วันอังคารที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2557

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"การศึกษาเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญยิ่งของมนุษย์ คนเราเมื่อเกิดมาก็ได้รับการสั่งสอนจากบิดามารดา อันเป็นความรู้เบื้องต้น เมื่อเจริญเติบโตขึ้นก็เป็นหน้าที่ของครูและอาจารย์สั่งสอนให้ได้รับวิชาความรู้สูง และอบรมจิตใจให้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม เพื่อจะได้เป็นพลเมืองดีของชาติสืบต่อไป
          พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตและนักศึกษาวิทยาลัยวิชาการศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๐๕

กองทัพเรือ สนับสนุนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

วันนี้ (๒ ธันวาคม ๒๕๕๗) เวลา ๑๒.๐๐ น. กองทัพเรือ สนับสนุนกองทัพไทย ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๕๗ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยจัดเจ้าหน้าที่จากกรมพลาธิการทหารเรือ อำนวยความสะดวกการแต่งกายให้แก่ทหารรักษาพระองค์ ที่จะเดินสวนสนามเทิดพระเกียรติจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนไปยังท้องสนาม หลวง ณ ห้องชมวัง หอประชุมกองทัพเรือ (ที่มา : กพ.ทร.)

เจ้ากรมข่าวทหารเรือ ต้อนรับ ที่ปรึกษาฝ่ายทหารสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอล ประจำกรุงเทพฯ

วันนี้ (๒ ธันวาคม ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเรือโท ธานี ผุดผาด เจ้ากรมข่าวทหารเรือ ในฐานะผู้แทน ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้การต้อนรับ นาย Dan Carmel ที่ปรึกษาฝ่ายทหารสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอล เทียบเท่าผู้ช่วยทูตทหารอิสราเอล ประจำกรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมคำนับ เพื่อแนะนำตัวอย่างเป็นทางการในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่ในประเทศไทย ณ ห้องรับรองแขกต่างประเทศ กรมข่าวทหารเรือ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน
         การที่กองทัพเรือให้การต้อนรับ นาย Dan Carmel ในครั้งนี้ จะเป็นการแสดงออกถึงความมีน้ำใจไมตรีและกระชับความ สัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพเรือกับกองทัพอิสราเอลให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น (ที่มา : ขว.ทร.)

กำหนดสวดพระอภิธรรม พันโท สิทธิกร จันทร์สุวานิชย์ บิดา พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๓ ธันวาคม และพระราชทานเพลิง ใน ๔ ธันวาคม นี้

ขอเชิญนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๑๓ นักเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๗๐ และผู้รู้จักคุ้นเคย ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ พันโท สิทธิกร จันทร์สุวานิชย์ บิดา พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ณ ฌาปนสถานกองทัพเรือ ศาลา ๑ วัดเครือวัลย์
วรวิหาร ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๓๐ น. และกำหนดพระราชทานเพลิงศพ ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. (ที่มา : ศปก.ทร.)

รัสเซียประสบผลสำเร็จในการทดลองยิงขีปนาวุธข้ามทวีปติดตั้งในเรือดำน้ำ

 เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มีแถลงการณ์จากกระทรวงกลาโหมรัสเซียว่า ได้ทดสอบยิงขีปนาวุธบูลาวา ซึ่งเป็นขีปนาวุธข้ามทวีปรุ่นใหม่จากเรือดำน้ำอเล็กซานเดอร์เนฟสกี ในทะเลแบเรนต์ ไปยังเป้าหมายในแหลมคัมซัตกาอย่างแม่นยำ ขีปนาวุธดังกล่าวพัฒนามาจากขีปนาวุธเมชี สามารถติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ที่เตรียมไว้เป็นกำลังหลักของกองทัพเรือนิวเคลียร์รัสเซีย (ที่มา : ขว.ทร.)