วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 "...คนอื่นจะว่าอย่างไรก็ช่างเขา จะว่าเมืองไทยล้าสมัย ว่าเมืองไทยเชย ว่าเมืองไทยไม่มีสิ่งที่สมัยใหม่ แต่เราอยู่พอมีพอกิน และขอให้ทุกคนมีความปรารถนาจะให้เมืองไทย พออยู่พอกิน มีความสงบ และทำงานตั้งจิตอธิษฐานตั้งปณิธานในทางนี้ ที่จะให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกิน ไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรืองอย่างยอด แต่ว่ามีความพออยู่พอกิน มีความสงบ เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ถ้าเรารักษาความพออยู่พอกินนี้ได้ เราก็จะยอดยิ่งยวดได้..."
        พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลา ดุสิดาลัย ๔ ธันวาคม ๒๕๑๗

กองทัพเรือ จัดแถลงข่าวการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๒

วันนี้ (๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๑.๑๕ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดการแสดง "กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๒" ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ ฯ โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าว ประกอบด้วย หม่อมราชวงศ์ ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้, พลเรือโท ประพฤติพร อักษรมัต รองเสนาธิการทหารเรือ ในฐานะประธานกรรมการเตรียมการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๒, นาวาเอก ณรงค์ แสงบุศย์ ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ในฐานะประธานอนุกรรมการฝ่ายดนตรี และ นางสาวนันทิยา สว่างวุฒิธรรม อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ในฐานะให้การสนับสนุนสถานที่ ภายในงานมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพเรือ สมาคมภริยาทหารเรือ ผู้ร่วมบริจาคเงิน และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานแถลงข่าว ฯ และภายหลังการแถลงข่าว จะมีการแสดงกาชาดมินิคอนเสิร์ต โดยวงซิมโฟนีออเคสตร้าดุริยางค์ราชนาวี ให้ชมในโอกาสนี้ด้วย
        กองทัพเรือ ร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ ๔๒ บรรเลงโดยวงดุริยางค์ราชนาวี ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จัดการแสดง ๒ รอบ ตั้งแต่เวลา ๒๐.๐๐ น. ในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปตลอดจนสื่อมวลชนได้เข้ารับชมการแสดงและในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ มาทอดพระเนตรการแสดง โดยการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๒
         การแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๒ นี้ ได้จัดวงซิมโฟนีออเคสต้า ดุริยางค์ราชนาวี ร่วมบรรเลงเพลงอันไพเราะด้วยเครื่องดนตรี กว่า ๘๐ ชิ้น พร้อมกับศิลปินรับเชิญ อาทิ นายกิตตินันท์ ชินสำราญ, นายชัชชัย สุขขาวดี (หรั่ง ร๊อคเคสตร้า), นายภพธร สุนทรญาณกิจ (ตู่ ภพธร), นางสาวธีรนัยน์ ณ หนองคาย, จ่าเอกหญิง สราญรัตน์ ชูอำนาจ, จ่าเอกหญิง โสธิดา ชัยฤทธิ์ไชย และนักร้องประสานเสียงของ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ร่วมขับร้อง
         ทั้งนี้ การแสดงกาชาดคอนเสิร์ตฯ จะไม่มีการจำหน่ายบัตรเข้าชมแต่อย่างใด โดยจะเปิดรับบริจาคเงินตามกำลังศรัทธา เพื่อทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย ได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๒ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๘๑ หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "กาชาดคอนเสิร์ตกองทัพเรือ ครั้งที่ ๔๒" เลขบัญชี ๑๑๕ - ๒ - ๒๐๔๕๒ - ๓ และส่งสำเนาการโอนเงินพร้อมชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ ให้ชัดเจน โดยส่งไปที่ กรมการเงินทหารเรือ หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๕๗ สำหรับผู้ที่ร่วมบริจาคตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป จะได้เข้าเฝ้าฯ เพื่อรับพระราชทานของที่ระลึก ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๓๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (ที่มา : สลก.ทร.)

