วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

คอบร้าโกล์ด ๑๖ (Cobra Gold 16)

กองทัพไทย กองทัพสหรัฐอเมริกา และกองทัพมิตรประเทศที่เข้าร่วมการฝึกคอบร้าโกล์ด ๑๖ เริ่มมีการเตรียมกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และสถานที่ เพื่อเข้าร่วมการฝึกทางทหารที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ภายใต้รหัส “คอบร้าโกล์ด ๑๖” ซึ่งมีการขนย้ายยุทโธปกรณ์ เช่น เฮลิคอปเตอร์ Blackhawk รถหุ้มเกราะ Striker รวมถึงพาหนะแบบต่าง ๆ อีกเป็นจำนวนมาก โดยเริ่มนำยุทโธปกรณ์มาตั้งแต่วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ท่าเรือจุกเสม็ด ท่าเรือแหลมฉบัง และสนามบินอู่ตะเภา เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนจะเริ่ม kickoff การฝึกฯ อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๙ ถึง ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ในพื้นที่ จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ลพบุรีและนครราชสีมา ต่อไป