วันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2556

สะพานกรุงเทพเปิดสะพานให้เรือผ่าน 2 ลำ ในวันที่ 17 ธันวาคม 2556

วันนี้(17ธ.ค.) กองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) แจ้งว่าช่วงเวลา 09.00-09.30 น.ที่ผ่านมาได้มีการ ปิดการจราจรบนสะพานกรุงเทพ
เพื่อเปิดสะพานให้เรือผ่าน 2 ลำ โดยเป็นเรือรบ1ลำและเรือขนส่งสินค้าอีก 1 ลำ ส่งผลให้การจราจรบริเวณดังกล่าวติดขัดในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
ทั้งนี้สะพานกรุงเทพฯเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่สามารถปิด-เปิด ให้เรือรบเข้าออกได้ โดยเปิดใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2502 จนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลากว่า 54 ปี แล้ว แต่กลไกของสะพานยังสามารถทำงานได้ โดยภาพการเปิด-ปิดสะพานกรุงเทพฯในปัจจุบันนับว่าหาชมได้ยาก เพราะหากจะมีการเปิดกลางสะพานจะต้องมีการปิดการจราจรโดยรอบซึ่งถือว่าเป็น เรื่องใหญ่
ภาพจาก ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร – บก.02

กรมการขนส่งทหารเรือ จัดโครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลปีใหม่

 กองทัพเรือ โดย กรมการขนส่งทหารเรือ จัดทำโครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลปีใหม่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ บริเวณลานจอดรถ นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ จำนวน ๒๔ รายการ เพื่อเตรียมความพร้อมของรถยนต์ก่อนที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลปีใหม่
         ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลปีใหม่กับกรมการขนส่งทหารเรือ และรับบริการตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ (ที่มา : ขส.ทร.)

เกาหลีใต้ประณามญี่ปุ่นที่เผยแพร่คลิปประกาศความเป็นเจ้าของหมู่เกาะในทะเลตะวันออก

  เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ มีรายงานว่า กระทรวงต่างประเทศเกาหลีใต้ออกแถลงการณ์ประณามรัฐบาลญี่ปุ่นอย่างรุนแรง ต่อกรณีที่ญี่ปุ่นจัดทำวีดิโอคลิปเผยแพร่บนเว็บไซต์ยูทูบ อ้างกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของเหนือหมู่เกาะทาเคชิมะ/ด็อกโด ในทะเลตะวันออก ที่มีการอ้างกรรมสิทธิ์ทับซ้อนระหว่างทั้งสองประเทศ ซึ่งเกาหลีใต้ระบุเป็นการละเมิดกฎหมายอย่างร้ายแรง และขอให้ญี่ปุ่นนำออกจากเว็บไซต์ทันทีโดยเกาหลีใต้จะไม่ยอมให้ญี่ปุ่นละเมิด อำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนของเกาหลีใต้และจะตอบโต้อย่างเด็ดขาด อนึ่ง คลิปวิดีโอดังกล่าวมีความยาว ๙๐ วินาที พร้อมคำบรรยายและพากย์เป็นภาษาต่างๆ ถึง ๑๐ ภาษา นอกจากนี้ กระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่นยังเผยแพร่วิดีโอที่อ้างสิทธิ์ครอบครองหมู่เกาะเซน กากุ/เตียวหยู ที่มีการอ้างกรรมสิทธิ์ทับซ้อนระหว่างจีนและไต้หวัน เป็นภาษาต่างๆ ๑๐ ภาษาด้วย (ที่มา : ขว.ทร.)

รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในการแถลงข่าวโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗

วันนี้ (๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖) เวลา ๑๐.๓๐ น. พลเรือเอก จักรชัย ภู่เจริญยศ รอง ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในงานแถลงข่าวโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ห้องชมชลธี หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนผู้ให้การสนับสนุนการจัดโครงการ ฯ ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มัสยิดต้นสน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง ๓ และบริษัทบางกอกกล๊าส จำกัด
         การแถลงข่าวโครงการดังกล่าว เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของกองทัพเรือในการนำแนวทางพระ ราชทาน "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" มาปฏิบัติใช้ในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบ โดยภายในงานแถลงข่าวได้จัดให้มีการชมวีดิทัศน์โครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง เยาวชนร้องเพลงรวมใจไทยเป็นหนึ่ง และการแสดงของเยาวชนโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งกองทัพเรือ เป็นต้น (ที่มา : กพร.ทร.)