ขอเชิญร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ "ปั่นเพื่อแม่ bike for mom 2015" ๑๖ สิงหาคม นี้ และชวนคนไทยสวมเสื้อสีฟ้า

รัฐบาล ขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศ สวมเสื้อสีฟ้า เข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ "ปั่นเพื่อแม่ bike for mom 2015" เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. เส้นทางลานพระราชวังดุสิต ไปยัง กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ และกลับมาสิ้นสุดที่ลานพระราชวังดุสิต รวมเป็นระยะทาง ๔๓ กิโลเมตร โดย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร จะทรงจักรยานนำทีมข้าราชการ เอกชน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
          กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ ฯ "ปั่นเพื่อแม่ bike for mom 2015" เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตามพระราชปณิธานของ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและแสดงออกถึงความรักที่มีต่อแม่ และยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในการร่วมออกกำลังกาย ทำให้สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ปลูกฝังให้ประชาชนรักการออกกำลังกายและเสริมสร้างความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. พร้อมกันทั่วประเทศ พื้นที่กรุงเทพมหานคร ใช้เส้นทางจากลานพระราชวังดุสิต ไปกรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ และกลับมาสิ้นสุดที่ลานพระราชวังดุสิต สำหรับเส้นทางส่วนภูมิภาค จะเริ่มต้นที่ศาลากลางจังหวัดไปตามเส้นทางที่แต่ละจังหวัดกำหนด
          ขอเชิญข้าราชการ ทหาร พนักงานราชการ และครอบครัว ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่า สวมใส่เสื้อสีฟ้า เข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ ฯ "ปั่นเพื่อแม่ bike for mom 2015" สามารถติดตาม รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ www.bikeformom.com และลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ หากประชาชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมแต่ไม่สะดวกในการลงทะเบียนในเว็บไซต์ สามารถไปสมัครได้ที่ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง ๕๐ เขต และศาลากลางจังหวัดทั่วประเทศ (ที่มา : สำนักนายกรัฐมนตรี)

สมาคมทหารผ่านศึกเกาหลี ฯ ให้ทุนการศึกษาแก่บุตร - หลานทหารผ่านศึกเกาหลี ประจำปี ๒๕๕๘ กำหนดยื่นใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

กรมสวัสดิการทหารเรือ แจ้งการเสนอขอทุนการศึกษาแก่บุตร - หลานทหารผ่านศึกเกาหลี ประจำปี ๒๕๕๘ ของสมาคมทหารผ่านศึกษาเกาหลีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนของกองทัพเรือ จำนวน ๑๕ ทุน ประกอบด้วย ทุนการศึกษาในระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษาทุนละ ๓,๐๐๐ บาท และระดับอุดมศึกษา ทุนละ ๔,๐๐๐ บาท โดยกำหนดจัดพิธีมอบทุนการศึกษา ณ สมาคมทหารผ่านศึกเกาหลี ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น.
        ผู้ที่ประสงค์ขอรับทุนสามารถยื่นใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกทหารผ่านศึก กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๓๒๘๐ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตรวจสอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.navy.mi.th/welfare นอกจากนี้ ยังมีทุนการศึกษาของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย และทุนให้การผ่านศึกเกาหลี รวมทั้งบุตร - หลาน เดินทางไปทัศนศึกษา ณ ประเทศเกาหลี หากมีทหารผ่านศึกที่สนใจ สามารถติดต่อได้โดยตรงที่สมาคมทหารผ่านศึกเกาหลี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๐๗๘๘ ในวันและเวลาราชการ (ที่มา : สก.ทร.)

