วันพุธที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ปิดทำการ ๑ วัน ใน ๑๒ กันยายน นี้

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด (สอ.วด.) จัดการสัมมนาทางวิชาการในเรื่อง "การลงทุนก่อนเกษียณอายุราชการ และสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร (สสอท.)" ให้แก่สมาชิก สอ.วด. ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
        การจัดสัมมนาทางวิชาการในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกวางแผนการออมทรัพย์ก่อนเกษียณอายุราชการ และรับทราบสิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร ในการนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม ฯ จะปิดทำการในวันดังกล่าว
         จึงขอแจ้งให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน (ที่มา : สอ.วด.)

ขอเชิญชมและติดตามผลการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกดิวิชั่น ๑ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประจำทีมสโมสรฟุตบอลราชนาวี นัดที่ ๓๐ ใน ๔ ตุลาคม ๒๕๕๗

 คณะอนุกรรมการฟุตบอลกองทัพเรือ ขอแจ้งผลการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกดิวิชั่น ๑ (ยามาฮ่าลีกวัน) ประจำปี ๒๕๕๗ (ระบบเหย้าเยือน ๓๔ นัด) ของทีมฟุตบอลกองทัพเรือ ในนามสโมสรฟุตบอลราชนาวี นัดที่ ๒๙ ผลการแข่งขัน สโมสรฟุตบอลราชนาวี แพ้ สโมสรอยุธยา เอฟซี ๐ ประตู ต่อ ๒ สรุปผลการแข่งขันสโมสรฟุตบอลราชนาวี แข่งขันไปแล้ว ๒๙ นัด ชนะ ๑๔ เสมอ ๘ แพ้ ๗ ครั้ง มี ๕๐ คะแนน อยู่ในอันดับที่ ๒ ของตารางคะแนน (มีจำนวน ๑๘ ทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน)
          สโมสรฟุตบอลราชนาวี จะทำการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกดิวิชั่น ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ นัดที่ ๓๐ พบกับ สโมสรอ่างทอง เอฟซี ในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ สนามกีฬาราชนาวีสัตหีบ
          ขอเชิญชมและติดตามผลการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกดิวิชั่น ๑ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาใน นัดที่ ๓๐ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว (ที่มา : คณะอนุกรรมการฟุตบอล ทร.)

ท่าเรือจุกเสม็ดฯ ผ่าน มาตรฐานสากล ISO 9001:2008 / ISO 14001:2004

การท่าเรือสัตหีบ (ท่าเรือจุกเสม็ดฯ) ฐานทัพเรือสัตหีบ โดย พลเรือตรี ชัชชัย โพธิพรรค ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ และ นาวาเอก ณัฐวุฒิ งามวงศ์วาน หัวหน้าท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการปฏิบัติงาน (การปฏิบัติการหน้าท่า ฯ) ทั้งทางด้านคุณภาพความปลอดภัยในการทำงาน ISO 9001:2008 และด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยมี บริษัท BUREAU VERITAS CERTIFCATION THAILAND LTD. (B.V.) เป็น ผู้ตรวจสอบ
         ท่าเรือจุกเสม็ดฯ ทำหน้าที่เป็นส่วนปฏิบัติการของ การท่าเรือสัตหีบ มีภารกิจในการให้บริการแก่เรือรบของราชนาวีไทย และเรือสินค้าของบริษัทเอกชน ตลอดจนเรือรบต่างประเทศที่เข้าเยี่ยมเมืองท่าฯ เพื่อเป็นการยกระดับการบริการ ให้ได้มาตรฐานสากลทัดเทียมนานาประเทศ รองรับการเปิดเสรีทางการค้าในอาเซียน AEC โดยท่าเรือจุกเสม็ดฯ ปรับปรุงการปฏิบัติงานหน้าท่าฯ เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย จัดเตรียมเอกสาร จัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ISO, ปรับทัศนคติ ตลอดจนปรับวัฒนธรรมองค์กร ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ทั้งด้านคุณภาพ และความปลอดภัยในการทำงาน ISO 9001:2008 และด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 ประกอบด้วย แผนกบริการเรือ แผนกคลังพักสินค้า แผนกบรรทุกขนถ่าย และแผนกรักษาความปลอดภัย นอกจากนี้ยังเป็นการยกระดับ การให้บริการเรือรบของราชนาวีไทยให้ได้มาตรฐานสากล ทัดเทียมนานาประเทศอีกด้วย (ที่มา : การท่าเรือสัตหีบ)

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 "การที่คนสมัยใหม่บอกว่าคนสมัยเก่ามีความรู้น้อยก็อาจเป็นจริง แล้วคนสมัยใหม่ดูถูกหรือเหยียดหยามคนสมัยเก่าก็มีสิทธิ์ แต่ถ้าพูดตามความจริงแล้ว สิทธิ์ที่จะเหยียดหยามคนรุ่นเก่าไม่ควรจะมี ด้วยเหตุว่าคนรุ่นเก่านี้เองทำให้คนรุ่นใหม่เกิดขึ้นมาได้"
          พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๓๑