รองผู้บัญชาการทหารเรือ ต้อนรับคณะเยาวชนตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งกองทัพเรือ

วันนี้ (๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖) เวลา ๐๘.๓๐ น. พลเรือเอก จักรชัย ภู่เจริญยศ รองผู้บัญชาการทหารเรือ ต้อนรับคณะเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งกองทัพเรือ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ จำนวน ๔๐ คน เข้าเยี่ยมคารวะรองผู้บัญชาการทหารเรือ ในโอกาสเข้าร่วม กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ ห้องรับรอง อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยานสโมสร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
         โครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งเป็นโครงการที่กองทัพเรือจัดทำขึ้นอย่าง ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ เพื่อให้เยาวชนที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ ได้เดินทางมาทัศนศึกษาสถานที่ต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร รวมทั้งหน่วยงานสำคัญของกองทัพเรือ เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ ที่สำคัญก็คือ เพื่อให้ทุกคนได้รู้จักและมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของทหารเรือมากยิ่ง ขึ้น อันถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยเสริมให้การรักษาความสงบเรียบร้อยและดูแล ความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ดำเนินไปได้ด้วยดี เหนืออื่นใดก็คือ เป็นโอกาสสำคัญที่เยาวชนทุกคนจะได้รู้จักเพื่อนใหม่ และเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกันด้วยความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ทั้งนี้ เพื่อเป็นพลังแรงใจของเยาวชนในการเติบโตขึ้นไปเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความรัก ความสามัคคี เทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (ที่มา : สลก.ทร.)

ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตหนองคาย

วันนี้ (๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖) เวลา ๐๘.๔๕ น. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตหนองคาย โดยมี นาวาเอก มรุเดช บุญนิตย์ ผู้บังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตหนองคาย กล่าวรายงานตน
        ในการนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือขึ้นแท่นรับความเคารพจากกำลังพล กองบังคับการ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตหนองคาย สถานีเรือเชียงคาน สถานีเรือสังคม สถานีเรือศรีเชียงใหม่ สถานีเรือหนองคาย สถานีเรือรัตนวาปี สถานีเรือบึงกาฬ หน่วยเรือเฉพาะกิจโพนพิสัย และกล่าวโอวาทให้แก่กำลังพลให้เตรียมพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ที่อาจ เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ด้วยความรอบคอบและอดทนในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเพิ่มมาตรการและกวดขันในการรักษาความสงบเรียบร้อย บริเวณพื้นที่ชายแดนในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายคุ้มครองและ ช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติต่าง ๆ ตามหลักมนุษยธรรมในพื้นที่รับผิดชอบ และขอให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท นอกจากนี้ ได้กล่าวชื่นชมในความร่วมแรงร่วมใจและความเสียสละของกำลังพลที่ปฎิบัติภาร กิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จากนั้น มอบของที่ระลึกให้กับหน่วยต่าง ๆ และรับฟังการบรรยายสรุปปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน (ที่มา : สลก.ทร.)

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 พระราชดำรัส ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๖ ความว่า
         "การมีวินัย มีความสามัคคี และรู้จักหน้าที่ ถือกันว่าเป็นคุณสมบัติสำคัญประจำตัวของคนทุกคน แต่ในการสร้างเสริมคุณสมบัติ ๓ ข้อนี้ จะต้องไม่ลืมว่า วินัย สามัคคี และหน้าที่นั้นเป็นได้ทั้งในทางบวกและทางลบ ซึ่งย่อมให้คุณหรือให้โทษได้มากเท่า ๆ กันทั้ง ๒ ทาง เพราะฉะนั้น เมื่อจะอบรมจำเป็นต้องพิจารณาให้ถ่องแท้แน่ชัดก่อนว่า เป็นวินัย สามัคคี และหน้าที่ดี คือปราศจากโทษเป็นประโยชน์ เป็นธรรม"