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน ใน ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน สังกัด กรมทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จังหวัดนราธิวาส โดยรับสมัครทั้งเพศชายและเพศหญิง มีสัญชาติไทย และบิดา - มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด มีร่างกายแข็งแรง สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ เพศชาย เป็นทหารกองหนุน หรือทหารกองเกิน หรือเคยเป็นทหารกองประจำการ มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๖๐ เซนติเมตร น้ำหนัก ๔๕ กิโลกรัมขึ้นไป มีความสามารถพิเศษ คอมพิวเตอร์ ช่างก่อสร้าง และช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศประจำอาคาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ และว่ายน้ำเป็น
        ส่วนเพศหญิง มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๕๕ เซนติเมตร และน้ำหนัก ๔๐ กิโลกรัมขึ้นไป มีความสามารถพิเศษ ด้านคอมพิวเตอร์ และการประชาสัมพันธ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ และว่ายน้ำเป็น
         หลักฐานและเอกสารการสมัคร ประกอบด้วย บัตรประจำตัวประชาชน, หนังสือสำคัญทหารกองเกิน หรือสมุดประจำตัวทหารกองหนุน, สำเนาทะเบียนบ้าน, หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล ในกรณีที่เปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล, ประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียน, รูปถ่าย ขนาด ๒ นิ้ว, หนังสือรับรองยินยอมของบิดามารดา หรือผู้ปกครอง กรณียังไม่บรรลุนิติภาวะ, เอกสารรับรองการผ่านงานในวิชาช่างต่าง ๆ และเอกสารหลักฐาน
          ผู้ที่ได้รับการบรรจุเป็นอาสาสมัครทหารพรานแล้ว หากภายหลังปรากฏว่าหลักฐานไม่ถูกต้องเคยต้องคดีอาญา หรือคดียาเสพติด จะต้องถูกให้ออกจากการเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน และรับผิดชอบความเสียหาย หรือผลการกระทำ ระหว่างที่บรรจุเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน
          ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน โดยเปิดรับสมัครด้วยตนเอง ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น. ณ สนามหน้า กองบังคับการ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องมาถึงสถานที่รับสมัครและคัดเลือกก่อนเวลา ๐๘.๐๐ น. เพื่อฟังคำชี้แจงและรายละเอียดการปฏิบัติจากคณะกรรมการและประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในเวลา ๒๐.๐๐ น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๙ ๔๔๗ ๘๕๒ (ที่มา : นย.)

๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป กรมอุทกศาสตร์ เปลี่ยนแปลงเวลามาตรฐานประเทศไทย ปรับเวลาช้าลง ๑ วินาที ตามมาตรฐานโลก

 วันนี้ (๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘) กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ ปรับเปลี่ยนเวลาตามมาตรฐานสากล เพื่อให้สอดคล้องกับเวลามาตรฐานสากล ช้าลง ๑ วินาที จากเวลา ๐๗ นาฬิกา ๐๐ นาที ๐๑ วินาที เป็น ๐๗ นาฬิกา ๐๐ นาที ๐๐ วินาที
         การปรับแต่งเวลาในครั้งนี้ เพื่อให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติ เนื่องจากหน่วยงานติดตามระบบการหมุนของโลกในประเทศฝรั่งเศส ซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิกอยู่มีการตรวจสอบอัตราการหมุนของโลก พบว่า โลกมีการหมุนช้าลง ซึ่งไม่ได้หมุนช้าลงในทันที แต่มีการสะสมเป็นไมโครวินาที เมื่อตรวจสอบพบว่าสะสมได้เป็นจำนวนหนึ่ง จะมีการปรับแต่งเพื่อให้สอดคล้องกับเวลาธรรมชาติ ซึ่งในที่นี้ เวลาปกติคือ ๐๗ นาฬิกา ๐๐ นาที ๐๑ วินาที โดยจะหักออกไป ๐๑ วินาที กลายเป็น ๗ นาฬิกาตรง
         ทั้งนี้ ไทยมีการปรับล่าสุดไปเมื่อประมาณ ๒ - ๓ ปี มีการปรับครั้งละประมาณ ๑ วินาที โดยเวลาที่ไทยใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นเวลาที่มีการเชื่อมโยงไปทั่วโลก และโดยเข็มวินาทีจะต้องเดินตรงกัน ซึ่งทั่วโลกมีการปรับเปลี่ยนเวลา ๑๐ กว่าครั้งแล้ว ในรอบ ๓,๖๐๐ ปี เวลาจะเคลื่อนไปเรื่อย ๆ และหาก ๑๐๐ ปี ปรับครั้งหนึ่ง เวลาจะเคลื่อนไปประมาณ ๑ ชั่วโมง ดังนั้น จึงต้องใช้วิธีปรับทีละเล็กละน้อย เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในการใช้ชีวิตประจำตัว เพื่อให้เวลาใกล้เคียงกับธรรมชาติ ซึ่งดวงอาทิตย์ขึ้นประมาณ ๖ นาฬิกา ตกประมาณ ๑๘ นาฬิกา (ที่มา : อศ.)