๓ ภูเก็ต, ส.ทร.๕ สัตหีบ, ส.ทร.๖ สงขลา, ส.ทร.๘ พิษณุโลก, ส.ทร.๙ อุบลราชธานี, ส.ทร.๑๐ ตราด, ส.ทร.๑๑ เชียงใหม่ และ ส.ทร.๑๕ นราธิวาส
          หรือสั่งซื้อระเบียบการและใบสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๒๕ มกราคม ๒๕๕๗ โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ ราคารวมค่าจัดส่งชุดละ ๑๐๐ บาท โดยธนาณัติสั่งจ่ายในนาม กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตู้ ปณ.๑๑ ปณภ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐
สำหรับการรับสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และสมัครด้วยตนเอง ในส่วนภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๑๙ มกราคม ๒๕๕๗ ที่ สวนกรมหลวงชุมพร หนองตะเคียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในส่วนกลาง ตั้งแต่วันที่ ๘ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ที่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๘๘๙ ๓๙๒๒, ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๖๓ - ๔ และ ๐ ๒๔๗๕ ๓๕๔๓ ในวันและเวลาราชการ หรือดูได้ที่เว็บไซต์ www.navy.mi.th/navedu (ที่มา : ยศ.ทร.)

กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

 กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรโรงเรียนเตรียมทหาร โดยรับสมัครผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชายโสด อายุระหว่าง ๑๔ - ๑๗ ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๐ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๓) มีสัญชาติไทย การรับสมัครเปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตเพียงช่องทางเดียว http://www.rtna.ac.th หรือ http://www.navy.mi.th หรือ http://www.addmission-rtna.com รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๒ มกราคม ถึง ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๙๙๕ (ที่มา : รร.นร.)

กองทัพเรือ จัดแถลงข่าวการจัดการแข่งขัน "อ่าวดงตาลฮาล์ฟมาราธอน" เพื่อจัดหารายได้ช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

กองทัพเรือ โดย กองเรือยุทธการ จัดงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขัน "อ่าวดงตาลฮาล์ฟมาราธอน" ณ ห้องชมวัง อาคารราชนาวิกสภา ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๓๐ น. โดยมี พลเรือเอก พิจารณ์ ธีรเนตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในการแถลงข่าว และผู้ร่วมแถลงข่าว จำนวน ๔ ท่าน ได้แก่ เสนาธิการกองเรือ ยุทธการ, ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิตอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ, กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
         กองเรือยุทธการ ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย จัดการแข่งขันอ่าวดงตาลฮาล์ฟมาราธอน (Ao Dong Tan Half Marathon 2014) ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ กองบัญชาการกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้ให้กับกำลังพลของกองทัพเรือและครอบครัว ที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลของกองทัพเรือและครอบครัวใน พื้นที่ดังกล่าว มอบให้ "กองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบ กองทัพเรือ"
        สำหรับการแข่งขัน แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ ฮาล์ฟมาราธอน มินิมาราธอน และเดินเพื่อสุขภาพ สำรหับการวิ่งฮาล์ฟมาราธอน มีระยะทาง ๒๑.๑ กิโลเมตร แบ่งเป็น ชาย ๕ กลุ่มอายุ และหญิง ๕ กลุ่มอายุ ได้แก่ ๑๖ - ๑๙, ๓๐ - ๓๙, ๔๐ - ๔๙, ๕๐ - ๕๙ และ ๖๐ ปีขึ้นไป โดยจะปล่อยตัวจากหน้ากองบัญชาการกองเรือยุทธการ จะใช้เส้นทางชายทะเล เข้าประตูหน่วยบัญชากาต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ผ่านออกประตูหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และไปทางท่าเรือจุกเสม็ด ผ่านเรือหลวงจักรีนฤเบศร วิ่งย้อนกลับเส้นทางเดิม ผ่านศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ และชายทะเลอ่าวดงตาล กลับเข้าสู่เส้นชัย
         ส่วนการวิ่งมินิมาราธอน มีระยะทาง ๑๐.๕ กิโลเมตร แบ่งเป็น ชาย ๕ กลุ่มอายุ และหญิง ๕ กลุ่มอายุ ได้แก่ ๑๖ - ๒๙, ๓๐ - ๓๙, ๔๐ - ๔๙, ๕๐ - ๕๙ และ ๖๐ ปีขึ้นไป และการเดินเพื่อสุขภาพ มีระยะทาง ๔ กิโลเมตร ไม่มีการแบ่งกลุ่มอายุ ทั้งนี้ ผู้ที่สมัครเข้าแข่งขันทุกประเภทจะได้รับเสื้อและเหรียญที่ระลึกทุกคน
         ขอเชิญชวนกำลังพลและครอบครัว ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ได้ที่ แผนกกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กองเรือยุทธการ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและสำรองที่พักได้ตามเว็บไซต์ www.aodongtanhalfmarathon.com หรือร่วมสนับสนุนเงินบริจาคได้ที่ บัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาสัตหีบ ชื่อบัญชี "อ่าวดงตาลฮาล์ฟมาราธอน โดย ธนาคารกสิกรไทย - กองเรือยุทธการ" เลขที่บัญชี ๓๖๒ - ๒ - ๕๖๓๐๙ - ๒ (ที่มา : กร.)