วันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2559

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เกิดที่เป็นอยู่แก่เราในวันนี้ย่อมมีต้นเรื่องมาก่อน ต้นเรื่องนั้นคือ เหตุ สิ่งที่ได้รับคือผลและผลที่ท่านมีความรู้อยู่ขณะนี้จะเป็นเหตุให้เกิดผลอย่างอื่นต่อไปอีกคือ ทำให้สามารถใช้ความรู้ที่มีอยู่ทำงานที่ต้องการได้แล้วการทำงานของท่านก็จะเป็นเหตุให้เกิดผลอื่นๆต่อเนื่องกันไปอีกไม่หยุดยั้งดังนั้นที่พูดกันว่าให้พิจารณาเหตุผลให้ดีนั้นกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือให้พิจารณาการกระทำหรือกรรมของตนให้ดีนั่นเองคนเราโดยมากมักนึกว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรเราทราบไม่ได้แต่ที่จริงเราย่อมจะทราบได้บ้างเหมือนกันเพราอนาคต ก็คือ ผลของการกระทำในปัจจุบัน พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๑๙

กองทัพเรือขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙

กองทัพเรือ โดย กองเรือยุทธการ ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ท่าเทียบเรือจุกเสม็ด ฐานทัพเรือสัตหีบ และกองการบินทหารเรือ ชมการสาธิตการปฏิบัติการทางทหาร การเยี่ยมชมเรือหลวง การแสดงนิทรรศการอาวุธและยุทโธปกรณ์ทางทหาร การแสดงนิทรรศการพันธุ์เต่าทะเล และนิทรรศการต่อเรือ การแสดงสุนัขทหาร สาธิตการบินของเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ การแสดงร่มบิน (Paramotor) และการโดดร่ม การจัดแสดงอาวุธปืนใหญ่ ปืนต่อสู้อากาศยาน รถฮัมวี่ และรถ หุ้มเกราะ การแสดงเรือปฏิบัติการพิเศษ การแสดงอาวุธประกอบดนตรี (Fancy Drill) การจัดแสดงนิทรรศการแนะแนวการเข้าเป็นนักเรียนทหารของกองทัพเรือ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่สัตหีบด้วย(ที่มา : กร.)

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบวรราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว

ในวันที่ ๗ มกราคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว กองทัพเรือได้จัดให้มีพิธีวางพวงมาลาเพื่อถวายราชสักการะ พระบวรราชานุสาวรีย์พระบาท สมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ณโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ โดยมีผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้แทนหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะฯ ในครั้งนี้ ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.เกียรติประวัติของการทหารเรือไทยสมควรจะต้องยกถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว เพราะพระองค์เป็นผู้ทรงสนพระราชหฤทัยในกิจการทหารเรือในสมัยนั้นเป็นอย่างมาก เมื่อปรากฏว่ามีเรือรบต่างประเทศเข้ามาเยี่ยมประเทศไทยคราวใด พระองค์ก็มักหาโอกาสเสด็จไปเยี่ยมเยียนเรือรบเหล่านั้นเสมอ เพื่อจะได้ทรงทราบว่าเรือรบต่างประเทศเขาตกแต่งและจัดระเบียบเรือกันอย่างไร แล้วนำมาเป็นแบบอย่างให้กับเรือรบของไทยในเวลาต่อมา จะเห็นได้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้นำในเรื่องเรือสมัยใหม่ พระองค์ทรงเป็นผู้บัญชาการทหารเรือพระองค์แรก หลังจากได้รับพระทานบวรราชาภิเษก และทรงดำรงตำแหน่งนี้อยู่จนตลอดพระชนชีพ และควรถวายพระนามว่าผู้บัญชาการทหารเรือวังหน้า สมควรได้รับการถวายพระเกียรติยศขั้นสูงสุดจากเราชาวกองทัพเรือ ตลอดไป(ที่มา : กพ.ทร.)

สวัสดิการสนามยิงปืนกองทัพเรือ ปรับราคาจำหน่ายลูกปืนต่างประเทศ

กิจการสนามยิงปืนสัตหีบ สวัสดิการสนามยิงปืนกองทัพเรือ จะปรับลดราคาจำหน่ายลูกปืนต่างประเทศขนาด .๓๒ นิ้ว และขนาด .๒๕ นิ้ว สำหรับข้าราชการกองทัพเรือ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ นอกจากนี้ยังให้บริการเช่าอาวุธปืนและจำหน่ายลูกปืนประเภทต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเป้าชนิดต่าง ๆ ให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ และลูกจ้าง รวมทั้งบุคคลทั่วไปผู้ที่สนใจ ติดต่อซื้อหรือใช้บริการได้ที่ สนามยิงปืนราชนาวี สัตหีบ กิจการสนามยิงปืนสัตหีบ ทุกวัน เว้นวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๒๔๗๕๘๙ หรือที่เจ้าที่ฝ่ายสนาม โทร. ๐๘ ๓๐๖๕ ๗๑๘๖